Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 90 în total
Cuvinte : 15749
Mărime: 2.18MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bolun Ion
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea „Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică” Catedra „Cibernetică şi Informatică Economică”

Cuprins

1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT 11

1.1. Caracteristica generală a „ROMSTICOM” SRL 11

1.2. Analiza resurselor informaţionale 13

1.3. Justificarea necesităţii realizării locaţiei Web 14

2. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A LOCAŢIEI WEB PENTRU "ROMSTICOM” SRL 16

2.1. Obiectivele locaţiei Web preconizată 16

2.2. Principii de planificare şi proiectare a locaţiei web 17

2.3. Definirea fluxurilor informaţionale 23

2.4. Arborele de pagini a locaţiei web 24

2.5. Echipamente şi produse program necesare 25

3. PROIECTAREA DE DETALIU 28

3.1. Definirea cerinţelor funcţionale şi a interfeţei grafice 28

3.2. Descrierea paginilor locaţiei Web 29

3.3. Baza informaţională a locaţiei Web 35

3.4. Specificaţii fişiere şi baze de date 37

3.5. Noţiuni teoretice 38

3.5.1. Spaţiul WWW(World Wide Web) 38

3.5.2. Marcarea informaţiilor hipermedia folosind HTML 40

3.5.3. Prezentarea documentelor hipertext prin CSS 44

3.5.4. Programarea web folosind JavaScript 46

3.5.5. Dezvoltarea de aplicaţii web dinamice folosind PHP 47

3.6. Instrumente pentru crearea paginilor Web 54

3.7. Procesul tehnologic de funcţionare a locaţiei Web 56

3.8. Întreţinerea, actualizarea şi administrarea locaţiei Web 57

4. ASPECTE DE EFICIENŢĂ ECONOMICĂ 60

4.1. Cheltuieli de realizare a locaţiei Web 60

4.2. Aprecierea eficienţei economice a locaţiei Web 61

CONCLUZII 67

BIBLIOGRAFIE 69

ANEXE 71

Extras din document

INTRODUCERE

Informaţia a devenit o resursă importanta în dezvoltarea societăţilor moderne evoluate în plan politic, economic, social şi spiritual. Dinamismul şi complexitatea acestor societăţi antrenează o creştere continuă a volumului şi diversităţii informaţiilor. Informaţia economică ca rezultat al muncii sociale poate fi considerată un serviciu productiv, consumat în activitatea informaţională a organismelor economice. În procesul de producere a informaţiei se consuma un volum important de resurse umane şi materiale. Unica cale de dezvoltare a sistemului informaţional fiind computerizarea şi apelul la tehnologii specifice avansate: informatica şi telecomunicaţiile. Actualmente tehnologiile informaţionale ale accelerării dezvoltării tehnico-ştiinţifice, social-economice şi sporirii eficacităţii economice se situează într-un domeniu de vârf supus unei evoluţii constante, când noi produse şi noi servicii informatice apar pe piaţa cu o frecvenţă sporită.

Crearea unui suport informaţional în baza tehnologiilor informaţionale avansate a devenit un scop de primă importanţă în Republica Moldova. Însă cu toate acestea nivelul informatizării în republică rămâne a fi cu mult sub nivelul ţărilor europene, un aport considerabil în ridicarea acestui nivel revenindu-i întreprinderilor care au un anumit scop financiar în acest domeniu.

Întreprinderea este unitatea de bază a economiei, care poate fi comparată cu un organism complex în care are loc combinarea factorilor de producţie pentru obţinerea anumitor bunuri şi servicii necesare societăţii. Deci întreprinderea este celula de bază a economiei, veriga organizatorică unde are loc fuziunea factorilor de producţie: resurse umane, materiale, financiare. Fiecare din aceste componente sunt alcătuite dintr-o mare varietate de elemente între care se stabilesc multiple şi profunde legături.

Unităţile comerciale până nu demult erau reprezentate de un local sau o reţea de locale, informaţii cu privire la produsele sau serviciile comercializate se puteau afla din publicitate sau simplu intrând în plasamentele de comercializare.

