Teză de licență - formarea unui portal informativ

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 83 în total
Cuvinte : 28345
Mărime: 255.73KB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Introducere 2

1.Structura Internetului 4

1.1Fundamente şi istoric 4

1.2 Clienţi şi servere Web 5

1.3 Situri Web 6

1.4 Conceptul de hipertext 6

1.5 Localizarea informaţiilor 7

1.6 Regăsirea informaţiilor pe Web 9

1.7 Modalităţi de regăsirea informaţiilor 9

1.7.1 Structura internă a unui motor de căutare 11

1.8 Roboţii Web 11

1.9 Portalurile Web 13

1.10 Comerţul electronic 14

1.11 Limbajul HTML 15

1.11.1 De la HTML la XHTML 16

1.11.2 Proiectarea siturilor Web 17

1.11.3 Foi de stiluri în cascadă 18

1.11.4 Stiluri în cascadă 19

1.11.5 Tipuri şi unităţi de măsură 19

1.12 Etapele dezvoltării unui sit 21

1.13 Scopul şi obiectivele sitului Web 21

1.14 Concluzie 22

2. World Wide Web 23

2.1 Istoric 23

2.2 Funcţionare 23

2.2.1 Etapele de elaborare a site-urilor web 24

2.2.2 Modelul paginii de conţinut al site-ului structurat 25

2.3 Model relaţional-ierarhic de gestiune a datelor 28

2.4 Aplicaţia client al sistemului 31

2.5 Procesul de generare a site-ului 31

2.5.1 Servicii web 32

2.6 HTML 33

2.6.1 Caracteristici generale ale limbajului HTML 33

2.6.2 Elementele limbajului HTML 35

2.7 XHTML 35

2.7.1 Modelul procesarii 36

2.7.2 Module XHTML 36

2.8 XML 37

2.8.1 Sintaxa 38

2.8.2 Şabloane de proiectare a fişierelor XML 39

2.9 CSS 41

2.9.1 Sintaxa CSS 43

2.10 JavaScript 43

2.11 PHP 44

2.11.1 Popularitate 46

2.12 SQL 47

2.12.1 Trasaturi caracteristice SQL 48

2.12.2 Scrierea comenzilor SQL 48

2.12.3 Operatorii logici 49

2.13 AJAX 50

2.13.1 Avantaje 51

2.13.2 Dezavantaje 51

2.13.3 Motoarele de cautare 52

2.14 Java 52

2.14.1 Structura lexicala a limbajului 53

2.14.2 Operatori 53

2.14.3 Comentarii 54

2.14.4 Tipuri de date 54

2.14.5 Principiul de lucru Java 55

2.15 Concluzie 56

3.Portalurile web 58

3.1 Modulul de căutare 59

3.2 Modulul Cache 61

3.3 Modulul de statistica 62

3.4 Modulul calendar 63

3.5 Modulul Forum 66

3.6 Modulul language 68

3.7 Modulul de logare 70

3.8 Modulul de meniuri 71

3.9 Concluzie 72

Anexe 73

BINLIOGRAFIE 80

Extras din document

Introducere

Actualitatea temei:

Societatea informaţională este societatea în care producerea şi consumul de informaţie este cel mai important tip de activitate, informaţia este recunoscută drept resursă principală, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor sînt tehnologii de bază, iar mediul informaţional, împreună cu cel social şi cel ecologic – un mediu de existenţă a omului.

Societatea informaţională reprezintă o nouă etapă a civilizaţiei umane, un nou mod de viaţă calitativ superior care implică folosirea intensă a informaţiei în toate sferele activităţii şi existenţei umane. Societatea informaţională permite accesul larg la informaţie al membrilor săi, un nou mod de lucru şi de cunoaştere. Noile tehnologii digitale reduc esenţial costul de acces, stocare şi transmitere a informaţiei. Sistemele informatice joacă un rol important în procesele de accelerare a schimbului de informaţii între organizaţii şi diseminarea eficientă a informaţiei către consumator sau, dacă vorbim în contextul e-guvernării, către cetăţean.

În secolul XX, cel mai mare eveniment tehnologic şi social în acelaşi timp a fost apariţia Internetului. Drăgănescu afirmă că „în esenţă societatea informaţională este societatea care se bazează pe Internet”. Web-ul a devenit un nou mediu de publicare a informaţiei. Site-urile web sînt folosite pentru a promova companiile şi produsele sale, presta servicii şi informaţii, facilita comunicarea. Pentru site-uri medii şi mari, se pune problema managementului conţinutului lor. De aceea s-au implementat sisteme de managenent al conţinutului (engl., Content Management System, prescurtat: CMS). Intrarile sistemului CMS sînt informaţiile ce trebuie publicate, ieşirile sînt paginile HTML care vor fi văzute de vizitatori.

Managementul conţinutului este procesul de aprovizionare sistematică şi structurată, de creare, prelucrare, administrare, prezentare, procesare, publicare şi reutilizare a conţinutului.

