Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

Licență
10/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 133 fișiere: doc, jpg, gif, htm, html, class, mid
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 14427
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Ababii

Cuprins

Adnotare 3

Annotation 4

Cuprins 5

Introducere 7

1. Prezentarea generală a WW 9

1.1. Definiţia tehnologiei World Wide Web 9

1.2. Arhitectura de bază a Web-ului 9

1.2.1. Protocoalele utilizate 10

1.2.2. Modelul de referinţă ISO/OSI 11

1.2.3. Modelul client-server 11

1.3. Legăturile Web-ului cu HTML 13

1.4. Definirea unui circuit virtual 14

2. Protocolul de transfer date TCP/IP 15

2.1. Înţelegerea suitei de protocoale TCP/IP 15

2.2. Definirea unei stive de protocol 15

2.3. Transportul informaţiilor în lnternet. 17

2.4. Definirea unui mesaj TCP. 17

2.5. Stabilirea unei conexiuni TCP. 19

3. Principii şi instrumentare de elaborare a paginei Web 21

3.1. Arhitectura calculelor în reţea 21

3.1.1. Nivelul clientului 23

3.1.2. Nivelul serverului de aplicaţii 25

3.1.3. Nivelul serverului bazei de date 27

3.2. MySQL ca soluţie pentru serverului bazei de date. 28

4. Partea economico-organizaţională 32

4.1. Alegerea criteriilor de estimare a eficienţii 32

4.2. Aprecierea eficienţei economice 34

5. Protecţia muncii 38

5.1. Aprecierea pericolului la monitor. 38

5.2. Calcularea iluminatului artificial în încăpere. 43

5.3. Analiza condiţiilor de muncă 45

5.3.1. Factorii dăunători şi periculoşi la locul de lucru 45

5.3.2. Cerinţele ergonomice privind locul de muncă 46

5.4. Condiţionarea aerului 49

Concluzii 52

Bibliografie 53

Anexe 54

Anexa 1. Textul programului elaborat 54

Anexa 2. Arhitectura generală NCA / Platformele NCA susţin componente

adiţionale şi accesul la serviciile generale. 65

Anexa 3. Posibilităţile nivelului clientului 66

Anexa 4.Serviciile, preconizate în nucleul bazei de date Apache 67

Anexa 5. Serverul aplicaţiilor Apache 68

Anexa 6.Transferul de date prin Internet. 69

Anexa 7. Schema procesului tehnologic de acces şi prelucrare a informaţiei

pe pagina Web. 70

Extras din document

INTRODUCERE

În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială), numit şi WWW sau Web.

Astăzi, Web-ul reprezintă vîrful de lans al dezvoltării tehnologiilor Internet.

Cu alte cuvinte Web-ul este aşezat pe nivelul cel mai de superior al Intemet-ului şi de la început trebuie să înţelegeţi Internet-ul şi relaţia acestuia cu Web-ul pentru a forma o bază de cunoştinţe despre Web.

Internet - este o comunitate de reţele de calculatoare, un mediu informatic global cu resurse imense şi o gamă largă de servicii. In internet sunt interconectate circa 120000 reţele, 50mln. staţii de pe toate continemtele, din peste 150 de ţări. Cu alte cuvinte internetul este o reţea din mai multe reţeli.

Resursele internet sunr construite din:

- servere - calculatoare-gazdă la care se stochează informaţia şi care prestează diverse servicii informatice;

- zeci de milioane de fişiere, baze de date în cadrul serverilor cu informaţii din cele mai diverse domenii;

- subsistemul de comunicaţie, ce asigură interconectarea şi transferul de date între staţii.

Accesul la resursele Internet se efectuiaza de la terminale sau calculatoare conectate în reţea.

Serviciile în Internet

O reţea de calculatoare oferă, evident o gamă largă de servicii suplimentare la cele oferite de calculatoarele izolate. Internetul fiind o reţea de reţele, realizeză servicii şi mai bogate; însă fiecare server din internet oferă o anumită gamă mai restrînsă, de servicii.

Serviciile din Internet de bază sunt: teleconectarea, conversaţie, transfer de date, de fişiere şi de ştiri, poşta electronică, de căutare a informaţiei.

