Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

Licență
10/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 60 în total
Cuvinte : 14635
Mărime: 2.06MB (arhivat)
Cost: 10 puncte
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA ŞCOALA MASTERALĂ DE EXCELENŢĂ ÎN ECONOMIE ŞI BUSINESS CATEDRA Cibernetică Statistică şi Informatică economică

Cuprins

 1. Lista figurilor şi a tabelelor 3
 2. Introducere 5
 3. I. Definirea, obiectivele şi domeniile de abordare ale managementului financiar-contabil 7
 4. I.1. Conceptul de management 7
 5. I.2. Obiectivele şi domeniile de abordare 8
 6. I.3. Tipologia deciziilor financiar manageriale 10
 7. I.4. Locul şi rolul managementului financiar-contabil 11
 8. I.5. Fondul de informaţii al managementului financiar-contabil 13
 9. I.6. Atributele sau funcţiile managementului financiar 15
 10. II. Structura subsistemului informatic financiar-contabil 22
 11. II.1. Date, informaţii, cunoştinţe 22
 12. II.2. Locul şi rolul subsistemului informaţional financiar-contabil în cadrul firmei 24
 13. II.3. Arhitectura subsistemului informaţional financiar-contabil 28
 14. II.4. Analiza sistemului informatic existent la ÎS Fintehinform 32
 15. II.5. Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării subsistemului informatic 34
 16. III. Proiectarea de ansamblu şi detaliu a subsistemului informatic 36
 17. III.1. Obiectivele subsistemului informatic proiectat 36
 18. III.2. Definirea ieşirilor şi a intrărilor 37
 19. III.3. Sistemul de clasificare şi codificare utilizat 40
 20. III.4. Realizarea programelor 42
 21. III.5. Procesul tehnologic de prelucrare 45
 22. III.6. Estimarea necesarului de resurse hard şi soft 47
 23. III.7. Metodologia de evaluare a eficienţei 48
 24. Concluzii şi recomandări 50
 25. Bibliografie 53
 26. Adnotare (în română) 54
 27. Adnotare (în engleză) 55
 28. Anexe 56

Extras din document

INTRODUCERE

“Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă,

ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”.

David Davies

Elaborarea subsistemelor informatice constituie o activitate complexă care, presupune îmbinarea strânsă a cunoştinţelor economice de specialitate cu cele privind arhitectura, programarea şi utilizarea calculatoarelor electronice. În ciclul de dezvoltare a subsistemului informaţional sunt implicate o serie de unităţi organizaţionale ca de exemplu, conducerea, utilizatorul, proiectantul, unităţi informatice, ce îndeplinesc diferite funcţii de analiză, evaluare, proiectare şi exploatare. Perfecţionarea continue a activităţii economico - sociale impune folosirea pe scară largă a celor mai noi realizări ale ştiinţei şi tehnicii moderne. În acest cadru, dezvoltarea şi diversificarea producţiei de tehnica de calcul şi a sistemelor de operare conduc la un proces continuu de extindere şi perfecţionare a subsistemului informatic la toate sferele economiei naţionale.

Teza de master are ca temă: „Elaborarea unui subsistem informatic în managementul financiar-contabil” şi cuprinde 3 capitole.

În capitolul I – Definirea, obiectivele şi domeniile de abordare ale managementului financiar-contabil este definit conceptul de management, care sunt obiectivele, rolul şi domeniile de abordare ale managementului, precum şi clasificarea deciziilor de ordin financiar managerial

Capitolul II – Structura subsistemului informatic financiar-contabil vorbeşte despre structura unui subsistem, ce constă din date, informaţii şi cunoştinţe, arhitectura şi care e rolul subsistemului informaţional în cadrul unei firme. În final se face o analiză de ansamblu a subsistemului existent la ÎS Fintehinform.

Capitolul III - Proiectarea de ansamblu şi detaliu a subsistemului informatic sunt descrise obiectivele de bază ce stau la baza funcţionării subsistemului informatic, în ce constă proiectarea intrărilor şi ieşirilor, cum se clasifică şi codifică informaţia, desfăşurarea procesului tehnologic de prelucrare şi care ar fi echipamentele şi produse de program necesare în desfăşurarea unei activităţi.

