Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 10 fișiere: doc, ppt
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 28651
Mărime: 292.53KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gorobet Ilinca
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ

Cuprins

Introducere

Capitolul I. IMPLICAŢIILE INOVAŢIILOR BANCARE ÎN SISTEMELE BANCARE MODERNE

1.1. Conceptul şi tipologia inovaţiilor bancare

1.2. Practica internaţională a inovaţiilor bancare

1.3. Riscurile aferente implementării inovaţiilor bancare

Capitolul II. DIAGNOSTICAREA INOVAŢIILOR ÎN PROMOVAREA PRODUSELOR BANCARE

2.1. Tehnici de deterinare a costurilor inovaţionale bancare

2.2. Posibilităţi de promovarea a produselor inovaţionale

2.3. Criterii de evaluare a eficienţei inovaţiilor bancare

Capitolul III. EVOLUŢA ŞI IMPACTUL INOVAŢIILOR ÎN SISTEMUL BANCAR AUTOHTON

3.1. Caracteristicile inovaţiilor bancare în sistemul bancar din Republica Moldova

3.2. Evolţia şi influenţa inovaţiior în dezvoltarea sistemului bancar autohton

3.3. Necesitatea implimentării produselor inovaţionale creditare pe piaţa bancară în Republica Moldova

Concluzii şi recomandări

Bibliografie

Anexe

Adnotare

Extras din document

În sistemul bancar, activitatea bancară se bazează pe relaţiile de piaţă şi reprezintă unul din cele mai importante sectoare economice a unui stat. Procesul mecanismelor de piaţă determină transformări considerabile în toate domeniile de activitate, inclusiv în sfera bancară, influenţînd amplu demararea performanţelor din orice structură socială a unei comunităţi umane, mai ales dacă e în proces de tranziţie – situaţia actuală a societăţii din Republica Moldova. Restructurarea şi dezvoltarea sistemului bancar este puternic influenţat de posibilităţile oferite de diversitatea produselor inovative. Necesitatea obiectivă de implementare a inovaţiilor bancare se asigură de faptul că acestea constituie mecanismul principal de menţinere a competitivităţii activitaţii bancare fiind în concordanţă cu procesele care decurg pe piaţă.

Actualitatea temei de cercetare este determinată şi de cerinţele băncilor comerciale privind majorarea indicatorilor de performanţă. Acest rezultat poate fi obţinut prin implementarea inovaţiilor în activitatea bancară, în general, şi punerea accentului pe cele creditare, deoarece reprezintă una din activităţile de bază generatoare de venit.

Necesitatea cercetării aspectelor privind creşterea performanţelor bancare prin implementarea inovaţiilor este determinat de faptul că inovaţiile constituie un factor esenţial al progresului economic şi social. Devenind un element determinant în cucerirea pieţii şi menţinerea competitivităţii instituţiilor financiar- bancare.

Specificul situaţiei economice din Republica Modova face dificilă aplicarea de anvergură a experienţei occidentale – utilizarea pe scară largă a produselor bancare inovaţionale, iar pentru băncile autohtone implementarea inovaţiilor necesită adaptarea judicioasă a acesteia la mediul bancar prin sintetizarea unor forme compatibile cu situaţia specifică din sistemul bancar autohton.

Scopul lucrării constă în determinarea rolului inovaţiei creditare vis-à-vis de creşterea performanţelor bancare, specificarea particularităţilor la estimarea proiectelor inovaţionale şi necesitatea implementării inovaţiilor bancare în cadrul sistemului bancar autohton, şi creşterea competitivităţii acestora.

Sarcinile care au fundamentat atingerea scopului propus sunt:

- definirea noţiunii de “inovaţie” şi conţinutul acesteia ca categorie economică;

- evidenţierea principalelor aspecte a inovaţiilor practicate pe piaţa mondială;

- analiza riscurilor aferente procesului inovaţional, precum şi consecinţele posibile ca rezultat a implementarii produselor noi;

- determiarea costurilor suportate de banca care practica o activitatea inovaţională;

- cercetarea principalelor metode şi căi de promovare a produselor bancare inovaţionale;

- specificarea rolului inovaţiei şi contribuţia acesteia la creşterea eficienţei bancare;

- precizarea medotelor de estimare a eficienţei inovaţiilor şi a particularităţilor ce apar la evaluarea acestora;

- completarea şi perfecţionarea modului de evaluare a eficienţei economice a inovaţiilor bancare la nivelul economiei naţionale;

- identificarea problemelor şi a deficienţelor privind implementarea practică a inovaţiilor bancare în activitatea băncilor comerciale din Moldova;

- identificarea forţelor şi tendinţelor inovaţiilor în cadrul mediului bancar.

Tema şi obiectul de studiu. Tema cercetării ţine de studierea dezvoltării inovaţiilor pe piaţa bancara aplicate în domeniu bancar, precum şi condiţiile de implementare a produselor inovative atît pe plan internţional, cît şi la nivel naţional.

