Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 10121
Mărime: 170.45KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

I. INTRODUCERE

I.1 SISTEM INFORMATIC

I.1.1 ECHIPAMENTE (HARDWARE)

I.1.2 PROGRAME (SOFTWARE)

I.1.3 COLECTII DE DATE

I.1.4 PROCEDURI MANUALE

I.1.5 PERSONALUL CARE EXPLOATEAZA

I.1.6 SISTEMELE INFORMATICE

I.1.6.1 SISTEME INFORMATICE CENTRALIZATE

I.1.6.2 SISTEME INFORMATICE DISTRIBUITE

I.1.7 IESIRILE UNUI SISTEM INFORMATIC

I.1.7.1 DOCUMENTE DE TRANZACTIE

I.1.7.2 RAPOARTE PREDEFINITE

I.1.7.3 RASPUNSURI LA INTREBARI PREDEFINITE

I.1.7.4 RAPOARTE SI RASPUNSURI LA INTREBARI SI CERERI AD-HOC

I.2 BAZE DE DATE

I.3 PREZENTAREA PROBLEMEI

II. ANALIZA SISTEMULUI INFORMATIC

II.1 ANALIZA STRUCTURALA

II.2 ANALIZA DINAMICA

II.3 ANALIZA FUNCTIONALA

II.4 INTEGRAREA MODELELOR SISTEMULUI INFORMATIC ANALIZAT

III. PROIECTAREA STRUCTURII BAZEI DE DATE

III.1 ALEGEREA SISTEMULUI DE GESTIUNE A BAZEI DE DATE

III.2 PROIECTAREA SCHEMEI CONCEPTUALE

III.2.1 STABILIREA COLECTIILOR DE DATE

III.2.2 DETERMINAREA LEGATURILOR DINTRE COLECTIILE DE DATE

III.2.3 TESTAREA SCHEMEI CONCEPTUALE OBTINUTE

III.2.4 DESCRIEREA SCHEMEI CONCEPTUALE

III.3 PROIECTAREA SCHEMEI EXTERNE

IV. PROIECTAREA APLICATIEI

V. BIBLIOGRAFIE

VI. ANEXE

Extras din document

INTRODUCERE

Activitatea umană desfăşurată în indiferent care domeniu presupune folosirea unei cantităţi mai mici sau mai mari de informaţie. Această informaţie este manevrată prin intermediul datelor păstrate pe diverşi suporţi de memorie externă.

Prelucrarea datelor a devenit astăzi o activitate cu pondere mare în activitatea curentă a societăţii moderne. Apariţia calculatorului electronic a permis reducerea timpului de prelucrare a datelor şi creşterea calităţii lucrărilor datorită eliminării erorilor generate de oboseala sau neatenţia operatorilor umani.

La ora actuală calculatorul a devenit o unealtă folosită practic în toate domenile de activitate, fie direct în procesul executat fie ca un ajutor care preia toate sarcinile auxiliare domeniului de activitate respectiv.

La nivelul întregi activităţi social-economice putem menţiona o serie de domenii de utilizare ale calculatorului, după cum urmează:

proiectare asistată şi lucrări tehnico-inginereşti;

supravegherea şi controlul proceselor tehnologice;

planificarea şi pregătirea fabricaţiei;

conducerea şi asistarea deciziei;

cercetarea ştiinţifică;

activităţile de birou şi administrative - birotică;

învăţământ şi instruirea personalului;

documentare şi servicii de informare;

prelucrarea informaţiilor tehnico-ştiinţifice;

poştă electronică;

afaceri, comerţ electronic etc.

Domeniile enumerate mai sus reprezintă doar o parte din posibilităţile de folosire a calculatorului, acestea fiind într-o continuă diversificare.

Pentru a putea fi utilizat, un calculator are nevoie de programe care să îi specifice acţiunile care trebuiesc executate şi modul de realizare al acestora. Aceste programe sau pachete de programe ( numite şi aplicaţii informatice ) formează componenta software a unui sistem de calcul. Diversitatea domeniilor de utilizare a calculatorului a impus necesitatea dezvoltării de aplicaţii informatice specifice fiecărui domeniu în parte. Au apărut astfel programe pentru editare de text, pentru gestiunea datelor, pentru desenare, pentru calcule ştiinţifice etc.

