Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 123 în total
Cuvinte : 54977
Mărime: 3.03MB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I

PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL 1

Caracteristici ale pieţei de capital 1

Bursa - loc de întâlnire pentru cererea şi oferta de capital 2

VALORILE MOBILIARE ŞI COTAREA LOR LA BURSA DE VALORI 5

Tipuri de valori mobiliare 5

Acţiunile 6

Obligaţiunile 9

Înscrierea valorilor mobiliare la cota Bursei 11

Determinarea preţului valorilor mobiliare prin concentrarea cererii şi a ofertei 12

INDICII BURSIERI 14

Caracterizare generală 14

Modelul de calcul al unui indice bursier pe acţiuni 17

Modele generale de calcul a indicilor 17

CAPITOLUL II

BURSELE ÎN LUME 20

Principalele burse de valori internaţionale 20

Bursele americane 20

Evoluţii şi tendinţe 20

Structura pieţei financiare americane 22

Produsele bursiere tradiţionale 23

Bursele europene 26

Bursele din Regatul Unit al Marii Britanii 27

Bursele din Germania 32

Bursele din Franţa 37

Bursele din Italia 43

Bursa olandeză 47

Bursele belgiene 50

Bursa din Luxemburg 53

Bursele din Spania 55

Bursa daneză 58

Bursa de Valori Bucureşti 60

Scurt istoric al Burselor de Valori din România 60

Organizarea şi funcţionarea Bursei de Valori Bucureşti 60

Organizarea şi structura organizatorică 61

Evoluţia Bursei de Valori Bucureşti 63

CAPITOLUL III

EVALUAREA ACŢIUNILOR 65

Analiza fundamentală 65

Situaţiile financiare 66

Rate financiare 67

Rate de lichiditate 68

Rate de structură (de solvabilitate) 70

Rate de profitabilitate 71

Dividendul şi politica de dividend 74

Rate de activitate 75

Formula scor “Z” 76

Rate de piaţă 78

Modele de evaluare 83

Modelul Gordon – Saphiro 83

Modelul lui Bates 86

Modelul ratei de creştere multiple 87

Durata de recuperare a cursului 88

ANALIZA TEHNICĂ 89

Utilizarea indicatorilor de presiune 89

Indicatori care arată ce fel de investitori cumpără şi vând acţiuni 90

Teoria odd-lot 90

Lichidităţile instituţionale 92

Insiderii 92

Indicatori ce măsoară activitatea de piaţă 92

Teoria Dow 92

Volumul tranzacţiei şi relaţia volum / curs (On balance volum) 93

Indicele creştere I descreştere (Advance-Decline Ratio) 94

Indicele valoare maximă / valoare minimă (New highs/New lows) 95

Închiderea ponderată (Weighted Close) 95

Moving Average Convergence/Divergence 95

Oscilatorul stocastic 96

Indicatori psihologici 97

Indicele de încredere al lui Barron 97

Panta curbei randamentului 98

Tranzacţionarea acţiunilor cu cursuri mici 98

Raportul PUT/CALL 98

Interpretarea indicatorilor de presiune 99

Semnale corecte 99

Perioada suficientă de anticipare 99

Orizont de timp adecvat 99

ANALIZA CU AJUTORUL GRAFICELOR 100

Moving average (media mobilă) 100

Media mobilă exponenţială 101

Graficul prin bare 102

Graficul prin “x” şi “o” 107

Graficul prin candlesticks 108

Modele statistice de evaluare a acţiunilor 115

Rentabilitate şi risc 116

Rentabilitatea 116

Riscul 117

MODELUL DE PIAŢĂ A RENTABILITĂŢII ŞI RISCULUI VALORILOR MOBILIARE 119

CONCLUZII 120

BIBLIOGRAFIE 121

Extras din document

CAPITOLUL I

PIAŢA BURSIERĂ – PARTE INTEGRANTĂ A PIEŢEI DE CAPITAL

1. Caracteristici ale pieţei de capital

