Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 23359
Mărime: 878.74KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ.dr ZUBIC Aliona
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA „BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ

Cuprins

Introducere. 5

Capitolul I ABORDAREA TEORETICĂ A POLITICII DE CREDITARE ȘI PORTOFOLIULUI DE CREDITE AL BĂNCII 8

1 1 Identificarea și specificul politicii de creditare 8

1 2 Factorii și de influență asupra politicii de creditare 21

1 3 Indicatori de apreciere a calității portofoliului de credite 23

Capitolul II STUDIEREA ABORDĂRII PRACTICE A PORTOFOLIULUI DE CREDITARE A BĂNCII 28

2 1 Analiza structurii și dinamicii portofoliului de credite a băncii 28

2 2 Interconexiunea calității și profitabilității portofoliului de credite 43

2 3 Influența politicii de creditare asupra portofoliului de credite 48

Capitolul III PERSPECTIVELE PROMOVĂRII ȘI GESTIUNII POLITICII DE CREDITARE CALITATIVE A BĂNCII 58

3 1 Practici internaționale de gestiune a portofoliului de credite 58

3 2 Modelul elaborării politicii de creditare calitative a băncii 63

Încheiere 68

Bibliografie 71

Extras din document

INTRODUCERE

Sectorul bancar reprezintă componenta cea mai importantă a pieţei financiare din Republica Moldova Deficitul de resurse accesibile pentru agenţii economici, majorarea cererii la produsele bancare precum şi creşterea gradului de intermediere financiară au reprezentat condiţiile principale ale creşterii sectorului bancar

Dacă avem în vedere controlul creditului, aceasta impune chiar dintr-un început o implicare a băncii centrale în ceea ce priveşte politica de creditare a instituţiilor financiare din cadrul sistemului bancar autohton Acest obiectiv operaţional este specific, în principal, economiilor centralizate sau aflate la începutul perioadei de tranziţie, către economia de piaţă, ca și în cazul Republicii Moldova, caz în care dezvoltarea incipientă a pieţei nu-i poate permite băncii centrale să utilizeze alte pârghii pentru atingerea obiectivelor finale BNM stabilește cantitatea de credit impusă băncilor comerciale în mod direct, banca centrală favorizează în felul acesta anumite tipuri de credite şi anumite tipuri de beneficiari ai acestor credite

Actualitatea temei Sistemul bancar poate fi considerat ca element de bază al economiei fără de care este imposibilă realizarea transformărilor economice radicale, însă activitatea bancară este de neconceput fără creditare Printre elementele − cheie ale relațiilor de creditare pot fi considerate: politica de creditare, gestiunea portofoliului și a riscului de creditare a băncii, calitatea managementului bancar, supravegherea bancară etc Din acest motiv, toate băncile din sistemul bancar autohton tind să-și majoreze calitatea portofoliului de credite, diminuând din volumul acestora suma creditelor neperformante prin elaborarea unei politici de creditare eficiente

Experienţa crizei economico-financiare modiale, a oferit o lecţie incontestabilă, în ceea ce priveşte importanţa politicii de creditare și gestiunea calității portofoliului de credite Şi anume interconexiunea existentă între diferite sectoare ale economiei şi sectorul bancar, precum şi relaţiile de creditare dintre diferite sisteme bancare ale diferitor ţări, a demonstrat faptul că în condiţiile globalizării, convulsia unui sistem bancar poate genera crize de proporţii pe plan modial, crize de natura celor din 2008-2010

În acest context, o politică de creditare performantă trebuie să cuprinda atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscului de credit, care să aibă drept scop minimalizarea probabilităţii producerii riscului de nerambursare şi a expunerii băncii comerciale la riscul de credit

Un aspect important al activităţii bancare este faptul că demersul creditării bancare către dezvoltare, implică asumarea riscului de credit, care odată ieşit de sub control lasă un impact negativ nu numai asupra proprietarilor băncii, dar şi asupra deponenţilor Cu atât mai mult, în sistemul bancar este caracteristic faptul că veniturile obţinute de către bancă, sunt acaparate de către acţionari, iar pierderile masive înregistrate de către bănci, în condiţiile unei gestiuni ineficiente a portofoliilor de credite sunt suportate de către clienţi Din acest considerent, creditarea bancară este atât de profund regelementată de către BNM, care prin intermediul politicilor promovate lasă o amprentă puternică asupra managementului riscului de credit în cadrul băncilor comerciale autohtone

Scopul cercetării constă în cercetarea specificului gestiunii calității portofoliului de credite prin prisma politicii de creditare