Serviciul de teleconectare – permite conectarea la alte calculatoare din internet şi folosirea unor servicii şi resurse publice.

Serviciul de conversaţie electronică – permite discutarea în comun de către două sau mai multe persoane aflate la distanţă.

Serviciul de transfer de fişiere – realizează transferul de fişiere de la un calculator la altul.

Poşta electronică – este orientată la transferul de mesaje în internet de la un utilizator la altul, în mod “similar” cu serviciile de poştă tradiţională, oferind însă şi o gamă bogată de facilităţi suplimentare.

Servicii de căutare a informaţiei – se bazeză pe o gamă largă de servere şi instrumentare speciale de căutare a informaţiei. Dintre ele sunt: Gopher, Veronica, WAIS, Archie, AltaVista, Yahoo, WWW, ş.a.

Serviciul World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială), numit şi WWW sau Web, este implimentat în 1991 la CERN (Centru European de Recherche Nucleare), Elveţia. Este cel mai flexibil şi cel mai popular serviciu de căutare a informaţiei în Internet.

WWW este bazat pe tehnologia hipertext. Aceasta prevede organizarea informaţiei sub formă de documente – pagini hipertext.

Astăzi, Web-ul reprezintă vîrful de lanţ al dezvoltării tehnologiilor Internet. Deoarece numărul firmelor care se conectează la Internet creşte zilnic, Web-ul evaluiază rapid. De fapt această evoluţie este în curs de desfăşurare. Cu alte cuvinte, este de aşteptat o creştere a cererii pentru programe noi de exploatare a Web-ului, în special pe măsura ce creşte numărul firmelor care descoperă Web-ul.

Preview document

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 1
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 2
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 3
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 4
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 5
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 6
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 7
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 8
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 9
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 10
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 11
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 12
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 13
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 14
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 15
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 16
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 17
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 18
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 19
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 20
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 21
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 22
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 23
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 24
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 25
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 26
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 27
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 28
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 29
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 30
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 31
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 32
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 33
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 34
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 35
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 36
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 37
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 38
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 39
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 40
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 41
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 42
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 43
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 44
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 45
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 46
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 47
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 48
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 49
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 50
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 51
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 52
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 53
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 54
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 55
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 56
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 57
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 58
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 59
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 60
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 61
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 62
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 63
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 64
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 65
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 66
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 67
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 68
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 69
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 70
Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi - Pagina 71

