Toate licentele din domeniul Biologie

 • Impactul santierului naval Aker Tulcea asupra mediului inconjurator

  Introducere Sistemul economiei de piață și stilul de viață tind să ceeze un mediu omogen, tradițiile culturale strict legate de resursele locale și de nevoile reale impuse de factorii naturali au un rol determinant în păstrarea mediului și a diversității parametrilor ecologiei locale. Iată de ce, în contextul unei expansiuni economice continue, în detrimentul rezervațiilor naturale este necesară o dezvoltare durabilă precum și o protejare și conservare corespunzătoare a mediului căruia îi...

 • Germinatia semintelor, cresterea plantulelor, absorbtia apei si a compusilor chimici

  CAPITOLUL 1 CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND GERMINAȚIA SEMINȚELOR, CREȘTEREA PLANTULELOR, ABSORBȚIA APEI ȘI A COMPUȘILOR CHIMICI 1.1. Fiziologia germinației semințelor Germinația sau încolțirea semințelor este unul dintre cele mai importante procese fiziologice care se petrec în viața plantelor cromofite. Când semințele mature întâlnesc factorii de mediu prielnici încolțirii, ele trec printr-o înlănțuire de fenomene fiziologice complexe cum ar fi absorbția apei și a substanțelor în semințe,...

 • Efectul insecticidului mospilan asupra capacitatii de invatare la sobolanul Wistar

  I. PARTEA TEORETICĂ 1.1 CIRCUITUL PESTICIDELOR ÎN NATURĂ 1.1.1 Clasificarea pesticidelor și modul de acțiune. Pesticidele sunt substanțe sau amestecuri de substanțe utilizate în agricultură și silvicultură, în scopul prevenirii și combaterii unor organisme vegetale și animale care aduc pagube directe sau indirecte culturilor agricole sau provoacă și întrețin diferite boli la plante și animale. Poluarea cu pesticide este un tip aparte de poluare deoarece pesticidele sunt administrate...

 • Studiu privind piata creditului in Romania in perioada 2007-2016

  INTRODUCERE Economia de piață presupune, în mod necesar, existența unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităților monetare ale economiei și orientarea lor temporară în desfășurarea de activități economice eficiente.Creditul este considerat un instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acțiunea anumitor fenomene, în funcție de obiectivele urmărite a se realiza. Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul...

 • Contributii la cunoasterea factorilor biotici care intervin in procesele de degradare a patrimoniului cultural

  Această lucrare reprezintă lucrarea de licență pe care am realizat-o în vederea punerii în prim-plan a unor probleme legate de conservarea bunurilor de patrimoniu. Această lucrare se adresează tuturor celor care sunt angrenați în acest domeniu, studenți, masteranzi și chiar conservatori din muzee. Datorită faptului că activitatea de conservare-restaurare are la bază conceptul de interdisciplinaritate, referindu-mă la biologie în special, pot spune că această știință are un rol deosebit de...

 • Cercetari toxicologice comparative in intoxicatii experimentale cu solventi organici la caras

  INTRODUCERE Gradul de periculozitate al compuşilor chimici pentru mediul ambiant este reprezentat de toxicitatea acestora, capacitatea sursei de poluare, posibilitatea de contaminare si răspândire a noxelor. Poluarea intensa a mediului se răsfrânge si asupra activităţii ecosistemelor acvatice. Impurităţile radio active , chimice sau biologice pun in pericol echilibrul acestora. Prezenta poluanţilor chimici in apa poate duce la consecinţe ecologice deosebit de grave prin restructurări ale...

 • Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizeaza circuitul azotului in natura

  În natură, microorganismele se găsesc răspândite în toate mediile (sol, aer, apă etc.) unde găsesc condiţii favorabile de dezvoltare şi multiplicare. În cadrul acestor medii, solul ocupă rolul principal, el fiind considerat ca principalul rezervor natural pentru microflora aerului, apei şi celorlalte medii. În sol, microorganismle întâlnesc toate condiţiile favorabile desfăşurării activităţii lor vitale. Solul conţine o cantitate suficientă de substanţe organice ce poate fi degradată...

 • Specii de plante recent adaptate si naturalizate in Romania

  Introducere Omul ? modific?t de-? lungul timpului mediul in multe moduri. Un? dintre f?tetele modelarii m?i mult s?u m?i putin constiente ? mediului este si fenomenul imigr?tiei ?ntropochore s?u ?l inv?ziilor biologice (bioinv?zii). In sens l?rg, ?cest termen semnifica tr?nsport?re? unor specii ?nim?le s?u veget?le l? m?ri dist?nte prin intermediul interventiei nemijlocite ? omului. In ?cest fel, o serie de specii - fie cu voi? fie fara voi? no?stra - sunt tr?nsport?te l? m?ri dist?nte, se...

