Imaginea de Marcă

Licență
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 57 în total
Cuvinte : 16817
Mărime: 2.35MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cretu Alina
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA ECONOMIE

Cuprins

Capitolul 1: Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu

Capitolul 2: Analiza legăturii între imaginea de marcă şi economia reală

2.1 Ce este o marcă ?

2.2 Modalităţi de construire şi de întreţinere ale unei mărci

2.3 Brand sau marcă?

2.4 Potenţialul mărcii

2.5 Funcţiunile economice ale mărcii

2.6 Fidelitatea şi loialitatea faţă de o marcă

2.7 Situaţiile de criză ale mărcii

2.8 Relaţia dintre costuri şi marcă

Capitolul 3: Studiu de caz şi relevanţa practică a concluziilor lucrării –

ING Bank – ING Economii pentru Copii

3.1 Prezentarea instituţiei bancare

3.2 Rezultatele activităţii ING Group

3.3 Prezentarea produsului ING Economii pentru Copii

3.4 Concurenţa directă şi indirectă

3.5 Analiza SWOT

3.6 Campania „Câştigă o Mazda2 cu ING Economii pentru Copii”

3.6.1 Mecanismul campaniei

3.6.2 Canale de comunicare

3.7 Campania „ING îţi poate tripla săptămânal banii din cont”

3.7.1 Mecanismul campaniei

3.7.2 Canale de comunicare

3.8 Bugetul alocat campaniilor de promovare

3.9 Evaluarea campaniilor

3.10 Propuneri pentru imbunătăţirea produsului

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Extras din document

CAPITOLUL 1

Stadiul actual al cunoaşterii în domeniu

Schimbările puternice ce s-au produs în cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, atât pe plan economic, cât şi din punct de vedere socio-politic şi cultural, au făcut ca, pentru organizaţia începutului mileniului al III-lea, nevoia de comunicare să devină strategie.

Marca reprezintă o componentă esenţială a strategiei de produs; în procesul de elaborare a strategiei de marketing pentru un produs sau altul, vânzătorul este pus în faţa situaţiei de a adopta o decizie cu privire la adoptarea mărcii respectivului produs. Mărcile au apărut ca răspuns la nevoile combinate ale clienţilor şi producătorilor. De-a lungul timpului, marca a beneficiat de o serie de definiţii, dar cea mai populară este cea a Asociaţiei Americane de Marketing, şi anume: Marca este un nume, un termen, un semn, un simbol sau un desen, ori o combinaţie a acestor elemente, permiţând identificarea bunurilor sau serviciilor unui vânzător, sau grup de vânzători, şi diferenţierea lor faţă de concurenţă.

Lucrarea îşi propune să trateze modalităţile prin care se poate construi o marcă, şi, totodată, modalităţile prin care se întreţine aceasta deoarece pentru a da naştere unei idei nu este suficient să existe elementele componente ale acesteia, ci ele trebuie să fie şi cunoscute. Succesul unei mărci depinde, atât de modul în care aceasta este lansată, dar şi de cum este promovată şi susţinută în continuare, de întregul sistem al comunicării corporative.

Această lucrare are două obiective principale, unul ştiinţific, acela de a completa domeniul cercetat până în prezent, şi unul practic, respectiv de a găsi metode de a depăşi criza economică.

În prima parte, lucrarea tratează concepte teoretice şi generale ale imaginii de marcă precum evoluţia acesteia de-a lungul timpului, iar în partea a două se analizează legătura dintre imaginea de marcă şi economia reală prin prezentarea modalităţilor de construire şi întreţinere a unei mărci si a elementelor economice ale acesteia.

Ultima parte a lucrării este destinată relevanţei practice a concluziilor acesteia prin prezentarea modalităţilor de lansare şi întreţinere ale unui produs într-o perioadă de criză economică.

Totodată, lucrarea îşi asumă anumite riscuri ce pot apărea pe parcursul realizării acesteia, printre care se număra: originalitatea anumitor aspecte, irelevanţa anumitor surse şi neatingerea scopului propus.

Întreprinderile britanice înfiinţate în ultima sută de ani au fost supuse unui studiu din care a reieşit faptul că există un număr mic de supravieţuitori; totul din cauza instabilităţii şi evoluţiei permanente a pieţei. Pentru a se proteja împotriva falimentului într-un mediu riscat al pieţei, întreprinzătorii au pus bazele unor practici menite să reducă riscul prăbuşirii; una dintre acestea este ideea de marcă prin care se oferă produsului sau serviciului o imagine unică pe piaţă cu ajutorul unui complex format din nume, ambalaj, design, protecţie legală şi promovarea unor calităţi dorite de client care, totodată, să-i faciliteze acestuia distincţia dintre ofertele concurente.