Sunt greu de imaginat astăzi vremurile când nu existau bănci, burse, pieţe de valori, pieţe monetare, datorii publice, vremuri când averea unei persoane se măsura doar prin suprafaţa pământului deţinut, a numărului de animale pe care le poseda precum şi prin numărul de braţe de muncă pe care le putea utiliza la munca câmpului. Economiile se prezentau sub formă de pocale de aur sau argint ori bijuterii, iar cămătăria - practică ce consta în perceperea de dobânzi asupra banilor - era prohibită atât de lege cât şi de biserică. Cu toate acestea, chiar dacă în cadrul sistemului feudal schimbul în natură (barter) constituia mijlocul standard de schimb, exista o nevoie de bani, iar cei ce-i furnizau erau negustorii.

După o întrerupere a activităţii de aproape 50 de ani, Bursa de Valori Bucureşti s-a redeschis la data de 20 noiembrie 1995. Guvernul României a finalizat un Program de Privatizare în Masă (PPM) care a constat în privatizarea a aproximativ 4.000 de întreprinderi. Până la 60 % din fiecare întreprindere a fost disponibilă prin intermediul unui program de subscripţie publică pentru transferul către publicul doritor.

Deschiderea Bursei de Valori Bucureşti, a pieţei extrabursiere (RASDAQ) dezvoltarea în general a pieţelor de capital reprezintă un factor important al procesului de restructurare a sistemului economic din ţara noastră şi de creare a mecanismelor şi instituţiilor specifice unei economii de piaţă.

Piaţa de capital cuprinde pieţele pentru noile emisiuni şi tranzacţionarea instrumentelor pieţei monetare, acţiunilor, obligaţiunilor şi a altor produse derivate. Ea leagă emitenţii hârtiilor de valoare cu investitorii individuali şi instituţionali prin intermediul brokerilor, dealerilor şi al celor care subscriu la emisiuni, stabilind o reţea de relaţii între reprezentaţii cererii şi ofertei de fonduri.

Principalele tipuri de pieţe de capital sunt:

PRIMARĂ

 piaţa pe care emisiunile noi de valori mobiliare sunt negociate pentru prima oară;

SECUNDARĂ  piaţa pe care sunt tranzacţionate valorile mobiliare aflate deja în circulaţie;

OBLIGAŢIUNILOR  piaţa pentru instrumente de datorie de orice fel;

ACŢIUNILOR  piaţa pentru acţiuni comune şi preferenţiale ale corporaţiilor private;

DE LICITAŢIE  piaţa în care tranzacţionarea este condusă de o parte terţă, în funcţie de suprapunerea preturilor la ordinele primite de a cumpăra sau a vinde o anumită valoare mobiliară;

DE NEGOCIERE  piaţa în care cumpărătorii şi vânzătorii negociază între ei preţul şi volumul valorilor mobiliare, fie direct, fie prin intermediul unui broker sau dealer;

ORGANIZATĂ  piaţa cu reguli de tranzacţionare fixe ( sunt tranzacţionate de obicei acţiuni );

“ LA GHIŞEU “  piaţa localizată la birourile brokerilor, dealerilor şi emitenţilor de valori mobiliare secundare; este o piaţă prin telefon, fax sau computer (over-the-counter);

CONTRACTELOR

LA

TERMEN  piaţa pe care valorile mobiliare se tranzacţionează prin livrarea şi plata viitoare;

 dacă un contract la termen este tranzacţionat la ghişeu, prin negociere, se numeşte contract forward (piaţa forward);

OPŢIUNILOR  piaţa în care se tranzacţionează valori mobiliare pentru livrarea viitoare condiţionată, contractul fiind executat la opţiunea deţinătorului.

Bursele de valori sunt pieţe caracteristice economiilor de piaţă în cadrul cărora se pot tranzacţiona, după o procedură specială, valori mobiliare.