Există o gamă largă de CMS-uri, dar nici o soluţie nu este în stare să gestioneze toate tipurile de conţinut. Noţiunea de “cel mai bun” nu există. Rezultatele chestionarului au stabilit că problemele majore întîlnite la proiectarea sau implementarea sistemelor de management al conţinutului sînt:

• softul comercial este prea costisitor şi necesită mult timp pentru a fi implementat şi ajustat;

• dificultăţi la integrare cu alte sisteme;

• determinarea cerinţelor faţă de sistem;

• integrarea conţinutului existent;

• instruirea autorilor şi a editorilor.

Mai mult ca atît, a fost stabilit că 61% din companiile ce utilizează sisteme de management a conţinutului se bazează pe actualizarea manuală a site-urilor lor. Utilizatorii solicită:

• sisteme compacte şi simple;

• documentaţie cu idei concrete de organizare a proiectului şi utilizare la maximum a

posibilităţilor sistemului;

• interfeţe adaptabile conform necesităţilor fiecărui utilizator în parte;

• interfeţe comode de creare şi actualizare a conţinutului.

Trecerea la societatea informaţională implică sporirea volumului de informaţii şi accelerarea comunicării, problema managementului eficient al conţinutului devine tot mai importantă. Din simple cărţi de vizită, site-urile web au devenit astăzi proiecţia activităţii organizaţiilor în spaţiul Web.

Scopul şi obiectivele tezei

Elaborarea şi implementarea unui portal informativ pentru Primaria com.Truseni şi bine structurat care sa contina:

1. Structura bine aranjata

2. Date despre primarie

3. Dezvoltarea unui CMS

Sprijin pentru cercetare

Documentele care necesita sa fie pentru afisate in portalul informative sunt date despre primarie, date despre numarul de populatie, statistici, numarul de consilieri, pozitia geografica a comunei, statutul comunei, obiecte de menire social - economica culturala, serviciile publice, dispozitii generale, licitatii.

1. Structura Internetului

Punctul de inceput pentru toti pe Internet este ISP-ul (Internet Service Provider ). Un ISP poate fi comercial sau o scoala sau un colegiu,universitate,etc.Unii utilizatori pot fi conectati in LAN ,altii pot avea acces la Internet folosind un modem si o conexiune PPP sau SLIP Toate ISP-urile sint conectate la Internet prin alte ISP-uri.La cel mai de jos nivel un ISP local este conectat cu un alt ISP local.Urmatorul nivel este reprezentat de ISP-urile care fac legatura cu alte ISP-uri din exterior.

Routere si TCP/IP

Preview document

Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 1
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 2
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 3
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 4
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 5
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 6
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 7
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 8
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 9
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 10
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 11
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 12
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 13
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 14
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 15
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 16
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 17
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 18
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 19
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 20
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 21
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 22
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 23
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 24
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 25
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 26
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 27
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 28
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 29
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 30
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 31
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 32
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 33
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 34
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 35
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 36
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 37
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 38
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 39
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 40
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 41
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 42
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 43
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 44
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 45
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 46
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 47
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 48
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 49
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 50
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 51
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 52
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 53
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 54
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 55
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 56
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 57
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 58
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 59
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 60
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 61
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 62
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 63
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 64
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 65
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 66
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 67
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 68
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 69
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 70
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 71
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 72
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 73
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 74
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 75
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 76
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 77
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 78
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 79
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 80
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 81
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 82
Teză de licență - formarea unui portal informativ - Pagina 83

Conținut arhivă zip

  • Teza de Licenta - Formarea unui Portal Informativ.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea aplicațiilor de comerț electronic - aplicație de food-ordering

Progresele realizate recent în domeniile tehnologie-calculatoare, telecomunicatii si software, precum si în alte domenii ale informatiei, au...

Sistem Informatic Pentru Evidența Clienților la o Firmă

Astăzi omenirea se găseste în faza societaţii informaţionale ca efect al celei de-a doua revoluţii industriale, în care informaţia şi...

Elaborarea Paginei Web a Unei Interprinderi

INTRODUCERE În această lucrare sunt descrise uele dintre cele mai populare servicii ale Internet-ului World Wide Web (Pînza de Păiangen Mondială),...

Magazin Virtual în Access

Capitolul 1 INTRODUCERE 1.1 Scop şi obiective Într-o societate informaţională cum este cea în care trăim, în care viteza de transmitere şi de...

Sistem Informatic de Evaluare a Cunoștințelor pentru Admitere la Studii Superioare de Masterat

INTRODUCERE Problema evaluării educaționale este una dintre cele mai actuale și controversate probleme. Nu există sistem educațional sau act...

Aplicație web pentru gestiunea elevilor

INTRODUCERE Sistemul naţional de învăţământ este constituit din ansamblul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ de diferite tipuri, niveluri...

Crearea unui website cu aplicații numerice utilizând platforma Java 2015

I. Introducere În zilele noastre, tehnologia s-a dezvoltat foarte mult odată cu dezvoltarea de aplicații în domeniile industriale și mai ales...

Comerț electronic - magazinul virtual

Introducere Prin accesibilitatea reţelei web de către toată lumea a devenit posibil şi una din cele mai reuşite metode de bussiness din lume, care...

Ai nevoie de altceva?