Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Biologie
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 15786
Mărime: 2.35MB (arhivat)
Publicat de: Maximilian Costea
Cost: 14 puncte

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Scurt istoric al dezvoltării cercetărilor asupra microorganismelor ce realizează circuitul azotului în natură 5
 3. Partea I
 4. CAP. I Circuitul azotului în natură 8
 5. I.1. Azotul, element biogen esenţial 8
 6. I.2. Principalele etape ale circuitului azotului în natură 10
 7. I.2.1. Fixarea azotului atmosferic 12
 8. I.2.2. Amonificarea 18
 9. I.2.3. Nitrificarea 24
 10. I.2.4. Denitrificarea
 11. 26
 12. CAP. II. Microorganismele care participă la realizarea circuitului azotului în natură 30
 13. II.1. Morfologia bacteriilor ce realizează circuitul azotului 30
 14. II.2. Ecologia bacteriilor ce realizează circuitul azotului 35
 15. II.3. Sistematica bacteriilor ce realizează circuitul azotului
 16. 43
 17. Partea II
 18. CAP III. Material şi metode de lucru 46
 19. III.1 Materialul cercetat 46
 20. III.2. Prelevarea probelor de sol 47
 21. III.3.Efectuarea suspensiilor diluţii de sol 48
 22. III.4. Evaluarea grupelor ecologice de microorganisme 49
 23. III.4.1. Determinarea microflorei fixatoare de azot 52
 24. III.4.2. Determinarea microflorei amonificatoare 53
 25. III.4.3. Determinarea microflorei nitrificatoare 53
 26. III.4.4. Determinarea microflorei denitrificatoare
 27. 55
 28. CAP. IV. Rezultate şi discuţii 57
 29. Concluzii 76
 30. Bibliografie

Extras din licență

În natură, microorganismele se găsesc răspândite în toate mediile (sol, aer, apă etc.) unde găsesc condiţii favorabile de dezvoltare şi multiplicare. În cadrul acestor medii, solul ocupă rolul principal, el fiind considerat ca principalul rezervor natural pentru microflora aerului, apei şi celorlalte medii.

În sol, microorganismle întâlnesc toate condiţiile favorabile desfăşurării activităţii lor vitale. Solul conţine o cantitate suficientă de substanţe organice ce poate fi degradată majoritatea microorganismelor solului fiind saprofite. De asemenea, în sol, microorganismele găsesc o cantitate suficientă de oxigen (specii aerobe), precum şi condiţii de anaerobioză (specii anaerobe). În sol microorganismele sunt ferite de acţiunea nocivă a radiaţiilor U.V. iar pH-ul este corespunzător dezvoltării lor.

Toate aceste condiţii îndreptăţesc ideea că solul reprezintă mediul natural cel mai favorabil pentru dezvoltarea şi multiplicarea microorganismelor.

Microorganismele din sol au o deosebită importanţă prin faptul că ele participă la formarea structurii fizice a solului, la circuitul materiei în natură, prin trecerea substanţelor organice din sol în formă minerală şi invers, la fertilizarea solului prin procesele continue de descompunere a materiei organice şi de sinteză a unor substanţe organice noi care prin acumulare conferă proprietăţi de fertilitate a solului în viaţa plantelor o deosebită importanţă o au bacteriile chemosintetizante autotrofe care transformă produşii minerali în special cei pe bază de azot, inaccesibili plantelor în produşi asimilabili, dar şi bacteriile fixatoare de azot care îmbunătăţesc solul în azot asimilabil, prin fixarea azotului atmosferic.

Dintre toate elementele din sol necesare nutritiţiei vegetale, azotul este solicitat în cantitatea cea mai mare, pentru creşterea optimă a plantelor în vederea obţinerii de producţii superioare. Există un anumit raport între microfloră şi fertilitatea solului în sensul unei proporţionalităţi directe între fertilitatea unui sol, activitatea microflorei totale a solului şi între puterea nitrificatoare determinată de microflora specifică. Fertilitatea solului este rezultatul echilibrului dintre procesele biologice care au loc în sol sub acţiunea microorganismelor. În lipsa microorganismelor substanţele organice din sol nu ar fi descompuse şi deci nu ar putea condiţiona cu nimic aceste particularităţi ale solului, care în ultimă instanţă îi determină fertilitatea.

Ţinând seama de faptul că procesele microbiologice din sol pot influenţa fertilitatea solului, în prezenta lucrare ne-am propus să urmărim activitatea grupelor ecologice de microorganisme implicate în circuitul azotului. De activitatea acestor grupe de bacterii depinde bilanţul azotului în sol, a cărui importanţă în fertilitatea solului este considerabilă.

Cunoaşterea acestor procese şi dirijarea lor raţională pot contribui la îmbunătăţirea calităţilor solului şi deci la ridicarea producţiei agricole. Acesta este şi motivul pentru care ne-am propus să determinăm cantitativ numărul microorganismelor care intervin în circuitul azotului.

SCURT ISTORIC

AL DEZVOLTĂRII CERCETĂRILOR ASUPRA MICROORGANISMELOR CE REALIZEAZĂ CIRCUITUL AZOTULUI ÎN NATURĂ

Cultivarea leguminoaselor a ocupat un loc aparte în practica agriculturii datorită capacităţii lor unice de a sporii fertilitatea solului. Această calitate a lor era cunoscută de pe timpul romanilor, observaţie care a condus la acţiuni menite să asigure un randament de producţie maxim. Astfel, este cunoscută practicarea unui sistem empiric de inoculare, prin adăugarea unei cantităţi de sol din suprafeţele ce fuseseră cultivate cu leguminoase, la noile suprafeţe ce urmau să fie însămânţate cu plante din acelaşi grup. Creşterea fertilităţii solului după cultivarea leguminoaselor a avut drept consecinţă aplicarea sitemului de rotaţie a culturilor.

