Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 4 fișiere: doc, docx, pptx
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 14348
Mărime: 1.03MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Valeriu Dornescu

Cuprins

Capitolul I Politica monetară - componentă principală a politicii economice 1

1.1 Politica monetară - conţinut şi elemente definitorii 1

1.2 Obiectivele politicii monetare 3

1.2.1 Obiectivele finale ale politicii monetare 3

1.2.2 Obiectivele intermediare ale politicii monetare 6

1.2.3 Obiectivele operaţionale ale politicii monetare 8

1.3 Instrumentele de politică monetară 8

1.3.1 Instrumentele de intervenţie indirectă 9

1.3.2 Instrumentele de intervenţie directă 11

1.3.3 Instrumente de intervenţie asupra cursului de schimb 13

Capitolul II Politica monetară aplicată de B.N.R 15 2.1 Strategia de politică monetară a B.N.R - Ţintirea inflaţiei 15 2.2 Instrumentele de politică monetară utilizate de B.N.R 17 2.2.1 Operaţiunile de open-market 17 2.2.2 Facilităţile permanente acordate instituţiilor de credit 22 2.2.3 Rezervele minime obligatorii 22 2.3 Funcţionarea mecanismului de transmitere a politicii monetare a B.N.R 24

Capitolul III Rolul politicii monetare a B.N.R în asigurarea stabilităţii monedei naţi 29 3.1 Canalele de transmisie a impulsurilor politicii monetare ale B.N.R 29 3.2 Persisenţa inflaţiei şi cauzele acesteia - Studiu de caz 2007-2010 36 3.2.1 Stabilirea ţintelor de inflaţie de către BNR în perioada 2007-2010 36 3.2.2 Îndeplinirea ţintelor de inflaţie stabilite de către B.N.R 37 3.3 Evoluţia cursului de schimb al monedei naţionale în perioada 2007-2010 40

Concluzii şi propuneri 51

Bibliografie 53

Extras din document

Capitolul 1 Politica monetară – componentă principală a politicii economice

Politica economică reprezintă ansamblul deciziilor adoptate de către autorităţile publice în vederea orientării activităţii economice într-o direcţie considerată rezonabilă pe teritoriul naţional.

Principalele componente ale politicii monetare, care au o importantă deosebită în planul macrostabilizării economice, sunt : politica monetară, politica bugetară şi politica fiscală.

Politica monetară reprezintă cea mai importantă componentă de bază a politicii economice, ce are un rol important în realizarea obiectivele principale ale acesteia, şi anume : asigurarea unei creşteri economice echilibrate, ocuparea deplină a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor şi asigurarea echilibrului balanţei de plăţi externe.

Politica monetară reflectă acţiunile întreprinse de banca centrală sau de autoritatea monetară a unei ţări cu privire la lichiditatea economiei în vederea realizării obiectivele de politică economică. Misiunea principală a politicii monetare o reprezintă reglarea lichidităţii din economie, în aşa fel încât aceasta să dispună de un volum suficient de lichidităţi în scopul asigurării funcţionării sale normale şi a dezvoltării echilibrate.

1.1 Politica monetară – conţinut şi elemente definitorii

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu defineşte politica monetară ca fiind "un ansamblu de măsuri prin care statul (reprezentat, de regulă, de banca centrală) acţionează asupra agregatelor monetare şi a activelor financiare în vederea menţinerii lor sub control şi al realizării echilibrului economic sau în vederea orientării activităţii economice într-o anumită direcţie".

Conceptul de politică monetară este nou, acesta începând să se contureze odată cu abandonarea mecanismelor de autoreglare a masei monetare, care au funcţionat în condiţiile în care moneda avea acoperire în metale preţioase. Politica monetară s-a manifestat pentru prima dată în timpul crizei de supraproducţie din 1929-1933, fiind utilizată de către Sistemul Federal de Rezerve, în scopul atenuării efectelor crizei mondiale, şi pentru a ajuta economia să iasă din recesiune. După criza economică de supraproducţie, politica monetară a avut drept obiectiv principal asigurarea creşterii economice şi ocuparea forţei de muncă prin influenţarea cererii agregate.

Tezele monetariste acordă o importanţă deosebită politicii monetare în reglarea conjucturală a economiei şi insistă pe legătura dintre cantitatea de monedă pusă în circulaţie şi inflaţie.În condiţiile actuale , în statutul majorităţii băncilor centrale se precizează în calitate de obiectiv fundamendal al politicii monetare – asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor.

Banca Centrală Europeană, are ca obiectiv principal al politicii monetare , menţinerea preţurilor. În timp ce în SUA, Sistemul Federal de Rezerve (Federal Reserve System – FED ), obiectivele stabilite prin statut sunt : "un grad maxim de ocupare a forţei de muncă, stabilitatea preţurilor şi rate de dobândă pe termen lung moderate" . Spre deosebire de Banca Centrală Europeană, în cazul Sistemul Federal de Rezerve, nu se precizează explicit stabilitatea preţurilor în calitate de obiectiv principal al politicii monetare.