Obiectivul fundamental al Subsistemului Informatic pentru Managementul Financiar-contabil constă în furnizarea de informaţii corecte, relevante şi în timp real la toate nivelele decizionale corespunzătoare sistemelor operante unde este utilizat, în scopul creşterii performanţelor gestiunii financiar-bancare.

Pentru atingerea acestui obiectiv o condiţie de bază este creşterea calităţii informaţiilor contabile astfel încât să se asigure cunoaşterea în detaliu a proceselor economice legate de tehnica operaţiunilor de decontare, a fluxurilor băneşti vehiculate, precum şi a rezultatelor financiare obţinute.

Realizarea şi implementarea acestui subsistem informatic pentru managementul financiar-contabil creează condiţii pentru utilizarea unor metode moderne, eficiente de preluare, urmărire şi control a întregii activităţi care se desfăşoară.

Obiectivul fundamental, enunţat mai sus, influenţează direct celelalte obiective cu caracter managerial şi funcţional.

Obiectivele manageriale constau în realizarea preluării decontărilor în aşa fel încât fiecare unitate operaţională din sistem să cunoască cu exactitate rezultatele economice şi să poată beneficia de efectele sistemului informatic în activitatea de zi cu zi.

Obiectivele manageriale şi funcţionale ale subsistemului informatic pentru managementul financiar-contabil pot surprinde şi alte aspecte ce decurg din: volumul operaţiunilor de decontare şi gama instrumentelor de decontare folosită.

Pentru a răspunde cât mai bine cerinţelor diverse de prelucrarea şi posibilităţilor multiple de gestiune a datelor, metodologia prezentată în această lucrare permite abordarea proiectării generale a unui subsistem informatic, independent de sistemul electronic de calcul sau sistemul de gestiune, prin elaborarea modelului conceptual a viitorului sistem pe criterii funcţionale. Această soluţie asigură definirea conţinutului şi structurii bazei informaţionale specifice viitorului sistem prin aplicarea tehnicilor de modelare de tip „entitate – atribut - corespondenţă”, inclusiv cadrul general organizatoric de realizare a sistemului proiectat.

Avantajul creării unui astfel de subsistem informatic constă în creşterea vitezei de obţinere a informaţiei utile pentru luarea deciziilor privind activitatea în perspectivă a unei instituţii, diminuarea timpului de răspuns al sistemului, îmbunătăţirea calităţii informaţiei (exactitate, grad superior de prelucrare, etc.), utilizarea unor modele de optimizare, prognoză şi estimare a resurselor pentru activitatea economico-socială, îmbunătăţirea formei de prezentare a informaţiei creşterea productivităţii muncii în activitatea de conducere, informaţional şi operaţional.

Bibliografie

Costaş I. Tehnologia prelucrării automatizate a informaţiei economice – Chişinău: Editura ASEM, 1993;

Roşca I., Macovei E., Davidescu N., Răileanu V. Proiectarea sistemelorfinanciar-contabile – Bucureşti: Editura didactică şi pedagogică, 1993;

Ion Bolun, Ion Covalenco, Bazele Informaticii Aplicate – Chişinău: Editura ASEM, 2001;

Dumitru Oprea, Analiza şi proiectarea sistemelor informaţionale economice – Iaşi: Editura POLIROM, 1999;

Ursăcescu M., Sisteme informatice. O abordare între clasic şi modern – Bucureşti: Editura Economică, 2002;

Lungu I. , Sabău Gh. ş. a. Sisteme informatice pentru conducere – Bucureşti: SIAJ, 1994;

F.Albescu, Sisteme expert pentru contabilitatea financiară – Sofitech, 1997;

N.Davidescu, Sisteme informatice financiar-bancare, concepte fundamentale – All Beck, 1998;

Alexandru Al. Ţugui, Produse informatice generalizate pentru contabilitate, , Editura CECCAR, Bucureşti, 2003;

