Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost

Licență
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 21382
Mărime: 829.05KB (arhivat)
Publicat de: Mirona Dumitrescu
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. univ. dr. Mariana Mureşan
Lucrare de Licenta facuta la UNIVERSITATEA " BABES - BOLYAI " FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ – NAPOCA cu titlul Operatiuni bancare cu clientela cu exemplificare la Bancpost

Cuprins

 1. CUPRINS
 2. I. INTRODUCERE 3
 3. 1.1. INTRODUCERE 3
 4. 1.2. PREZENTAREA GENERALA A SOCIETATII BANCARE BANCPOST 6
 5. 1.2.1. SCURTA PREZENTARE A COMPANIEI 6
 6. 1.2.2. STRUCTURA ACTIONARIATULUI 7
 7. 1.2.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE 8
 8. 1.2.4. STRUCTURA ORGANIZATORICA 10
 9. 1.2.5. PREMII OBTINUTE DE BANCPOST 15
 10. 1.2.6. DATE STATISTICE DESPRE ACTIVITATEA BANCPOST 18
 11. 1.3. ÎMPRUMUTURILE, MOTORUL DE FUNCTIONARE AL SISTEMULUI BANCAR 19
 12. 1.4. LICHIDITATEA BANCARA 21
 13. II. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR BANCARE 24
 14. 2.1. OPERATIUNILE DE TREZORERIE SI INTERBANCARE 24
 15. 2.2. MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR
 16. DE TREZORERIE SI OPERATIUNI INTERBANCARE (ÎN LEI) 27
 17. 2.3. OPERATIUNI CU CLIENTELA 32
 18. 2.4. MONOGRAFIE PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR
 19. CU CLENTELA 37
 20. 2.5. OPERATIUNI CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE 39
 21. 2.6. MONOGRAFIA PRIVIND ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERATIUNILOR CU TITLURI SI OPERATIUNI DIVERSE 48
 22. III. PRODUSELE DE PASIV OFERITE DE BANCPOST 66
 23. 3.1. CONTUL CURENT 67
 24. 3.1.1. CONTUL CURENT PERSOANE FIZICE 67
 25. 3.1.2. CONTUL CURENT PERSOANE JURIDICE 69
 26. 3.2. DEPOZITUL ÎN LEI/VALUTA ÎN CONT, LA TERMEN 69
 27. 3.3. DEPOZITUL ÎN LEI/VALUTA ÎN CONT, CU CAPITALIZARE 70
 28. 3.4. DEPOZITUL ÎN CONT CU DOBÂNDA PROGRESIVA 71
 29. 3.5. CONTUL DE ECONOMII 72
 30. 3.6. DEPOZITUL CU DOBANDA FIXA „STANDARD” 76
 31. CONCLUZII 81
 32. BIBLIOGRAFIE 83

Extras din licență

I. INTRODUCERE

1.1. INTRODUCERE

Potrivit Legii 58/1998 privind activitatea bancara art. 1. activitatea bancarã în România se desfãsoarã prin institutii de credit autorizate, în conditiile legii.

Institutia de credit reprezintã:

- entitatea care desfãsoarã cu titlu profesional activitatea de atragere, de depozite sau alte fonduri rambursabile de la public si de acordare de credite în cont propriu;

- entitatea emitentã de monedã electronicã, alta decât cea prevãzutã mai sus, denumitã în continuare institutie emitentã de monedã electronicã.

Prin public, în sensul prezentei legi, se întelege orice persoanã fizicã, persoanã juridicã ori entitate fãrã personalitate juridicã, ce nu are capacitatea si experienta necesara pentru evaluarea riscului de nerambursare a sumelor depuse. Nu intrã în categoria de public: statul, autoritãtile administratiei publice centrale si locale, directiile guvernamentale, bãncile centrale, institutiile de credit, institutiile financiare si alte institutii similare.

În România institutiile de credit se pot constitui si pot functiona ca bãnci, organizatii cooperatiste de credit, institutii emitente de monedã electronicã si case de economii pentru domeniul locativ.

