Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 19354
Mărime: 11.21MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: prof.ing.Filip ioan

Extras din document

Capitolul 1. INTRODUCERE

1.1 Actul didactic – context general

1.1.1 Istoric

Începutul secolului al XXI-lea şi al mileniului al III-lea este puternic marcat de o societate, care, în ansamblul său, este fondată pe cunoaştere şi informaţie şi care ar putea fi denumită generic „societate a cunoaşterii”. Multiplicarea şi amplificarea, dinamismul şi dezvoltarea achiziţiilor din toate domeniile cunoaşterii – cultură, ştiinţă, tehnică, tehnologie etc., au determinat îmbogăţirea substanţială a sistemului de valori al societăţii contemporane şi o mai eficientă orientare a acestuia în consonanţă cu necesităţile viitorului. Sintagmei „societate a cunoaşterii”, i se asociază cu necesitate, o altă sintagmă cu ecou afectiv aparte pentru noi, slujitorii şcolii: „societate educativă”. [Ion07]

1.1.2 Educaţia

Educaţia se dovedeşte a fi una din cheile dezvoltării, principalul agent al dezvoltării viabile, şi, totodată, o trebuinţă vitală a individului. De aceea ea trebuie pusă în serviciul dezvoltării şi situată în centrul vieţii sociale, trebuie modernizată şi eficientizată. Are rol decisiv în calificarea specialiştilor şi în formarea respectului faţă de muncă, a civismului şi patriotismului. Educaţia „responsabilizează” oamenii, ii face activi şi productivi, îi învaţă cum să se insereze în viaţa civilă şi în procesele democraţiei. [Pic03]

Educaţia este un fenomen social, o relaţie între generaţii, o relaţie între individ şi societete. În cadrul acestei relaţii, omul nu este numai purtător, ci şi creator de valori iar educaţia nu înseamnă numai asimilare, ci şi productivitate sau creativitate spirituală.

1.1.3 Avantajele învăţării

Investiţia în învăţare se dovedeşte a fi cea mai eficientă şi de lungă durată în condiţiile flexibilităţii sistemelor de învăţământ şi dezvoltării structurilor formative.

Ca sursă fundamentală a umanităţii, învăţarea este o sursă inepuizabilă de deschidere şi dezvoltare a capacităţilor umane de acţiune în condiţii şi situaţii noi.

Nevoia de învăţare este una dintre cele mai sublime nevoi umane care înnobilează potenţialul de acţiune al universului uman.

Pentru deceniile următoare va deveni o necesitate vitală învăţarea permanentă de tip anticipativ şi participativ, iar în practica învăţării, toate drumurile duc spre autoînvăţare şi interînvăţare. [Mur83]

1.1.4 Evaluarea

Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze problematica pe care o generează realizarea proceselor de evaluare îndreptate asupra calităţii actului didactic.

Preocupările pe tărâmul teoriei pedagogice şi al practicii şcolare îndreptate în direcţia perfecţionarii activităţii sunt, în vremea noastră, mai frecvente ca oricând.

Într-o lucrare de pionerat în literatura pedagogică de la noi, consacrată evaluării, V. Pavelcu

( 1986) apreciază că „ciclul existenţei noastre este un şir de examene în faţa naturii, a societăţii, a propriei conştiinţe”. [Rad04]

Observaţiile efectuate asupra acţiunilor omului au condus la constatarea: cu cât o activitate este mai complexă, cu atât acţiunile evaluative devin mai necesare, evidente şi işi amplifică rolurile.

B. Bernstei afirmă că „realitatea nerealizată declanşează activitatea menită să o realizeze”. Ori, dacă acţiunile vizează realizarea unor scopuri, este firesc ca, în desfăşurarea lor, să se tindă şi către cunoaşterea efectelor pe care le-au produs, a rezultatelor obţinute.

Este în logica lucrurilor ca, întreprinzând o anumită activitate, realizatorul acesteia să se intereseze, în final, ca şi pe parcursul ei, de măsura în care şi-a atins scopul urmărit şi chiar de modul în care s-a derulat activitatea. Interesul pentru cunoaşterea rezultatelor activităţii şi a desfăşurării acesteia este determinat de dorinţa legitimă de realizare a scopurilor vizate şi de necesitatea reglării activităţii. Nici o practică nu se poate lipsi de mijloace de reglare fără ca ea să nu se degradeze.

