Bursele din Europa de Est

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 82 în total
Cuvinte : 21355
Mărime: 527.71KB (arhivat)
Cost: 13 puncte

Cuprins

I N T R O D U C E R E 1

1 CADRUL CONCEPTUAL AL BUSELOR DE VALORI 2

1.1 GENERALITATI 2

1.1.1 Ce este bursa? 2

1.1.2 Clasificare şi funcţiile bursei 2

1.2 BURSA DE VALORI MOBILIARE 4

1.2.1 Obiectul bursei de valori 5

Clasificarea burselor de valori 6

1.2.2 Ordinele de bursă 8

1.2.3 Cotarea la bursa de valori 10

1.2.4 Tranzacţiile bursiere 11

1.2.5 Indicii bursieri 13

2 BURSELE DE VALORI DIN EUROPA OCCIDENTALA 16

2.1 SCURT ISORIC AL BURSELOR DE VALORI DIN EUROPA OCCIDENTALA 16

2.2 MARILE PIETE BURSIERE VEST – EUROPENE 17

2.2.1 Piata bursiera din Marea Britanie 17

2.2.2 Piata bursiera din Germania 24

2.2.3 Piata bursiera din Franta 26

2.2.4 Piata bursiera din Italia 27

2.2.5 Piata bursiera olandeza 28

2.2.6 Piata bursiera belgiana 29

2.2.7 Piata bursiera spaniola 31

3 BURSELE DIN EUROPA DE EST 33

3.1 GENERALITĂŢI 33

3.2 PIETELE BURSIERE 36

3.2.1 Piaţa bursieră a Bulgariei 36

3.2 2 Piaţa bursieră a Cehiei 38

3.2.3 Piaţa bursieră a Croaţiei 39

3.2.4 Piaţa bursieră a Rusiei 40

3.2.5 Piaţa bursieră a Ungariei 43

3.2.6 Piaţa bursieră a Poloniei 45

3.2.7 Piaţa bursieră a Slovaciei 46

3.2.8 Piaţa bursieră a Sloveniei 47

3.2.9 Piaţa bursieră a României 48

4 STUDIU COMPARATIV INTRE BURSELE DE VALORI DIN BUDAPESTA, VARSOVIA, BUCURESTI SI PRAGA 54

4.1 ROMANIA 55

4.1.1 Indicatori 55

4.1.2 Cele mai importante sectoare listate la bursa 57

4.2 POLONIA 59

4.2.1 Indicatori 59

4.2.2 Cele mai importante sectoare la bursa 61

4.3 CEHIA 64

4.3.1 Indicatori 64

4.3.2 Cele mai importante sectoare listate la bursa 66

4.4 UNGARIA 68

4.4.1 Indicatori 68

4.4.2 Cele mai importante sectoare listate la bursa 70

5 CONCLUZII SI PROPUNERI 72

5.1 IN CE MASURA CONTEAZA BURSA NOASTRA PE HARTA REGIONALA? 72

5.2 PROPUNERI 77

Extras din document

I N T R O D U C E R E

Tema acestei lucrări de licenţă se intitulează:”BURSELE DE VALORI DIN EUROPA DE EST”. Prin tema aleasa mi-am propus să evaluez global nivelul la care se situează la acest moment piaţa bursieră româneasca prin comparaţie cu alte câteva pieţe vecine luate drept referinţă, pieţe din ţări care au intrat în Uniunea Europeană în mai 2004.

În primul capitol, intitulat “CADRUL CONCEPTUAL AL BURSELOR DE VALORI”, am încercat o înţelegere a noţiunii de „bursă”, clasificarea şi funcţiile acesteia. De asemenea, am prezentat obiectul bursei, tipurile de tranzacţii bursiere şi metodele de cotare la bursă. Sunt totodată prezentaţi indicii bursieri, clasificarea acestora şi importanţa lor în exprimarea evoluţiei cursului valorilor mobiliare pe o anumită piaţă.

Capitolul al doilea, cu titlul: “BURSELE DE VALORI DIN EUROPA OCCIDENTALA”, prezintă un scurt istoric al burselor de valoricdin Europa occidentală. Sunt descrise, pe scurt, marile pieţe bursiere vest europene, istoricul lor, dezvoltarea, structura actuală şi importanţa lor pe piaţa bursieră.

Cel de-al treilea capitol, “BURSELE DIN EUROPA DE EST”, cuprinde istoria veche şi nouă a burselor din această zonă a Europei precum şi caracterizarea generală şi evoluţia burselor, din 9 ţări est Europene, ţări membre ale Uniunii Europene, tari ce vor adera la Uniunea Europeană precum şi câteva date despre bursă de valori din Rusia. Sunt prezentaţi principalii indicatori şi importanta bursei în raport cu PIB.

