Reglementări prudentiale și strategii bancare

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 88 în total
Cuvinte : 28536
Mărime: 253.48KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Constantinescu Liliana Aurora
UNIVERSITATEA CREŞTINĂ "DIMITRIE CANTEMIR" FACULTATEA DE FINANŢE, BĂNCI ŞI CONTABILITATE BRAŞOV

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

1. SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 3

1.1 Originile sistemului bancar 3

1.2 Evolutia sistemului bancar 9

1.3 Rolul si structura sistemului bancar 15

2. STARATEGII BANCARE PRUDENŢIALE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARĂ 19

2.1 Control si norme prudenţiale 19

2.1.1 Controlul prudenţial 19

2.1.2 Norme prudenţiale europene şi internaţionale 21

2.1.3 Prudenţa bancară şi limitarea riscului de credit în România 30

2.2 Strategiile bancare care se impun ca urmare a reglementărilor prudenţiale 44

2.3 Limite şi efecte ale reglementărilor prudenţiale 48

2.3.1 Reglementările prudenţiale şi concurenţa internaţională 51

2.4 Studiul de caz privind Raiffeisen BANK 53

2.4.1 Prezentarea societăţii bancare 53

2.4.2 Principalele functii, activitati si operatiuni bancare 56

2.4.3 Analiza economico - financiara Raiffeisen Bank 58

2.4.4 Strategii pe termen mediu şi analiză S.O.W.T Raiffeisen Bank privind calitatea serviciilor

oferite clienţilor 67

2.4.5 Analiza Swot Raiffeisen Bank 68

2.4.6 Produse si servicii oferite de Raiffeisen Bank 72

3.CONCLUZII SI PROPUNERI 80

3.1 Concluzii 80

3.2 Propuneri 82

B I B L I O G R A F I E 83

Extras din document

INTRODUCERE

Eficienţa economică, randamentul activităţii investiționale a băncilor au stat la baza unor studii şi cercetări aprofundate, constituind preocuparea mai multor savanţi şi specialişti în domeniu. În prezent, practic fiecare manual de management bancar conţine compartimentul referitor la activitatea investițională a băncilor și optimizarea portofoliilor sale investiționale. Aceasta, precum şi un număr însemnat de publicaţii la tema dată, au evidenţiat, în mod convingător, rolul operaţiunilor bancare în activitatea cotidiană a băncilor. În această ordine de idei, devine foarte utilă studierea particularităţilor operaţiunilor bancare şi eficientizarea acestora.

Tendinţa generală a dezvoltării sistemului bancar în practica internaţională constituie universalizarea activităţii bancare, ce se exprimă în extinderea prezenţei lor pe piaţa valorilor mobiliare şi diversificarea activităţii pe aceasta piaţă.

Modelul sistemului bancar implementat în România admite diferite forme de activitate a băncilor pe piaţa. În ultimii ani băncile au devenit operatori principali ai pieţei financiare.

Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor şi activităţilor bancare a fost un proces continuu care s-a intensificat în ultimul deceniu printr-o preocupare permanentă de creare a unui sistem funcţional, capabil să satisfacă cerinţele tuturor celor implicaţi.

Creşterea economică este un proces ireversibil ce nu poate fi oprit fără a se produce o catastrofă mondială după cum nu poate fi acceptat în formă actuală ca o fatalitate sau ca un blestem pentru că inevitabilul ar duce la o catastrofă mondială.

Astăzi cu atât mai mult trebuie reconsiderată semnificaţia creşterii şi dezvoltării economice, trebuie analizat în mod lucid întreg procesul de dezvoltare cu toate implicaţiile pe un orizont larg de timp, pentru că astfel, pornind de la această bază, să se stabilească direcţiile, opţiunile, scenariile şi căile dezvoltării.

În studiul efectuat pentru elaborarea lucrării am întreprins o vastă documentare, urmărind dezvoltarea instituţiei ca parte componentă a sistemului bancar românesc, de la înfiinţare şi până la momentul actualei crize economice, şi strategiile adoptate în evoluţia acesteia ca bancă de retail cu accentuată reprezentare în mediul rural.

