Instrumente Financiare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 14866
Mărime: 292.92KB (arhivat)
Cost: 10 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE ȘI MODUL DE UTILIZARE ALE ACESTORA. 3

1.1. Accepţiuni teoretice 3

1.2. Principalele tipuri de instrumente financiare 8

1.3. Rolul instrumentelor financiare 15

CAPITOLUL II. PREZENTARE GENERALA A INSTRUMENTELOR FINANCIARE SI FOLOSIREA ACESTORA PENTRU REGLAREA ECONOMIEI 18

2.1 Caracterizarea relansării prin investiții 18

2.2.Caracterizarea relansării prin politici bugetare 20

2.3 Caracterizarea relansării prin politici monetare 23

CAPITOLUL III. INTEGRAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE DE REGLARE A ECONOMIEI REPUBLICII MOLDOVA 27

3.1 Efectele politicilor investiționale 27

3.2 Efectele politicii bugetare 30

3.3. Efectele politicii monetare 33

CONCLUZII 36

BIBLIOGRAFIE 37

ANEXE 39

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei. După cum se afirmă adesea, un mecanism financiar bine aşezat şi eficient asigură, în primul rând, prin funcționarea sa, o alocare optimă a resurselor. Atunci când instituiile şi piețele financiare sunt eficiente, capitalurile sunt alocate către cele mai promițătoare proiecte de investiții, care se aşteaptă să ofere cele mai mari randamente (ajustate la riscurile implicite). O semenea încredere în sistemul financiar necesită nu numai reglementări, dar şi suficientă flexibilitate şi adaptare la cerințele şi oportunitățile pieței, toate dublate de o atentă şi pertinentă manevrare a pârghiilor financiare. Dacă toate aceste avantaje par clare şi reale, problema cuantificării lor este mult mai complicatăşi mai dificilă.

Începutul mileniului trei poate fi caracterizat, la nivel mondial, printr-o confruntare de idei cu aractere preponderent economice, multe dintre ele s-au dorit a se materializa, jalonând astfel direcţii de urmat pentru colectivităţile umane, în speranţa diminuării efectelor negative izvorâte în ea mai mare parte din conţinutul limitativ al resurselor. Un rol important în multitudinea ideilor călăuzitoare îl deţine reglarea economiei statului prin mecanisme finaciare, circumscrisă fenomenului economic, al cărei scop trebuie să-l reprezinte o mai bună funcţionare a mecanismului economic – financiar.

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze o temă deosebit de interesantă şi actuală a finanţelor, şi anume utilizarea instrumentelor financiare pentru stabilizare macroeconomică.

Prezentul studiu este structurat în trei capitole care îmbină aspectele cu caracter teoretic cu situaţii concrete ale ţărilor în tranziţie, dar în special cea a Republicii Moldova.

Primul și al doilea capitol introduce problematica vastă a pârgiilor și instrumentelor financiare utilizate petru reglarea economiei unui stat - obiectivele de atins condiţionate fiind de o multitudine de factori, instrumentele prin care poate acţiona ţinând seama de gradul de libertate, de independenţă şi modalităţile de transmisie ale politicii în economie.

Cel de-al treilea capitol tratează principalele elemente definitorii ale programelor de macrostabilizare: funcţiile-obiectiv, strategia de ales, ancorele nominale, credibilitatea, cu o analiză succintă a stabilizării macroeconomice din Republica Moldova de după 1991.

CAPITOLUL I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE ȘI MODUL DE UTILIZARE ALE ACESTORA.

1.1. Accepţiuni teoretice

Mecanismul de funcţionare a economiei naţionale cuprinde o serie de componente de natură financiară, care împreună alcătuiesc mecanismul financiar cu o structură complexă ce include:

a) sistemul financiar;

b) pârghii financiare;

c) metode administrative de conducere;

d) cadrul instituţional;

e) cadrul juridic.

Finanțele, ca fenomen economic, cu anumite caracteristici particulare, ni se înfățişează ca un sistem şi funcționează ca un adevărat mecanism. Cum fenomenul financiar este o parte a fenomenului economic şi mecanismul financiar este o parte a mecanismului economic de ansamblu. Mecanismul financiar poate fi înțeles ca un ansamblu de structuri şi forme organizatorice, metode, principii şi pârghii, puncte de control şi regulatoare de echilibru, specifice domeniului fnanciar.

Așa dar mecanismul financiar este o componentă de structură funcţională a mecanismului economic.

Mecanismul economic reprezintă ansamblu de procese, tehnici şi instrumente de reglare a activităţii economico – sociale, iar mecanismul financiar concentrează procesele, tehnicile şi instrumentele de reglare a activităţii financiare care se concretizează prin operaţiuni şi fluxuri financiar – monetare ce se derulează în contextul activităţii economico – sociale de ansamblu.

