Situațiile financiare anuale în BCR SA

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 58 în total
Cuvinte : 22722
Mărime: 1.11MB (arhivat)
Publicat de: Serioja R.
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Pop

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. CAPITOLUL 1 5
 3. ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA 5
 4. 1.1. Evoluţia sistemului bancar românesc 5
 5. 1.2. Înfiinţarea Băncii Comerciale Române S.A 10
 6. 1.3. Grupul B.C.R. S.A – membră a ERSTE GROUP 13
 7. CAPITOLUL 2 16
 8. COMPONENTELE SITUAŢIILOR FINANCIARE ANUALE 16
 9. 2.1. Necesitatea şi structura lucrărilor de sinteză contabilă 16
 10. 2.2. Prezentarea situaţiilor financiare anuale 17
 11. 2.2.1. Bilanţul 17
 12. 2.2.2. Contul de profit şi pierdere 21
 13. 2.2.3. Situaţia modificărilor capitalului propriu 23
 14. 2.2.4. Notele explicative 24
 15. 2.2.5. Politici contabile 25
 16. 2.2.6. Raportul administratorilor 26
 17. 2.3. Aprobarea, depunerea şi publicarea situaţiilor financiare anuale 26
 18. CAPITOLUL 3 28
 19. PERFORMANŢA FINANCIARĂ BANCARĂ LA B.C.R 28
 20. 3.1. Indicatorii de analiză a performanţei financiar-bancare 28
 21. 3.2. Sistemul ,,CAAMPL” de gestiune financiară în bănci 31
 22. 3.2.1. Adecvarea capitalului (C) 33
 23. 3.2.2. Calitatea activelor (A) 34
 24. 3.2.3. Calitatea acţionariatului (A) 34
 25. 3.2.4. Capacitatea şi performanţele managementului (M) 35
 26. 3.2.5. Calitatea şi cantitatea veniturilor (P) 36
 27. 3.2.6. Lichiditatea şi administrarea resurselor şi plasament (L) 36
 28. CAPITOLUL 4 39
 29. STUDIU DE CAZ 39
 30. ANALIZA PERFORMANŢELOR FINANCIARE LA BCR PE ANII 2007-2011 39
 31. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 54
 32. ANEXE 56
 33. BIBLIOGRAFIE 59

Extras din licență

INTRODUCERE

Obiectivul fiecărei bănci este optimizarea contribuţiei operaţiunilor pe care le desfăşoară şi controlul permanent al costurilor pentru a obţine un nivel programat al profitabilităţii.

Mediul economic, cel monetar, cel financiar, bancar sunt permanent supuse unei concurenţe acerbe. Această caracterizare dată băncilor se datorează în special faptului că orice operaţiune financiar - bancară pe piaţa internă si internaţională este supusă acţiunii unui ansamblu de factori de risc independenţi.

Activitatea bancară privită ca o activitate organizată în scopul obţinerii de profit nu se poate delimita de existenţa unor factori de risc.

Gestiunea riscurilor vizează intensificarea activităţii de prevenire a pierderilor şi încercările de a face din risc, ca mărime abstractă, intangibilă, un element ce poate fi cuantificat.

Până la începutul anilor 80’ comunitatea financiar – bancară privea unilateral problema riscului numai din punct de vedere al creditului. Gestionarea riscurilor bancare se reducea la riscul de creditare, acest lucru fiind posibil datorită stabilităţii relative a sistemului financiar.

Acest mecanism controla fluctuaţiile cursurilor valutare, iar ratele dobânzilor nu variau prea mult tocmai datorită politicilor monetare duse de băncile centrale în conformitate cu interesele imediate ale statelor debitoare.

Reglementările monetar – valutare, practicile anticoncurenţiale de tip cartel şi nu în ultimul rând inerţia deponenţilor, limitau în acea perioadă concurenţa pe piaţa depozitelor bancare generând o relativă stabilitate a ratelor dobânzilor.

Mediul concurenţial a fost şi el supus unor schimbări datorită în special suprimării controlului asupra transferurilor internaţionale de capital şi modificării ale structurii costurilor bancare.

Băncile comerciale sunt entităţi economice cu scop lucrativ, ele fiind axate pe comerţul cu bani precum şi prestarea de servicii bancare corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, cererii clienţilor lor în concordanţă cu standardele interne şi internaţionale specifice domeniului.

În prezent obiectivul managementului financiar în domeniul bancar îl constituie maximizarea valorii unei instituţii de credit, determinate în funcţie de profitabilitatea atinsă şi nivelul de risc asumat.

