Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec

Licență
7/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 15075
Mărime: 4.42MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Zacon Tamara
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică

Cuprins

CUPRINS

INTRODUCERE 3

1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL 5

1.1. Caracteristica generală a SRL „NEOTEC” 5

1.2. Analiza resurselor informaţionale 7

1.3. Fundamente Teoretice 8

1.3.1. Spaţiul WWW (World Wide Web) 8

1.3.2. Marcarea informaţiilor hipermedia folosind HTML 10

1.3.3. Prezentarea documentelor hipertext prin CSS 14

1.3.4. Programare web pe partea client folosind limbajul JavaScript 15

1.3.5. Dezvoltarea de aplicaţii web dinamice folosind PHP 16

1.3.5.1 Descriere generală 18

1.4. Instrumentare pentru crearea paginilor web 23

1.5. Justificarea necesitaţii realizării locaţiei web 25

2. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A LOCAŢIEI WEB PENTRU SRL "NEOTEC”. 27

2.1. Obiectivele locaţiei web preconizată 27

2.2. Principii de planificare şi proiectare a locaţiei web 27

2.3. Definirea fluxurilor informaţionale 33

2.4. Arborele de pagini a locaţiei web 34

2.5. Echipamente şi produse program necesare 34

3. PROIECTAREA DE DETALIU 37

3.1. Definirea cerinţelor funcţionale şi a interfeţei grafice 37

3.2. Descrierea paginilor locaţiei web 37

3.3. Baza informaţională a locaţiei web 49

3.4. Specificaţii fişiere şi baze de date 50

3.5. Procesul tehnologic de funcţionare a locaţiei web 51

3.6. Întreţinerea, actualizarea şi administrarea locaţiei web 51

4. ASPECTE DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 54

CONCLUZII 61

BIBLIOGRAFIE 62

ANEXE 63

Extras din document

INTRODUCERE

Informaţia a devenit o resursă importantă în dezvoltarea societăţilor moderne evoluate în plan politic, economic, social şi spiritual. Dinamismul şi complexitatea acestor societăţi antrenează o creştere continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor. Informaţia economică ca rezultat al muncii sociale poate fi considerată un serviciu productiv, consumat în activitatea informaţională a organismelor economice. În procesul de producere a informaţiei se consuma un volum important de resurse umane şi materiale. Unica cale de dezvoltare a sistemului informaţional fiind computerizarea şi apelul la tehnologii specifice avansate: informatica şi telecomunicaţiile. Actualmente tehnologiile informaţionale ale accelerării dezvoltării tehnico-ştiinţifice, social-economice şi sporirii eficacităţii economice se situează într-un domeniu de vârf supus unei evoluţii constante, când noi produse şi noi servicii informatice apar pe piaţa cu o frecvenţă sporită.

Crearea unui suport informaţional în baza tehnologiilor informaţionale avansate a devenit un scop de primă importanţă în Republica Moldova. Însă cu toate acestea nivelul informatizării în republică rămâne a fi cu mult sub nivelul ţărilor europene, un aport considerabil în ridicarea acestui nivel revenindu-i întreprinderilor care au un anumit scop financiar în acest domeniu.

Întreprinderea este unitatea de bază a economiei, care poate fi comparată cu un organism complex în care are loc combinarea factorilor de producţie pentru obţinerea anumitor bunuri şi servicii necesare societăţii. Deci întreprinderea este celula de bază a economiei, veriga organizatorică unde are loc fuziunea factorilor de producţie: resurse umane, materiale, financiare. Fiecare din aceste componente sunt alcătuite dintr-o mare varietate de elemente între care se stabilesc multiple şi profunde legături.

Unităţile comerciale până nu demult erau reprezentate de un local sau o reţea de locale, informaţii cu privire la produsele sau serviciile comercializate se puteau afla din publicitate sau simplu intrând în plasamentele de comercializare.

De câţiva ani a apărut pe piaţa mondială încă o metodă de promovare şi anume reţeaua globală Internet. Folosită iniţial ca o reţea de transfer-date, ea in scurt timp a fost folosită pentru organizaţii profit şi non-profit, persoane fizice şi juridice şi absolut de oricine pentru publicarea, promovarea a căruiva obiect de interes. În Republica Moldova acest fenomen a apărut puţin mai târziu, dar totuşi a apărut şi s-a dezvoltat destul de repede. Nu au ezitat nici firmele comerciale să folosească acest mijloc pentru promovarea lor. La moment orice persoană care doreşte să iniţieze o afacere ia în consideraţie şi elaborarea unei locaţii web.

