Toate licentele din domeniul Chimie Generala

 • Tehnologia de producere a apei de toaleta de tip floral

  REZUMAT Teza de licență este dedicată studierii tehnologiei de obținere a apei de toaletă florale, pe bază de extracte uleioase a materiei prime florale. Pe lângă operațiile tehnologice de obținere a apei de toaletă, au fost studiate extractele uleioase cât și uleiurile volatile, proprietățile lor fizico-chimie, indicii de calitate, compoziția chimică, metode de obținere. Pentru obținerea apei de toaletă, ca materie primă au fost obținute extractele uleioase de: salcâm, trandafir,...

 • Acidul glutamic

  Capitolul I Memoriu tehnic Aminoacizii sunt combinaţii organice care conţin în moleculă una sau mai multe grupări amino şi carboxilice. Aminoacizii sunt folosiţi de către organism pentru obţinerea proteinelor. Acidul glutamic (abreviat Glu sau E) este un alfa monoaminoacid dicarboxilic alifatic, neesenţial (deoarece poate fi sintetizat şi de către organism). Este codificat de codonii GAA/GAG din lanţul peptidic. Are un pH de 4,1. L-aminoacizii pot fi obţinuţi, industrial, din hidrolizate...

 • Radicalii liberi si rolul lor in sistemele biologice

  Cuvinte cheie: radicali liberi, capcane de spin, radicali nitroxidici, antioxidanţi, spectroscopie de rezonanţă electronică de spin (RES), iradiere gama Introducere Notiunile de radicali liberi şi antioxidanţi, spre finele anului 1950, erau foarte puţin cuncoscute în stinţele biologice şi clinice, el fiind clarificate abia în anul 1954. În 1956, pentru prima data, s-a facut legătura între nivelurile toxice ale nivelurilor crescute de oxigen în organismele aerobe şi radiaţiile ionizate,...

 • Proiectarea unei Instalatii de Adsorbtie a Compusilor Organici Volatili

  Capitolul 1 Tema de proiectare Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalație de adsorbție pentru eliminarea unor compuși volatili (toluen ) din aer. Se dau următoarele date de proiectare : • Debitul volumic al amestecului gazos : Mv=1,1 m3/s; • Temperatura aerului la intrarea în coloană: 130 °C; • Concentrație toluen: C i =50 ppm; • Presiune de lucru :1 atm ; • Temperatura la care are loc procesul : T0=27°C; • Timp de funcționare: 3 luni; • Temperatura...

 • Proiectarea unei Instalatii Tehnologice pentru Indepartarea Ionilor de Pb (II) si Hg (II) din Apele de Proces Provenite din Industria Extractiva

  Rezumatul lucrării Lucrarea urmărește proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate cu conținut de plumb și mercur provenite din industria minieră, care să fie eficientă din punct de vedere economic și ecologic. Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate industriale constituie cea mai masivă şi nocivă categorie de poluare.Cauzele poluării cu ape uzate industriale îşi au originea în lacunele concepţiei despre procesul de producţie, examinarea sumară a fenomenelor secundare care nu...

 • Tehnologia Obtinerii Berii din Malt

  Berea este o băutură alcoolică nedistilată, obţinută în urma fermentaţiei acoolice folosind ca materii prime apa, hamei, drojdii (din familia Sacharomices Cerevisiae ) şi malţ din orz. Este o băutură alcoolica ce ajuta la hidratare ,conţinând 88% apă.În cadrul acestui proiect sunt prezentate importanţa berii , metoda de obţinere , utilajele folosite în procesul de fabricaţie Lucrare este structurată în mai multe capitole :în cadrul capitolului întâi sunt prezentate domeniile de utilizare...

 • Proiectarea unei Instalatii Utilizate la Indepărtarea Ionilor de Cupru

  Capitolul 1 Tema de proiectare Proiectarea unei instalații utilizate la îndepărtarea ionilor de cupru (Cu2+) prin procese de schimb ionic Date de proiectare Debite de calcul: Qmax/zi = 0,45m3/s Qmin/zi = 0,42m3/s Funcționează timp de 16 ore pe zi în două schimburi, perioadă în care procesul de tratare a apei uzate cu schimbători de ioni funcționează continuu. Compoziția apelor uzate introduse în instalația de schimb ionic: Apele uzate ce intră în stația de epurare are următoarele...

 • Studiu asupra Acizilor Chimici Prezenti in Atmosfera pe Baza PH-ului Apelor Pluviale

  INTRODUCERE Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de prim ordin pentru conducerea societăţii. Poluarea industrială cu substanţe toxice crează premisa trecerii acestor substanţe în apele subterane sau de suprafaţă, ca şi în culturile vegetale , cu influenţe deosebite asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor. Activităţile industriale poluează solul în primul rând prin depozitare inadecvată a deşeurilor solide rezultate din procesele...