Apariţia burselor este legată, după unele opinii, de marile lucrări publice realizate de Imperiul Roman, care necesitau capitaluri importante. Construirea de drumuri publice, de monumente a făcut necesară asocierea numeroşilor deţinători de economii, fracţionarea efortului de investire între mai mulţi asociaţi.

În secolul al 13-lea, la Toulouse, câţiva negustori puternici au avut ideea creării primei societăţi pe acţiuni cunoscută în Franţa : “ Les Moulins du Basacle et du Chateau de Toulouse ”. Proprietatea acestei societăţi a fost divizată între mai multe persoane care puteau vinde sau schimba părţile deţinute.

Inventatorul uneia din primele valori mobiliare este regele Francois I, care emite pentru prima dată un împrumut public de tip obligatar în Franţa pentru finanţarea unui război cu milanezii.

În sensul contemporan al termenului, bursa de valori apare la Amsterdam în secolul al XVII-lea când se emit pentru prima dată pe piaţă acţiuni, care sunt schimbate în cantităţi mari cotate în funcţie de legea cererii şi a ofertei. Apariţia acestor acţiuni este legată de constituirea “ Companiei Indiilor Orientale ”, care avea nevoie de capitaluri mari necesare realizării expediţiilor sale coloniale.

Un punct de reper important îl reprezintă a doua jumătate a secolului al XVII -lea, când se înfiinţează bursele de la Lyon (1548), Toulouse (1549), Rouen (1561), Paris (1563) şi Bordeaux (1571).

Apariţia societăţilor anonime şi a acţionarilor care permit materializarea de asocieri a constituit momentul de înflorire a burselor de valori. Marile nume înscrise la cotă reflectă activitatea industrială şi financiară care ia un avânt important în secolul al XIX -lea: transportul pe calea ferată, industria siderurgică, a exploatării cărbunelui, gazului metan şi electricităţii, marile bănci, etc.

Factorii dinamizatori ai secolului trecut i-au constituit mai întâi membrii marii burghezii financiare, urmată de mica burghezie atrasă mai ales de împrumuturile obligatare realizate adesea de către stat. Piaţa financiară franceză era în această perioadă mai mult obligatară în timp ce Londra sau Berlinul aveau o piaţă de acţiuni mai dinamică.

Începând din a doua jumătate a secolului al XIX -lea, Londra devine prima piaţă bursieră din lume, pentru ca ulterior Wall Street-ul să cucerească această poziţie. La sfârşitul secolului al XX –lea în lupta pentru întâietate a apărut un nou rival, bursa japoneză, Kabuto-cho, care are toate şansele să devină prima piaţă financiară mondială.

2. Bursa - loc de întâlnire pentru cererea şi oferta de capital

Apariţia acţiunilor şi a obligaţiunilor, emisiunea acestora de către emitenţi şi cumpărarea acestor titluri de valoare de către investitori, pune în evidentă cererea şi oferta de pe piaţa de capital.

Cererea de capital se realizează de către societăţile publice şi private, instituţii financiar - bancare naţionale şi internaţionale, societăţi de asigurări, etc., deci în speţă de sectorul public şi privat, precum şi de instituţii financiar bancare interne şi internaţionale.

Cererea de capital se poate grupa în:

Oferta de capital provine din economisire, adică din tot ceea ce rămâne în posesia deţinătorilor de venituri, după ce îşi satisfac necesităţile de consum.

Agenţii economici care dispun de astfel de economii - persoane fizice sau juridice - le pot:

 depune la bănci, creându-şi astfel active bancare sau

 le pot investi direct, sub formă de investiţii reale, sub forma de plasament, prin achizitoarea de titluri financiare.