În procesul de elaborare a strategiei de marketing pentru un produs sau altul, vânzătorul este pus în faţa situaţiei de a lua o decizie cu privire la adoptarea mărcii respectivului produs. Marca reprezintă o componenta esenţială a strategiei de produs. Pe de o parte, crearea unei mărci de produs necesită un important efort financiar pe termen lung, destinat mai ales susţinerii activităţilor de publicitate, promovare a vânzărilor şi ambalare.

Dacă nu dispune de mijloacele simple şi uşor de reţinut de identificare a unui produs dintre multe altele, „clientul trebuie să se bazeze pe judecata proprie şi pe experienţa de cumpărare. În asemenea cazuri el învaţă să aibă încredere în anumiţi furnizori şi distribuitori mai mult decât în alţii. Astfel se creează o identitate de marcă. Utilizarea regulată a unor surse de aprovizionare creeză o identitate de marcă. Calitatea ridicată creează o identitate de marcă. Promptitudinea seviciilor creează o identitate de marcă. Modul de distribuire a produselor sau de prestare a serviciilor creează o identitate de marcă”.

Bibliografie

Eminescu Yolanda; Regimul juridic al mărcilor; Editura Lumina Lex; Bucureşti, 2006;

Grosseck Gabriela; Marketing si comunicare pe Internet; Editura Lumen; Iaşi, 2006;

Hristache, Diana Andreia; Comunicare Corporativă; Editura ASE; Bucureşti, 2004 ;

Kötler, Philip; Managementul Marketingului; Editura Teora; Bucureşti, 1999;

Kotler, Philip; Keller, Kevin Lane; Managementul Marketingului, Ediţia a V-a; Editura Teora; Bucureşti, 2008;

Olaru, Marieta; Isaic-Maniu, Alexandru; Tehnici şi intrumente utilizate în managementul calităţii; Editura Economică; Bucureşti; 2000;

Papuc, Mihai; Tehnici promoţionale; Editura Universitară, Bucureşti; 2004;

Ries, Al.; Trout, J.; Poziţionarea, lupta pentru un loc în mintea ta; Editura Curier Marketing; Bucureşti; 2004;

Schneider, Dieter J.G.; Marketingul tehnologiilor; Editura Economică; Bucureşti; 2005;

Thomas, Michael J.; Manual de Marketing; Editura Codecs; Bucureşti; 1998;

Zară, Ion; Imaginea şi creatorii sai; Editura Victor; Bucureşti; 1996;

Bejan, Felicia; Regimul juridic al marcii; Tribuna economica v. 19, nr. 36/2008;

Bretcu, Angela; Asigurarea succesului mărcii – metode cu costuri reduse; Tribuna economica v. 16, nr. 10/2005;

Bretcu, Angela; Mangementul mărcii; Tribuna economica v. 16, nr. 18/2005;

Ciochina, Iuliana ; Panoiu, Laura ; Iordache, Carmen; Marca - element esenţial în strategia firmei; Tribuna economica v. 18, nr. 47/2007;

Dragolea-Cocoi, Larisa; Hinescu,Arcadie; Promovarea mărcilor prin programe de marketing comunitar; Tribuna economica, v.16, nr. 51-52/2005;

Epuran, Gheorghe; Contractul relaţional dintre consumator şi marcă; Tribuna economica v. 18, nr. 3/2007;

Epuran, Gheorghe; Mediul comunicaţional şi fidelitatea faţă de marcă; Tribuna economica v. 17, nr. 44/2006;

Popescu Tiberiu; Brand sau marcă?; Tribuna economică v. 16, nr 37/2005;

Sasu, Horaţiu; Marca – aspecte psihologice, economice şi juridice; Tribuna economina v. 20, nr. 7, pag. 79-81/2009;

Voda, Viorel Gh. ; Boscaiu, Voicu; Marcă de calitate sau brand?; Calitate si management v. 5, nr. 7/2006;

Dicţionarul Merriam-Webster; 10th edition; 1994; Springfield Massachussetts;

Legea 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice;

www.ing.ro.