Am prezentat drumul parcurs de instituţie, drum presărat cu evenimente şi personalităţi marcante, cu realizări importante. Necesităţile sociale ale timpurilor au făcut posibilă apariţia şi dezvoltarea funcţiilor distincte ale acestei instituţii şi, ca efect, poziţionarea unităţilor teritoriale la nivelul întregii ţări, prin motivaţii sociale şi politice. Acest aspect a reprezentat şi reprezintă un punct forte al acestei instituţii.

Obiectul cercetării, în plan conceptual, este concretizat la nivelul băncilor comerciale, în activitatea cărora reglementările prudenţiale si strategiile bancare ocupă un loc important şi înregistrează eficienţă maximă.

Structura lucrării este prezentată în corespundere cu obiectivele preconizate şi ordinea realizării cercetărilor ştiinţifice.

Diversificarea serviciilor bancare de la apariţia primelor manifestări bancare până în prezent a avut ca principal scop împlinirea nevoilor şi a exigenţelor tuturor potenţialilor clienţi. Principalele obiective au fost facilitarea accesului la servicii utile şi rapide şi, desigur, creşterea profitului.

Realizarea unei economii durabile având drept scop înmulţirea bogăţiei,reducerea sărăciei şi a dezechilibrelor din economia mondială prin protejarea mediului natural şi asigurarea calităţii vieţii la cotele acceptabile de către fiinţă umană este indispensabil legată de buna funcionare a sistemului bancar.

1.SISTEMUL BANCAR IN ROMANIA

1.1 Originile sistemului bancar

Originile sistemului bancar se regăsesc în trecutul bancar îndepărtat. Activitatea bancară s-a desfăşurat încă din Antichitate, perioada în care templele reprezentau locul de păstrare a tezaurelor şi bogăţiilor. Acest fapt aducea profit preoţilor, care erau pastrătorii tezaurelor.

Averile preoţilor şi ale celorlalţi cetăţeni erau ascunse în temple şi anume în gropile de sub pragul de la intrare sau chiar sub mesele din altar¹.

Dovada acestor practici a fost făcută de o serie de arheologi prin descoperirea tabelelor de contabilitate în Mesopoatamia în perioada 3400-2500 î.Hr.

Către sfârşitul secolulului al IV-lea î.e.n., cand din cauza deferitelor războaie din Grecia, nici templele nu mai erau cruţate de lăcomia cuceritorilor învingători, s-a schimbat locul de păstrare al averilor şi au aparut trapezitae, mici bancheri mijlocitori, care s-au ocupat cu comerţul de bani. Numele lor vine de la acele mese dreptunghiulare –trepezae- pe care îţi aşezau monedele şi registrele.

Trapezitae, primeau averile cetăţeneşti spre păstrare şi fructificare, mijlocindu-le în acelşi timp spre celelalte tranzacţii băneşti. Bancherii greci din acea perioada au cunoscut epoci de progres corespunzătoare.

Istoria menţioanează clasele de bancă ale lui Archestratos şi Antisthenes din Atena şi de Pasion şi Phormion din veacul al IV-lea î.Hr.

Aceşti bancheri greci se ocupau cu:

primirea spre fructificare şi păstrare a monedelor din metal preţios;

mijlocirea de plăţi şi alte tranzacţii băneşti;

acordarea de împrumuturi pe poliţe si mărfuri;

preluarea încasări dărilor către stat în schimbul unei arenzi anunale;

schimbul monedelor străine şi ţinerea registrelor de evidenţă.

La romani, istoricii nu precizează data apariţiei bancherilor, împrumutaţi desigur de la greci.

¹ Ernst Jöger „Die altesten Banken und der Urspung des Wechsels”, Stuttgard 1879, pg.1-2

Prima formă sub care a apărut a fost aceea de numulari, ocupaţi cu schimbul diferitelor monede ce se aduceau la Roma din diferite regiuni ale imperiului: Grecia, Orient, Spania, etc., prin amatele romane sau prin negustori.