 • Tehnici de separare si concentrare in biotehnologii

  1.) Stabilirea materiilor prime și produsului finit Penicilina G (benzilpenicilina) face parte din clasa antibioticelor, acestea fiind substanțe chimice organice produse de microorganisme care în cantități foarte mici inhibă dezvoltarea microorganismelor patogene. Când a descoperit Fleming penicilina, acesta a observat inhibarea creșterii bacteriilor în jurul unei culturi de mucegai, concluzionând că mucegaiul emană o substanță care omoară bacterii și le inhibă creșterea în zonă. A crescut...

 • Lipoaspiratia

  Capitolul I Introducere si istoric “Frumusetea este un izvor nesecat de bucurie. Ea iese din manile care modeleaza, care cioplesc marmura, care spinteca si repara carnea omeneasca. O putem gasi in arta sangeranda a marilor chirurgi, ca si in cea a pictorilor, a muzicienilor, a poetilor. Si inca si mai puternica frumusetea se afla in inexplicabila armonie a creierului uman, un sufletul omului care se sacrifica nestiut de nimeni pentru mantuirea celorlalti. In oricare din formele ei, ea...

 • Studiul efectelor citogenetice ale fungicidului switch utilizand testul allium

  INTRODUCERE Bolile fungice cauzează pierderi importante de recoltă în agricultură. Acestea variază în limite relativ largi în diferite regiuni ale lumii, în funcţie de specia cultivată, specia de fungi, condiţiile climatice şi numeroşi alţi factori ecologici. Datele statistice arată că aproximativ 12% din pierderile provocate pe plan mondial culturilor agricole se datorează fungilor, acestea situându-se ca pondere pe locul 2 după cele cauzate de insectele dăunătoare. De aceea, controlul...

 • Giardioza in Judetul Buzau

  INTRODUCERE Paraziţii intestinali sunt specii vii care trăiesc în interiorul unui organism viu (gazdă), care se hrănesc cu substanţele nutritive ale acestuia. În organismul uman există peste o mie de paraziţi intestinali, unii au dimensiuni foarte mici, microscopice, iar alţii pot fi observaţi cu ochiul liber. La oameni întâlnim două grupe majore de paraziţi intestinali. Prima grupă cuprinde protozoare, care sunt organisme unicelulare precum Giardia lamblia, Entamoeba histolica,...

 • Actiunea a Doua Tipuri de Menta Asupra Unor Grupe de Microorganisme

  INTRODUCERE Plantele medicinale sunt specii vegetale care acumulează în unele părţi ale plantei diverse principii active utile în tratarea diferitelor afecţiuni ale corpului uman sau animal. Omul a folosit resursele naturale de la începutul existenţei sale. El a găsit în lumea vegetală şi animală mijloace de existenţă, hrană, îmbrăcăminte, iar pentru remedierea suferinţelor şi-a sporit mereu tezaurul de plante tămăduitoare –“de leac’’(3). Până în urmă cu câtva timp, aproape toate...

 • Contributiii la Cunoasterea Diversitatii Avifaunistice din Jurul Perimetrului Baltii Talabasca din Judetul Galati

  INTRODUCERE Păsările sunt cele mai desăvârșite dintre toate ființele zburătoare și, datorită capacității lor de a zbura, au reușit să se răspândească în întreaga lume, până la insule izolate și Antartica, unde numeroase alte animale nu pot ajunge. Evoluția păsărilor, conform paleontologilor, a început în perioada Jurasică, în urmă cu circa 150 de milioane de ani. O mărturie celebră a acestei evoluții o constituie fosilele de Archaeopteryx litographica (figura 1), fiind considerată o formă...

 • Tehnici de Biologie Moleculara in Analiza si Epidemiologia Enterovirusurilor

  INTRODUCERE Enterovirusurile reprezintă un gen foarte larg aparţinând familiei Picornaviridae. Virusurile cu ARN de polaritate pozitivă din această familie se remarcă prin faptul că sunt cele mai mici ribovirusuri cunoscute (picos = mic) si reprezintă patogeni importanţi pentru om şi zootehnie. Datorită importanţei economice şi medicale a picornavirusurilor studiul lor a adus o contribuţie substanţială la dezvoltarea virusologiei moderne. Apartenenţa la grupul virusurilor ARN de polaritate...

Pagina 1 din 2