Preview document

Imaginea de Marcă - Pagina 1
Imaginea de Marcă - Pagina 2
Imaginea de Marcă - Pagina 3
Imaginea de Marcă - Pagina 4
Imaginea de Marcă - Pagina 5
Imaginea de Marcă - Pagina 6
Imaginea de Marcă - Pagina 7
Imaginea de Marcă - Pagina 8
Imaginea de Marcă - Pagina 9
Imaginea de Marcă - Pagina 10
Imaginea de Marcă - Pagina 11
Imaginea de Marcă - Pagina 12
Imaginea de Marcă - Pagina 13
Imaginea de Marcă - Pagina 14
Imaginea de Marcă - Pagina 15
Imaginea de Marcă - Pagina 16
Imaginea de Marcă - Pagina 17
Imaginea de Marcă - Pagina 18
Imaginea de Marcă - Pagina 19
Imaginea de Marcă - Pagina 20
Imaginea de Marcă - Pagina 21
Imaginea de Marcă - Pagina 22
Imaginea de Marcă - Pagina 23
Imaginea de Marcă - Pagina 24
Imaginea de Marcă - Pagina 25
Imaginea de Marcă - Pagina 26
Imaginea de Marcă - Pagina 27
Imaginea de Marcă - Pagina 28
Imaginea de Marcă - Pagina 29
Imaginea de Marcă - Pagina 30
Imaginea de Marcă - Pagina 31
Imaginea de Marcă - Pagina 32
Imaginea de Marcă - Pagina 33
Imaginea de Marcă - Pagina 34
Imaginea de Marcă - Pagina 35
Imaginea de Marcă - Pagina 36
Imaginea de Marcă - Pagina 37
Imaginea de Marcă - Pagina 38
Imaginea de Marcă - Pagina 39
Imaginea de Marcă - Pagina 40
Imaginea de Marcă - Pagina 41
Imaginea de Marcă - Pagina 42
Imaginea de Marcă - Pagina 43
Imaginea de Marcă - Pagina 44
Imaginea de Marcă - Pagina 45
Imaginea de Marcă - Pagina 46
Imaginea de Marcă - Pagina 47
Imaginea de Marcă - Pagina 48
Imaginea de Marcă - Pagina 49
Imaginea de Marcă - Pagina 50
Imaginea de Marcă - Pagina 51
Imaginea de Marcă - Pagina 52
Imaginea de Marcă - Pagina 53
Imaginea de Marcă - Pagina 54
Imaginea de Marcă - Pagina 55
Imaginea de Marcă - Pagina 56
Imaginea de Marcă - Pagina 57

Conținut arhivă zip

  • Imaginea de Marca.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Marketing Utilizate în Cadrul BRD

INTRODUCERE Marketingul în industria financiar-bancarã surprinde prin noile forme de manifestare sub impactul schimbãrilor rapide de mediu, unde...

Monografie la Banca ING Bank

Cap. 1 Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului bancar românesc. Grupul ING s-a...

Analiza surselor de finanțare ale întreprinderii - Banca Transilvania

Banca Transilvania (BT) este Banca Oamenilor Intreprinzatori din Romania si cea mai mare institutie bancara cu capital privat majoritar romanesc....

Analiza situației firmei ING Bank

ISTORIA FIRMEI ING GROUP ING GROUP are o istorie care se intinde pe multi ani in urma. Firma de astazi este rezultatul unor fuziuni si achizitii...

Calcularea Impozitului pe Profit

1. Lеgislatiе privind impozitul pе profit 1.1. Dispozitii gеnеralе Prеvеdеrilе rеfеritoarе la impozitul pе profit lе rеgăsim în Codul Fiscal la...

Monografie a unei bănci cu caracter internațional - ING Bank

1. PREZENTAREA GENERALĂ A GRUPULUI ING Grupul ING a fost creat în anul 1991 prin fuziunea uneia dintre cele mai mari companii de asigurări...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Te-ar putea interesa și

Strategii de construire a imaginii unei organizații - Studiu de caz S.C. Fan Courier Express S.R.L.

Aceasta lucrare se intitulează STRATEGII DE CONSTRUIRE A IMAGINII UNEI ORGANIZAȚII si este structurata pe trei capitole, fiecare avand subcapitole,...

Criza Organizațională și Consecințele Ei asupra Imaginii Organizației

INTRODUCERE Tema de cercetare a acestei lucrări este studierea consecinţelor crizei organizaţionale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate...

Imaginea Mărcii Philips pe Piața Produselor Electrice și Electrocasnice din România

INTRODUCERE Piata produselor electrice si electronice este în acest moment invadata de noutati, de firme noi, de marci noi, de produse noi. Este...

Marca în Economia Contemporană

INTRODUCERE Mărcile au o influenţă importantă în viaţa noastră. Reprezintă o expresie a pieţei libere a unei societăţi democratice. Acestea au un...

Politica de produs a firmei Samsung

INTRODUCERE Piaţa produselor electrice şi electronice este în acest moment invadată de noutăţi, de firme noi, de mărci noi, de produse noi. Este...

Utilizarea Sistemelor Promoționale în Întreprinderile Românești cu Activitate de Export

Capitolul 1. Globalizarea şi impactul ei asupra mediului de afaceri Problema integrării României în spaţiul economic mondial este destul de...

Perfecționarea sistemelor promoționale la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Condiţiile economice contemporane în care asistăm la intensificarea luptei concurenţiale pe piaţa internaţională, la creşterea...

Comunicarea Imaginii Organizației prin Intermediul Mărcii

INTRODUCERE În urma stabilirii de relaţii de schimb, comerţul a apărut drept un complement al producţiei care nu putea asigura întreg necesarul...

Ai nevoie de altceva?