Având în vedere ca în mediul bancar riscul este inerent şi inevitabil, sarcina principală a managementului financiar este aceea de a gestiona riscul în ansamblu, în aşa fel încât diferitele tipuri de risc ce se pot ivi pe parcursul desfăşurării activităţii să fie menţinute în limite acceptabile, iar profitabilitatea să atingă nivelul dorit.

Problema gestionării riscului în activitatea bancară, ca urmare a experienţei acumulate în ultimele decenii în acest domeniu, a devenit o preocupare majoră a autorităţilor de supraveghere prudenţială bancară.

Rolul major al autorităţii de supraveghere este acela de a preveni riscul sistemic prin promovarea unei supravegheri prudenţiale bancare eficiente care să asigure realizarea stabilităţii şi viabilităţii întregului sistem bancar.

Alegerea lucrării ,,Situaţiile financiare anuale în B.C.R. S.A.” vizează interesul faţă de aspectele financiare ale băncii, a lucrărilor de sinteză contabilă, a indicatorilor de analiză a performanţei financiar-bancare.

Obiectivul principal al lucrării îl reprezintă evidenţierea particularităţilor instituţiilor de credit în special al aspectelor privind performanţa financiară a băncii,analiza conţinutului şi a valenţelor informative ale situaţiilor financiare anuale.

Din punct de vedere structural lucrarea are patru capitole care urmaresc particularităţile în ce priveşte poziţia şi performanţa înregistrată de B.C.R. S.A.

Capitolul unu arată istoricul sistemului bancar românesc,înfiinţarea Băncii Comerciale Române S.A.,constituirea grupului B.C.R. S.A.-membră a ERSTE GROUP.

Capitolul doi conţine componentele situaţiilor financiare anuale cu prezentarea acestora respectiv aprobarea, depunerea şi publicarea acestora.

În capitolul trei sunt prezentaţi indicatorii de analiză a performanţei financiar-bancare, sistemul ,,CAAMPL”de gestiune financiară în bănci.

Studiul de caz este cuprins în capitolul patru şi conţine aspecte privind performanţele financiare la B.C.R. S.A. pe anii 2007-2011. Au fost analizate activele şi pasivele băncii, veniturile şi cheltuielile, profitul net după interesele minoritare, evoluţia numărului de angajaţi.

Scopul studiului de caz este dat de necesitatea prezentării atât a laturilor pozitive cât mai ales a celor negative privind activitatea băncii, datorită concurenţei existente pe piaţă în sectorul bancar şi a pieţelor de capital, mai ales a concurenţei neloiale şi a ponderii destul de mari a economiei subterane care de multe ori a afectat în sens negativ activitatea firmei, fiind resimţită extrem de puternic în perioada actuală de criză economico - financiară, peste care s-a suprapus şi criza politică.

Lucrarea este finalizată prin menţionarea concluziilor şi propunerilor de îmbună-tăţire aferente situaţiilor financiare anuale cu perspectivele sistemului bancar în confor-mitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.

CAPITOLUL 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA

1.1. Evoluţia sistemului bancar românesc

La jumătatea secolului al XIX-lea îşi face apariţia prima bancă românească, Banca Naţională a Moldovei, înfiinţată la 12-14 martie 1857 cu sediul central la Iaşi şi sucursale la Galaţi şi Bucureşti. Capitalul băncii a fost de 10 milioane de taleri de Prusia împărţit în 50.000 de acţiuni.

În anul 1880 se înfiinţează Banca Naţională a României ca bancă cu capital privat autohton şi cu participarea statului care este una din cele mai vechi din lume devansând în timp instituţii prestigioase precum Banca Japoniei (1882); Banca Italiei (1883); Federal Reserve (1913); sau Banca Naţională a Elveţiei . Înfiinţarea Băncii Naţionale a României a dat un nou avânt dezvoltării capitalului bancar care este cel mai semnificativ.

Dintr-un număr de 1102 bănci comerciale în 1930 s-a ajuns în 1938 la numai 484 de bănci iar în anul 1940 la 446 de bănci, restul băncilor au dispărut prin lichidare şi fuziune. Cinci bănci concentrau doar 25% din capitalul total şi 45% din cifra bilanţurilor.

În cei 45 de ani de economie planificată sistemul bancar a fost excesiv de centralizat, majoritatea funcţiilor bancare fiind îndeplinite de Banca Naţională, care avea rol atât de bancă centrală de emisiune cât şi de bancă comercială, numai câteva domenii fiind acoperite de câteva bănci specializate:

• Banca Română de Comerţ Exterior pentru operaţiunile de import-export ale statului;

• Banca de Investiţii pentru finanţarea investiţiilor pe termen lung făcute de stat,

• Banca Agricolă pentru susţinerea operaţiunilor în domeniul agriculturii şi industriei alimentare;

• Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru operaţiunile de depunere ale persoanelor fizice şi cele de creditare a acestora.

