Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank

Licență
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 25655
Mărime: 973.56KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Pancu Daniel
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

Cuprins

1. MEDIUL BANCAR ROMÂNESC

1.1. Sistemul bancar Românesc 4

1.1.1. Evolutia sistemului bancar în România 5

1.1.2. Rolul sistemului bancar în cadrul economiei 8

1.1.3. Organizarea sistemului bancar în România 9

1.1.4. Reglementări proprii în sistemul bancar Românesc 11

1.1.5. Management bancar 14

1.1.6. Prevederile Legii bancare 15

1.2. Banca Naţională a României 21

1.2.1. Rolul şi funcţiile BNR 23

1.2.2. Locul şi rolul BNR în cadrul sistemului bancar 26

1.2.3. Instrumentele de politică monetară utilizate de BNR 27

1.2.4. Prevederile Legii privind statutul BNR 30

1.3. Tipuri de bănci 32

1.3.1. Băncile comerciale 33

2. RAIFFEISEN BANK – VERIGĂ IMPORTANTA A SISTEMULUI BANCAR

ROMÂNESC

2.1. Prezentarea băncii Raiffeisen 35

2.1.1. Evoluţia băncii Raiffeisen 35

2.1.2. Conducerea Raiffeisen Bank 36

2.2. Scurtă prezentare a Grupului Raiffeisen Bank şi a Raiffeisen International .....40

2.2.1 Componenţii Grupului Raiffeisen Bank 42

2.2.2 Principalele rezultate ale Grupului Raiffeisen în România 44

2.3. Risc şi Credit Management. 45

2.3.1. Riscul de creditare 45

2.3.2. Riscul de piaţă 46

2.3.3. Riscul operaţional 47

3. AGENŢIA BRASOV, COMPONENTĂ IMPORTANTĂ A BĂNCII RAIFFEISEN

3.1. OrganigramaRaiffeisen Bank, Agenţia Brasov 48

3.2. Produsele Raiffeisen Bank, Agenţia Brasov 48

3.2.1. Conturi curente 48

3.2.2. Depozite. 50

3.2.3. Carduri 56

3.2.4. Credite 61

3.3. Serviciile oferite de Raiffeisen Bank, Agenţia Brasov 64

3.3.1. Raiffeisen Direct 64

3.3.2. Raiffeisen Online 65

3.3.3. Încasări şi plăţi 65

3.3.4. Serviciul „myBanking” 66

3.3.5. Serviciul „Plăţi directe furnizori” 66

3.3.6. Transferuri SWEEP 66

3.3.7. Western Union 67

4. ANALIZA PERFORMANŢELOR OBŢINUTE DE RAIFFEISEN BANK

4.1. Evoluţia activelor, pasivelor şi a capitalului propriu 68

4.2. Rezultatele financiare obţinute de Raiffeisen Bank 70

4.2.1 Rezultatele obţinute în 2007 70

4.2.2 Rezultatele obţinute în 2008 72

4.3. Veniturile, cheltuielile Raiffeisen Bank 73

4.4. Evoluţia produselor Raiffeisen Bank 75

4.4.1. Evoluţia cardurilor 75

4.4.2. Evoluţia creditelor acordate IMM-urilor 76

4.5. Situaţii financiare consolidate 78

4.5.1. Contul de profit şi pierdere 78

4.5.2. Bilanţul contabil consolidat 81

4.5.3. Situaţia consolidată a evoluţiei capitalului propriu 82

4.5.4. Situaţia consolidată a fluxurilor de numerar 83

4.5.5. Situaţia fluxurilor de trezorerie 84

5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 86

BIBLIOGRAFIE 88

Extras din document

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC

1.1. Sistemul bancar Românesc

Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a României şi instituţiile de credit. Acest sistem a fost introdus în decembrie 1990, fiind primul pas al procesului de reformă bancară.