În România, obiectivul principal al politicii monetare, este precizat în Statutul BNR, şi anume asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor; prin îndeplinirea obiectivului banca centrală sprijină politica economică generală a statului.

1.2 Obiectivele politicii monetare

Obiectivele politicii monetare se înscriu în obiectivele generale ale politicii economice, iar realizarea acestora vine în susţinerea realizării obiectivelor economice generale.

Realizarea obiectivelor politicii monetare se obţine în strânsă legătură cu coordonatele politicii monetare. În mod tradiţional se disting trei nivele de analiză a obiectivelor politicii monetare , şi anume :

• Obiective finale,

• Obiective intermediare,

• Obiective operaţionale.

1.2.1 Obiectivele finale ale politicii monetare

Obiectivele finale ale politicii monetare sunt similare în mare parte cu obiectivele politicii economice, aceastea alcătuind un careu magic : stabilitatea preţurilor, echilibrul balanţei de plăţi, ocuparea forţei de muncă şi creşterea economică. Primele obiective, stabilitatea preţurilor şi echilibrul balanţei de plăţi, reprezintă o preocupare tot mai mare, având în vedere faptul că luptă împotriva inflaţiei.

Stabilitatea preţurilor reprezintă elementul prioritar din careul magic al obiectivelor politicii monetare. În Tratatul de la Maastricht, se precizeaza că : "obiectivul principal (al politicii monetare şi al politicii unice) este de a menţine stabilitatea preţurilor şi, fără a prejudicia acest obiectiv, de a susţine politicile economice generale ale comunităţii". Această prioritate, poate fi analizată cu ajutorul tezelor monetare, care susţin că lupta impotriva inflaţiei reprezintă obiectivul principal al politicii monetare, dar şi al politicii economice, cea mai bună atitudine din acest punct de vedere constând în acţiunea asupra emisiunii de monedă, realizată de bancile centrale. Astfel emisiunea de monedă poate duce la anumite efecte reale pe termen scurt, însă pe termen lung este valabilă ipoteza conform căreia variaţiile masei monetare au efecte doar asupra nivelului general al preţurilor.

Principalul argument în favoarea acordării priorităţii stabilităţii preţurilor este legată de critica adresată curbei Philips de către curentul noii şcoli clasice, potrivit căruia există o rată a şomajului natural şi nu se înregistrează o influenţă din partea politicii monetare asupra ratei şomajului. În conluzie, orice politică monetară expansivă are ca efect final accentuarea ratei inflaţiei, însă este ineficientă în domeniul utilizării şi creşterii forţei de muncă.

Preview document

Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 1
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 2
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 3
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 4
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 5
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 6
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 7
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 8
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 9
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 10
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 11
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 12
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 13
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 14
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 15
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 16
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 17
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 18
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 19
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 20
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 21
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 22
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 23
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 24
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 25
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 26
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 27
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 28
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 29
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 30
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 31
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 32
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 33
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 34
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 35
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 36
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 37
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 38
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 39
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 40
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 41
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 42
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 43
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 44
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 45
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 46
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 47
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 48
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 49
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 50
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 51
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 52
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 53
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 54
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 55
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 56
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 57
Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale - Pagina 58

Conținut arhivă zip

  • Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale
    • coperta prima pag.docx
    • cuprins licenta.docx
    • Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale.doc
    • Politica Monetara a BNR si Eficienta Acesteia in Asigurarea Stabilitatii Monedei Nationale.pptx

Alții au mai descărcat și

Politica Monetara si de Credit BNR

INTRODUCERE RENASTEREA POLITICII MONETARE IN ROMANIA – EFECT SI CATALIZATOR AL TRANZITIEI ECONOMICE Sistemul comunist, de a carui esenta politica...

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de...

Operatiuni Desfasurate de Raiffeisen Bank

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC 1.1. Sistemul bancar Românesc Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a...

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic...

Analiza Mecanismului de Transmitere a Politicii Monetare a Bancii Nationale a Romaniei

Cap. 1 Elementele structurale şi particularităţi ale mecanismului de transmisie a politicii monetare în România Cunoaşterea canalelor de...

Strategia de Politica Monetara Utilizata de BNR din 1990 pana in Prezent

Introducere Prin intermediul acestei lucrări am analizat strategiile de politică monetară folosite de BNR în perioada 1990-2005 şi din 2005 până...

Politica Monetară

Aplicarea măsurilor de politică monetară necesită utilizarea unui set de instrumente prin intermediul cărora banca centrală să-şi exercite...

Politica Monetara in Cazul Romaniei - Moneda si Credit

INTRODUCERE În contextul economiei actuale, pentru a atinge un anumit prag de dezvoltare, orice economie naţională trebuie să aibă o politică...

Ai nevoie de altceva?