Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 106 în total
Cuvinte : 33916
Mărime: 770.34KB (arhivat)
Publicat de: Ieremia Andrei
Cost: 12 puncte
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

Cuprins

 1. I N T R O D U C E R E 1
 2. 1. SISTEMUL BANCAR ŞI INFLUENŢA CRIZELOR 2
 3. 1.2 PRINCIPALELE ETAPE ALE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 3
 4. 1.3. EFECTELE CRIZEI ASUPRA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC. 9
 5. 1.3.1. Începutul crizei financiare. 9
 6. 1.3.2. Efectele crizei financiare asupra sistemului bancar românesc. 10
 7. 1.3.3. Creditele şi riscul de credit. 17
 8. 1.3.4 Riscul de lichiditate. 21
 9. 1.3.5 Riscul de piaţă. 23
 10. 2. ROLUL JUCAT DE BANCA BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ÎN PEISAJUL BANCAR. 24
 11. 2.1 GRUPUL SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 24
 12. 2.1.1 Sectorul de activitate. 25
 13. 2.1.2 Sediul şi forma juridică a BRD. 29
 14. 2.1.3. Cadrul legislativ. 30
 15. 2.1.4. Conducerea băncii. 32
 16. 2.1.5 Structura acţionariatului. 35
 17. 2.2 ROLUL BRD SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ÎN SISTEMUL BANCAR 37
 18. 3. PRODUSE ŞI SERVICII BANCARE OFERITE DE BRD. 41
 19. 3.1 PRODUSE DE ECONOMISIRE ŞI OPERAŢIUNI CURENTE. 41
 20. 3.2 PRODUSE DE CREDITARE 45
 21. 3.2.1 Sevicii bancare la distanţă 51
 22. 3.2.2 Pachete de produse şi servicii 53
 23. 4. MIXUL DE MARKETING ADAPTAT ÎN PERIOADA DE CRIZĂ CU STUDIU DE CAZ 57
 24. 4.1 MARKETINGUL ÎN ACTIVITATEA BANCARĂ 57
 25. 4.1.1 Conţinutul şi specificul marketingului bancar 57
 26. 4.1.2 Elementele esenţiale ale marketing-ului bancar. Politicile de marketing 61
 27. 4.1.3. Importanţa strategilor de marketing pentru instituţiile bancare 73
 28. 4.1.4 Piaţa actuală 75
 29. 4.1.5 Piaţa efectivă şi potenţială 76
 30. 4.2. ETAPELE LANSĂRII UNUI PRODUS BRD PE PIAŢĂ 77
 31. 4.2.1 Stabilirea perioadei de lansare 79
 32. 4.2.2 Fixarea zonei teritoriale 80
 33. 4.2.3 Alegerea canalelor de distribuţie 82
 34. 4.2.4 Pregătirea pieţei 84
 35. 4.2.5 Alegerea modalităţilor de comercializare şi pregătirea forţelor de vânzare 87
 36. 4.2.6 Poziţionarea produsului în cadrul gamei 89
 37. 4.2.7 Politica de marketing la nivel de produs şi serviciu bancar in cadrul BRD 92
 38. 5. CONCLUZII 96
 39. B I B L I O G R A F I E 100
 40. A N E X E 101

Extras din licență

I N T R O D U C E R E

În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de care economia modernă nu îşi poate exercita rolul şi funcţiile, fiecare ţară, implicit şi România, fiind interesată în crearea unui sistem bancar solid, care să permită asigurarea unui cadru organizatoric corespunzător extinderii relaţiilor băneşti din economie.

O economie de piaţă nu poate funcţiona fără bănci profitabile, bine consolidate, astfel că odată cu relansarea economiei şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România, sistemul bancar a cunoscut o dezvoltare accelerată, mult mai accentuată decât a celorlalte sectoare economice - atât din punct de vedere cantitativ , cât mai ales din punct de vedere calitativ.

În contextul provocărilor induse de globalizare, internaţionalizarea activităţii bancare, ca o consecinţă a diminuării barierelor comerciale dintre ţări şi a deschiderii pieţelor financiare pentru investitorii străini, nu poate fi realizată fără existenţa unui sistem bancar performant, care să facă faţă concurenţei acerbe dintre ţările lumii.

BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare. Cu o capitalizare de 10 miliarde euro la sfârşitul lunii iunie 2008, BRD - Groupe Société Générale deţine prima poziţie, conform acestui indicator, între societăţile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie după acelaşi nivel al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile listate la BVB, indiferent de domeniu.

Calitatea serviciilor este garantată de cei peste 10000 de profesionişti care formează echipa BRD. Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 22,5 milioane clienţi din întreaga lume

Marketingul bancar înseamnă cunoaşterea şi satisfacerea dorinţelor clienţilor, orientarea activităţii instituţiei spre nevoile acestora, regăsindu-se atât la nivelul reclamei şi publicităţii, cât şi la nivelul inovării financiar - bancare, a distribuţiei serviciilor şi produselor bancare, a ofertei propriu - zise, ofertă adecvată necesităţilor pieţei şi la un preţ avantajos pentru ambii parteneri (bancă şi client).

Lucrarea de faţă cuprinde 5 capitole în care sunt oglindite aspecte ale sisitemului bancar actual, influente ale crizei bancare actuale asupra sistemului bancar românesc, importanţa marketingului bancar în sistemul bancar românesc şi multe altele.

În capiolul I am prezentat principalele etape ale sistemului bancar românesc, efectele crizei asupra sistemului bancar românesc, cu unele aspecte legate de începutul crizei financiare actuale.

Capitolul II, prezintă rolul jucat de banca BRD – Groupe Société Générale în peisajul bancar, câteva informaţii legate de sectorul de activitate, sediul şi forma juridică a BRD, conducerea băncii şi structura acţionariatului la momentul prezent.