 • Cinetica Proceselor de Inhibare a Otelului Carbon in Medii Slab Acide Utilizand N-ciclohexilbenzotiazol Sulfenamida

  INTRODUCERE Practica prevenirii şi combaterii coroziunii prin inhibarea acţiunii agresive a mediului cu care construcţiile metalice vin în contact utilizează în calitate de inhibitori numeroşi compuşi chimici. Pentru a fi eficient inhibitorul de coroziune trebuie să fie compatibil cu mediul coroziv şi cu structura metalului. Folosirea substanţelor care prezintă efect inhibitor într-un mediu coroziv şi în anumite condiţii agresive presupune o selecţionare raţională a lor, în funcţie de...

 • Studiu Privind Noile Tendinte in Domeniul Armelor Neletale

  Introducere Domeniul armelor neletale este un domeniu încă destul de puţin cunoscut, atât pentru opinia publică, cât şi pentru armatele unor destul de multe ţări. Cunoştinţele din acest domeniu sunt – pentru prezent – destul de generale, şi multe dintre ele secrete. Totuşi, trebuie subliniat că armele neletale funcţionează în baza unor principii cunoscute, reale, concrete, şi uneori chiar simple, din punct de vedere al comprehensibilităţii ştiinţifice. Datorită potentialului lor deosebit,...

 • Cercetarea Proprietatilor Structurii Oxidului de Zirconiu in Calitate de Microsenzor

  INTRODUCERE Zirconiul are o combinaţie unică de proprietăţi, care de mult timp ne permite utilizarea lui ca un material structural în reactoarele nucleare. Datorită acestor proprietăţi acest materal a fost în astfel de scopuri, de cînd acesta este în stare să ofere o putere mecanică dorită şi procesează caracteristicile comune unor metale, dar cu o absorbţie termică a neutronilor mai scăzută. La fel de important este rezistenţa la coroziune, care poate fi vazută la nivel de suprafaţă. De...

 • Proiectarea unei Fabrici de Celuloza Sulfat Papetara Inalbita din Lemn de Rasinoase, cu Capacitatea de Productie de 65000t pe An

  Cap. I. Tema de proiectare Să se proiecteze o fabrică de celuloză sulfat papetară înălbită din lemn de răşinoase, cu capacitatea de producţie de 65.000 t/an. Să se proiecteze atelierul de înălbire a celulozei. Cap. II. Memoriu tehnic Celuloza obţinută prin dezincrustarea materialelor prime fibroase are o culoare care variază de la gri deschis la fierberea sulfit până la maro închis la fierberile alcaline. Aceste celuloze se numesc naturale şi se folosesc la fabricarea unei game largi de...

 • Incendii

  CAPITOLUL 1 CADRU LEGAL. GENERALITĂȚI PRIVIND INCENDIILE Cercetarea incendiului poate fi văzută atât ca o artă, dar și ca o știință. Investigarea sub raport criminalistic este realmente dificilă, și se desfășoară în împrejurări complexe, deoarece în aceste situații devin prioritare acțiunile și măsurile de salvare a victimelor, dar și restrângerea pe cât posibil a pagubelor și înlăturarea pericolelor de extindere a dezastrului. Combinația între informațiile de fapt dar și analiza acestor...

 • Influenta Fertilizarii cu Azot Asupra Compozitiei Chimice a Frunzelor de Salata si Spanac

  Cap. I Compoziţia chimică a plantelor Compoziţia chimică a plantelor reflectă în principal caracterele lor biologice care s-au format de-a lungul timpului în raport cu mediul înconjurător. Plantele superioare conţin în stare proaspătă 70-72 % apă, 25- 27 % substanţă organică şi 3% substanţe minerale. Apa este componenta tuturor organismelor vii, ea fiind principalul mediu de desfăşurare a numeroaselor reacţii chimice, biologice şi fizice ce conferă mobilitate elementelor şi substanţelor...

 • Instalatie de Obtinere a Penicilinei V

  1. Tema proiectului: Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a penicilinei V cu o capacitate de 10. 000 t/an 2. Memoriu tehnic În cadrul acestei lucrări mi-am propus să scot în evidenţă multe amănunte importante despre fabricarea penicilinei V, începând de la date generale privind clasa antibioticelor, metode de producere a acestora dar şi metode de minimizare şi reducere a poluării cauzate de producerea lor. Scopul principal a fost cel de a arata cele mai bune şi eficiente măsuri de...

Pagina 1 din 2