Riscul de Creditare

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 6 fișiere: doc
Pagini : 62 în total
Cuvinte : 19613
Mărime: 164.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Dardac

Cuprins

Capitolul

Introducere

A.Riscul individual de creditare

1.Aspecte generale privind riscul individual de creditare

2.Etapele procesului de creditare retail

1)Consilierea clienţilor retail

2)Verificarea şi analiza documentaţiei de credit

3)Aprobarea creditelor

4)Contractarea creditelor

5)Tragerea creditelor

6)Rambursarea creditelor şi achitarea dobânzilor

3.Norma de creditare – cazul BCR

Capitolul 1 : Dispozitii generale

Capitolul 3 : Fluxul activităţilor aferente procesului

4.Studiu de caz privind acordarea unui credit de nevoi personale – cazul BCR

Contract de credit

Scoring

Grafic de rambursare

B.Riscul global de creditare

1.Aspecte generale privind riscul global de creditare

2.Măsuri de limitare a riscului de creditare

2.1)Diviziunea riscului

2.2)Limitarea riscului

3.Administrarea portofoliului de credite

4.Calitatea portofoliului de credite

5.Indicatorii riscului global

C.Anexe

Anexa1 : Grad de risc curent

Anexa2 : Istoric al intârzâierilor la plata

Anexa3 : Istoric analitic

Anexa4 : Prezentare generala a creditelor pentru nevoi personale – cazul BCR

Anexa5 : Cerere de credit

Anexa6 : Adeverinţa de salariu

Anexa7 : Declaraţie acord

D.Bibliografie

Extras din document

Introducere

Riscurile în activitatea de creditare. Consideraţii generale.

Cel mai important risc în activitatea desfăşurată de o bancă este riscul de creditare, deoarece creditul reprezintă principala operaţiune pe care băncile o efectuează, acesta deţinând ponderea cea mai mare în cadrul plasamentelor totale ale unei bănci comerciale.

Băncile sunt confruntate cu o serie de riscuri în activitatea lor, generate pe de o parte de condiţiile interne (organizare, conducere,calitatea personalului, calitatea sistemului informatic utilizat,etc) iar pe de altă parte de factori externi (mediul economic,politic, relaţiile cu partenerii săi agenţi economici, alte bănci, instituţii financiare).

Pentru o bancă putem afirma că riscul reprezintă expunerea directă sau indirectă pe o scară cu variaţie largă la pierdere cu impact nefavorabil asupra venitului, capitalului şi rezervei sale.

În urma sondajului realizat de BNR, referitor la evoluţia şi riscurile cu care se confruntă sistemul bancar, riscul de credit este perceput de majoritatea participanţilor ca fiind în creştere, pe fondul extinderii activităţii de creditare, în special pe segmentul de retail În primul rand relaxarea condiţiilor de creditare dar si acordarea unei atentii tot mai mici garanţiilor pe acest segment, sunt factori cu influenţă negativă asupra acestui risc

Calificativul „în creştere ”asociat tendinţei riscului de credit este explicabil în condiţiile în care absenţa altor oportunităţi de plasament (piaţa de capital), cât şi reducerea randamentelor la titlurile de stat vor susţine în continuare dezvoltarea creditului neguvernamental, accentuând competiţia.

În această lucrare se prezintă, atât din punct de vedere teoretic cât şi practic , metodologia de acordare a unui credit de tip retail , precum şi gestionarea portofoliului de credite în care se încadrează, de către banca în cauză , în acest caz fiind prezentată banca BCR

Astfel lucrarea este împărţită în 2 părţi : în prima parte se va insista pe riscul individual de creditare , prezentându-se etapele acordării unui credit , Norma de creditare – cazul băncii BCR şi un studiu de caz privind acordarea efectivă a unui credit pentru nevoi personale către un client al băncii BCR În cea de-a doua parte se va insista pe riscul global de creditare , prezentându–se întreg portofoliul de credite BCR şi măsurile de gestionare folosite de BCR pentru administrarea acestuia.

