Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 40 în total
Cuvinte : 10863
Mărime: 1.74MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Mihaela Hanako-Matcovschi
Facultatea de Automatica si Calculatoare
Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi", Iasi

Cuprins

I. Introducere .3

II. Noțiunile de bază din toolbox ul Statistics Toolbox ...4

III. Introducere în MATLAB Builder JA .5

III.1. Conceptele Builder ului Java ..6

III.1.1. Ce este un proiect ...6

III.1.2. MATLAB Builder JA pentru manipularea datelor în Java 7

III.1.3. Înțelegerea signaturii funcției generată de Builder ul Java .7

III.1.4. Înțelegerea signaturilor functiiilor MATLAB 8

III.1.5. Supraîncărcarea metodelor în Java care încapsulează cod MATLAB...8

III.1.6. Returnarea datelor din MATLAB către Java .8

III.1.7. Procesul de build din MATLAB 9

III.1.8. Procesul de package din MATLAB .13

III.1.9. Produsele MATLAB Compiler și MATLAB Builder JA 13

III.1.10. Functionarea componentei implementate ...14

IV. MATLAB Compiler Runtime (MCR) ..14

V. Generarea fișierului .jar din MATLAB Builder JA, pas cu pas ...14

VI. Clasele corespunzătoare tipurilor de dată din MATLAB .20

VI.1. Clasa MWArray ..20

VI.2. Clasa MWNumericArray 21

VI.3. Clasa MWStructArray .24

VI.4. Clasa MWJavaObjectRef 25

VI.5. Clasa MWException ...25

VI.6. Clasa WebFigure .26

VII. Ciclul de viață a unei aplicații web MATLAB .26

VIII. Elemetele de bază a procesării Web în MATLAB ...27

VIII.1. Folosirea paginilor JSP pentru a integra codul MATLAB pe o pagină Web...28

IX. Implementarea finală a produsului și integrarea funcțiilor MATLAB în Java 28

IX.1. Rularea aplicației web .35

X. Concluzii ..39

XI. Bibliografie ..40

Extras din document

I. Introducere

În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații

în domeniile industriale și mai ales tranziția acestora din variante de aplicații desktop în

variante de aplicații web. Așa cum stie toată lumea, în ziua de azi sunt din ce în ce mai puțin

existente aplicațiile desktop în industrie, deoarece este nevoie ca sisteme desktop sau sisteme

notebook să aibe extrem de multe resurse pentru a rula o aplicație desktop ce o poate folosi o

companie implicată piața muncii într-un anumit domeniu.

Orice companie în orice domeniu ce este implicată în piața muncii, dorește din ce în

ce mai mult ca informațiile pe care vor să le acceseze să fie reținute într-un server web și nu a

mai stoca în alte dispozitive externe care nu fac altceva decât să crească riscul pierderii

datelor, pe cand un server web în care se pot stoca date de orice natură din orice domeniu și

acestea nu se vor pierde niciodată, mai mult decât atât, accesul datelor reținute pe un server

web care transmite datele într-o aplicație web, se poate face prin intermediul unui

administator, care ar consta într-un user de tip admin și o parolă.

Compania MathWorks Inc. pune la dispoziție pachetul de programe MATLAB, în

care sunt integrate numeroase toolbox-uri ce ajută la crearea unor aplicații web in diverse

domenii, cum ar fi: aerospațiu, aeronautică, apărare, electronică, conunicații, construcții de

mașini, farmaceutică, medicală, semiconductoare, robotică, producție de energie, procese

industriale, instrumentație, transporturi, știința pământurilor si oceanelor, industria

calculatoarelor, industria software și internet, industria serviciilor financiare, managementul

serviciilor economice și financiare, statistică, geografie, biologie, etc.[11]

Această lucrare dorește a vă demonstra că se pot folosi aplicații în domeniile sus

menționate, fără a avea instalat într-un device electronic, pachetul de programe MATLAB

care ne furnizează nouă rezultatele finale ale produsului dezvoltat. Pentru a implementa un

astfel de produs trebuie să știm că totul pleacă de la definirea unei funcții proprii în pachetul

de programe MATLAB, de către un programator care este specializat în limbajul de

programare MATLAB.

