E-Learning

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Aceasta licenta trateaza E-Learning.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 49 fisiere doc, ppt, jpg, gif, bmp, html, db de 41 de pagini (in total).

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Marian Stoica

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 10 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

Introducere 1
Cap. I. Tendinte principale în domeniul tehnologiilor informatiei 2
1.1Caracterizarea generala a dinamicii 2
1.2 Conditii cognitive pentru comunicare 3
1.3 Convergenta tehnologiilor informatiei si
comunicatiilor - Internet computing 3
1.4 Perspective ale evolutiei domeniului TI în România 4
Cap. II. Internetul si educatia la distanta 7
2.1 Instrumente si tehnici de lucru pe Internet
2.2 Potentialul educational al Internetului 9
2.3 Note definitorii, delimitari conceptuale, caracteristici si evolutii
tehnologice ale educatiei la distanta 10
- Definirea educatiei la distanta 10
- Caracteristicile educatiei la distanta 11
- Elemente cheie 12
- Evolutia istorica a educatiei la distanta 13
- Trasaturile principale ale acestei evolutii 15
- Tehnologii ale educatiei la distanta 16
- Analiza comparativa a tehnologiilor de educatie la distanta 18
- Alegerea unui mod de educatie la distanta 20
2.4 Potentialul educatiei la distanta în cadrul social actual 21
2.5 Învatamântul românesc pe calea reformei; educatia la distanta una din
directiile de modernizare ale învatamântului românesc 23
Cap. III. Educatia la distanta prin Internet 29
3.1 Precizari conceptuale 29
3.2 Aspecte de ordin pedagogic ale utilizarii noilor tehnologii informatice si de
comunicare în educatia la distanta 29
3.3 Riscuri implicate 34
3.4 Cercetari 35
CAP. VI. Aplicatie pentru e-learning 36
Concluzii-implicatii-perspective 40
Bibliografie selectiva 41

Extras din document

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice, care a permis individului, organizatiei, natiunii si societatii în ansamblu prelucrarea unui volum din ce în ce mai mare de date într-un interval de timp din ce în ce mai redus si într-un spatiu deschis.

Concomitent cu cresterea vitezei de prelucrare a datelor si a capacitatii de stocare a acestora, calculatoarele electronice au devenit „personale”, conducând astfel la dezvoltarea personalizata a utilizatorului, si, ca factor esential, au fost interconectate, asigurând comunicarea între doi utilizatori, apoi la nivel de grup si ulterior între utilizatorii comunitatii virtuale dezvoltate prin intranet, extranet sau global, într-un sistem deschis, rezultat ca o reflectare digitala a sistemului social, prin Internet.

Promovând o imagine digitala a societatii informationale, în subsistemele de învatare, componenta hardware este reprezentata de calculatoare electronice si infrastructura obtinuta în functie de modul de interconectare a acestora, componenta software este reflectata prin subsistemul educational, în timp ce firmware va fi amprenta institutiei prestatoare de servicii de învatamânt.

Instruirea în domeniul tehnologiei informatiei si apoi instruirea cu ajutorul acestei tehnologii constituie etape distincte în procesul dezvoltarii societatii informationale. „Dezvoltarea unor solutii specifice de instruire a condus la fundamentarea unor concepte noi în acest domeniu, care au pornit de la rezolvarea problemelor traditionale cu instrumente noi (manualul electronic – cartea electronica) ajungând în prezent la dezvoltarea unei problematici noi, legate de înlocuirea structurilor birocratice xu organizatiile educationale si construirea unor medii specifice, de tipul e-learning, promovat ca o paradigma a instruirii asistate.”

Capitolul I. TENDINTE PRINCIPALE IN DOMENIUL TEHNOLOGIILOR INFORMATIEI

1.1 Caracterizarea generala a dinamicii

Domeniul tehnologiilor informatiei numerice (TI) este domeniul tehnic probabil cel mai dinamic si cu penetrarea cea mai larga în gospodarie si societate, datorate:

a) banalizarii informatiei (orice tip de informatie: alfanumerica, grafica, cartografica, imagine fixa si mobila, vocea poate fi reprezentata numeric si orice prelucrare numerica poate fi definita pe baza notiunii de suma si a logicii binare;

b) evolutiei rapide a microelectronicii, respectiv nanoelectronicii precum si a electromecanicii foarte fine.

Dezvoltarea domeniului TI este caracterizata prin evolutiile exponentiale: cresterea densitatii circuitelor micro / nanoelectronice, cresterea capacitatii memoriilor, dublarea la fiecare 18…24 luni a capacitatii de prelucrare a calculatoarelor (regula empirica a lui Moore din 1965) sunt câteva exemple bine cunoscute. Dinamica numarului utilizatorilor Internet la 1000 locuitori este sugerata de tabelul de mai jos:

Numarul utilizatorilor Internet la 1000 locuitori

Zona 1995 1998 2000 2004

(prev.)

America de Nord 85 270 475 725

Europa de Vest 20 55 150 500

Europa de Est * * 25 100

Sursa: Computer Industry Almanac 2000 / 4. Valorile din tabel sunt aproximative si rotunjite, pentru usurarea sesizarii tendintelor.

Fisiere in arhiva (49):

 • E-Learning
  • 2 ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI.ppt
  • licenta
   • anexaA.doc
   • anexaB.doc
   • anexaC.doc
   • AnexaD.doc
   • Bibliografie.doc
   • cap 1.doc
   • cap2.doc
   • cap3.doc
   • cap4.doc
   • Concluzii.doc
   • CUPRINS.doc
   • INTRODUCERE.doc
   • prima pag.doc
   • schema site.doc
  • site nicoletA
   • 1.html
   • 2.html
   • 3.html
   • 4.html
   • 5.html
   • 6.html
   • images
    • bar00.gif
    • definition.bmp
    • elearn.bmp
    • elearning.bmp
    • header8.jpg
    • line120.gif
    • line5.gif
    • nav177063900a.gif
    • nav177063900i.gif
    • nav177063901a.gif
    • nav177063901i.gif
    • nav177063902a.gif
    • nav177063902i.gif
    • nav177063903a.gif
    • nav177063903i.gif
    • nav177063904a.gif
    • nav177063904i.gif
    • nav177063905a.gif
    • nav177063905i.gif
    • right0.jpg
    • strectch01.gif
    • sub_foto01.jpg
    • Thumbs.db
    • wpmhome.gif
   • index.html
   • introducere.html
   • SCHEMA SITE.doc
  • Thumbs.db

Alte informatii

Proiectul este unul de licenta la colegiul Academiei de studii Economice Bucuresti centrul teritorial Buzau la specializarea prelucrarea informatica a datelor economice.