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi
  • GRANDLENS
   • MEDIA
    • INTRO.MID
   • PICTURE
    • AGE_LOGO.JPG
    • ALL.JPG
    • ARGL00A.GIF
    • ARGL00B.GIF
    • ARGL01A.GIF
    • ARGL01B.JPG
    • ARV0399A.JPG
    • ARV0399B.JPG
    • BELLA1.JPG
    • BELLA10.JPG
    • BELLA10_.JPG
    • BELLA11.JPG
    • BELLA11_.JPG
    • BELLA1_.JPG
    • BELLA4.JPG
    • BELLA4_.JPG
    • BLANK.GIF
    • BLANK_.GIF
    • EDIII_VS.JPG
    • ENG_B.GIF
    • ENG_G.GIF
    • EYE_LINS.JPG
    • FILTER.GIF
    • FILTER.JPG
    • FILT_1.JPG
    • FILT_10.JPG
    • FILT_10_.JPG
    • FILT_1_.JPG
    • FILT_2.JPG
    • FILT_2_.JPG
    • FILT_3.JPG
    • FILT_3_.JPG
    • FILT_4.JPG
    • FILT_4_.JPG
    • FILT_5.JPG
    • FILT_5_.JPG
    • FILT_6.JPG
    • FILT_6_.JPG
    • FILT_7.JPG
    • FILT_7_.JPG
    • FILT_8.JPG
    • FILT_8_.JPG
    • FILT_9.JPG
    • FILT_9_.JPG
    • FIRMA_0.JPG
    • FIRMA_0_.JPG
    • FON.GIF
    • FON_B.GIF
    • FON_B1.JPG
    • FON_L2.GIF
    • FON_LB.GIF
    • FON_R.GIF
    • FON_RB.GIF
    • FON_RT.GIF
    • GRAND.GIF
    • G_B_L.GIF
    • G_B_R.GIF
    • G_T_L.GIF
    • G_T_R.GIF
    • HAND8_1.JPG
    • HAND8_2.JPG
    • HEADBEAT.GIF
    • INSRENU1.GIF
    • INSRENU2.GIF
    • INSRENU3.GIF
    • INSRENU4.GIF
    • INSRENU5.GIF
    • INST_ENT.JPG
    • INST_EN_.JPG
    • INST_FU2.JPG
    • INST_FU_.JPG
    • LAB_3.JPG
    • LAB_3_.JPG
    • LAB_4.JPG
    • LAB_4_.JPG
    • MANS.GIF
    • MAP.JPG
    • MAP_SH.JPG
    • MBANNER.JPG
    • MENU1_1.GIF
    • MENU1_1B.GIF
    • MENU1_2.GIF
    • MENU1_2B.GIF
    • MENU1_3.GIF
    • MENU1_3B.GIF
    • MENU1_4.GIF
    • MENU1_4B.GIF
    • MENU1_5.GIF
    • MENU1_5B.GIF
    • MENU1_6.GIF
    • MENU1_6B.GIF
    • N10X10.GIF
    • PODUKT.GIF
    • POLAR1.GIF
    • POLAR2.GIF
    • SPEKTR.JPG
    • STR.GIF
    • TABLET.GIF
    • UV_ABC.JPG
    • ZAL_1.JPG
    • ZAL_1_.JPG
    • ZAL_2.JPG
    • ZAL_2_.JPG
   • ARGL0198.HTML
   • ARGLFOLI.HTML
   • ARGLGIII.HTML
   • ARVE0399.HTML
   • ARVE0599.HTML
   • COURS.HTML
   • COURS_AD.HTML
   • COURS_FB.HTML
   • COURS_PR.HTML
   • COURS_WK.HTML
   • DEFAULT.HTM
   • ESCHOP1.HTML
   • ESCHOP2.HTML
   • FIRMA.HTML
   • FIRMA_AD.HTML
   • FIRMA_FB.HTML
   • FPHOVER.CLASS
   • FPHOVERX.CLASS
   • INDEX.HTM
   • INDEXE.HTML
   • INS_RENU.HTML
   • INS_VS.HTML
   • LEKCIAUV.HTML
   • LIT.HTML
   • OCULSN.HTML
   • OCVSCROLL.CLASS
   • REFILTER.HTML
  • ANEXA_OK.DOC
  • INA_OK.DOC

Alții au mai descărcat și

E-Learning

Premizele crearii societatii informationale au fost asigurate prin producerea masiva si raspândirea vertiginoasa a calculatoarelor electronice,...

Securitatea autentificării informației - Kerberos

INTRODUCERE Fiecare din ultimele trei secole a fost dominat de 0 anumita tehnologie. Secolul al XVIII-lea a fost secolul marilor sisteme...

Elaborarea a unei Pagini Web

INTRODUCERE Ca şi altele tehnologii “mari”, reţeaua mondială de calculatoare INTERNET se datorează naşterea sa “războiului rece”, în acel timp a...

Program de Sintetizare a Vocii

INTRODUCERE În lucrare dată am reprezentat mai multe metode de sinteză a semnalului vocal, analizîndu-le concomitent, şi am observat că predicţia...

Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL

INTRODUCERE Informaţia a devenit o resursă importanta în dezvoltarea societăţilor moderne evoluate în plan politic, economic, social şi spiritual....

Securitatea in Retelele TCP-IP

INTRODUCERE Societatea modernă infor¬matizată reprezintă deja o realitate, în care se ignoră frontierele şi se trece peste orice constrângeri de...

Crearea unui sistem de telefonie mobilă în baza tehnologiei CORBA

Întroducere Orice construcţie are nevoie mai întâi de o bază. Aceasta nu e teoremă ci o axiomă. Şi pentru că de cum a fost pusă baza depinde...

Ai nevoie de altceva?