Capitolul II conţine prezentarea produselor şi serviciilor oferite de BRD - Groupe Société Générale, produsele de economisire, respectiv produsele de creditare şi pachetele de produse şi servicii oferite în prezent clienţilor.

În capitolul IV sunt prezentate aspecte teoretice ale mix-ului de marketing, cum ar fi conţinutul şi elementele esenţiale ale mix-ului de marketing, importanţa strategiilor de marketing pentru instituţiile bancare şi piaţa actuală.Tot în acest capitol am prezentat etapele lansării unui produs bancar pe piaţă, etape constând în stabilirea perioadei de lansare, fixarea zonei teritoriale, alegerea canalelor de desfăşurare, pregătirea pieţei, alegerea modalităţii de comercializare, poziţionarea produselor în cazul gamei.Capitolul IV mai cuprinde şi un studio de caz referitor la aspecte ale politicii de marketing la nivelul produselor şi serviciilor bancare în cadrul BRD - Groupe Société Générale.

Lucrarea se încheie cu câteva concluzii asupra întregii lucrări şi a conţinutului.

1. SISTEMUL BANCAR ŞI INFLUENŢA CRIZELOR

Sistemul bancar este reprezentat de ansamblul coerent al diferitelor categorii de instituţii financiar-bancare, care funcţionează într-o ţară răspunzând necesităţilor unei etape a dezvoltării social-economice.

În general, sistemul bancar dintr-o ţară cuprinde:

- cadrul instituţional - format din banca centrală (cu rol de coordonare şi supraveghere), bănci comerciale şi alte instituţii financiare asimilate acestora;

- cadrul juridic – format din ansamblul reglementărilor care guvernează activitatea bancară.

În evoluţia sa, sistemul bancar parcurge faza de specializare şi sectorizare.

Specializarea (din punct de vedere al persoanelor economice) reprezintă limitarea producţiei la anumite produse sau, altfel spus, producerea unei game restrânse de produse. În acest context, specializarea bancară poate fi privită ca fiind orientarea activităţii diferitelor bănci doar spre anumite servicii, operaţiuni, produse bancare.

Preview document

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 1
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 2
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 3
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 4
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 5
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 6
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 7
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 8
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 9
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 10
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 11
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 12
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 13
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 14
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 15
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 16
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 17
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 18
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 19
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 20
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 21
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 22
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 23
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 24
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 25
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 26
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 27
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 28
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 29
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 30
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 31
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 32
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 33
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 34
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 35
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 36
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 37
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 38
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 39
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 40
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 41
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 42
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 43
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 44
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 45
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 46
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 47
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 48
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 49
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 50
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 51
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 52
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 53
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 54
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 55
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 56
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 57
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 58
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 59
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 60
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 61
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 62
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 63
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 64
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 65
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 66
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 67
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 68
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 69
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 70
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 71
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 72
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 73
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 74
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 75
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 76
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 77
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 78
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 79
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 80
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 81
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 82
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 83
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 84
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 85
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 86
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 87
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 88
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 89
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 90
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 91
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 92
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 93
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 94
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 95
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 96
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 97
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 98
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 99
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 100
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 101
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 102
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 103
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 104
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 105
Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale - Pagina 106

Conținut arhivă zip

 • Marketingul Bancar in Romania si Perspectivele Sale.doc

Alții au mai descărcat și

Online Banking-ul

INTRODUCERE Într-o lume în care tehnologia îşi face simţită prezenţa în viaţa noastră de zi cu zi şi băncile s-au îndreptat spre mijloacele...

Lansarea pe piață a produsului Edu BT

INTRODUCERE Implementarea unui nou produs bancar este un proces complex şi costisitor pentru bănci, în care se implică mai multe departamente, de...

Lansarea pe piața bancară din România a unui produs de creditare

I. ANALIZA INTERNĂ ABĂNCII ŞI A MEDIULUI BANCAR 1.1 Descriere succintă a băncii şi locul ei în sistemul bancar Raiffeisen Bank este o bancă...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții în sistemul financiar-bancar - Necesitate în contextul crizei economice

INTRODUCERE În pragul secolului XXI, managementul planificat și conștient al relațiilor cu clienții devine din ce în ce mai des o problemă...

Lucrare de licență - marketingul direct - o alternativă în politica de promovare a firmei

CAPITOLUL 1 –BAZELE MARKETINGULUI DIRECT Explicarea continutului conceptual al comunicÎrii reprezinta o misiune destul de spinoasã pentru cÎ...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Strategii Moderne de Marketing Bancar

Cap. I Aspecte conceptuale privind marketingul bancar 1.1 Particularităţi ale marketingului bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar...

Practică de specialitate - Banc Post

I. PREZENTAREA SOCIETATII BANCARE 1.1 PREZENTARE GENERALA Banc Post a fost înfiinţată la 1 iulie 1991, cu un capital social de 226 milioane lei,...

Analiza mediului de marketing a SC BCR Asigurari SA

CAPITOLUL I Prezentarea S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. 1.1. Descrierea identităţii S.C. BCR ASIGURĂRI S.A. BCR ASIGURĂRI a fost înfiinţata în anul 2001...

Politică de produs la ABN AMRO Bank România SA

CAPITOLUL 1 ABN AMRO BANK ROMANIA 1.1. Prezentare generală ABN AMRO BANK este una din principalele banci internationale, cu o valoare totala a...

Studiu Monografic în Cadrul BRD

Cap1.Prezentarea Societății Bancare.Istoric și evoluție 1.1Prezentarea Socității bancare Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca...

Ai nevoie de altceva?