Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 97 în total
Cuvinte : 19954
Mărime: 277.89KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
UNIVERSITATEA LIBERA INTERNATIONALA DIN MOLDOVA

Cuprins

INTRODUCERE

CAPITOLUL I. CREDITUL ŞI FUNCŢIILE LUI

1.1. CONCEPT DE CREDIT, TRĂSĂTURILE LUI

1.2. FUNCTIILE CREDITULUI SI RISCURILE CREDITARII 14

1.3. FORMELE CREDITULUI .19

CAPITOLUL II. PROBLEMELE RAMBURSĂRII CREDITELOR

2.1. CLASIFICAREA CREDITELOR DIN PUNCT DE VEDERE AL RAMBURSABILITĂŢII ŞI ANALIZA SOLVABILITĂŢII DEBITORILOR

2.2. RISCURILE DE NERAMBURSARE PRIVITE DIN PUNCT DE VEDERE AL BĂNCILOR COMERCIALE. MODALITĂŢI DE ACOPERIRE A ACESTOR RISCURI.

CAPITOLUL III.

ASPECTELE SISTEMULUI CREDITAR-BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

INTRODUCERE

În economia de piaţă rolul politicii creditare este departe de a fi neglijabil. Într-o economie în tranziţie, cu atât mai mult, acesta ar trebui să fie pe primul plan. Datorită instrumentelor de influenţare a indicatorilor cum sunt rata acordării creditelor, structura creditelor şi depozitelor, masa monetară, viteza de circulaţie a banilor, rata inflaţiei, politica creditară este, categoric una dintre cele mai importante pârghii ale statului. Dacă instituţiile autorizate să opereze cu aceste instrumente, de obicei banca centrală şi trezoreria, au capacitatea să le aplice eficient, se va simţi neapărat efectul stabilităţii şi dezvoltării continue.

Din punct de vedere al necesităţii politicii creditare se poate spus multe. Dar pe această temă discută de obicei băncile comerciale şi instituţiile financiare care nu aprobă politica dusă de Banca Naţională din mai multe considerente:

- impunerea utilizării tehnicilor legale de operare;

- ridicarea limitelor de eficienţă, prin micşorarea taxei rescontului;

- consolidarea concurenţei etc.

Dar, rămâne de menţionat, cel puţin după părerea mea, că Banca Naţională a Moldovei a făcut mult mai mult în scopul dezvoltării economiei republicii şi ieşirii din criză decât oricare altă structură publică.

În lucrarea de faţă s-a pus scopul de a evidenţia rolul creditului, pieţei monetare, politicii creditar-bancare în organizarea economiei, în exprimarea necesităţilor societăţii în continuă şi sensibilă mişcare şi, mai ales, în promovarea eficienţei economice. Să sperăm că acest scop a fost, cel puţin parţial, atins.

În Capitolul I, “Creditul şi funcţiile lui" se detaliază conceptele de credit, dobândă, scadenţă şi trăsăturile definitorii ale acestora. se încearcă o clasificare a formelor creditului şi se evidenţiază funcţiile şi riscurile creditării. Tot aici se face o analiză a funcţionării pieţei creditare în contextul influenţei acesteia asupra unor indicatori macroeconomici.

În Capitolul II, “ Problemele rambursării creditelor” se reuşeşte, cred, clasificarea creditelor din punct de vedere al rambursabilităţii şi analiza solvabilităţii debitorilor. Se detaliază riscurile de nerambursare privite din punct de vedere al băncilor comerciale şi modalităţi de acoperire a acestor riscuri

Capitolul III, “Aspectele sistemului creditar-bancar în Republica Moldova” se face o radiografie a stării pieţei creditare în economia naţională. Tot aici se face o sinteză între evoluţiile celor mai importanţi indicatori monetari în ultimii ani, reflectându-se problemele cu care se confruntă sistemul bancar naţional.

În ce priveşte conţinutul, se va face limitare la o foarte generală prezentare, fără riscul de a scăpa din vedere aspecte importante, de mare interes şi utilitate.

Baza informaţională a lucrării o constituie anuarele statistice ale Băncii Naţionale, ale guvernului (Departamentului Statistică), broşuri şi date contabile de la bănci, manuale şi date legislative.

CAPITOLUL I. CREDITUL ŞI FUNCŢIILE LUI

1.1. CONCEPT DE CREDIT, TRĂSĂTURILE LUI

Participarea în proporţie ridicată a creditului la finanţarea economiei, implicaţiile acestuia asupra creşterii economice şi echilibrului monetar explică interesul literaturii domeniului pentru conţinutul creditului şi definirea lui.

Definirea creditului - scria economistul italian Amedeo Gambino - rămâne într-adevăr o chestiune dintre cele mai controversate, iar belgianul Femand Baudhuin susţine că nu lipsesc definiţii ale creditului, şi că mai fiecare economist propune propria-i definiţie.

Sistematizând numeroasele opinii exprimate, putem structura trei concepţii privind elementul fundamental în definirea creditului: creditul ca încredere, creditul ca formă a relaţiilor de schimb şi creditul ca expresie a relaţiilor de redistribuire.

Creditul ca încredere. Unii economişti apreciază că ideea de încredere ar reprezenta principalul conţinut al creditului. Potrivit acestei concepţii, creditul este o categorie subiectivă, psihologică. Noţiunea de credit îşi are originea în latinescul credito (a avea încredere). Increderea este necesară în relaţiile de împrumut, după cum fară ea nici vănzarea de mărfuri cu plata amănată n-ar putea avea loc. Pentru ca relaţia de credit să se manifeste, creditorul trebuie să aibă încredere în calităţile morale ale debitorului, să fie convins de bonitatea sa, de capacitatea sa financiară de a face plata la scadenţă, de solvabilitatea acestuia.