Penultimul capitol, cu titlul: “STUDIU COMPARATIV INTRE BURSELE DE VALORI DIN BUDAPESTA, VARŞOVIA, BUCUREŞTI ŞI PRAGA”, încearcă să dea un răspuns la întrebarea: după o evoluţie apreciabilă a capitalizării şi lichidităţii în ultimii 4-5 ani, în ce măsură contează bursa noastră pe harta regională? Au fost utilizate 4 criterii: dimensiunea pieţei acţiunilor, evaluarea medie a acţiunilor, lichiditatea pieţei acţiunilor şi posibilităţile de diversificare a unui portofoliu, ponderea criteriilor în scoringul final fiind 25% pentru fiecare din cele patru.

Ultimul capitol al lucrării este intitulat “CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI”. În cadrul acestui ultim capitol sunt sintetizate câteva caracteristici ale burselor din România, Polonia, Cehia, şi Ungaria, urmărind ierarhizarea lor pe baza câtorva criterii de evaluare a atractivităţii respectivelor pieţe şi a celei mai uşoare şi sigure dintre metodele management a riscului, regulă de 2%.

1 CADRUL CONCEPTUAL AL BUSELOR DE VALORI

1.1 GENERALITATI

1.1.1 Ce este bursa?

Bursa este o componentă de bază a pieţei de capital. Ea este definită ca fiind instituţia oficială, privată sau de stat, constituită pe baza unui act normativ şi supravegheată de stat, prin mijlocirea căreia se efectuează tranzacţii cu diferite mărfuri fungiblie, după mostre şi satndarde, se negociază diferite valori mobiliare , efecte de comerţ, valute străine, devize.

Denumirea instituţiei bursiere provine de la numele unei vechi familii, van der Boursen, care au înfiinţat la Burges (Flandra) actual Belgie, un local numit Hotel de Boursen unde se negociau periodic metalele preţioase şi hârtiile de valoare. În esenţă, noţiunea de bursa indică locul de întâlnire a cumpărătorilor şi vanzatoriilor.

În principui termenul de bursa desemnează o instituţie a economiei de piaţă, căreia i se oferă un interes deosebit în lumea afacerilor, deoarece asigură un cadru oganizat pentru realizarea tranzacţiilor.

1.1.2 Clasificare şi funcţiile bursei

Bursele se clasifică după criterii legate de obiectul tranzacţiilor, formă de organizare şi reglementare, statutul juridic, gama de mărfuri sau titluri tranzictionate după modul de execuţie a contractelor şi după tehnica tranzacţiilor. Din aceste puncte de vedere se disting următoarele tipuri de burse:

1. După obiectul tranzacţiei:

- burse de mărfuri

- burse de servicii

- burse de valori.

2. După formă de organizare:

- burse publice

- burse private.

3. După numărul de participanţi:

- burse cu participare limitată

- burse cu participare nelimitată.

4. După gama de mărfuri sau titluri tranzacţionate:

- burse specializate

- burse universale.

5. După modul de execuţie a contractelor:

- burse cash

- burse la termen cu tranzacţii în marjă.

6. După tehnica tranzacţiilor:

- burse cu strigare liberă

- burse electronice.