Davidescu, N. D., Tratat de contabilitate informatizată - Bucureşti, 2001;

Rusu I., Sisteme informaţionale de gestiune, Editura Fundaţiei Ştefan Lupaşcu, Iaşi, 2007;

Ţugui, A., Necesitatea utilizării tehnologiilor informaţionale în activităţile profesionoştilor contabili din România - Bucureşti, 2002;

Feleagă N, Tratat de contabilitate financiară, vol. I, II, Ed. Economică, 1998;

Meşniţă, G. Sisteme informaţionale contabile în contextul globalizării, Editura Junimea, Iaşi, 2002;

Dumitru, F., Sistemul informaţional contabil în întreprinderea modernă, Editura Junimea, Iaşi, 2001;

Ionescu B., Modele informatice de asistare a deciziei financiar-contabile, Info Mega, 2002;

Lungu I., Sisteme informatice. Analiză, proiectare şi implementare – Ed. Economică, 2003;

www.statistica.md;

www.ciel.ro

http://sunset.usc.edu/research/cocomosuite/index.html.;

Preview document

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 1
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 2
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 3
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 4
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 5
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 6
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 7
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 8
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 9
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 10
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 11
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 12
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 13
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 14
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 15
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 16
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 17
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 18
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 19
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 20
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 21
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 22
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 23
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 24
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 25
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 26
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 27
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 28
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 29
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 30
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 31
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 32
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 33
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 34
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 35
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 36
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 37
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 38
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 39
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 40
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 41
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 42
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 43
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 44
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 45
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 46
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 47
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 48
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 49
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 50
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 51
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 52
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 53
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 54
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 55
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 56
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 57
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 58
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 59
Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil - Pagina 60

Conținut arhivă zip

 • Elaborarea unui Subsistem Informatic in Managementul Financiar-Contabil.doc

Alții au mai descărcat și

Evaluarea performanțelor sistemelor informatice - Cocomo II

Librarie virtuală folosind COCOMO II Rezumat Această lucrare constă într-o analiză detaliată a planului de dezvoltare a unei librării online...

Arhitectura calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Autentificarea prin semnătură digitală

Introducere O semnatura digitala reprezinta o informatie care il identifica pe expeditorul unui document. Semnatura digitala este creata prin...

Sistem de Prognosticare a Unei Avarii

Acest sistem calculeaza gradul de avariere a unei cladiri în cazul unui cutremur, precum si posibila necesitate a reconstructiei cladirii (partiala...

Te-ar putea interesa și

Analiza optimizării sistemului de management în cadrul SC Cornea Ind Construct SA

INTRODUCERE Moto: „Managementul este unul din factorii esenţiali care explică de ce o ţară est bogată sau săracă” (RICHARD FARMER, ADVANCES...

Proiectarea unui Sistem Informatic Privind Contabilizarea Imobilizărilor Corporale

Introducere Tranziţia ţării noastre spre economia de piaţă impune adaptări corespunzătoare în organizarea şi conducerea contabilităţii agenţilor...

Elaborarea și Fundamentarea Deciziilor în Cadrul Firmei

Introducere Anii ’90 reprezintă primul deceniu în care companiile naţionale din întreaga lume au început să-şi formeze o viziune globală. Timpul...

Managementul instituțiilor publice - Primăria Municipiului București

1. Prezentarea institutiei. 1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea. Primaria Municipiului Bucuresti...

Sisteme Manageriale

CAP. I – DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE Caracteristici tipologice ale firmei si intrari de resurse materiale Societatea...

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Capitolul 1. Importanta resurselor umane in organizatii Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al...

Studiu de Caz

1. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ORGANIZAŢIONALE Managementul schimbării furnizează elementele conceptuale şi practice pentru ca indivizii, echipele şi...

Analiza activității la SC Ser - Glass SRL din punct de vedere contabil

CAPITOLUL I “Consideratii generale privind activitatea si organizarea întreprinderii la S.C.”Ser-Glass”SRL 1.Scurt istoric SC”Ser-Glass”SRL a...

Ai nevoie de altceva?