A.Riscul individual de creditare

1.Aspecte generale privind riscul individual de creditare

Acordarea unui credit are la bază o previzionare a unor venituri viitoare, satisfăcătoare ale debitorului. Ca principiu de bază banca nu creditează dacă nu poate estima că probabilitatea rambursării este mai mare decât probabilitatea nerambursării. Plecând de aici , banca poate suprasolicita, în sensul că poate cere ca decalajul dintre cele două probabilităţi să fie mai mare decât simpla depăşire a probabilităţii nerambursării.

La baza deciziei de creditare se află analiza creditului, care se întinde în timp, de la solicitarea acordării creditului şi până la rambursarea acestuia. Analiza prezintă o latură cantitativă referitoare la activităţile specifice de colectare şi prelucrare de date şi o latură calitativă ce vizează interpretarea acestor date. Analiza creditului trebuie să identifice următoarele elemente: capacitatea de plată a debitorului, caracterul debitorului, averea, capitalul debitorului, garanţiile şi condiţiile de mediu.

Orice credit reprezintã o anticipare a unor încasãri viitoare. Din aceasta perspectivã, orice credit comportã riscul ca aceste încasãri să nu se realizeze deloc sau doar parţial. Fiind mai uşor de prevenit decât de vindecat, pentru minimizarea expunerii la risc, cea mai importantã etapã a procesului de creditare este selectarea cererilor de creditare.

În aceastã fazã comportamentul unei bãnci poate fi astfel prezentat: un credit nu se acordã decât dacã se estimează cã probabilitatea rambursãrii o depãşeşte pe cea a nerambursãrii.

Principii de creditare:

Creditarea nu este o stiintã exactã, nu este posibil ca prin utilizarea unei formule sau aplicarea unei teorii sã se garanteze cã suma acordatã unui client va fi rambursatã cu dobânda aferentã. Existã însã principii generale de creditare care, dacã sunt aplicate consecvent, permit reducerea gradului de incertitudine şi prin urmare a riscului implicit de creditare.

Aceste principii se referã la :

- solicitantul creditului (debitorul);

- cererea de creditare (obiective urmărite);

Preview document

Riscul de Creditare - Pagina 1
Riscul de Creditare - Pagina 2
Riscul de Creditare - Pagina 3
Riscul de Creditare - Pagina 4
Riscul de Creditare - Pagina 5
Riscul de Creditare - Pagina 6
Riscul de Creditare - Pagina 7
Riscul de Creditare - Pagina 8
Riscul de Creditare - Pagina 9
Riscul de Creditare - Pagina 10
Riscul de Creditare - Pagina 11
Riscul de Creditare - Pagina 12
Riscul de Creditare - Pagina 13
Riscul de Creditare - Pagina 14
Riscul de Creditare - Pagina 15
Riscul de Creditare - Pagina 16
Riscul de Creditare - Pagina 17
Riscul de Creditare - Pagina 18
Riscul de Creditare - Pagina 19
Riscul de Creditare - Pagina 20
Riscul de Creditare - Pagina 21
Riscul de Creditare - Pagina 22
Riscul de Creditare - Pagina 23
Riscul de Creditare - Pagina 24
Riscul de Creditare - Pagina 25
Riscul de Creditare - Pagina 26
Riscul de Creditare - Pagina 27
Riscul de Creditare - Pagina 28
Riscul de Creditare - Pagina 29
Riscul de Creditare - Pagina 30
Riscul de Creditare - Pagina 31
Riscul de Creditare - Pagina 32
Riscul de Creditare - Pagina 33
Riscul de Creditare - Pagina 34
Riscul de Creditare - Pagina 35
Riscul de Creditare - Pagina 36
Riscul de Creditare - Pagina 37
Riscul de Creditare - Pagina 38
Riscul de Creditare - Pagina 39
Riscul de Creditare - Pagina 40
Riscul de Creditare - Pagina 41
Riscul de Creditare - Pagina 42
Riscul de Creditare - Pagina 43
Riscul de Creditare - Pagina 44
Riscul de Creditare - Pagina 45
Riscul de Creditare - Pagina 46
Riscul de Creditare - Pagina 47
Riscul de Creditare - Pagina 48
Riscul de Creditare - Pagina 49
Riscul de Creditare - Pagina 50
Riscul de Creditare - Pagina 51
Riscul de Creditare - Pagina 52
Riscul de Creditare - Pagina 53
Riscul de Creditare - Pagina 54
Riscul de Creditare - Pagina 55
Riscul de Creditare - Pagina 56
Riscul de Creditare - Pagina 57
Riscul de Creditare - Pagina 58
Riscul de Creditare - Pagina 59
Riscul de Creditare - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Licenta - Riscul de Creditare
  • Adeverinta de salariu.doc
  • Bibliografie.doc
  • Cerere de creditare.doc
  • Cuprins.doc
  • Declaratie - Acord.doc
  • Licenta.doc