Trebuie știut de asemenea că toolbox-urile instalate în MATLAB sunt dezvoltate tot

de către definirea unor funcții proprii în limbajul de programare MATLAB, de către un

programator care este specializat în limbajul de programare sus menționat.

În această lucrare, vă vom prezenta modul de implementare a unei aplicații web în

domeniul statisticii, folosind limbajul de programare Java si facilitățile oferite toolbox-ul

Statistics Toolbox versiunea 9.1, ce este integrat în pachetul de programe MATLAB R2014b.

II. Noțiunile de bază din toolbox-ul Statistics Toolbox

Statistics Toolbox 9.1 pune la dispoziția utilizatorilor numeroase funcționalități din

domeniul statisticii, ce sunt implementate în pachetul de programe MATLAB, pentru

distribuții de probabilitate, cum ar fi:[10]

Pentru distribuții discrete , avem următoarele distribuții de probabilitate cu

urmatoarele funcții:

1. Distribuția binomială , cu funcțiile MATLAB disponibile: binocdf , binopdf ,

binornd , binostat , binofit , binoinv .

2. Distribuția geometrică , cu funcțiile MATLAB disponibile: geocdf , geopdf ,

geoinv , geornd , geostat .

3. Distribuția hipergeometrică , cu funcțiile MATLAB diponibile : hygecdf ,

hygepdf , hygeinv , hygestat , hygernd .

4. Distribuția Poisson , cu funcțiile MATLAB disponibile : poisscdf , poisspdf ,

poissinv , poisstat , poissfit , poissrnd .

5. Distribuția uniform discretă , cu funcțiile MATLAB disponibile: unidcdf ,

unidpdf , unidrnd , unidinv , unifstat .

Pentru distribuții continue , avem următoarele distribuții de probabilitate cu

următoarele funcții:

1. Distribuția Beta , cu funcțiile MATLAB disponibile: betacdf , betapdf ,

betastat , betarnd , betafit , betainv .

2. Distribuția chi-pătrat , cu funcțiile MATLAB disponibile: chi2pdf , chi2cdf ,

chi2inv , chi2stat , chi2rnd , chi2gof .

3. Distribuția exponentială , cu funcțiile MATLAB disponibile: expcdf , exppdf ,

exprnd , expstat , expfit , exprnd , explike .

4. Distribuția normală , cu funcțiile MATLAB disponibile: normcdf , normpdf ,

normstat , norminv , normrnd , normfit .

5. Distribuția uniform continuă , cu funcțiile MATLAB disponibile: unifcdf ,

unifpdf , unifrnd , unifstat , unifinv , unifit .

6. Distribuția Weibull , cu funcțiile MATLAB disponibile: wblcdf , wblpdf ,

wblinv , wblstat , wblrnd , wblfit .

Pentru fiecare distribuție, funcțiile MATLAB care se termină în prefixul pdf , acestea

sunt folosite pentru a determina densitatea de probabilitate a distribuțiilor sus menționate,

funcțiile MATLAB care se termină în prefixul cdf , acestea sunt folosite pentru a determina

funcț ia de repartiț ie , iar cele care se termină cu prefixul stat , acestea sunt folosite pentru a

determina media și dispersia pentru fiecare distribuție în parte. Celelalte funcții de la fiecare

distribuție de probabilitate, fie continuă, fie discretă se folosesc în alte aplicații care pot fi

utile in industria domeniului de statistică.[9]

Exemple de aplicații în domeniul statisticii pot fi următoarele:

- generarea de fluxuri de evenimente (fluxuri Bernulli, fluxuri Poisson).

- generarea de procese stohastice (lanțuri Markov continue si omogene, lanțuri

Markov discrete si omogene, analiza tranzițiilor de stare a unui lanț Markov,

analiza regimului staționar unui lanț Markov).