Preview document

Bursele din Europa de Est - Pagina 1
Bursele din Europa de Est - Pagina 2
Bursele din Europa de Est - Pagina 3
Bursele din Europa de Est - Pagina 4
Bursele din Europa de Est - Pagina 5
Bursele din Europa de Est - Pagina 6
Bursele din Europa de Est - Pagina 7
Bursele din Europa de Est - Pagina 8
Bursele din Europa de Est - Pagina 9
Bursele din Europa de Est - Pagina 10
Bursele din Europa de Est - Pagina 11
Bursele din Europa de Est - Pagina 12
Bursele din Europa de Est - Pagina 13
Bursele din Europa de Est - Pagina 14
Bursele din Europa de Est - Pagina 15
Bursele din Europa de Est - Pagina 16
Bursele din Europa de Est - Pagina 17
Bursele din Europa de Est - Pagina 18
Bursele din Europa de Est - Pagina 19
Bursele din Europa de Est - Pagina 20
Bursele din Europa de Est - Pagina 21
Bursele din Europa de Est - Pagina 22
Bursele din Europa de Est - Pagina 23
Bursele din Europa de Est - Pagina 24
Bursele din Europa de Est - Pagina 25
Bursele din Europa de Est - Pagina 26
Bursele din Europa de Est - Pagina 27
Bursele din Europa de Est - Pagina 28
Bursele din Europa de Est - Pagina 29
Bursele din Europa de Est - Pagina 30
Bursele din Europa de Est - Pagina 31
Bursele din Europa de Est - Pagina 32
Bursele din Europa de Est - Pagina 33
Bursele din Europa de Est - Pagina 34
Bursele din Europa de Est - Pagina 35
Bursele din Europa de Est - Pagina 36
Bursele din Europa de Est - Pagina 37
Bursele din Europa de Est - Pagina 38
Bursele din Europa de Est - Pagina 39
Bursele din Europa de Est - Pagina 40
Bursele din Europa de Est - Pagina 41
Bursele din Europa de Est - Pagina 42
Bursele din Europa de Est - Pagina 43
Bursele din Europa de Est - Pagina 44
Bursele din Europa de Est - Pagina 45
Bursele din Europa de Est - Pagina 46
Bursele din Europa de Est - Pagina 47
Bursele din Europa de Est - Pagina 48
Bursele din Europa de Est - Pagina 49
Bursele din Europa de Est - Pagina 50
Bursele din Europa de Est - Pagina 51
Bursele din Europa de Est - Pagina 52
Bursele din Europa de Est - Pagina 53
Bursele din Europa de Est - Pagina 54
Bursele din Europa de Est - Pagina 55
Bursele din Europa de Est - Pagina 56
Bursele din Europa de Est - Pagina 57
Bursele din Europa de Est - Pagina 58
Bursele din Europa de Est - Pagina 59
Bursele din Europa de Est - Pagina 60
Bursele din Europa de Est - Pagina 61
Bursele din Europa de Est - Pagina 62
Bursele din Europa de Est - Pagina 63
Bursele din Europa de Est - Pagina 64
Bursele din Europa de Est - Pagina 65
Bursele din Europa de Est - Pagina 66
Bursele din Europa de Est - Pagina 67
Bursele din Europa de Est - Pagina 68
Bursele din Europa de Est - Pagina 69
Bursele din Europa de Est - Pagina 70
Bursele din Europa de Est - Pagina 71
Bursele din Europa de Est - Pagina 72
Bursele din Europa de Est - Pagina 73
Bursele din Europa de Est - Pagina 74
Bursele din Europa de Est - Pagina 75
Bursele din Europa de Est - Pagina 76
Bursele din Europa de Est - Pagina 77
Bursele din Europa de Est - Pagina 78
Bursele din Europa de Est - Pagina 79
Bursele din Europa de Est - Pagina 80
Bursele din Europa de Est - Pagina 81
Bursele din Europa de Est - Pagina 82

Conținut arhivă zip

  • Bursele din Europa de Est.doc

Alții au mai descărcat și

Piața Bursieră a Țărilor Europei Centrale și de Est

2. Piaţa bursieră a Bulgariei. Caracteristica pieţei. În Bulgaria, piaţa de capital secundară a avut un început mai aparte. Spre deosebire de alte...

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Bursa de Valori București

Construirea celei mai performante piete de capital din regiune, dupa aderarea Romaniei la Uniunea Europeana. Misiunea Bursei este de a asigura si a...

Te-ar putea interesa și

Indici Bursieri ai Bursei de Valori București

Capitolul I PIAŢA DE CAPITAL – PRINCIPALA COMPONENTĂ A PIEŢEI FINANCIARE 1.1. Concepte, definiţie, trăsături Sistemul financiar reprezintă...

Practică de inițiere la Bursa de Valori a Moldovei

Introducere Identificarea instituţiei - gazdă unde a fost efectuat stagiul de practică Bursa de Valori a Moldovei (BVM), societate pe acţiuni,...

Evoluția pieței de capital în România - analiză comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Cetrală și de Est

1. Aspecte generale privind problematica pieţelor financiare Piata de capital reprezinta o piata specializata unde se intalnesc si se regleaza in...

Cercetare de piață - Cosmote

I. ISTORICUL COMPANIEI COSMOTE Cosmote este al treilea operator de pe piata de telefonie mobila din Romania. Operatorul a primit a treia licenta...

Bursa de Valori București

CAPITOLUL 1 BURSELE: ORGANIZARE SI FUNCTIONARE 1.1. BURSA: CONCEPT SI CARACTERISTICI Bursele, în general, joaca în lumea contemporana, atât pe...

Analiza comparativă între piața de capital din România și cea din Europa Centrală și de Est

Formarea si dezvoltarea pietei de capital in Romania si constituirea formelor organizate ale acesteia (Bursa de Valori Bucuresti si Societatea de...

Tranziția la economia de piață și Bursa de Valori București

Capitolul 1 Tranzitia la economia de piaţa 1.1 Contextul economic-social-politic Cu mult înainte de anul 1989 ţările din Europa Centrală şi de...

Cosmote

I.ISTORICUL COMPANIEI COSMOTE Cosmote este al treilea operator de pe piata de telefonie mobila din Romania. Operatorul a primit a treia licenta...

Ai nevoie de altceva?