Alții au mai descărcat și

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Analiza și contabilitatea creditelor acordate clienților la BRD - Sucursala Mehedinți

CAPITOLUL I. PREZENTAREA GENERALÃ A BRD Banca Românã pentru Dezvoltare ( BRD ) şi-a început activitatea ca societate bancarã cu capital de stat la...

Riscurile Bancare și Modalități de Gestionare

Introducere În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Principalele Operatiuni Bancare - Intermedierea Bancara

Introducere Băncile comerciale sunt toate celelalte bănci, altele decât banca centrală. Activitatea lor se axează pe atragerea depozitelor şi...

Asigurarea Creditelor

1. Coordonate teoretice ale riscului bancar 1.1 Definirea riscului bancar Evoluţia vieţii economice demonstrează că incertitudinea, riscul sunt...

Riscul în Activitatea de Creditare Bancară a Persoanelor Fizice

I. Tipuri de risc întâlnite în activitatea bancară cu populaţia Creditul reprezintă o categorie economică, ce exprimă relaţii de repartiţie a unei...

Analiza Riscului de Creditare la BRD

INTRODUCERE Riscul se regăseşte astăzi în centrul afacerilor bancare. Gestionarea riscurilor reprezintă funcţia cheie a băncilor moderne axate pe...

Riscul de Credit in Activitatea Bancara

Noțiuni generale despre riscul de credit Întrucât acordarea de credite reprezintă o activitate complexă, care nu poate fi deprinsă de contextul...

Te-ar putea interesa și

Gestionarea și Previzionarea Riscului de Creditare

Capitolul 1 PROBLEME GENERALITĂŢI PRIVIND RISCUL DE CREDITARE 1.1. CREDITUL BANCAR, TRĂSĂTURI CARACTERISTICE Pentru definirea creditului, este...

Managementul Performantelor Bancare

INTRODUCERE Este, desigur evident ca o strategie bancara performanta trebuie să cuprindă atât programe cât şi proceduri de gestionare a riscurilor...

Riscul Creditării la Persoanele Fizice - pe Exemplul Băncii Comerciale Raiffeisen

Capitolul 1 Activitatea de creditare realizată de băncile comerciale 1.1 Cadrul general de funcţionare a sistemului bancar în România În...

Gestionarea Riscurilor Bancare

Capitolul 1. Băncile in economia de piată 1.1. Conceptul de bancă. În epoca contemporană locul şi rolul băncilor în economie sunt strâns legate...

Managementul riscului de creditare - Banca ING

CAPITOLUL 1. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI DE CREDITARE 1.1. Riscul de creditare și factori generatori ai acestuia Banca...

Riscul de Credit - Analiza, Reglementare, Asigurare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR 1.1 Rolul sistemului bancar in cadrul economiei Economia de piaţă presupune existenţa unui sistem bancar care să asigure...

Riscul de Credit la o Banca Comerciala din România

1. Riscul de credit. Elemente conceptuale Riscul de credit este definit în linii generale ca fiind acel risc de pierderi financiare cauzat de...

Managementul riscului de creditare în cadrul BCR

1.Aspecte teoretice privind managementul riscului de credit Riscul reprezintă cuvântul din ce în ce mai des întâlnit în vocabularul nostru. Orice...

Ai nevoie de altceva?