De câţiva ani a apărut pe piaţa mondială încă o metodă de promovare şi anume reţeaua globală Internet. Folosită iniţial ca o reţea de transfer-date, ea in scurt timp a fost folosită pentru organizaţii profit şi non-profit, persoane fizice şi juridice şi absolut de oricine pentru publicarea, promovarea a căruiva obiect de interes. În Republica Moldova acest fenomen a apărut puţin mai târziu, dar totuşi a apărut şi s-a dezvoltat destul de repede. Nu au ezitat nici firmele comerciale să folosească acest mijloc pentru promovarea lor. La moment orice persoană care doreşte să iniţieze o afacere ia în consideraţie şi elaborarea unei locaţii web.

Teza de licenţă conţine patru capitole.

În primul capitol sunt expuse informaţii generale despre compania „ROMSTICOM” SRL, profilul, scopul, structura ei. Tot aici este redată analiza resurselor informatice. Capitolul se finalizează cu justificarea necesităţii realizării locaţiei web.

Capitolul doi prezintă schema conceptuală a sistemului. Sunt descrise obiectivele generale şi specifice ale sistemului informatic, principiile de planificare şi proiectare a locaţiei web. Sunt definite fluxurile de informaţii şi este descris arborele de pagini a locaţiei web. Capitolul finisează cu prezentarea resurselor de echipamente şi produse program necesare pentru implementarea subsistemului informatic.

Capitolul trei cuprinde proiectarea de detaliu, unde este definită structura funcţională a locaţiei web. Sunt specificate fişierele şi baza de date, legăturile dintre paginile Web pe care le prezintă submeniurile, sunt prezentate caracteristicile generale a tehnologiilor de bază folosite în dezvoltarea aplicaţiilor web, tehnologii folosite şi pentru dezvoltarea aplicaţiei ROMSTICOM.

Preview document

Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 1
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 2
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 3
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 4
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 5
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 6
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 7
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 8
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 9
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 10
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 11
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 12
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 13
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 14
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 15
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 16
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 17
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 18
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 19
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 20
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 21
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 22
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 23
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 24
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 25
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 26
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 27
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 28
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 29
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 30
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 31
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 32
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 33
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 34
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 35
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 36
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 37
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 38
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 39
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 40
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 41
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 42
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 43
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 44
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 45
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 46
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 47
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 48
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 49
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 50
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 51
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 52
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 53
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 54
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 55
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 56
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 57
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 58
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 59
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 60
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 61
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 62
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 63
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 64
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 65
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 66
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 67
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 68
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 69
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 70
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 71
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 72
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 73
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 74
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 75
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 76
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 77
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 78
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 79
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 80
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 81
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 82
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 83
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 84
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 85
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 86
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 87
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 88
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 89
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 90
Proiectarea Locației Web pentru Romsticom SRL - Pagina 91

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea Locatiei Web pentru Romsticom SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea Aplicatiilor de Comert Electronic - Aplicatie de Food-Ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Comanda Mpp Implementata pe Calculator

INTRODUCERE Apariţia microprocesoarelor, microcontrolerelor şi a calculatoarelor personale a deschis noi posibilităţi controlului şi comenzii in...

Elaborarea Locației Web pentru SRL Neotec

INTRODUCERE Informaţia a devenit o resursă importantă în dezvoltarea societăţilor moderne evoluate în plan politic, economic, social şi spiritual....

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

INTRODUCERE În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială),...

Realizarea unei Baze de Date cu Ajutorul Limbajului C

1.Introducere Limbajul C s-a impus în principal datoritã existentei unui standard care contine toate facilitãtile necesare unui limbaj pentru a...

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Tehnici de realizare a bazelor de date

1. INTRODUCERE Domeniul gestiunii informaţiilor abordează problema organizării, stocării şi regăsirii în timp util a datelor de care dispunem...

Ai nevoie de altceva?