Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost

Licență
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 21382
Mărime: 829.05KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Mariana Mureşan
Lucrare de Licenta facuta la UNIVERSITATEA " BABES - BOLYAI " FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ – NAPOCA cu titlul Operatiuni bancare cu clientela cu exemplificare la Bancpost

Cuprins

CUPRINS

I. INTRODUCERE 3

1.1. INTRODUCERE 3

1.2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII BANCARE BANCPOST 6

1.2.1. SCURTA PREZENTARE A COMPANIEI 6

1.2.2. STRUCTURA ACTIONARIATULUI 7

1.2.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE 8

1.2.4. STRUCTURA ORGANIZATORICA 10

1.2.5. PREMII OBTINUTE DE BANCPOST 15

1.2.6. DATE STATISTICE DESPRE ACTIVITATEA BANCPOST 18

1.3. ÎMPRUMUTURILE, MOTORUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI BANCAR 19

1.4. LICHIDITATEA BANCARA 21

II. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR BANCARE 24

2.1. OPERATIUNILE DE TREZORERIE SI INTERBANCARE 24

2.2. MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR

DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE (ÎN LEI) 27

2.3. OPERATIUNI CU CLIENTELA 32

2.4. MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR

CU CLENTELA 37

2.5. OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE 39

2.6. MONOGRAFIA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE 48

III. PRODUSELE DE PASIV OFERITE DE BANCPOST 66

3.1. CONTUL CURENT 67

3.1.1. CONTUL CURENT PERSOANE FIZICE 67

3.1.2. CONTUL CURENT PERSOANE JURIDICE 69

3.2. DEPOZITUL ÎN LEI/VALUTA ÎN CONT, LA TERMEN 69

3.3. DEPOZITUL ÎN LEI/VALUTA ÎN CONT, CU CAPITALIZARE 70

3.4. DEPOZITUL ÎN CONT CU DOBÂNDA PROGRESIVA 71

3.5. CONTUL DE ECONOMII 72

3.6. DEPOZITUL CU DOBANDA FIXA „STANDARD” 76

CONCLUZII 81

BIBLIOGRAFIE 83

Extras din document

I. INTRODUCERE

1.1. INTRODUCERE

Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii.

Institutia de credit reprezintã:

- entitatea care desfãsoarã cu titlu profesional activitatea de atragere, de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

- entitatea emitentã de monedã electronicã, alta decât cea prevãzutã mai sus, denumitã în continuare institutie emitentã de monedã electronicã.

Prin public, în sensul prezentei legi, se întelege orice persoanã fizicã, persoanã juridicã ori entitate fãrã personalitate juridicã, ce nu are capacitatea si experienta necesara pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intrã în categoria de public: statul, autoritãtile administratiei publice centrale si locale, directiile guvernamentale, bãncile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si alte institutii similare.

În România institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca bãnci, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de monedã electronicã si case de economii pentru domeniul locativ.

Conform art 11. bãncile pot desfãsura, în limita autorizatiei acordate, urmãtoarele activitãti:

- atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

- contractare de credite, încluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

- leasing financiar;

- servicii de transfer monetar;

- emitere si administrare de mijloace de platã, cum ar fi: cãrti de credit, cecuri de cãlãtorie si altele, inclusiv emitere de monedã electronicã;

- emitere de garantii si asumare de angajamente;

- tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu:

- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

- valutã;

- contracte futures si options;

- instrumente având la bazã cursul de schimb si rata dobânzii;

- valori mobiliare si alte instrumente financiare;

- intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

- acordare de consultantã cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultantã si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societãti comerciale;

- intermediere pe piata interbancarã;

- administrare de portofolii ale clientilor si consultantã legatã de aceasta;

- pãstrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

- prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditãrii;

- închiriere de casete de sigurantã.

Furnizarea de date si referinte se face cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia pãstrãrii secretului profesional.

Bãncile pot desfãsura, în limita autorizatiei acordate, si alte activitãti permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societãtilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societãtilor de investitii, actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entitãti.

Bãncile pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitãtile desfãsurate, cum ar fi:

- detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfãsurãrii activitãtii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activitãti

- operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fãrã a fi necesarã includerea lor în autorizatia acordatã.

Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfãsurate în mod direct începând cu data aderãrii României la Uniunea Europeanã. Pânã la aceastã datã, operatiunile de leasing financiar pot fi desfãsurate prin societãti distincte, constituite ca filiale în acest scop.

Art. 12. din legea mai sus amintita precizeaza ca bãncile nu pot desfãsura urmãtoarele activitãti:

- operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor prevãzute la art. 13;

Preview document

Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 1
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 2
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 3
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 4
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 5
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 6
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 7
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 8
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 9
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 10
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 11
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 12
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 13
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 14
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 15
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 16
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 17
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 18
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 19
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 20
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 21
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 22
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 23
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 24
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 25
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 26
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 27
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 28
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 29
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 30
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 31
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 32
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 33
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 34
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 35
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 36
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 37
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 38
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 39
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 40
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 41
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 42
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 43
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 44
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 45
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 46
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 47
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 48
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 49
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 50
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 51
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 52
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 53
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 54
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 55
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 56
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 57
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 58
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 59
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 60
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 61
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 62
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 63
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 64
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 65
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 66
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 67
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 68
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 69
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 70
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 71
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 72
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 73
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 74
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 75
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 76
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 77
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 78
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 79
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 80
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 81
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 82
Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost.doc

Alții au mai descărcat și

Practica Bancara - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Monografie BRD 2012

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD – Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Activitatea de Front Office - Banca Transilvania

CAP 1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA 1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA a fost înfiintata în decembrie 1993, în Cluj-Napoca, la...

Monografie Banca Tiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Organizarea, Functionarea si Conducerea Sistemului Bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Ai nevoie de altceva?