Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking

Licență
10/10 (4 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14106
Mărime: 170.89KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

INTRODUCERE 2

CAP. I Consideraţii generale privind creditarea bancară a populaţiei 3

1.1 Creditul bancar – resursă de finanţare a nevoilor populaţiei 3

1.2 Produse bancare de creditare a persoanelor fizice 7

1.3 Aprecieri privind evoluţia şi perspectivele creditului bancar acordat populaţiei în România 10

CAP. II Creditul ipotecar – sursă de finanţare a achiziţiilor şi construcţiilor de locuinţe 17

2.1 Consideraţii generale privind creditul ipotecar şi instituţii de finanţare a achiziţiilor şi construcţiilor de locuinţe 17

2.2 Aprecieri privind creditul ipotecar în ţările dezvoltate 21

2.3 Consideraţii privind creditul ipotecar în România 25

CAP.III Studiu de caz 35

CONCLUZII 46

Bibliografie 50

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

Evoluţia ultimilor ani au condus la modificări structurale atât pe partea cererii de credite, cât şi pe partea ofertei. Procesul de restructurare a economiei împreună cu modificarea comportamentului populaţiei acţionează pe partea creşteri cererii de creditare atât în scopul consumului cât şi pentru investiţii. Restructurarea şi privatizarea sectorului bancar, precum şi creşterea competiţiei în contextul alinierii la practicile europene acţionează în sensul expansiunii ofertei de creditare. De aici rezultă că procesul de creştere a creditului bancar acordat populaţiei are suport sustenabil atât din partea cererii, cât şi a ofertei.

Ritmul de creştere semnificativă a creditului, precum şi dirijarea dinamici cu preponderenţă spre populaţie reprezintă caracteristici întâlnite în ultimi ani în România.

Dezvoltarea creditului acordat populaţiei a fost susţinut de creşterea puterii de cumpărare a populaţiei, în ultimi ani, pe fondul sporului de salarii reale, a intrării de capital în ţară de la populaţia plecată în afara graniţelor ţării, scăderii inflaţiei şi reducerii şomajului.

Am ales această temă ţinând cont de faptul că economia de piaţă nu poate funcţiona fără credite, banca urmărind să asigure, prin intermediul creditului, echilibrul economic general.

Lucrarea de faţă este structurată pe 3 capitole.

În Capitolul I, intitulat “Consideraţii generale privind creditarea bancară a populaţiei”, sunt prezentate principalele caracteristici ale creditelor bancare acordate persoanelor fizice, precum şi evoluţia şi perspectivele creditului în România.

Cel de-al doilea capitol “Creditul ipotecar – sursă de finanţare a achiziţiilor şi construcţiilor de locuinţe”, urmăreşte evoluţia şi implicaţiile creditului ipotecar în România cât şi în ţările dezvoltate.

„Studiu de caz” privind acordarea unui credit de către Raiffeisen S.A constituie ultimul capitol al lucrării de licenţă, în care am prezentat cererea unei persoane fizice pentru un credit.

Lucrarea de licenţă se încheie cu concluziile pe care mi le-am exprimat în urma anlizei realizate prin studiul unor lucrări de specialitate şi a legislaţiei în vigoare existente în România.

CAPITOLUL I

Consideraţii generale privind creditarea bancară a populaţiei

1.1 Creditul bancar – resursă de finanţare a nevoilor populaţiei

Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a relaţiilor economice de piaţă. Operaţiunile economice din care decurge această relaţie sunt: vânzarea de mărfuri sau prestarea de servicii a căror plată urmează să se facă la o dată ulterioară, numită scadenţă şi acordarea de împrumuturi în bani unor persoane fizice pe o perioadă determinată.

Potrivit prevederilor Legi bancare nr. 58/1998 prin credit se înţelege “orice angajament de plată a unei sume de bani în schimbul dreptului la rambursarea sumei plătite, precum şi plata unor dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice prelungire a scadenţei unei datorii şi orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o creeanţă sau a altui drept la plată a unei sume de bani”.

Preview document

Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 1
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 2
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 3
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 4
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 5
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 6
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 7
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 8
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 9
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 10
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 11
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 12
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 13
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 14
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 15
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 16
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 17
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 18
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 19
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 20
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 21
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 22
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 23
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 24
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 25
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 26
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 27
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 28
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 29
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 30
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 31
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 32
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 33
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 34
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 35
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 36
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 37
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 38
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 39
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 40
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 41
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 42
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 43
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 44
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 45
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 46
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 47
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 48
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 49
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 50
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 51
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 52
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 53
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 54
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 55
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 56
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 57
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 58
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 59
Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni Bancare privind Acordarea de Credite pentru Persoane Fizice - Retail Banking.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Instrumente de Plata Bancare - Cardul

CAPITOLUL I CARDUL – INSTRUMENT DE PLATA FARA NUMERAR 1.1 Istoricul cardului În ultimul deceniu se afirma tot mai puternic în economiile de...

Creditarea Persoanelor Fizice la o Societate Bancară

INTRODUCERE În economia oricărei ţări, sistemul bancar are un rol foarte important , prin intermediul băncilor derulându-se cea mai mare parte a...

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul...

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de...

Creditarea bancară

INTRODUCERE Actualitatea temei. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar...

Credite Bancare pentru Persoane Fizice

INTRODUCERE Economia de piata presupune existenta unui sistem bancar care sa asigure mobilizarea tuturor disponibilitatilor monetare ale...

Te-ar putea interesa și

Creditarea persoanelor fizice la BRD

În activitatea bancară o importanţă deosebită o are relaţia de încredere care se stabileşte între bancă şi clienţii ei. Când se vorbeşte de...

Creditul Pentru Persoane Fizice cu Studiu de Caz pe Raiffeisen Bank

Capitolul 1 Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit în economia de piaţă 1.1. Banca - definiţie 1.2.Rolul şi funcţiile instituţiilor de credit...

Creditele Ipotecare

Sistemul Bancar, Componente şi Caracteristici 1.1. Conceptul de sistem bancar Totalitatea băncilor care funcţionează într-o economie formează...

Ofertă de produse și servicii pentru persoane fizice a BRD SG - studiu de caz - acordarea unui credit ipotecar unei persoane fizice

Scurta prezentare a istoriei activitatii bancare si a bancilor comerciale din Romania Primele dovezi ale desfaşurãrii unei activitãti bancare au...

Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Băncii Transilvania

INTRODUCERE Lucrarea Organizarea și funcționarea băncilor comerciale din România pe exemplul Banca Transilvania dorește să evidențieze progresele...

Proiect Economic BRD

Capitolul I. Mediul desfăşurarii activităţii unei bănci 1.1. Consideratii generale Sistemul bancar, prin cadrul său organizatoric şi prin...

Băncile Comerciale și Rolul lor în Economie

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR ROMANESC 1.1. Apariţia băncilor şi a sistemului bancar Existǎ diferite pǎreri cu privire la originea bǎncilor. Unii...

Proiect Practica - Banca Transilvania

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE 1.1. SCURT ISTORIC Povestea de succes a bancii a inceput in Cluj-Napoca, acum 14 ani, din initiativa unor oameni de...

Ai nevoie de altceva?