Metode si Tehnici de Diminuare a Riscului Investitional

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Aceasta licenta trateaza Metode si Tehnici de Diminuare a Riscului Investitional.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 80 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: A. Marianciuc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Banci

Cuprins

INTRODUCERE
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL
INVESTIŢIONAL
1.1 Riscul investiţional – factor complex în activitatea investiţională
1.2 Tipologia riscurilor investiţionale
1.3 Surse de informaţii şi metode de identificare a riscului investiţional
CAPITOLUL II. GESTIUNEA RISCULUI INVESTIŢIONAL
2.1 Influenţa riscului asupra deciziei investitorului
2.2 Metode de luare a deciziilor în condiţii de risc
2.3 Direcţii de prevenire a riscurilor în activităţi investiţionale
CAPITOLUL III. METODE ŞI TEHNICI DE DIMINUARE A
RISCULUI INVESTIŢIONAL
3.1 Metode de analiză a riscului investiţional
3.2 Metode şi căi de diminuare a riscului investiţional
3.3 Evaluarea riscului de ţară în Republica Moldova
CONCLUZIE
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei de cercetare. Globalizarea economiei mondiale se caracterizează în primul rând printr-o stabilitate a relaţiilor şi legăturilor informaţionale, financiare, tehnologice între ţări. O însemnătate deosebită în cadrul apariţiei, dezvoltării şi menţinerii acestor relaţii internaţionale o au investiţiile.

Investiţiile reprezintă suportul material al dezvoltării economico-sociale a ţării. Ele stau la baza suplinirii, diversificării şi creşterii calitative a tuturor factorilor de producţie. Sporirea capitalului fix sau circulant, creşterea randamentului tehnic şi economic al utilajelor, sporirea productivităţii muncii, suplimentarea de locuri de muncă, diversificarea producţiei nu pot fi asigurate fără un consum de resurse financiare, fără investiţii. În acest context investiţiile reprezintă elementul decisiv al creşterii economice, al promovării factorilor intensivi, calitativi şi de eficienţă. Dar despre ce investiţie poate fi vorba fără a lua în consideraţie factorul „risc”.

A defini riscul nu este o misiune deloc uşoara prin prisma abordărilor calitative şi cantitative pe care le induce subiectul. Astfel vom analiza conceptul riscului explicat prin diferite cuvinte cheie; vom clasifica riscul după diferite criterii; vom propune metode de analiză; direcţii de prevenire ca în final să găsim acele metode de diminuare a riscului.

Scopul acestei lucrări este de a cerceta, analiza activitatea investiţională în condiţii de risc, de a identifica riscurile aferente activităţii investiţionale şi de propune metode şi tehnici de minimizare, diminuare şi neutralizare a riscurilor investiţionale.

Obiectivul de bază de utilizare a mecanismelor interne de neutralizare, de regulă, sunt toate formele riscurilor investiţionale, o parte însemnată a riscurilor din grupa critică, de asemenea, riscurile care nu se asigură, dacă acestea sunt acceptate de investitori şi condiţionate de necesitatea obiectivă.

Structura tezei. Lucrarea consta din introducere, trei capitole, concluzie, lista bibliografiei consultate şi anexă.

În Capitolul I. – „Abordări teoretice privind riscul investiţional ” este definit conceptul de risc în general, conceptul de risc investiţional. Este abordat aspectul risc în cadrul procesului investiţional. Luând în vedere influenţa certă a factorului risc s-a definit ca scop conturarea unei imagini cât mai coerente a tipurilor şi surselor de risc ce caracterizează procesului investiţional, al formelor sub care apar, a magnitudinii efectelor pe care le antrenează, cât şi a politicilor şi tehnicilor prin care aceste riscuri sunt gestionate.

În Capitolul II – „Gestiunea riscului investiţional” se analizează influenţa riscului asupra deciziei investitorului, şi care sunt metodele cele mai eficiente de luare a deciziilor în condiţii de risc apoi se definesc clar direcţiile de prevenire a riscurilor în procesul investiţional.

În Capitolul III – „Metode şi căi de diminuare a riscului investiţional” se prezintă indicatorii cu ajutorul cărora se analizează riscul investiţional, se analizează metodele prin care se poate neutraliza sau diminua riscurile investiţionale, apoi se analizează riscul investiţional în Republica Moldova şi ratingul acestuia.

În Concluzie se face o generalizare a temei cercetate. Se analizează şi se concretizează metodele de diminuare a riscului. Se propune un algoritm de prevenire şi depistate a riscului unei activităţi investiţionale, de care trebuie să ţină cont investitorul.

Este prezentată bibliografia selectivă ce include aproximativ 46 de surse bibliografice.

Teza de licenţă „Metode şi tehnici de diminuare a riscului investiţional" prezintă o încercarea, nu numai de a descrie importanţa studiului subiectului vizat dar şi de a stabili direcţiile lui prioritare.

CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE PRIVIND RISCUL

INVESTIŢIONAL.

1.1 Riscul investiţional – factor complex în activitatea investiţională.

Orice activitate economică se desfăşoară în condiţii de risc, aceste riscuri fiind mai mult sau mai puţin grave, mai mult sau mai puţin cunoscute, mai uşor sau mai greu de evitat. Înainte de a începe orice tip de activitate se impune o identificare şi evaluare a riscurilor ce pot apărea, eliminarea sau reducerea lor pe cât posibil, acceptându-se doar acele riscuri care nu afectează decât în mică măsură activitatea economică. Insuficienta cunoaştere a riscului, evaluarea sa greşită, lipsa unei protecţii adecvate împotriva acestuia va afecta în mod direct rezultatul final al activităţii desfăşurate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Metode si Tehnici de Diminuare a Riscului Investitional.doc

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA „FINANŢE” CATEDRA „INVESTIŢII ŞI PIEŢE DE CAPITAL”