Investitorii se pot împărţi în două mari categorii:

care sunt persoane fizice sau juridice care fac tranzacţii de dimensiuni modeste pe piaţă titlurilor financiare

societăţi sau instituţii

care fac tranzacţii de dimensiuni mari

investitori pasivi

pe

termen lung

care cumpăra şi păstrează valorile mobiliare cu scopul de a-şi asigura câştiguri de capital pe termen lung; acest grup de investitori are un impact redus asupra preţului zilnic al acţiunilor;

cuprind băncile, societăţile de asigurare, societăţile de investiţii, fondurile mutuale, societăţile care gestionează fondurile private de pensii;

o astfel de categorie de investitori exercită o influentă semnificativă asupra volumului tranzacţiilor şi a cursului bursier zilnic.

negociatori activi care încearcă să valorifice mişcarea cursului bursier în vederea obţinerii unui profit.

Societăţile comerciale pe acţiuni au la dispoziţie două surse de finanţare din exterior a activităţii lor:

În ceea ce priveşte participarea lor pe piaţa de capital, aceasta are ca primă etapă transformarea societăţii comerciale pe acţiuni din “societate închisă” în “societate deschisă” prin realizarea unei oferte publice de vânzare de valori mobiliare (acţiuni, obligaţiuni) autorizate de Comisia Naţională de Valori Mobiliare în conformitate cu Legea

52/1994. Obiectivul cel mai important al unei astfel de oferte publice este atragerea, pe piaţa de capital, de resurse financiare de la investitorii interesaţi în achiziţionarea de valori mobiliare.

Preview document

Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 1
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 2
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 3
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 4
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 5
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 6
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 7
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 8
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 9
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 10
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 11
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 12
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 13
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 14
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 15
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 16
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 17
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 18
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 19
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 20
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 21
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 22
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 23
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 24
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 25
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 26
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 27
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 28
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 29
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 30
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 31
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 32
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 33
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 34
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 35
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 36
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 37
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 38
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 39
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 40
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 41
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 42
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 43
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 44
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 45
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 46
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 47
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 48
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 49
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 50
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 51
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 52
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 53
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 54
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 55
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 56
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 57
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 58
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 59
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 60
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 61
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 62
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 63
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 64
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 65
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 66
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 67
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 68
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 69
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 70
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 71
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 72
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 73
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 74
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 75
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 76
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 77
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 78
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 79
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 80
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 81
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 82
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 83
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 84
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 85
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 86
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 87
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 88
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 89
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 90
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 91
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 92
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 93
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 94
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 95
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 96
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 97
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 98
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 99
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 100
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 101
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 102
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 103
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 104
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 105
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 106
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 107
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 108
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 109
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 110
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 111
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 112
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 113
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 114
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 115
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 116
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 117
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 118
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 119
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 120
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 121
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 122
Evaluarea și Cotarea Acțiunilor la Bursă - Pagina 123

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea si Cotarea Actiunilor la Bursa.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza Portofoliului de Actiuni

Capitolul 1. Contextul macroeconomic actual Criza economico - financiară cu influențe la nivel global a fost factorul care a declanșat procesul de...

Sistemul Bancar al Italiei

I. Sistemul bancar din Italia. Caracteristici Sistemul bancar contemporan, ansamblul insistuţiilor financiar-bancare şi reglementările care...

Monografie a Sistemului Bancar din Danemarca

Descrierea sistemului bancar din Danemarca Sistemul bancar al Danemarcei este definit prin reţeaua instituţiilor de credit şi a relaţiilor...

Sistemul Bancar Italian

1.Sistemul bancar Italian Sistemul bancar reprezintă ansamblul de bănci diferit organizat în jurul şi sub conducerea băncii centrale în vederea...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Relatii Monetar-Financiare Internationale

Prezentarea lectiilor (capitolelor) A. SECTIUNEA ,,FINANTE INTERNATIONALE’’ I.CONTINUTUL , STRUCTURA SI FUNCTIILE FINANTELOR INTERNATIONALE....

Ai nevoie de altceva?