Cadrul legislativ care guvernează sistemul bancar cuprinde:

• Legea privind Statutul Băncii Naţionale a României – Legea nr. 312 din 28 iunie 2004,

• Ordonanţa privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului - Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006,

• Legea pentru privatizarea societăţilor comerciale bancare la care statul este acţionar – Legea nr. 83 din 21 mai 1997,

• Reglementări privind falimentul instituţiilor de credit - Ordonanţa Guvernului nr. 10 din 22 ianuarie 2004 privind falimentul instituţiilor de credit, aprobată, completată şi modificată prin Legea nr. 278 din 23 iunie 2004,

• Ordonanţa Guvernului nr. 39/1996, privind organizarea şi funcţionarea Fondului de Garantare a Creditelor din Sistemul Bancar.

Principalele caracteristici ale sistemului bancar sunt:

• Sistemul bancar cuprinde 40 de instituţii de credit, dintre care:

o 39 de bănci (2 cu capital majoritar de stat, 3 cu capital majoritar românesc, 27 cu capital majoritar străin, 7 sucursale ale unor bănci străine),

o o casă centrală a cooperativelor de credit (Creditcoop),

• Totalul activelor bancare este de peste 51 de miliarde EUR,

• Peste 60% din activele bancare sunt concentrate în primele 5 bănci din sistem,

• Indicatorul de solvabilitate al sistemului este de 17,8%,

• Acţionariatul este reprezentat în majoritate de entităţi străine. Pe piaţa românească operează de asemenea instituţii financiare nebancare, precum fonduri de asistenţă mutuală, case de amanet, societăţi de leasing financiar, societăţi de credite pentru persoane fizice, societăţi de micro-finanţare, societăţi de credit ipotecar, societăţi care oferă operaţiuni de factoring, societăţi specializate în finanţarea tranzacţiilor comerciale, şi altele.

1.1.1. Evoluţia sistemului bancar în România

Pe teritoriul românesc practica bancară îşi are originea tot în Antichitate, fapt afirmat prin descoperirea în zona fostelor mine de aur ale Daciei Traiane, la Alburnus Maior, între anii 1786-1855, a circa 50 de tăbliţe cerate, din care 25 s-au păstrat şi au fost publicate integral în anul 1873, la Berlin în opera Corpus Inscriptiorum Latinarum

Cea de-a 13-a tăbliţă cerată, reprodusă în pagina 951, în volumul al III-lea al lucrării lui Theodor Mommsen, conţine contractul pentru constituirea unei societaţi bancare (Societas Dinastiarae) redactat la 28 martie 167, la Deusera, localitate situată în apropiere de Alburnus Maior

Sintagma “societas dinastariae” este o combinaţie latino-greacă. Cuvântul grec “danistes” este echivalentul termenului latin “argentarius”. Aşadar, este vorba de so societate de bancheri, care practică împrumuturi cu bobândă.

Aporturile asociaţilor la capitalul social constau în numerar. Deşi aporturile erau inegale, contractul prevede că, atât câştigul, cât şi eventuala pierdere se vor împărţi egal între asociaţi. Profitul societăţii rezulta din dobânda percepută pentru sumele împrumutate: se practica o dobândă de 1 %.

În Ţările Române, prima instituţie de tip bancar a apărut în primul deceniu al secolului al XIX-lea în Bucureşti. Apar apoi în anul 1857, la Iaşi, Banca Naţională a Moldovei, şi, în 1866, Banca Naţională în Bucureşti. Prima tentativă de constituire a băncii naţionale a parţinut principelui Grigore Alexandru Ghica. Deşi supravegheată de stat, după mai puţin de un an de la primele operaţiuni, banca a dat faliment.

Cea de-a doua bancă a fost autorizată să funcţioneze ca filială a Băncii Imperiale Otomane din Constantinopol, fără nici un control sau participare al beneficii în favoarea guvernului.