Încercand o „radiografie” a evaluării, Alain Kerlan consideră că sunt necesare demersuri şi atitudini metodologice concretizate în parcurgerea anumitor etape cum ar fi:

Figura 1.1 Procesul evaluării.

- I. Definirea problemei şi a obiectivelor - Această primă etapă presupune din partea celor implicaţi în cercetare definirea cu atenţie a problemei şi stabilirea obiectivelor cercetării. De asemenea este prezentă preocuparea asigurării demersului evaluativ calitate precum validitate, relevanţă, fidelitate.

- II. Elaborarea planului cercetării - Constă în elaborarea celui mai eficient plan de obţinere a informaţiilor necesare. Trebuie ştiut că elaborarea unui plan de cercetare presupune luarea unor decizii referitoare la sursele de date, modalităţile de cercetare, instrumentele de cercetare, eşantionarea şi metode de contactare.

Sursele de date pot fi:

- date secundare - constituite din totalitatea datelor colectate de-a lungul timpului la nivelul organizaţiei în cauză. Acestea se referă la: baze de date, surse guvernamentale, informaţii ale diferitelor organizaţii non-guvernamentale, informaţii din surse cvasi-publice, rapoarte ale unor agenţii specializate, paginile internet, etc.

- date primare - se referă la informaţii obţinute pentru prima oară şi se obţin de obicei prin intervievarea unor persoane sau a unor grupuri.

Instrumentele de cercetare

Analiştii au la dispoziţie instrumente speciale pentru obţinerea datelor primare, un exemplu fiind cercetarea online (prin Internet) – strângerea de date primare prin anchete derulate pe Internet şi prin focus-grupuri online.

Chestionarele – reprezintă instrumentul cel mai des utilizat pentru obţinerea datelor primare şi constă dintr-un set de întrebări la care subiecţii trebuie să răspundă.

Preview document

Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 1
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 2
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 3
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 4
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 5
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 6
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 7
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 8
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 9
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 10
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 11
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 12
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 13
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 14
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 15
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 16
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 17
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 18
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 19
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 20
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 21
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 22
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 23
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 24
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 25
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 26
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 27
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 28
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 29
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 30
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 31
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 32
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 33
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 34
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 35
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 36
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 37
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 38
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 39
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 40
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 41
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 42
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 43
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 44
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 45
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 46
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 47
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 48
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 49
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 50
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 51
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 52
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 53
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 54
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 55
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 56
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 57
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 58
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 59
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 60
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 61
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 62
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 63
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 64
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 65
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 66
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 67
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 68
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 69
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 70
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 71
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 72
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 73
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 74
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 75
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 76
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 77
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 78
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 79
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 80
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 81
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 82
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 83
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 84
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 85
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 86
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 87
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 88
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 89
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 90
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 91
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 92
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 93
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 94
Aplicație Web - Chestionar de Evaluare al Calității Actului Didactic - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Aplicatie Web - Chestionar de Evaluare al Calitatii Actului Didactic.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Elaborarea a unei Pagini Web

INTRODUCERE Ca şi altele tehnologii “mari”, reţeaua mondială de calculatoare INTERNET se datorează naşterea sa “războiului rece”, în acel timp a...

Implemetarea unei Platforme de E-Learning

DETALII 1. PRECIZARI SI DATE INITIALE: Desi exista numeroase definitii posibile pentru termenul de e-learning, o varianta acceptabila in limba...

Validarea datelor de intrare și manipularea erorilor în programarea web

INTRODUCERE Într-o epocă modernă ca aceasta în care se poate rezolva totul cu ajutorul internetului printr-un simplu ”click” - o singură apăsare a...

Aplicație web pentru gestiunea elevilor

INTRODUCERE Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri...

Crearea unui Magazin Electronic

Introducere Ţelul acestei diplome este elaborarea unui magazin electronic, dirijarea şi urmărirea după funcţionalitatea lui, înregistrarea în...

Aplicație web pentru gestionarea activităților didactice

În zilele noaste calculatorul ocupă o poziție destul de importantă în viața omului oferindui o groaza de avantaje care îi ușureaza munca sau îi...

Ai nevoie de altceva?