Nodozităţile sunt reprezentate pe rădăcini în desenele plantelor leguminoaselor din secolul al XVI-lea, dar semnificaţia lor biologică a rămas necunoscută pentru mult timp.

În anul 1979, Malpighi a descris pentru prima dată nodozităţi pe rădăcinile de Pisum sativum, dar le-a considerat ca fiind provocate de înţepăturile insectelor.

După ce Rutherford (1772) a arătat că azotul este un component major al atmosferei, Davy (1813) a remarcat faptul că mazărea şi fasolea sunt plante uşor adaptabile în solurile sărace în azot combinat, sugerând că acestea pot să utilizeze azotul atmosferic în nutriţia lor.

Bibliografie

1.AILIESEI OCTĂVIŢA, ERICA NIMIŢAN, COMĂNESCU ŞTEFAN, 1980 - „Caiet de lucrări practice de microbiologie”, Ed. Univ. „Al. I. Cuza, Iaşi, pag. 224 - 232;

2.BALICKA N., SOBIESZCZANSKI J., 1969 - „The Effect of Herbicides on Soil Microflora III. The Effect of Herbicides on Ammononification and Nitrification in the Soil”, Acta Microbiol., Polon, pag. 7-10, 18;

3.BAUMAN, M. SNOZZI, A.J. ZEHNDER AND J.R. VAN DER MEER, 1996 - „Dynamics of dentrification activity of Paracoccus denitrications in continous culture during aerobic-anaerobic changes”, J. Bacteriol, 178:4367-4374;

4.BILLSON SYLVIA, WILLIAMS KAY AND POSTGATE J.R., 1970 - „Note on the determination of Viable Numbers of Azotobacteriaceae”, Journl of Aplied Bacteriology, pag 33, 270 - 273;

5.CASIDE L.E., 1968 - „Methods for the Isolation and Estimation of Activity of Soil Bacteria”, Rev The Ecology of Soil Bacteria, pag. 97 - 122;

6.CAVIGELLI. M.A., ROBENSTON GP, 2000 - „The functional significance of denitrifier community composition in a terrestrial ecosystem”, Ecology, May 01, 20-40;

7.CROSSER J.J., COX D.J., - 1982 - „Nitrification. Experimental Microbial Ecology”, Oxford, London, pag. 93 - 178;

8.DALTON BY H., POSTGATE J.R., 1969 - „Growth and Physiology of Azotobacter chroococcum”, Journal of General Microbiology, pag. 56, 307 - 319;

9.DASTE PH., ELIANE FUSTEC - NATHON, 1968 - „Considerations critiques sur l’ isolement, la determination culture de l’Azotobacter”, Annuel de l’Institute Pasteur, Paris, T115, nr. 4, pag. 690 - 700;

10.DOMMERQUES J., MANGENOT F., 1970 - „Ecologie microbienne du sol”, Ed. Masson, Paris, pag. 74 - 228, 375 - 521;

11.ELIADE GH., GHINEA L., ŞTEFANIC GH., 1975 - „Microbiologia solului”, Ed. Ceres, Bucureşti, pag. 15 - 144, 234 - 297;

12.EVANS R.D., BELNAP J., 1999 - „Long term consequences of dosturbance on nitrogen dynamics in an arid ecosystem”, Ecology, January, 16 - 32;

Preview document

Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 1
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 2
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 3
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 4
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 5
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 6
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 7
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 8
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 9
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 10
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 11
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 12
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 13
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 14
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 15
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 16
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 17
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 18
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 19
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 20
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 21
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 22
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 23
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 24
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 25
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 26
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 27
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 28
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 29
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 30
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 31
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 32
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 33
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 34
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 35
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 36
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 37
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 38
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 39
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 40
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 41
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 42
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 43
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 44
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 45
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 46
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 47
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 48
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 49
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 50
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 51
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 52
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 53
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 54
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 55
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 56
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 57
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 58
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 59
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 60
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 61
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 62
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 63
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 64
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 65
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 66
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 67
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 68
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 69
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 70
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 71
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 72
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 73
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 74
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 75
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 76
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 77
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 78
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 79
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 80
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 81
Studiul unor grupe ecologice de microorganisme care realizează circuitul azotului în natură - Pagina 82

Conținut arhivă zip

 • BIBLIOGRAFIE.doc
 • Cuprins.doc
 • Lucrare.doc
 • prima pagina.doc

Alții au mai descărcat și

Contribuții la cunoașterea factorilor biotici care intervin în procesele de degradare a patrimoniului cultural

Această lucrare reprezintă lucrarea de licență pe care am realizat-o în vederea punerii în prim-plan a unor probleme legate de conservarea...

Acțiunea a două tipuri de mentă asupra unor grupe de microorganisme

INTRODUCERE Plantele medicinale sunt specii vegetale care acumulează în unele părţi ale plantei diverse principii active utile în tratarea...

Cafeaua

Istoria cafelei este la fel de bogata ca insasi cafeaua, datand de mai mult de 1000 de ani. In Occident, istoria cafelei incepe acum trei secole,...

Sfecla de zahăr

Sfecla de zahar este planta care asigura in exclusivitate materia prima de buna calitate si mare randament pentru industria zaharului din tara...

Creșterea animalelor

Rase de bovine: Rase de lapte - Friza - Holstein Friza - Jersey - Rosie Danezã - Rosie de stepã - Rosie brunã - Angler - Baltata cu...

Ai nevoie de altceva?