Monografie BRD

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Monografie BRD.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 51 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Banci

Extras din document

Capitolul 1

Prezentarea firmei

1.1. Date generale

Banca Română pentru Dezvoltare s-a înfiinţat în 1990 conform Hotărârii de Guvern nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată şi modificată în Monitorul Oficial nr. 132 din 26 noiembrie 1990, cu un capital la înfiinţare de 1.742.253.350 lei şi un număr de 348.450.670 de acţiuni.

BRD - Groupe Société Générale este o societate pe acţiuni şi funcţionează conform Legii nr. 31/1990 cu privire la societăţile comerciale şi Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi conform altor reglementãri specifice.

Principalele repere cuprinse în Hotărârea de Guvern, conform căreia s-a înfiinţat Banca Română de Dezvoltare sunt: BRD – S.A. este constituită ca societate pe acţiuni, organizată în conformitate cu legile în vigoare din România, funcţionând ca persoană juridică, potrivit prevederilor prezentului statut; începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare, durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani.

Obiectul de activitate al băncii îl constituie: vânzarea de produse de creditare în lei şi în valută pentru diferite activităţi: de investiţii, de producţie, activitate comercială şi de prestări de servicii; realizarea operaţiunilor şi serviciilor bancare pentru proiectele de investiţii economice şi financiare ale statului; acestea provin, integral sau parţial, din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare internaţionale, instituţii financiare şi de la alte bănci.

Pentru exercitarea atribuţiilor sale, banca elaborează reglementări proprii privind creditarea, garanţiile asiguratorii şi recuperarea creanţelor băncii, încasările şi plăţile, operaţiunile valutare, celelalte servicii bancare şi drepturile de control. Membrii Consiliului de Administraţie erau în număr de 11, şi se ocupau cu administrarea şi conducerea băncii, fiind aleşi în cadrul Adunării Generale. În conformitate cu legile bancare, conducerea unei bănci comerciale este deţinută de cel puţin două persoane: preşedintele şi înlocuitorul său de drept. Anul financiar al băncii începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie. Confidenţialitatea este o regulă de bază în cadrul BRD, fiecare angajat fiind obligat să păstreze secretul profesional.

Istoria BRD începe în 1923, când s-a înfiinţat Societatea Naţională de Credit Industrial, ca societate publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, din care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instituţii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România. În conformitate cu legea naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională pentru Credit Industrial devine Banca de Credit pentru Investiţii.

În 1957 are loc reorganizarea sistemului financiar şi astfel, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, excepţie făcând agricultura şi industria alimentară. În urma obţinerii monopolului Banca îşi schimbă numele în Banca de Investiţii care rulează finanţările primite de la Banca Mondială.

În 1990, datorită reformei bancare, băncile specializate şi-au diversificat obiectul de activitate, devenind bănci comerciale care oferă o gamă mai largă de produse şi sevicii. Astfel, activele şi pasivele Băncii de Investiţii sunt preluate de Banca Română de Dezvoltare, o bancă comercială nou înfiinţată atunci.

În decembrie 1998 se încheie un contract de vânzare-cumpărare între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritatea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD. În anul următor Fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD. Această privatizare a fost un real succes, obţinând premiul „Privatizarea anului 2008 la nivelul Europei de Sud – Est”.

Începând cu anul 2001, BRD este listată la Bursa de Valori Bucureşti, în prima categorie, devenind în scurt timp una din cele mai tranzacţionate societăţi. Intrarea Băncii la categoria I a BVB, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere.

În anul 2004, Société Générale cumpăra pachetul de acţiuni rezidual deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51 % la 58,32 %. În următorii ani BRD – Groupe Société Générale înregistrează creşteri semnificative. Astfel, BRD – GSG deţinea la sfârşitul anului 2005 o cotă de piaţă de 15, 00 %, cu o creştere procentuală de 78,80 %, luând poziţia a doua, după BCR – ERSTE, cu o cotă de piaţă de 26,30 % şi o creştere procentuală de 55,70%. În septembrie 2006 banca înregistrează un profit net de 447 milioane RON, în creştere cu 6 % faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Această creştere se datorează aprecierii monedei naţionale în raport cu Euro, creşterii ratei de politică monetară a BNR, a ratei dobânzii pe piaţa interbancară, ratei de constituire a rezervei minime obligatorii în valută şi în lei, precum şi scăderii ratei inflaţiei.

În prezent, BRD – Groupe Société Générale continuă să îşi diversifice oferta de produse şi servicii bancare în funcţie de nevoile clienţilor prin lansarea de noi produse şi pachete de servicii. Banca înregistrează o capitalizare de 3,5 miliarde Euro, deţinând astfel prima poziţie conform acestui indicator, între societăţile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucureşti şi a doua poziţie după acelaşi nivel al capitalizării bursiere dacă luăm în considerare toate companiile listate la BVB, indiferent de domeniu. BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de peste 800 de agenţii şi peste 1300 ATM-uri. BRD numără 2,5 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,2 milioane de carduri.

Fisiere in arhiva (1):

  • Monografie BRD.doc