Toate licentele din domeniul Chimie Anorganica

 • Compusi coordinativi ai unor metale 3d cu 4-(3,4-dimetilfenil)-tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei

  Rezumat Această lucrare este dedicată investigării reacțiilor template ale compușilor organici derivați din 4-(3,4-dimetilfenil)tiosemicarbazona 4-benzoil-5-metil-2-fenil-2,4-dihidro-3-pirazol-3-onei în prezența ionilor 3d-metal, determinarea structurii și a proprietăților compleșilor preparați. Găsirea condițiilor de sinteză, stabilirea compoziției, structurii și proprietăților biologice ale compușilor coordinativi ai cuprului, cobaltului, nichelului și fierului cu...

 • Senzori de gaz pe baza de ZnO

  Rezumat Detecția gazelor este o necesitate curentă pentru multe aplicații de uz casnic sau industrial. Există o plajă destul de variată de soluții pentru detecția gazelor, însă cea mai potrivită metodă din punct de vedere economic și al performanțelor tehnice este folosirea materialelor oxidice gaz senzitive. Acestea folosesc proprietățile semiconductoare (în funcție de caracteristicile oxidului: la temperatura camerei și/sau în formă pură, fie la temperaturi ridicate și/sau cu adaosuri de...

 • Tehnologii de fabricare a sulfatului de zinc

  PARTEA I 1. OBIECTIVELE PROIECTULUI În prezenta lucrare s-au urmărit următoarele obiective: - un studiu general în privința sulfatului de zinc și a metodelor de obținere a acestuia - proiectarea unei instalații de fabricare a sulfatului de zinc prin reacția oxidului de zinc cu acid sulfuric, pornind de la 50 Kg materie primă; process discontinuu - investigarea unor noi acizi fosfor – organici ca agenți de complexare a zincului 1.1. PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI Sulfatul de zinc se...

 • Combinatiile Elementelor cu Hidrogenul

  GENERALITĂŢI Hidrogenul este considerat cel mai răspândit element din univers (93-94%), fiind pus în evidenţă, spectroscopic, în cromosfera soarelui, în stele şi nebuloase. Pe planeta noastră, hidrogenul se găseşte în cantitate mică în stare liberă în gazele vulcanice, în stratul superior al atmosferei, în gazele naturale şi gazul petrolier. Intră în componenţa unei mari varietăţi de compuşi din regiunea mineral, vegetal şi animal. Din compuşii cunoscuţi în prezent, marea majoritate conţin...

 • Gestiunea Fosfogipsului la o Unitate de Producere a Acidului Fosforic

  Prefaţă Lucrarea “Gestiunea fosfogipsului la o unitate de producere a acidului fosforic” prezintă gestiunea fosfogipsului rezultat din instalaţia de producere a acidului fosforic. Pe parcursul a VII capitole se realizează o prezentare a modului de producere a acestuia, de preluare si evaluare. Pentru început s-a prezentat amplasamentul instalaţiei şi a depozitului precum şi planul general. Au fost detaliate elementele geologice, solul şi clima. Capitolul II redă aspectele tehnologice,...