Banca Naţională a României a fost înfiinţată ca bancă centrală în anul 1880 după modelul băncii centrale a Belgiei. În dezbaterile parlamentare asupra proiectului de lege, ministrul Finanţelor, Ioan Câmpineanu, s-a opus participării capitalului străin la constituirea Băncii Naţionale. Capitalul băncii a fost stabilit la 30 de milioane, din care 20 de milioane prin subscriţie publică, iar 10 milioane, depuse de stat.

Preview document

Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 1
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 2
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 3
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 4
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 5
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 6
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 7
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 8
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 9
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 10
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 11
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 12
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 13
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 14
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 15
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 16
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 17
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 18
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 19
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 20
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 21
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 22
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 23
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 24
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 25
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 26
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 27
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 28
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 29
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 30
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 31
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 32
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 33
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 34
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 35
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 36
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 37
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 38
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 39
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 40
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 41
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 42
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 43
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 44
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 45
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 46
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 47
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 48
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 49
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 50
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 51
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 52
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 53
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 54
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 55
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 56
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 57
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 58
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 59
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 60
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 61
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 62
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 63
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 64
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 65
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 66
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 67
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 68
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 69
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 70
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 71
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 72
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 73
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 74
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 75
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 76
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 77
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 78
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 79
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 80
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 81
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 82
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 83
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 84
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 85
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 86
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 87
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 88
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 89
Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank - Pagina 90

Conținut arhivă zip

  • Operatiuni Desfasurate de Raiffeisen Bank.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Analiza performanțelor la Raiffeisen Bank - diagnoza riscului bancar

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1 Diagnoza juridică şi evoluţia bancii. Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfinţării În anul 1994 RZB deschide în România o...

Produse și Servicii Oferite de Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Băncile au un impact major asupra funcţionalităţii şi performanţelor unei economii. De aceea, o dată cu trecerea la sistemul economiei...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Situațiile financiare anuale în BCR SA

INTRODUCERE Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor...

Gestionarea riscului operațional bancar

Intrοduсere Асtivitɑteɑ bɑnсɑră este înсοnjurɑtă de ɑpɑriţiɑ risсului, сɑre pοɑte ɑveɑ un impɑсt сοnsiderɑbil ɑsuprɑ ɑсesteiɑ, negɑtiv sɑu...

Managementul Riscurilor Bancare

I INTRODUCERE Riscurile fac obiectul unei mari atentii in banci . Cuplul risc-performanta este indisociabil in universul bancar , aceasta...

Te-ar putea interesa și

Monografie Bancara - Raiffeisen Bank

Prezentare generala Raiffeisen Bank – “Cea mai buna banca româneasca” ( Global Finance) Raiffeisen Bank este un partener pe termen lung pentru...

Analiza performanțelor la Raiffeisen Bank - diagnoza riscului bancar

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1 Diagnoza juridică şi evoluţia bancii. Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Monografie Raiffeisen Bank

1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare 1.1. Scurt istoric şi evolutia băncii în cadrul sistemului bancar romanesc Prеzența Raiffeisen...

Monografie Raiffeisen Bank

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE Având în vedere structura capitalului social al Raiffeisen Bank România, precum şi specificitatea...

Cardurile de debit - actualitate și perspective la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare are ca temă „Cardurile de debit. Actualitate și perspective la Banca Raiffeisen Bank, sucursala Alba Iulia” și...

Produse și Servicii Oferite de Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Băncile au un impact major asupra funcţionalităţii şi performanţelor unei economii. De aceea, o dată cu trecerea la sistemul economiei...

Contabilitatea Deozitelor Interbancare și ale Clientelei

CAPITOLUL I IMPORTANŢA RAIFFEISEN BANK ÎN STRUCTURA SISTEMULUI BANCAR DIN ŢARA NOASTRĂ 1.1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1.1 Etape în...

Tranzactiile in Cadrul Raiffeisen Bank

Introducere  Cel mai mare pacat fata de semenii nostri nu este acela de a-i urâ, ci de a fi indiferenti fata de ei : aceasta este lipsit de...

Ai nevoie de altceva?