Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală

Licență
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 30234
Mărime: 224.33KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mistrean Larisa
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA FACULTATEA FINANŢE CATEDRA BĂNCI ŞI ACTIVITATE BANCARĂ

Cuprins

 1. INTRODUCERE.3
 2. Capitolul 1. ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE A BĂNCILOR COMERCIALE.7
 3. 1.1. Esenţa şi funcţiile creditului bancar.7
 4. 1.2. Politici şi strategii de creditare ale băncilor comerciale.14
 5. Capitolul 2. GESTIUNEA ACTIVITĂŢII DE CREDITARE ÎN BĂNCILE COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA.26
 6. 2.1. Criterii şi indicatori de apreciere a eficienţei activităţii de creditare bancară.26
 7. 2.2. Analiza activităţii de creditare a BC”Moldova-Agroindbank”S.A.35
 8. Capitolul 3. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A ACTIVITĂŢII DE CREDITARE A BĂNCILOR COMERCIALE DIN REPUBLICA MOLDOVA.49
 9. 3.1. Posibilităţi de perfecţionare a activităţii de creditare a băncii prin intermediul politicii de credit.49
 10. 3.2. Strategii contemporane aferente creditării bancare din Republica Moldova.56
 11. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI.63
 12. BIBLIOGRAFIE.67
 13. ANEXE.71
 14. ADNOTARE.82

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate. Creşterea volumului de creditare este evidentă şi constantă, momentul care demonstrează că sistemul bancar continuă să-şi mărească treptat influenţa asupra dezvoltării sectorului real al economiei. Cu toate că, creşterea volumului de creditare este un indicator pozitiv care demonstrează dorinţa clienţilor de a împrumuta bani de la bancă şi este un factor important, care prezintă sursa de venit pentru bănci, în situaţii în care are loc un „boom” creditor, sistemul financiar poate deveni slab şi neperformant.

Condiţiile economice actuale de dezvoltare a instituţiilor financiare impun existenţa unor politici şi strategii bine organizate şi determinate prin aplicarea tehnicilor specifice şi instrumentelor manageriale caracteristice economiei autohtone în situaţia crizei financiare mondiale.

O contribuţie majoră la constituirea profitabilităţii bancare o are calitatea portofoliului de credite ce la rândul său este în strânsă legătură cu politica de credit impusă de bancă care, prin strategii specifice, trebuie să răspundă principiilor şi obiectivelor băncii, iar în situaţii de criza să ofere soluţii eficiente de depăşire a deficienţelor ulterioare.

Criza financiară mondială a creat bătăi de cap în special băncilor, situaţia financiară care s-a înrăutăţit brusc s-a reflectat în indicatorii financiari ai acestora, au avut de suferit raitingul, credibilitatea şi numele acestora, iar pentru unele bănci ce nu i-au putut ţine piept aceasta fiind şi motiv al insolvabilităţii declarate de curând.

Astfel, an de an şi în special acum, în toi de criză, băncile tind spre o creştere a profitabilităţii portofoliilor sale de credite, îmbunătăţirea calităţii şi diminuare a riscurilor acestuia pentru a obţine venituri frumoase şi indicatori financiari stabili, însă a atinge scopurile propuse a combina aspiraţiile cu riscurile pentru a obţine rezultatele dorite nu este atât de simplu. O soluţie eficientă de îmbunătăţire a profitabilităţii portofoliului de credit şi totodată fără de care nu ar fi posibilă derularea activităţii de credit în cadrul băncilor este politica de credit care necesită o ajustare sistematizată la tendinţele pieţei pentru a putea preîntâmpina ulterioarele eşecuri, fapt ce implică un lucru imens însă fără de care nu vom putea niciodată să transformăm rezultatele potenţial negative în oportunităţi.

Anume influenţa politicii de credit asupra calităţii portofoliului de credite a determinat băncile să atragă o deosebită atenţie la elaborarea acesteia, să analize precaut orice schimbare a legislaţiei, orice tendinţă a economiei naţionale şi internaţionale, să efectueze prognoze şi să determine efectele negative posibile pentru ca ulterior să fie elaborate strategii de evitare sau minimizare a acestora, dat fiind faptul că anume de politica de credit depinde profitabilitate portofoliului de credite şi respectiv rezultatele financiare ale băncii la sfârşit de an.

Totodată, amploarea activităţii de creditare, calitatea portofoliului de credite influenţează asupra coeficienţilor şi indicatorilor în bază cărora este apreciat raiting-ul băncilor, tot aceştia determină reputaţia şi locul acesteia în lista celorlalte bănci, stabilirea legăturilor interbancare precum şi colaborarea cu fondurile şi instituţiile financiare internaţionale.

Perioada în care efectele negative ale crizei financiare se fac simţite impune sistemului bancar să se restructureze fundamental, atât din punct de vedere al strategiilor, cît şi al politicilor pe care aceasta le determină.

Din marea diversitate a problemelor cu care ne confruntăm una dintre cele mai actuale la prezent într-o instituţie financiară care are drept scop de a se dezvoltă cu paşi rapizi şi siguri sunt clienţii care uită de obligaţiunile asumate anterior, anume ei constituind ţinta mult râvnită spre neutralizare sau minimizare a tuturor managerilor la elaborarea unor politici de credit ce au drept scop îmbunătăţirea calităţii portofoliului de credite.

Acest concurs de împrejurări, în condiţiile actuale, confirmă cu prisosinţă actualitatea temei tezei de faţă.