Mai târziu apar şi nişte categorii de bacheri, cum ar fi: argentarii, mensarii sau mensularii (prin analogie de la trapezitae din Grecia: mensa-masă-trapeză), negotiatores, mercatorea etc.

Preview document

Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 1
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 2
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 3
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 4
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 5
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 6
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 7
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 8
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 9
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 10
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 11
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 12
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 13
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 14
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 15
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 16
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 17
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 18
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 19
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 20
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 21
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 22
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 23
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 24
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 25
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 26
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 27
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 28
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 29
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 30
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 31
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 32
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 33
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 34
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 35
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 36
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 37
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 38
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 39
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 40
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 41
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 42
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 43
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 44
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 45
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 46
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 47
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 48
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 49
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 50
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 51
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 52
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 53
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 54
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 55
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 56
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 57
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 58
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 59
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 60
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 61
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 62
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 63
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 64
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 65
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 66
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 67
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 68
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 69
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 70
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 71
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 72
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 73
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 74
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 75
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 76
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 77
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 78
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 79
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 80
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 81
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 82
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 83
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 84
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 85
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 86
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 87
Reglementări prudentiale și strategii bancare - Pagina 88

Conținut arhivă zip

  • Reglementari Prudentiale si Strategii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Studiul Statistic al Riscului Activității Bancare de Creditare

domenii ale activitatii economice. Activitatea de creditare bancara prezinta importanta atqt in tarile dezvoltate, cqt si in tarile aflate in...

Activitatea de creditare bancară

CAPITOLUL I Principii si reguli generale de creditare bancară 1.1 Prudenţa bancară Economiile actuale, ca economii băneşti peresupune...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Riscul Creditării Bancare

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

Creditul Bancar

Cuprins CAPITOLUL I Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului. Creditul sau relaţia de credit reprezintă o categorie importantă a...

Marketing Bancar

PARTEA I Marketingul bancar trebuie privit cu mult interes având în vedere evoluţia serviciilor de acest tip, care cunosc în România o evoluţie...

Managementul Costurilor Bancare

Capitolul 1. Eficientizarea costurilor bancare 1.1. Prezentare generală Evoluţiile tehnice, manageriale, economice cat si informationale de o...

Garantia Creditelor

Necesitatea garantarii creditelor decurge din existenta riscului imprumutului. Deci banca trebuie sa asigure ca agentii economici care trebuie sa...

Te-ar putea interesa și

Globalizarea

INTRODUCERE Globalizarea este în zilele noastre unul dintre fenomenele cele mai discutate şi disputate în acelasi timp, iar plaja discursurilor...

Rolul Bancilor Centrale in Managementul Crizelor Bancare

Cap. I. Factorii generatori ale crizelor bancare. Managementul riscurilor constituie o problema deosebit de importanta legata de activitatea...

Rolul Băncilor Centrale în Managementul Crizelor Bancare

Capitolul 1. Influenţa factorilor caracteristici crizei bancare În contextul actual, continua transformare a mediului economic în general şi a...

Reglementările Prudențiale și Strategiile Bancare

Capitolul 1. Reglementări prudentiale 1.1. Notiuni introductive În literatura de specialitate se foloseşte adesea termenul de „reglementări...

Impactul Reglementărilor Prudențiale asupra Strategiilor Bancare

INTRODUCERE Reglementarea prudenţială este un cadru juridic adecvat pentru operaţiunile financiare fiind un factor care contribuie semnificativ la...

Supravegherea Bancară în UE

Cap. 1 SUPREVEGHEREA BANCARA 1.1 Caracterizare generala Supravegherea bancara semnifica activitatea prin care se asigura controlul si urmarirea...

Limitele și riscurile reglementărilor prudențiale

Regulile prudenţiale bancare care se exprimă, cel mai adesea, prin anumite raporturi au ca sferă de curpindere principalele aspecte ale gestiunii...

Supravegherea Prudențială

Introducere Mediul în schimbare, în care se aflǎ bǎncile prezintǎ oportunitǎţi majore pentru acestea, dar totodatǎ presupune riscuri complexe şi...

Ai nevoie de altceva?