Proiectarea unui Magazin Electronic in Baza Materialelor Firmei SRL Neocomputer

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Proiectarea unui Magazin Electronic in Baza Materialelor Firmei SRL Neocomputer.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 66 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 7 puncte.

Domeniu: Calculatoare

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL I. COMERȚ ELECTRONIC 5
1.1. Ce este comerțul electronic- 6
1.2. Plăți electronice-noțiuni generale 10
CAPITOLUL II. SISTEME ELECTRONICE DE PLĂȚI 13
2.1. Sisteme de plăți în Internet bazate pe carduri bancare SET 13
2.2. Sisteme on-line de plată cu monedă electronică ECash 17
2.3. Sisteme de micro-plăți 20
2.3.1. MilliCent 21
2.3.2. CyberCoin 24
2.4. Plăți prin cecuri electronice 25
2.5. PayPal 29
CAPITOLUL III. PRINCIPII ȘI INSTRUMENTE DE CREARE A MAGAZINULUI ELECTRONIC 31
3.1. Caracteristica unităţii social-economice “NeoComputer Grup” SRL Moldova 31
3.2. Concepte şi principii de funcţionare a Magazinului Electronic 32
3.3. Proiectarea de ansamblu a sistemului „E-magazin” 38
3.4. Proiectarea de detaliu a sistemului „E-magazin” 41
3.4.1. Pagina administratorului 41
3.4.2. Logarea administratorului 43
3.4.3. Vizualizare categorii 43
3.4.4. Adăugare categorii 44
3.4.5. Modificare categorii 45
3.4.6. Eliminare categorii 45
3.4.7. Adăugare produse 46
3.4.8. Vizualizare produse 47
3.4.9. Modificare produse 48
3.4.10. Eliminare produse 48
3.4.11. Prelucrarea comenzilor 48
CAPITOLUL IV. EFICIENȚA ECONOMICĂ A SISTEMULUI „E-MAGAZIN” 50
4.1. Estimarea costurilor totale de elaborare a sistemului „E-magazin” 50
4.2. Cheltuielile de exploatare a sistemului „E-magazin” 54
4.3. Efectele economice obținute ca urmare a exploatării sistemului „E-magazin” 56
Concluzie 59
Bibliografie 61
ANEXE: 62

Extras din document

INTRODUCERE

În prezent lumea tinde spre o automatizare a tuturor proceselor economice sociale și de altă natură.

" Comerţ electronic” înseamnă, în accepţiune "tradiţională", utilizarea în reţele cu valoare adăugată a unor aplicaţii de tipul transferului electronic de documente (EDI), a comunicaţiilor fax, codurilor de bare, transferului de fişiere şi a poştei electronice. Extraordinara dezvoltare a interconectivității calculatoarelor în Internet, în toate segmentele societăţii, a condus la o tendinţă tot mai evidentă a companiilor de a folosi aceste reţele în aria unui nou tip de comerţ, comerţul electronic în Internet, care să apeleze - pe lîngă vechile servicii amintite - și altele noi. Este vorba, de exemplu, de posibilitatea de a se efectua cumpărături prin reţea, consultînd cataloage electronice "on" pe Web sau cataloage "off" pe CD-ROM şi plătind prin intermediul cărţilor de credit sau a unor portmonee electronice. Pentru alţii, comerţul electronic reprezintă relaţiile de afaceri care se derulează prin reţea între furnizori şi clienţi, ca o alternativa la variantele de comunicaţii "tradiţionale" prin fax, linii de comunicaţii dedicate sau EDI pe reţele cu valoare adăugată.

În fine, o altă formă a comerţului Internet implică transferul de documente - de la contracte sau comenzi pro forma, pînă la imagini sau înregistrări vocale.

O definiţie succintă şi larg acceptată este următoarea: Comerţul electronic (e-commerce) este acea manieră de a conduce activităţile de comerţ care foloseşte echipamente electronice pentru a mări aria de acoperire (locul în care se pot afla potenţialii clienţi) şi viteza cu care este livrată informaţia.

Comerţului electronic îi sunt caracteristice următoarele:

- Accesibilitate - posibilitatea de a construi propria afacere în domeniul comerţului electronic o poate primi fiecare individ indiferent de studii, vârstă, loc de trai;

- Lipsa riscului investiţional – investiţiile necesare pentru start sunt foarte mici în comparaţie cu cheltuielile necesare pentru iniţierea unei afaceri tradiţionale (ex.: ca în deschiderea unui magazin particular) ;

- Scara largă – afaceri de tipul e-commerce pot fi construite în orice ţară.

Subiecţi ai pieţei comerţului electronic sunt astăzi producătorii de bunuri şi servicii (în acelaşi rând diferite tipuri de consulting medical, juridic sau alt caracter), care oferă produsul lor pentru vînzare şi reclamă. Acestea sunt organizaţii de comerţ, bănci, companii de reclamă. Într-un timp scurt s-a făcut un pas de la reclama bunurilor şi serviciilor şi magazinelor la organizarea comerţului în regim on-line. Numărul instituţiilor de comerţ creşte pe zi ce trece – aşa ca magazine, pasaje, licitaţii. Uneori producătorii singuri organizează vînzarea producţiei proprii prin reţea, dar cel mai des încredinţează acest lucru organizaţiilor specializate în domeniu.

Internet-magazinul este cel mai răspândit tip de site comercial în Internet, de menţionat că în spatele majorităţii din ele stau magazine reale sau reţele de magazine. Utilizarea acestui fel de magazin este limitată numai pentru acele produse pe care consumatorii sunt gata de a le cumpăra fără contact fizic cu produsul. Un exemplu ideal este tehnica de calcul, care este toată standardizată şi descrisă detaliat. Cumpărătorului instruit în acest caz îi este indiferent în ce ambalaj se află produsul şi cine îl asamblează. Spre deosebire de tehnica audio și video care nu se cumpără fără a fi verificată.

În pofida faptului că comerțul electronic ia amploare, pînă astăzi rămîn nerezolvate urmatoarele probleme: abia acum se pun bazele legislative care reglementează drepturile și obligațiile vînzătorului la efectuarea cumpărăturilor electronice, rămin deschise întrebările și privind impozitarea. Un factor de stopare este lipsa unor reguli unice de administrare a businessului. Deoarece aceste probleme poartă un caracter internațional, ele sunt rezolvate de instituții internaționale.

Teza de licență conţine patru capitole:

Primul capitol reprezintă o introducere în domeniul comerţului electronic, caracterizînd aspectele generale şi descriind noţiunea de plăţi electronice.

În capitolul al doilea sunt enumerate şi descrise tipuri de sisteme electronice de plăţi utilizate în prezent. Fiecare tip de sistem este reprezentat printr-un exemplu real.

Capitolul al treilea este dedicat unui sistem electronic ce permite comercializarea de bunuri şi prestarea de servicii în Internet. Sistemul reprezintă un magazin virtual care permite vizualizarea de către client a catalogului de produse, efectuarea comenzilor şi primirea plăţilor on-line.

Eficienţa economică a sistemului proiectat este prezentată în capitolul al patrulea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unui Magazin Electronic in Baza Materialelor Firmei SRL Neocomputer.docx

Alte informatii

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA Facultatea Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică Catedra Cibernetică şi Informatică Economică