Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport

Licență
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 16204
Mărime: 1.20MB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Juravsi Anatol

Cuprins

Introducere 3

1. Analiza sistemului informaţional existent 5

1.1. Caracteristica unităţii social-economice 5

1.2. Esenţa economico organizatorică şi conţinutul problemei 10

1.3. Analiza resurselor informaţionale 12

1.4. Tehnologia prelucrării informaţiei 15

1.5.Justificarea necesităţii şi oportunităţii realizării unui subsistem informatic privind evidenţa tranzacţiilor rutiere la firma de transport “SRL AVIS-MMS” 16

2. Proiectarea de ansamblu a subsistemului informatic privind evidenţa

tranzacţiilor rutiere la firma de transport „SRL AVIS-MMS” 18

2.1 Obiectivele subsistemului informatic 18

2.2 Definirea ieşirilor 20

2.3 Definirea intrărilor 22

2.4 Determinarea bazei informaţionale 24

2.5 Elaborarea codurilor 26

2.6 Estimarea necesarului de resurse hard şi soft 30

3. Descrierea instrumentariilor folosite

3.1 SGBD MS Access 2000

3.2 Despre interogarea bazelor de date

3.3 Scurte date despre limbajul SQL

3.3.1 Prezentare generală

3.3.2 Instrucţiunile pentru definirea datelor

3.3.3 Instrucţiunile de selecţie a datelor

3.3.4 Cereri de interogare imbricate

4. Proiectarea de detaliu a subsistemului informatic privind evidenţa tranzacţiilor rutiere la firma de transport „SRL AVIS-MMS” 31

4.1Definirea structurii funcţionale a subsistemului informatic 32

4.2 Proiectarea ieşirilor 33

4.3 Proiectarea intrărilor 38

4.4 Proiectarea bazei informaţionale. 38

4.5 Specificaţii proceduri automate 41

4.6 Specificaţii fişiere şi baza de date 43

4.7 Specificaţii proceduri manuale 44

4.8 Realizarea programelor 44

4.9 Procesul tehnologic de prelucrare a datelor 47

5.Eficacitatea sistemului informatic privind evidenta tranzactiilor rutiere la firma de transport „SRL AVIS-MMS” 48

5.1 Metodologia de evaluare a eficienţei subsistemului. 48

5.2 Aprecierea eficacităţii subsistemului 49

6.Propuneri de implimentare a subsistemului informatic privind evidenta tranzactiilor rutiere la firma de transport „SRL AVIS-MMS” 52

Concluzii 54

Bibliografie 56

Extras din document

Introducere

Progresul tehnico-economic la etapa actuală cuprinde o sferă din ce în ce mai largă a activităţii umane, influienţînd deci şi modul în care aceasta se efectuiază. El oferă o gamă largă de posibilităţi, nefolosirea cărora ar fi ineficientă pentru USE. Deci pentru o activitate economică profitabilă şi respectiv prosperă este nevoie de o folosire la maximum a posibilităţilor pe care le oferă timpul.

Pentru îndeplinirea acestui scop este nevoie de un şir de activităţi, care se includ în proiectarea sistemelor informatico-economice, fără care adaptarea sistemului informatic la mediul nou nu ar fi posibilă. Vor fi descrise toate fazele prin care trece SSI proiectat pentru a indeplini toate cerinţele de care are nevoie unitatea beneficieră:

- creşterea eficienţa activităţii USE

- mărirea potenţialului de activitate al USE

- creşterea veridicităţii datelor

- mărirea potenţialului de gestiune cu USE

etc.

Eficacitatea sistemului informatic depinde în mare măsură de justeţea fundamentării, determinării componentelor lor principale atât a mijloacelor tehnice şi matematice cât şi a metodelor de prelucrare a informaţiei şi în special de prelucrarea automatizată a informaţiei, care uneşte toate componentele într-un sistem integru. Anume la nivel de proces tehnologic informaţional se rezolvă multe probleme sistemice cum ar fi: formularea cerinţelor faţă de componentele principale ale sistemului informaţional, regimul de funcţionare şi interacţiune.

Problema studiată se referă la gestiunea informaţiei, operativitatea cu care va răspunde sistemul la cererea utilizatorului, veridicitatea datelor care evident sunt un factor determinat în luarea deciziilor de către conducere.