Teza de licenţă conţine patru capitole:

În primul capitol sunt expuse informaţii generale despre ASEM şi în mod deosebit despre facultatea CSIE şi locul ei, reprezentat cu ajutorul structurii funcţionale. Tot aici sunt prezentate analizate resursele informaţionale, principiile de creare a unei pagini Web, mediul în care trebuie să fie expusă această pagină şi instrumentele cu ajutorul cărora trebuie să fie proiectată această pagina Web.

Capitolul doi prezintă schema conceptuală a sistemului. Sunt descrise obiectivele generale şi specifice ale sistemului informatic, principiile de planificare şi proiectare a locaţiei web. Sunt definite fluxurile de informaţii. Este descris arborele de pagini. Capitolul finisează cu prezentarea resurselor de echipamente şi produse program necesare pentru implementarea sistemului informatic.

Capitolul trei cuprinde proiectarea de detaliu, unde este definită structura funcţională a locaţiei web. Sunt specificate fişierele şi baza de date, legăturile dintre paginile Web pe care le prezintă submeniurile şi care permite evidenţierea structurii fiecărui compartiment.

Capitolul patru este destinat aprecierii eficienţei economice a sit-ului web al întreprinderii.

Informatizarea societăţii presupune apariţia unor pagini Web ca surse de informaţii public accesibile, care ar permite informarea celor cointeresaţi. Sit-ul Web al facultăţii răspunde unor asemenea cerinţe.

1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL

1.1. Caracteristica generală a SRL „NEOTEC”

Compania NEOTEC SRL are ca obiect de activitate următoarele:

- distribuirea de produse (lenjerie pentru bărbaţi şi femei);

- comercializare de produse (lenjerie pentru bărbaţi şi femei);

- servicii de împachetare;

- crearea soft-urilor;

- servicii de administrare a soft-urilor.

Compania NEOTEC SRL este distribuitor în Moldova al mai multor branduri de produse.

Preview document

Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 1
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 2
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 3
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 4
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 5
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 6
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 7
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 8
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 9
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 10
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 11
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 12
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 13
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 14
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 15
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 16
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 17
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 18
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 19
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 20
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 21
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 22
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 23
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 24
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 25
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 26
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 27
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 28
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 29
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 30
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 31
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 32
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 33
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 34
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 35
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 36
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 37
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 38
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 39
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 40
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 41
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 42
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 43
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 44
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 45
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 46
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 47
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 48
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 49
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 50
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 51
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 52
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 53
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 54
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 55
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 56
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 57
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 58
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 59
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 60
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 61
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 62
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 63
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 64
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 65
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 66
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 67
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 68
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 69
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 70
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 71
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 72
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 73
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 74
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 75
Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec - Pagina 76

Conținut arhivă zip

  • Elaborarea Locatiei Web pentru SRL Neotec.doc

Alții au mai descărcat și

Comanda Mpp Implementata pe Calculator

INTRODUCERE Apariţia microprocesoarelor, microcontrolerelor şi a calculatoarelor personale a deschis noi posibilităţi controlului şi comenzii in...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Promovarea unei Pensiuni Turistice prin Intermediul unui Site Web

INTRODUCERE Motivatie Una dintre transformarile care caracterizeaza mediul actual - si care reprezinta o provocare de al carei raspuns depinde în...

Realizarea unei Baze de Date cu Ajutorul Limbajului C

1.Introducere Limbajul C s-a impus în principal datoritã existentei unui standard care contine toate facilitãtile necesare unui limbaj pentru a...

Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL

INTRODUCERE Informaţia a devenit o resursă importanta în dezvoltarea societăţilor moderne evoluate în plan politic, economic, social şi spiritual....

Tehnici de realizare a bazelor de date

1. INTRODUCERE Domeniul gestiunii informaţiilor abordează problema organizării, stocării şi regăsirii în timp util a datelor de care dispunem...

Securitatea in Retelele TCP-IP

INTRODUCERE Societatea modernă infor¬matizată reprezintă deja o realitate, în care se ignoră frontierele şi se trece peste orice constrângeri de...

Extragerea Adreselor URL din Pagini Web cu Ajutorul Expresiilor Regulate în SGBD-ORACLE

INTRODUCERE Oracle este cel mai răspîndit Sistem de Gestiune a Bazelor de Date Relaţionale (Relaţional Database Management System - RDBMS) din...

Ai nevoie de altceva?