Termenul de „credit" este utilizat nu numai în limba italiană, ci şi în alte limbi romanice, în limbi anglofone, germanice, chiar şi în limba rusă şi alte limbi slave. în limba cehă, de exemplu, se foloseşte termenul uver (de la adevăr, credinţă), care numeşte încrederea. încrederea este în opinia unor economişti conţinutul creditului, iar băncile sunt mijlocitoarele încrederii.

Să fie încrederea conţinutul creditul? Profesorul belgian Baudhuin este împotriva acestei interpretări. În lucrarea Creditul şi Banca, publicată în 1962, el prezintă încrederea doar ca o condiţie necesară pentru ca relaţia de credit să aibă loc.

Deşi presupune încredere, un climat de stabilitate economică, un aparat juridic perfecţionat, care să permită creditorilor să reintre în posesia sumelor împrumutate, creditul nu este o categorie subiectivă, psihologică şi nu poate fi redus la încrederea faţă de debitor.

Încă în anul 1932, profesorul Victor Slăvescu a relevat însemnătatea încrederii pentru desfaşurarea relaţiilor de credit. Fără acest suport moral, fără acest element atât de imponderabil şi totuşi atât de real - scria Victor Slăvescu în cursul său Monetă, credit, schimb - nu se poate concepe nici un moment existenţa creditului. Prefaţa acestei operaţiuni de credit are numele de încredere (p. 401-402). Totodată, reputatul profesor român invită să nu se confunde încrederea cu conţinutul economic al creditului, care are caracter obiectiv.

Preview document

Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 1
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 2
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 3
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 4
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 5
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 6
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 7
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 8
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 9
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 10
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 11
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 12
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 13
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 14
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 15
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 16
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 17
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 18
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 19
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 20
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 21
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 22
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 23
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 24
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 25
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 26
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 27
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 28
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 29
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 30
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 31
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 32
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 33
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 34
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 35
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 36
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 37
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 38
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 39
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 40
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 41
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 42
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 43
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 44
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 45
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 46
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 47
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 48
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 49
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 50
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 51
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 52
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 53
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 54
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 55
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 56
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 57
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 58
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 59
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 60
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 61
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 62
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 63
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 64
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 65
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 66
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 67
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 68
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 69
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 70
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 71
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 72
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 73
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 74
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 75
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 76
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 77
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 78
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 79
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 80
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 81
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 82
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 83
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 84
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 85
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 86
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 87
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 88
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 89
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 90
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 91
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 92
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 93
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 94
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 95
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 96
Operațiunile de creditare a băncilor comerciale și rambursarea lor - Pagina 97

Conținut arhivă zip

  • Operatiunile de Creditare a Bancilor Comerciale si Rambursarea Lor.doc

Alții au mai descărcat și

Creditul - Principalul Produs al Băncilor Comerciale

INTRODUCERE Stabilirea coordonatelor de reformă economică în procesul de tranziţie la economia de piaţă implică, în mod firesc, importante mutaţii...

Creditarea Persoanelor Fizice la Raiffeisen Bank

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar şi în mod particular, creditele...

Analiza privind operațiunile cu carduri în practica Băncii Comerciale Române Erste Bank, sucursala Brăila

INTRODUCERE Ca mai în toate domeniile, dorinţa de îmbunătăţire şi perfecţionare a rezultatelor prin experienţă şi cercetare au condus spre...

Analiza Creditării pe Termen Scurt

CAPITOLUL 1 CREDITUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Evoluţia creditului de-a lungul anilor Cu 20 de secole î.e.n., în Codul regelui Hmurabbi din regatul...

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Riscul Creditării Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Te-ar putea interesa și

Operațiuni de creditare derulate de băncile comerciale

I.1. Principiile fundamentale ale creditării specifice economiei de piaţă Cum bine se ştie, creditul, la modul general vorbind, este noţiunea ce...

Rolul Băncilor Comerciale în Desfășurarea Relațiilor de Credit cu Agenții Economici

Cap.I. PREZENTARE GENERALĂ A SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. Originile sistemului bancar Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Creditarea bancară a activității curente a unei întreprinderi

Cap. I. Aspecte generale privind activitatea de creditare bancară 1.1. Băncile comerciale, verigă de bază a sistemului bancar Băncile comerciale...

Decontări Comerciale și Necomerciale în Valută

Banca este institutia financiara care se ocupa cu mijlocirea creditului si instrumentelor cu putere de plata, in scopul circulatiei monetare. Tot...

Creditul bancar - rolul instituțiilor financiare internaționale de credit extern

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. EVOLUŢIA ISTORICĂ Dificultăţile existente în prezent în ţara noastră, în această perioadă de tranziţie...

Funcția Financiară și Mecanismele Financiare ale Întreprinderii

CAPITOLUL I FUNCŢIA FINANCIARĂ ŞI MECANISMELE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII 1.1.Conceptul şi funcţiile finanţelor întreprinderii Procese de...

Operațiunile active ale instituțiilor de credit

Introducere „Bancherul dumneavoastra este prietenul dumneavoastra . Bancile intervin in afaceri pentru a imprumuta bani . Cu cat imprumuta mai...

Necesitatea și Rolul Gestunii Riscurilor Financiare

INTRODUCERE În prezent, ţara noastră e pe cale spre economia de piaţă. Orientarea economiei spre o direcţie de dezvoltare nouă, calea economiei de...

Ai nevoie de altceva?