În lucrarea dată voi încerca să argumentez necesitatea elaborării unui subsistem informatic în cadrul S.R.L. ”AVIS-MMS”, care va ajuta pentru evidenţa tranzacţiilor rutiere, cum ar fi prezentarea datelor generale privind o tranzacţie rutiera, a unei sortări de tranzacţii, prezentarea soferilor si respectiv a autovehoculelor disponibile pentru a efectua comanda şi multe alte date importante într-un mod automatizat fără prea mult efort din partea personalului implicat în lucrul cu tranzacţiile efectuate de întreprindere.

Până acum aceste operaţiuni se efectuau în mod manual şi necesitau de prea mult timp şi efort din partea personalului angajat, dar odată cu implementarea unui subsistem de aşa tip, timpul şi efortul personalului angajat se va reduce la minimum

În primul capitol din lucrare se prezintă caracteristica unităţii social-economice (USE), esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei puse în faţa proiectantului. Tot în acest capitol se va face şi analiza resurselor informaţionale de care dispune USE dată şi tehnologia prelucrării informaţiei. La sfârşitul capitolului se va justifica necesitatea creării SSI privind „Evidenţa tranzacţiilor rutiere”.

Capitolul 2 întitulat „Proiectarea de ansamblu al subsistemului informatic privind evidenţa tranzacţiilor la S.R.L. ”AVIS-MMS”” va descrie obiectivele şi structura funcţională a SSI preconizat, de asemenea va defini ieşirile SSI. Tot aici se vor determina şi intrările SSI precum şi baza informaţională. La punctul 5 al acestui capitol se vor elabora codurile, iar după aceasta se va estima necesarul de resurse hard şi soft

În capitolul 3 se va prezenta pe scurt a instrumentariul utilizat pentru efectuarea aplicatiei, se va descrie pe scurt sistemul de gestiune a bazelor de date MS Acces, limbajul SQL folosit in MS Acces si putin despre interogarea bazelor de date

În capitolul 4 se va defini structura funcţională a SSI, se vor proiecta ieşirile şi intrările subsistemului, după care se va proiecta baza informaţională la punctul 4 din capitol. De asemenea se vor specifica procedurile automate, fişierele şi baza de date, procedurile manuale ale SSI privind „Evidenţa tranzacţiilor la S.R.L. ”AVIS-MMS”” , se va descrie realizarea programelor şi procesul tehnologic de prelucrarea a datelor.

În capitolul 5 se va aprecia eficacitatea acestui SSI.

Preview document

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 1
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 2
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 3
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 4
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 5
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 6
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 7
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 8
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 9
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 10
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 11
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 12
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 13
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 14
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 15
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 16
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 17
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 18
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 19
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 20
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 21
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 22
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 23
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 24
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 25
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 26
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 27
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 28
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 29
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 30
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 31
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 32
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 33
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 34
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 35
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 36
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 37
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 38
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 39
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 40
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 41
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 42
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 43
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 44
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 45
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 46
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 47
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 48
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 49
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 50
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 51
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 52
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 53
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 54
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 55
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 56
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 57
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 58
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 59
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 60
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 61
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 62
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 63
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 64
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 65
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 66
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 67
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 68
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 69
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 70
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 71
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 72
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 73
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 74
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 75
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 76
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 77
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 78
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 79
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 80
Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere la Firma de Transport - Pagina 81

Conținut arhivă zip

  • Subsistem Informatic privind Evidenta Tranzactiilor Rutiere la Firma de Transport.doc

Alții au mai descărcat și

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Dezvoltarea Aplicatiilor cu Baze de Date in Domeniul Economic

Introducere Sistemul financiar bancar ce are ca obiect instrumentele şi tehnicile de plată reprezintă un domeniu de pregnantă importanţă în...

Conceptul Aplicației Informatice de Evidență a Beneficiarilor de Credite Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei Creditul provine de la latinul "kreditum" (împrumut, datorie). În acelaşi timp, "kreditum" se traduce ca "cred",...

Elaborarea unui Subsistem Informatic în Managementul financiar-contabil

INTRODUCERE “Managementul financiar este o artă nu o ştiinţă exactă, ceea ce explică de ce unii oameni sunt capabili să o facă, iar alţii nu”....

Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere

Capitolul I Esenţa economico-organizatorică 1.1 Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei Esenţa economico-organizatorică a...

Arhitectura Calculatoarelor - Intel vs AMD

Rezultatele din testul 3DS Max 7 SPECapc Test Testul alaturat consta in crearea modelelor 3D, modificarea si randarea scripturilor. Conform...

Ai nevoie de altceva?