Mecanismul financiar depinde de tipul societăţii care la rîndul ei poate fi:

1) Economia centralizată, socialistă.

2) Economia de piaţă care se bazează pe aşa numite procese de autoreglare, presupune un mecanism bazat pe adaptabilitatea la condiţiile de derulare a fluxurilor financiare monetare.

Unele dintre componentele sale au un grad mai ridicat de stabilitate, cum ar fi: sistemul financiar, structura organelor financiare, în timp ce altele au un caracter mai mobil, cum este cazul pârghiilor financiar-fiscale, bugetare şi, în general, a reglementărilor cu caracter financiar-juridic.

Sistemul financiar privit ca ansamblul de relaţii economice este alcătuit din:

a) relaţiile care se eflectă în bugetul de stat şi în bugetele locale;

b) relaţiile care se reflectă în bugetul asigurărilor sociale de stat, în bugetul asigurărilor de sănătate şi în bugetul altor acţiuni ce ţin de domeniul asigurărilor sociale;

c) relaţiile generate de constituirea şi repartizarea fondurilor speciale extrabugetare;

d) relaţiile de credit bancar;

e) relaţiile de asigurări şi reasigurări de bunuri, persoane şi răspundere civilă;

f) relaţiile generate de constituirea fondurilor la dispoziţia întreprinderilor.

Bibliografie

1. Constituţia Republicii Moldova aprobată la 29 iulie 1994, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 12.08.1994

2. Legea Republicii Moldova privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847 din 24.05.96 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 1997. - Nr. 19-20. – 27 martie.

3. Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 1463-XV din 15.11.2002 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. – 2002. - Nr. 166-168. - 10 decembrie.

4. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare social-economică a Republicii Moldova până în anul 2005, nr.1415 din 19.12.2001 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova. –2002. - Nr. 55-8. - 10 ianuarie.

5. 4.. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova privind Direcţiile principale ale politicii bugetar-fiscale şi cadrul cheltuielilor pe termen mediu (2003-2005) nr. 693 din 3 iunie

6. 2002, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 96-99 din 5 iulie 2002.

7. Note metodologice privind elaborarea de către autorităţile administraţiei publice locale a proiectelor de buget pe anul 2005 şi estimările pe anii 2006-2007 // Ministerul Finanţelor.

8. Allen R. Administrarea cheltuielilor publice - manual de referinţă pentru ţările în tranziţie // R. Allen, D. Tommaşi . - Bucureşti: Pro Transilvania, 2002.

9. Brezeanu Petre. Finanţe publice şi fiscalitatea între teorie şi practică / Petre Brezeanu . –

10. Bucureşti: România de Mâine, 1998.

11. Băcescu Marius, Angelica Băcescu-Cărbunaru – “Macroeconomie intermediară”, Ed. All Educational, 1998

12. Casian A. Tranziţia: retrospective şi perspective, politica bugetar-fiscală / A. Casian, A. Petroia . – Chişinău: GUNIVAS, 2002.

13. Câmpeanu E. Politici moderne privind echilibrul financiar public / E.Câmpeanu. Bucureşti: Editura Universitară, 2005.

14. Cobzari L. Metodologia planificării bugetare: elaborare de buget / L. Cobzari , T. Manole . – Chişinău: CEP USM, 2004.

15. Dracea M. Echilibrul financiar în perioada de tranziţie / M. Dracea – Craiova: Ed. Amicul casei, 1997.

16. Hîncu R. Cheltuielile pentru învăţământ în condiţiile deficitului bugetar în Republica Moldova / R.Hîncu. – Chişinău: Ed. A.S.E.M., 2004.

17. Hoanţă N. Economie şi finanţe publice / N. Hoanţă. – Bucureşti: Polirom, 2000.

18. Moşteanu T. Finanţe publice / T.Moşteanu şi colectiv. - Bucureşti: Editura Tribuna Economică, 2002.

19. Secrieru A. Finanţe publice. Instrumente şi mecanisme financiare de intervenţie guvernamentală I A. Secrieru. - Chişinău: Epigraf, 2004.

20. Stratulat O. Caracteristica generală a cheltuielilor publice / O. Stratulat. - Chişinău: Ed. ASEM, 1997.

21. Stratulat O. Cheltuielile publice pentru acţiuni social-culturale I O. Stratulat. - Chişinău: Institutul Naţional de Economie şi Informatică, 2001.

22. Stratulat O. Cheltuielile publice pentru obiective şi acţiuni economice I O. Stratulat. -Chişinău: Institutul Naţional de Economie şi Informatică, 2002.

