Toate licentele din domeniul Burse

 • Agentii bursieri - figuri principale in cadrul burselor de valori

  INRODUCERE Actualitatea temei. Bursele de valori sunt organisme foarte sensibile la multiplele influențe pe care le declanșează evenimentele de ordin economic, social-politic și valutar. Ele pun în evidență starea conjuncturală a economiei și înregistrează mersul afacerilor marilor companii industriale și comerciale. În cadrul acestor piețe participă bănci, instituții financiare, întreprinderi și companii industriale și comerciale care efectuează tranzacții cu valori mobiliare în scopul...

 • Analiza Tehnica si Fundamentala in Piata Forex

  1. Noţiuni de bază despre Forex 1.1. Scurt istoric şi elementele de bază Va exista mereu cerere și ofertă pentru bani, pentru valută. Democratia și Capitalismul au determinat oamenii să-și caute norocul și bunăstarea. Problema este că multă lume s-a repezit și au intrat prea devreme ori prea tarziu într-o afacere sau au fost prost informați. Foreign Exhange (FX, Forex), tranzacțiile valutare sunt una din investițiile cu creșterile cele mai rapide din ziua de azi. Mari fonduri de...

 • Bursa Romana de Marfuri

  INTRODUCERE Comerţul îşi are sorgintea în vremuri imemoriabile, istoria consemnând un proces natural evolutiv de la forme primare până la concentrări comerciale ce au permis apariţia primelor burse de mărfuri Formele de comerţ sau schimbul comercial au însoţit evoluţia omenirii de-a lungul istoriei. Istoria economică evidenţiază faptul că obiectul pieţei bursiere, mecanismele ei de funcţionare au apărut şi s-au perfectat de-a lungul timpului, geneza şi evoluţia acesteia fiind complexă şi...

 • Tendinte in Procesul de Economisire din Romania

  INTRODUCERE Având în vedere că fundamentul sistemului bancar este atragerea de lichidităţi din rândul populaţiei pentru a le oferi la rândul ei sub forma de credite, în vederea obţinerii profitului, economisirea reprezintă un fenomen deosebit de important şi interesant în a-l analiza. Această lucrare îşi propune să trateze o problemă de actualitate şi de o importanţă deosebită, şi anume - analiza evoluţiei procesului de economisire şi evidenţierea tendinţelor ce au avut loc în contextul...

 • Bursa intre Evolutie si Crah

  INTRODUCERE Criza economică începută în 2007 şi cu termen de finalizare incert reprezintă un subiect preocupant pentru multă lume. Este probabil cea mai gravă criză din ultimii 80 de ani. O explicaţie oficială a crizei este furnizată de instituţiile publice, potrivit căreia problema îşi are originea în comportamentul nepotrivit al agenţilor economici şi în imposibilitatea pieţei de a funcţiona lin, asigurând alocarea corespunzătoare a resurselor. Pe de altă parte, există argumente care...

 • Bursa de Valori Bucuresti

  Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate, unde se întâlnesc şi se reglează, liber sau dirijat, cererea şi oferta de active financiare, necesare creării de resurse pentru dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii în cadrul firmelor. În economia financiară circuitul activelor financiare are loc între mulţimea ofertanţilor de fonduri (investitorii) şi mulţimea utilizatorilor...

 • Bursele din Europa de Est

  I N T R O D U C E R E Tema acestei lucrări de licenţă se intitulează:”BURSELE DE VALORI DIN EUROPA DE EST”. Prin tema aleasa mi-am propus să evaluez global nivelul la care se situează la acest moment piaţa bursieră româneasca prin comparaţie cu alte câteva pieţe vecine luate drept referinţă, pieţe din ţări care au intrat în Uniunea Europeană în mai 2004. În primul capitol, intitulat “CADRUL CONCEPTUAL AL BURSELOR DE VALORI”, am încercat o înţelegere a noţiunii de „bursă”, clasificarea şi...

 • Indicii Bursei de Valori Bucuresti

  Introducere Lucrarea urmăreşte evoluţia pe o perioada de 4 ani a indicilor oficiali ai Bursei de Valori Bucureşti, studiul având ca scop determinarea unei imagini de ansamblu asupra pieţei de capital din România. Perspectiva scăderii dobânzilor bancare, a randamentelor oferite de titlurile de stat, a diversificării instrumentelor de tranzacţionare, generează un potenţial crescut în viitorul apropiat referitor la accesarea burselor de valori. Lansarea la tranzacţionare a utilităţilor...