Pentru atingerea scopului, s-au propus următoarele obiective:

- studierea conceptului, conţinutului şi rolului politicii de creditare;

- prezentarea factorilor de influență asupra politicii de creditare;

- identificarea indicatorilor de apreciere a calității portofoliului de credite;

- cercetarea calității portofoliului de credite în cadrul băncii “Moldova-Agroindbank” S A ;

- diagnostificarea elementelor ce influențează negativ calitatea portofoliului de credite și interconexiunea dintre politica de creditare și calitatea creditelor;

- analiza metodelor de gestiune a portofoliului de credite utilizate în practica internațională;

- elaborarea recomandărilor privind adoptarea unei politici de creditare calitative a băncii

Obiectul investigat îl constituie politica de creditare și impactul ei asupra calității portofoliului de credite al băncii comerciale autohtone “Moldova-Agroindbank” S A

Metodologia cercetării La elaborarea şi rezolvarea sarcinilor de bază ale cercetării, s-a recurs la ansamblul metodelor şi procedeelor din arsenalul ştiinţei economice, a fost utilizată metoda cercertării științifice, analiza logică, comparativă, elementele statisticii matematice, metoda grupării, precum şi metodele grafico-analitice

Baza informaţională aferentă cercetării o reprezintă lucrările diferiţilor cercetători autohtoni şi străini, actele legislaţiei bancare emise de către BNM, precum şi regulamentele interne ale băncii comerciale « Moldova-Agroindbank » S A În calitate de bază informaţională, au fost utilizate rapoartele financiare ale băncii « Moldova-Agroindbank » S A pentru perioada a a 2005-2011

Structura lucrării Scopul şi sarcinile propuse au condiţionat structura prezentei teze, care constă din introducere, trei capitole ce reflectă conţinutul de bază al cercetărilor efectuate, încheiere, bibliografie şi anexe

Preview document

Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 1
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 2
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 3
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 4
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 5
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 6
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 7
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 8
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 9
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 10
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 11
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 12
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 13
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 14
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 15
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 16
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 17
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 18
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 19
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 20
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 21
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 22
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 23
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 24
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 25
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 26
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 27
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 28
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 29
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 30
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 31
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 32
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 33
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 34
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 35
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 36
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 37
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 38
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 39
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 40
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 41
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 42
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 43
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 44
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 45
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 46
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 47
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 48
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 49
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 50
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 51
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 52
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 53
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 54
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 55
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 56
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 57
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 58
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 59
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 60
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 61
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 62
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 63
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 64
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 65
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 66
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 67
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 68
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 69
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 70
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 71
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 72
Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Impactul Politicii de Creditare asupra Portofoliului de Credite.docx

Alții au mai descărcat și

Sistemul Bancar

CAPITOLUL 1 SISTEMUL BANCAR 1.1 CONCEPT. FUNCTII. ROL Sistemul bancar reprezinta ansamblul de banci diferit organizat in jurul si sub conducerea...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garanția creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul performanțelor bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Banca Mondială între Tradiție și Modernitate

Introducere Am ales ca temă a lucrării de licenţă ,,Banca Mondială între tradiţie şi modernitate” datorită multiplelor posibilităţi de abordare pe...

Gestiunea Riscurilor în Băncile Comerciale din Republica Moldova

“Riscul este condiţia oricărui succes” L. De Broglie. INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. Perioada de tranziţie la economia de piaţă...

Active și pasive bancare. corelarea operațiunilor active cu cele pasive

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE 1.1 O SCURTA ANALIZA A SISTEMULUI BANCAR ROMANESC Sistemul bancar romanesc este inca subdezvoltat si expus multor...

Instituții financiare internaționale

Introducere La mijlocul secolului al-xx-lea, mai exact dupe cel de-al doilea razboi mondial au fost create mai multe institutii care aveau scopul...

Gestiunea riscului de credit la o societate bancară

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA CADRULUI JURIDIC ŞI ORGANIZATORIC AL SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1 Structura si obiectivele sistemului bancar românesc...

Gestiunea riscului de rată a dobânzii în bănci

INTRODUCERE Actualitatea temei. O caracteristică esențială a lumii contemporane este riscul,incertitudinea. Mediul economic, monetar, financiar-...

Evoluția Sistemului Bancar

EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR 1.1. SCURT ISTORIC AL BANCILOR În “MANUALUL DE CREDIT SI BANCA” al profesorului Stefan I. Dumitrescu, editat în anul...

Ai nevoie de altceva?