SISTEM INFORMATIC

Informaţiile sunt stocate şi manevrate prin intermediul datelor (fapte, noţiuni, instrucţiuni reprezentate sub o formă adecvată comunicării, interpretării sau prelucrării).

Complexitatea activităţilor umane a condus la necesitatea manevrării unei cantităţi ridicate de informaţii, pentru care volumul datelor este foarte mare. Modul în care circulă informaţiile în cadrul unei unităţi economice sau de alt profil formează sistemul informaţional al acestei unităţi. Acest sistem este format din date, informaţii, procese de prelucrare a informaţiilor, procese de prelucrare a datelor şi echipamente fizice.

Într-un sistem informaţional clasic, cei care prelucrează datele şi informaţiile sunt oamenii. Aceasta face ca, în cazul unui volum mare de date, să fie necesar un număr foarte mare de oameni sau un timp îndelungat pentru prelucrarea lor. Totodată creşte riscul apariţiei erorilor de prelucrare, cu consecinţe mai mari sau mai mici.

Apariţia şi dezvoltarea calculatoarelor electronice au permis crearea de aplicaţii care să realizeze prelucrarea datelor cu viteze mai mari decât operatorul uman.

Aplicaţiile informatice folosite în cadrul unei unităţi formează sistemul informatic al unităţii.

Sistemul informatic poate fi definit în diferite moduri: prin scop, prin elementele care îl compun sau sub forma unor combinaţii scop, elemente, interconexiuni dintre elemente. Una din cele mai generale definiţii este cea de sistem de colectare, memorare, prelucrare şi distribuire de informaţii, care utilizează unul sau mai multe calculatoare electronice.

Scopul principal al unui sistem informatic este de a servi cerinţele informaţionale ale omului şi/sau de a reduce la minim intervenţia şi efortul uman în desfăşurarea unor procese (de concepţie, de instruire, de decizie, de evidenţă şi gestiune etc.). Orice sistem informatic, din orice domeniu de activitate, este parte dintr-un sistem mai larg, sistemul obiect. Informaţiile stocate şi prelucrate de sistemul informatic sunt, direct sau indirect, bazate pe observaţiile făcute asupra sistemului obiect, aceste informaţii putând fi utilizate pentru comanda şi controlul sistemului obiect respectiv.

Oamenii din sistemul obiect au diferite roluri in raport cu sistemul informatic:

consumatorii de informaţii (denumiţi şi utilizatori finali);

furnizorii de date/informaţii;

operatori ai sistemului;

administratori care întreţin şi menţin sistemul în funcţiune etc.

Fiecărui sistem informatic i se asociază un sistem de prelucrare automată a datelor (SPAD), în care informaţiile sunt reprezentate prin date stocate pe diferiţi suporţi de memorie, iar procesele de prelucrare a informaţiilor sunt concretizate prin procese de prelucrare a datelor executate de diferite echipamente de calcul şi de oameni.

Preview document

Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 1
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 2
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 3
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 4
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 5
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 6
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 7
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 8
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 9
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 10
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 11
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 12
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 13
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 14
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 15
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 16
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 17
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 18
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 19
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 20
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 21
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 22
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 23
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 24
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 25
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 26
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 27
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 28
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 29
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 30
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 31
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 32
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 33
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 34
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 35
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 36
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 37
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 38
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 39
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 40
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 41
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 42
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 43
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 44
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 45
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 46
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 47
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 48
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 49
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 50
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 51
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 52
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 53
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 54
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 55
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 56
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 57
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 58
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 59
Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă - Pagina 60

Conținut arhivă zip

  • Aspecte Privind Realizarea unei Evidente Electronice a Cartilor dintr-o Biblioteca.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Structuri de Date în Limbajul Java

Motivaţia lucrării Structurile de date reprezintă modalitatea în care datele sunt dispuse în memoria calculatorului(sau păstrate pe disc)....

Gestionarea activității universitare

Clasa Curs Clasa defineste un obiect de tip curs universitar. Clasa contine campurile: denumire (String) – numele cursului; sala (String) –...

Fire de Execuție Java

INTRODUCERE Java este un limbaj de programare orientat-obiect, puternic tipizat, conceput de către James Gosling la Sun Microsystems (acum filială...

CarsOnline - proiectarea aplicațiilor web

Introducere; tema proiectului;descriere Titlu: CarsOnline Tema proiectului: Aplicatie web pentru evidenta unui parc auto Descriere: CarsOnline...

Ai nevoie de altceva?