Metodologia şi metodele de cercetare. În lucrare a fost aplicată o abordare metodologică complexă, care a permis efectuarea unui studiu a procesului inovaţional specific activităţii bancare precum şi condiţiile ce influenţează dezvoltarea inovaţiilor bancare.

Temelia teoretică a metodologiei utilizate de cercetare are la bază studiile şi lucrările fundamentale, în domeniul activităţii bancare, ale următorilor cercetători: Băloiu Mihail, Apopi Cristina, Opriş Ioan, Maricica Stoica, Lucian C. Ionescu, Балабанов И., О.И.Лаврушина, Г.Г.Коробовой, Ю.А.Корчагин, Галина Щеракова.

Baza informaţională a tezei au costituit-o rapoartele anuale ale Băncii Naţionale a Moldovei, datele operative ale băncilor comerciale a Moldovei, informaţii publicate în presa economică, informaţii plasate pe paginile web ale băncilor comerciale.

Astfel, în introducere, este argumentată actualitatea temei de cercetare, este precizat scopul, obiectivele cecetării, suportul metodologic de studiu şi, ce-i important, necesitatea de aderare a sistemului bancar autohton la dinamica modificărilor bancare din sistemul bancar universal, desigur, respectînd gradul de adaptabilitate a inovaţiilor la realitatea social-economică moldovenească.

Contribuţia autorului. Este realizată o sinteză asupra aspectelor teoretice asociate conceptului de inovaţie bancară, este analizată activitatea băncii comerciale B.C. „Victoriabank" S.A. comparativ cu alte bănci comerciale autohtone, prin prisma produselor şi serviciilor noi lansate

Preview document

Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 1
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 2
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 3
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 4
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 5
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 6
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 7
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 8
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 9
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 10
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 11
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 12
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 13
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 14
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 15
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 16
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 17
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 18
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 19
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 20
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 21
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 22
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 23
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 24
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 25
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 26
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 27
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 28
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 29
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 30
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 31
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 32
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 33
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 34
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 35
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 36
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 37
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 38
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 39
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 40
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 41
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 42
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 43
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 44
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 45
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 46
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 47
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 48
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 49
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 50
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 51
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 52
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 53
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 54
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 55
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 56
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 57
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 58
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 59
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 60
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 61
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 62
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 63
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 64
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 65
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 66
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 67
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 68
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 69
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 70
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 71
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 72
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 73
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 74
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 75
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 76
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 77
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 78
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 79
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 80
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 81
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 82
Perspectivele Dezvoltării și Diversificării Produselor și Serviciilor Bancare Noi în Băncile Comerciale - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Perspectivele Dezvoltarii si Diversificarii Produselor si Serviciilor Bancare Noi in Bancile Comerciale
  • Adnotare.doc
  • Anexe.doc
  • Bibliografie.doc
  • Capitolul I.doc
  • Capitolul II.doc
  • Capitolul III.doc
  • Cuprins.doc
  • Introducere.doc
  • Perspectivele Dezvoltarii si Diversificarii Produselor si Serviciilor Bancare Noi in Bancile Comerciale.doc
  • PREZENTARE tezei.ppt

Alții au mai descărcat și

Analiza Indicatorilor de Performanță

Introducere Sistemul bancar este un segment indispensabil în cadrul economiei, avându un rol important în cadrul pieţei financiare. Buna...

Strategii de Marketing Utilizate în Cadrul BRD

INTRODUCERE Marketingul în industria financiar-bancarã surprinde prin noile forme de manifestare sub impactul schimbãrilor rapide de mediu, unde...

Masurarea Eficientei in Sistemul Bancar

Microeconomia este ramura stiintei economice (stiinta alocarii optimale a resurselor), ce studiaza mijloacele de satisfacere a nevoilor crescatoare...

Instrumente de Plata Internationale

Introducere Lucrarea de fata prezinta schematic caracteristicile si perspectivele asupra evolutiei principalelor instrumente de plata...

Utilizarea Marketingului pentru Promovarea Serviciilor Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de investigate si gradul de studiere a acesteia. Economia de piata se caracterizeaza prin cresteri rapide a muncii...

Mutații în Cadrul Produselor și Serviciilor Bancare

Capitolul 1. Sistemul bancar – între metode tradiţionale şi tehnologii moderne Economia mondială este marcată, în toate sectoarele sale, de...

Promovarea Serviciilor si Produselor Bancare Noi in Republica Moldova

INTRODUCERE Economia de piaţa se caracterizează prin creşteri rapide a muncii productive avînd la bază utilizarea tehnologiilor si inovaţiilor...

Determinarea Costului Produselor Bancare în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Toate băncile trebuie să stabilească un preț/cost pentru produsele şi serviciile pe care le oferă Prețul pentru produse şi servicii...

Ai nevoie de altceva?