În cadrul acestei lucrări am folosit toate funcțiile care determină densitatea de

probabilitate, funcția de repartiție, media și dispersia unei variabile aleatoare de la fiecare

distribuție în parte și funcțiile pentru fiecare distribuție care generează un vector de numere

aleatoare (cu terminația rnd).

Bibliografie

1. The MathWorks, Inc., 2006, MATLAB Builder for Java User’s Guide

2. The MathWorks, Inc., 2014, MATLAB Application Deployment Web Example

Guide

3. The MathWorks, Inc., 2015, MATLAB Compiler SDK Web Example Guide

4. The MathWorks, Inc., 2008, MWStructArray,

http://wind.isi.edu/marbles/assets/components/workflow_portal/users/lib/CombinedC

NV/MCR/v79/help/toolbox/javabuilder/MWArrayAPI/com/mathworks/toolbox/javab

uilder/MWStructArray.html

5. The MathWorks, Inc., 2008, MWNumericArray,

http://wind.isi.edu/marbles/assets/components/workflow_portal/users/lib/CombinedC

NV/MCR/v79/help/toolbox/javabuilder/MWArrayAPI/com/mathworks/toolbox/javab

uilder/tMWNumericArray.html

6. The MathWorks, Inc., 2008, MWArray,

http://wind.isi.edu/marbles/assets/components/workflow_portal/users/lib/CombinedC

NV/MCR/v79/help/toolbox/javabuilder/MWArrayAPI/com/mathworks/toolbox/javab

uilder/MWArray.html

7. The MathWorks, Inc., 2008, MWJavaObjectRef,

http://wind.isi.edu/marbles/assets/components/workflow_portal/users/lib/CombinedC

NV/MCR/v79/help/toolbox/javabuilder/MWArrayAPI/com/mathworks/toolbox/javab

uilder/MWJavaObjectRef.html

8. The MathWorks, Inc., 2008, WebFigure,

http://wind.isi.edu/marbles/assets/components/workflow_portal/users/lib/CombinedC

NV/MCR/v79/help/toolbox/javabuilder/MWArrayAPI/com/mathworks/toolbox/javab

uilder/webfigures/WebFigure.html

9. The MathWorks, Inc., 2008, MWException,

http://wind.isi.edu/marbles/assets/components/workflow_portal/users/lib/CombinedC

NV/MCR/v79/help/toolbox/javabuilder/MWArrayAPI/com/mathworks/toolbox/javab

uilder/MWException.html

10. The MathWorks, Inc., 2015, Statistics and Machine Learning Toolbox

Documentation, http://www.mathworks.com/help/stats/functionlist.html

11. The MathWorks, Inc., 2015, MathWorks Solutions,

http://www.mathworks.com/solutions/?s_tid=gn_sol

Preview document

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 1
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 2
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 3
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 4
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 5
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 6
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 7
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 8
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 9
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 10
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 11
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 12
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 13
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 14
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 15
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 16
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 17
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 18
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 19
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 20
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 21
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 22
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 23
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 24
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 25
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 26
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 27
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 28
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 29
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 30
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 31
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 32
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 33
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 34
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 35
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 36
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 37
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 38
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 39
Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015 - Pagina 40

Conținut arhivă zip

  • Crearea unui website cu aplicatii numerice utilizand platforma Java 2015.pdf

Alții au mai descărcat și

Aspecte privind realizarea unei evidențe electronice a cărților dintr-o bibliotecă

INTRODUCERE Activitatea umană desfăşurată în indiferent care domeniu presupune folosirea unei cantităţi mai mici sau mai mari de informaţie....

Teză de licență - formarea unui portal informativ

Introducere Actualitatea temei: Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip...

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Structuri de Date în Limbajul Java

Motivaţia lucrării Structurile de date reprezintă modalitatea în care datele sunt dispuse în memoria calculatorului(sau păstrate pe disc)....

Gestionarea activității universitare

Clasa Curs Clasa defineste un obiect de tip curs universitar. Clasa contine campurile: denumire (String) – numele cursului; sala (String) –...

Ai nevoie de altceva?