23. Studii şi analize financiar-bugetare. - Chişinău, 2000.

24. Văcărel I. Finanţe Publice 11. Văcărel. - Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1999.

Preview document

Instrumente Financiare - Pagina 1
Instrumente Financiare - Pagina 2
Instrumente Financiare - Pagina 3
Instrumente Financiare - Pagina 4
Instrumente Financiare - Pagina 5
Instrumente Financiare - Pagina 6
Instrumente Financiare - Pagina 7
Instrumente Financiare - Pagina 8
Instrumente Financiare - Pagina 9
Instrumente Financiare - Pagina 10
Instrumente Financiare - Pagina 11
Instrumente Financiare - Pagina 12
Instrumente Financiare - Pagina 13
Instrumente Financiare - Pagina 14
Instrumente Financiare - Pagina 15
Instrumente Financiare - Pagina 16
Instrumente Financiare - Pagina 17
Instrumente Financiare - Pagina 18
Instrumente Financiare - Pagina 19
Instrumente Financiare - Pagina 20
Instrumente Financiare - Pagina 21
Instrumente Financiare - Pagina 22
Instrumente Financiare - Pagina 23
Instrumente Financiare - Pagina 24
Instrumente Financiare - Pagina 25
Instrumente Financiare - Pagina 26
Instrumente Financiare - Pagina 27
Instrumente Financiare - Pagina 28
Instrumente Financiare - Pagina 29
Instrumente Financiare - Pagina 30
Instrumente Financiare - Pagina 31
Instrumente Financiare - Pagina 32
Instrumente Financiare - Pagina 33
Instrumente Financiare - Pagina 34
Instrumente Financiare - Pagina 35
Instrumente Financiare - Pagina 36
Instrumente Financiare - Pagina 37
Instrumente Financiare - Pagina 38
Instrumente Financiare - Pagina 39
Instrumente Financiare - Pagina 40
Instrumente Financiare - Pagina 41
Instrumente Financiare - Pagina 42
Instrumente Financiare - Pagina 43
Instrumente Financiare - Pagina 44
Instrumente Financiare - Pagina 45
Instrumente Financiare - Pagina 46
Instrumente Financiare - Pagina 47
Instrumente Financiare - Pagina 48

Conținut arhivă zip

  • Instrumente Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Functia de Reglare a Finantelor Publice

Modalităţi de înfăptuire a funcţiei finanţelor de reglare a economiei şi efectele lor 1. Funcţia finanţelor de reglare a economiei: concept şi...

BCR Practica

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Grila cu Raspunsuri Informatica de Gestiune (Baze) 2008-2009 Aranjate Alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB Tiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Clientii unei Banci si Serviciile Oferite

În anul 1950 a avut loc orientarea pe client, ceea ce a însemnat concentrarea pe cerinþele clienþilor. Grija principalã era de a identifica...

Te-ar putea interesa și

Auditul instrumentelor financiare derivate - evaluare, modalități de contabilizare

1. NOTIUNI INTRODUCTIVE PRIVIND INSTRUMENTELE FINANCIARE DERIVATE Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între...

Instrumente Financiare Derivate

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Contabilitatea Decontarilor in Numerar la SC Portos SRL

CAPITOLUL I CONTABILITATEA DECONTARILOR IN NUMERAR SI IN CONTURI LA BANCI 1.1. CARACTERIZAREA GENERALA A TREZORERIEI Prin trezorerie se înţelege...

Operațiunile Valutare ale Băncilor Comerciale din Republica Moldova

Introducere O data cu trecerea economiei Republicii Moldova la relaţiile de piaţă au fost reorganizate principalele sale elemente structurale,...

Instrumente Financiare în România - Caracteristicile Instrumentelor Financiare - Instrumente Financiare Derivate

I.1. Caracteristicile instrumentelor financiare. I.1.1. Caracteristici si avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor in...

Reglementări și Instituții pe Piața de Capital

Cap.1 INTERMEDIARI PE PIAŢA DE CAPITAL 1.1. Societăţi de servicii de investiţii financiare În România, cadrul legislativ privind piaţa de capital...

Acoperirea Riscului Ratei Dobânzii prin Intermediul Instrumentelor Financiare Derivate

CAP.1 RISCUL RATEI DOBÂNZII 1.1.Noţiuni generale despre risc Riscul este un factor fundamental al afacerilor, deoarece din nici o activitate nu...

Minusuri în Politica de Reglementare a Instrumentelor Financiare Derivate și Impactul lor asupra Actualei Crize Financiare Internationale

Introducere Liberalizarea şi volatilitatea pieţelor financiare, concurenţa acerbă între diverse instituţii financiare şi diversificarea produselor...

Ai nevoie de altceva?