Conform art 11. bãncile pot desfãsura, în limita autorizatiei acordate, urmãtoarele activitãti:

- atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile;

- contractare de credite, încluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare;

- leasing financiar;

- servicii de transfer monetar;

- emitere si administrare de mijloace de platã, cum ar fi: cãrti de credit, cecuri de cãlãtorie si altele, inclusiv emitere de monedã electronicã;

- emitere de garantii si asumare de angajamente;

- tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor, în conditiile legii, cu:

- instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

- valutã;

- contracte futures si options;

- instrumente având la bazã cursul de schimb si rata dobânzii;

- valori mobiliare si alte instrumente financiare;

- intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente;

- acordare de consultantã cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultantã si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societãti comerciale;

- intermediere pe piata interbancarã;

- administrare de portofolii ale clientilor si consultantã legatã de aceasta;

- pãstrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare;

- prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditãrii;

- închiriere de casete de sigurantã.

Furnizarea de date si referinte se face cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la obligatia pãstrãrii secretului profesional.

Bãncile pot desfãsura, în limita autorizatiei acordate, si alte activitãti permise de legislatia în vigoare, cum ar fi: depozitarea activelor fondurilor de investitii si societãtilor de investitii, distribuirea de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societãtilor de investitii, actionarea ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea, operatiuni în mandat, servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti, participare la capitalul social al altor entitãti.

Bãncile pot presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitãtile desfãsurate, cum ar fi:

- detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfãsurãrii activitãtii sau pentru folosinta salariatilor, si pot efectua orice alte activitãti

- operatiuni necesare pentru realizarea obiectului de activitate autorizat, fãrã a fi necesarã includerea lor în autorizatia acordatã.

Operatiunile de leasing financiar vor putea fi desfãsurate în mod direct începând cu data aderãrii României la Uniunea Europeanã. Pânã la aceastã datã, operatiunile de leasing financiar pot fi desfãsurate prin societãti distincte, constituite ca filiale în acest scop.

Art. 12. din legea mai sus amintita precizeaza ca bãncile nu pot desfãsura urmãtoarele activitãti:

- operatiuni cu bunuri mobile si imobile, cu exceptia celor prevãzute la art. 13;

Preview document

Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 1
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 2
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 3
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 4
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 5
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 6
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 7
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 8
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 9
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 10
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 11
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 12
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 13
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 14
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 15
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 16
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 17
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 18
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 19
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 20
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 21
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 22
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 23
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 24
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 25
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 26
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 27
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 28
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 29
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 30
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 31
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 32
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 33
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 34
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 35
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 36
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 37
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 38
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 39
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 40
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 41
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 42
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 43
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 44
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 45
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 46
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 47
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 48
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 49
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 50
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 51
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 52
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 53
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 54
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 55
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 56
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 57
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 58
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 59
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 60
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 61
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 62
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 63
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 64
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 65
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 66
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 67
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 68
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 69
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 70
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 71
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 72
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 73
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 74
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 75
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 76
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 77
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 78
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 79
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 80
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 81
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 82
Operațiuni bancare cu clientela cu exemplificare la BancPost - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Operatiuni Bancare cu Clientela cu Exemplificare la Bancpost.doc

Alții au mai descărcat și

Practică bancară - BRD

CAPITOLUL 1 Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1 Scurt istoric al Bancii Romane pentru Dezvoltare Istoria sistemului bancar...

Cardul

INTRODUCERE Lucrarea de fata, ce urmeaza a fi prezentata, se intituleaza Cardul si reprezinta o încercare de a prezenta instrumentul care sta la...

Monografie BRD 2012

Cap 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie BRD – Groupe Société Générale SA este o societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare...

Piața Asigurărilor - Rezultate Obținute și Posibilități de Dezvoltare

Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica internatioanalâ a asigurarilor dar si a asigurarilor din România, încercând...

Concurența Bancară

Cap. I Evolutia sistemului bancar românesc dupa anul 1990 Banca este locul care te împrumuta cu bani, daca faci dovada ca nu ai nevoie de ei...

Activitatea de front office - Banca Transilvania

CAP 1. DESPRE BANCA TRANSILVANIA 1.1 ISTORICUL BANCII TRANSILVANIA BANCA TRANSILVANIA a fost înfiintata în decembrie 1993, în Cluj-Napoca, la...

Monografie Banca Țiriac

Banca “Ion Tiriac” S.A functioneaza în baza autorizatiei nr. 427/14.03.1991 ,emisa de Banca Nationala la 11.12.1992 , in baza art.5 din Legea...

Organizarea, funcționarea și conducerea sistemului bancar

Capitolul 1. Aspecte generale legate de sistemul bancar 1.1 Structura sistemelor bancare In principalele tari dezvoltate, sistemele bancare sunt...

Ai nevoie de altceva?