În lucrarea data mi-am propus relevarea specificului activităţii de creditare contemporane a băncilor comerciale din republica Moldova, tendinţele dezvoltării şi căutarea noilor căi de îmbunătăţire a calităţii portofoliului de credite prin intermediul politicii de credit, ea fiind una dintre cele mai actuale şi eficiente soluţii în lumea contemporană oferind de nenumărate ori rezultatul mult râvnit.

Scopul cercetării constă în analiza strategiilor şi politicilor de creditare, a metodelor de gestiune optimă a portofoliului creditar şi perfecţionarea activităţii de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova.

Scopul cercetării impune următoarele obiective:

- Estimarea bazelor teoretice referitor la organizarea activităţii de creditare a băncilor comerciale;

- Influenţa politicii creditare asupra calităţii portofoliului de credite pentru instituţia bancară din Republica Moldova;

- Elaborarea şi argumentarea propunerilor privind strategiile de dezvoltare a activităţii de creditare a băncilor comerciale în condiţiile crizei financiare din Republica Moldova;

- Analiza activităţii de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova;

- Posibilităţi de perfecţionare a activităţii de creditare a băncii prin intermediul politicii de credit.

Obiectul investigat îl constituie sistemul bancar al Republicii Moldova, mecanismul organizării activităţii de creditare a băncilor comerciale din Republica Moldova, a factorilor determinanţi. Analiza de bază este efectuată în baza datelor referitoare la activitatea de creditare a BC”Moldova-Agroindbank”SA.

Subiectul cercetării reprezintă practica băncilor comerciale din Republica Moldova privind organizarea activităţii de creditare, politicile şi strategiile utilizate de bănci în gestiunea creditării bancare, direcţii şi strategii de dezvoltare.

Metodologia cercetării constă în analiza sistemică, comparativă şi în abordarea complexă a temei cercetate, în funcţie de scopurile şi sarcinile propuse. Prelucrarea datelor băncilor comerciale din Republica Moldovei şi utilizarea metodelor statistice precum: clasificarea, sinteza, analiza comparativă în dinamică precum şi reprezentarea grafică a evenimentelor şi fenomenelor investigate.

Preview document

Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 1
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 2
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 3
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 4
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 5
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 6
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 7
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 8
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 9
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 10
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 11
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 12
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 13
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 14
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 15
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 16
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 17
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 18
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 19
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 20
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 21
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 22
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 23
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 24
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 25
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 26
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 27
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 28
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 29
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 30
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 31
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 32
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 33
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 34
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 35
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 36
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 37
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 38
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 39
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 40
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 41
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 42
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 43
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 44
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 45
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 46
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 47
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 48
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 49
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 50
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 51
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 52
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 53
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 54
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 55
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 56
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 57
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 58
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 59
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 60
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 61
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 62
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 63
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 64
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 65
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 66
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 67
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 68
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 69
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 70
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 71
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 72
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 73
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 74
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 75
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 76
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 77
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 78
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 79
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 80
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 81
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 82
Strategii de Creditare ale Băncilor Comerciale la Etapa Actuală - Pagina 83

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Creditare ale Bancilor Comerciale la Etapa Actuala.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Marketing Utilizate în Cadrul BRD

INTRODUCERE Marketingul în industria financiar-bancarã surprinde prin noile forme de manifestare sub impactul schimbãrilor rapide de mediu, unde...

Managementul Riscului Activelor Bancare

Capitolul 1. Riscul în activitatea bancară Noțiunea de risc poate fi definită ca un angajament care poartă o incertitudine datorită posibilității...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Strategia gestiunii activelor băncii

1. Necesitatea gestiunii activelor. Activele bancare reprezintă totalitatea disponibilităţilor a băncii care generează profit şi asigură...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Creditul Bancar

INTRODUCERE Prezenta lucrare reprezintă o sinteză a elementelor fundamentale ce caracterizează creditul bancar, care a cunoscut o amplă evoluţie...

Creditul

ACTIVITATEA BANCARA SI SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. ASPECTE GENERALE PRIVIND CONCEPTUL DE “BANCA” SI EVOLUTIA LUI ÎN TIMP Originea...

Fundamentarea Strategiei la Banca Comercială Română

Conceptul de strategie. Strategia reprezintă stiinţa şi arta de a stabili obiectivele generale ale organizaţiei pe termen mediu şi lung şi de a...

Proiecte economice - monografia unei societăți

1. PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE AEROSTAR S.A. BACAU 1.1. SEDIUL, STATUTUL SOCIETATII SI OBIECTUL DE ACTIVITATE SOCIETATEA COMERCIALA...

Marketingul Bancar în România și Perspectivele Sale

I N T R O D U C E R E În cadrul sectorului financiar, băncile joacă un rol crucial, fiind un sistem indispensabil al sectorului economic fără de...

Cărți de plată

În ţările occidentale cartea de plată este astăzi sinonimă cu sistemul plăţilor electronice, utilizarea sa cotidiană devenind un act banal pentru...

Segmentarea Pieții și Alegerea Pieții Țintă - Metoda Contemporană de Cercetare în Cadrul Managementului și Marketingului Corporativ

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare. În procesul actual de evoluţie a economiei României aspectul gestiunii financiare în administrarea...

Managementul Proiectelor

Modul 1. Caracterizarea mediului de dezvoltare economico-sociala a Romaniei in procesul de trecere la economia de piata. Cadrul legal de aprobare...

Ai nevoie de altceva?