Deşi în anul 1989 existau numai patru bănci în România (Banca Naţională a României, Banca Română de Comerţ Exterior, Banca de Investiţii şi Banca Agricolă), la care se adăugă CEC-ul, sistemul bancar român datează, totuşi, de mult timp.

După 1859, au început să funcţioneze şi alte bănci. Ca urmare a legii adoptată la 24.11.1864, a fost fondată Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni. Până la crearea Băncii Naţionale a României, în anul 1880, această instituţie a avut un rol foarte important, întrucât a fost principala bancă de emisiune pe teritoriul Principatelor Unite.

Preview document

Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 1
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 2
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 3
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 4
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 5
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 6
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 7
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 8
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 9
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 10
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 11
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 12
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 13
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 14
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 15
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 16
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 17
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 18
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 19
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 20
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 21
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 22
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 23
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 24
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 25
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 26
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 27
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 28
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 29
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 30
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 31
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 32
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 33
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 34
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 35
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 36
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 37
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 38
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 39
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 40
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 41
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 42
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 43
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 44
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 45
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 46
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 47
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 48
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 49
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 50
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 51
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 52
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 53
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 54
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 55
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 56
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 57
Situațiile financiare anuale în BCR SA - Pagina 58

Conținut arhivă zip

 • Situatiile Financiare Anuale in BCR SA.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza financiară a activității bancare

Cap.1 SISTEMUL BANCAR ROMANESC SI ROLUL BANCILOR COMERCIALE IN CADRUL ACESTUIA 1.1 EVOLUTIA SISTEMULUI BANCAR Structura sistemului bancar...

Analiza performanțelor la Raiffeisen Bank - diagnoza riscului bancar

CAPITOLUL 1 Prezentarea generală a Raiffeisen Bank 1.1 Diagnoza juridică şi evoluţia bancii. Istoria sistemului bancar îşi găseşte originile în...

Operațiuni desfășurate de Raiffeisen Bank

1.MEDIUL BANCAR ROMÂNESC 1.1. Sistemul bancar Românesc Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Naţională a...

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Studiu Monografic - SC Alpha Bank România SA

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Alpha Bank a fost fondată în 1879 de catre John F. Costopoulos,...

Produse și servicii bancare oferite persoanelor fizice de către Banca Transilvania SA

INTRODUCERE Apariţia băncilor moderne este strâns legată de dezvoltarea comerţului cu cetăţile îndepărtate şi acumularea capitalului monetar în...

Profitabilitatea și performanțele bancare

INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt...

Calculul indicatorilor de apreciere a performanțelor bancare

Cap. I NOTIUNI TEORETICE 1.1. Analiza profitabilitatii in institutiile bancare Sistemele bancare stabile sunt capabile sa ofere informatii...

Te-ar putea interesa și

Sistemul de plăți în România. aspecte privind plățile la BCR

INTRODUCERE ȘI METODOLOGIE DE CERCETARE De-a lungul timpului, pentru economiști, studiul banilor, instituțiilor bancare și piețelor financiare a...

Studiu Monografic la BCR

BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ 1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul înfiinţării Anul 1990 consemnează procesul prin...

Studiu monografic - BCR Iași

CAPITOLUL 1 Prezentarea BCR 1.1. Istoricul si evolutia BCR Anul 1990 consemneazã începutul unui amplu proces de transformãri în România, dorinta...

Analiza performanțelor financiare la BCR

1. Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Procesul de conducere nu se poate baza pe rutina si intuitie ci pe o analiza...

Descrierea unei societăți de asigurări și a produselor pe care aceasta le oferă - BCR-Asigurări

INTRODUCERE NOILE TEHNOLOGII ISI SPUN CUVANTUL : La o recenta conferinta, specialistii au apreciat ca piata asigurarilor este intr-o continua...

Studiu monografic efectuat pe exemplul BCR ERSTE - sucursala Iași

Capitolul 1 - Prezentarea Băncii Comerciale Române 1.1. Istoricul Băncii Comerciale Române Banca Comercială Română îşi inscrie numele pe lista...

Monografie BCR

CAP.1.Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1 Momentul istoric al înfiinţării Înfiinţată prin Hotărâre de guvern la 1 decembrie...

Studiu Monografic BCR

Capitolul I Prezentarea societăţii bancare.Istoric şi evolutie. 1.1 Înfiinţare Banca Comercială Română se înfiinţează prin Hotarârea Guvernului...

Ai nevoie de altceva?