Licențele din domeniul Chimie Generală

Tehnologia de producere a apei de toaletă de tip floral

REZUMAT Teza de licență este dedicată studierii tehnologiei de obținere a apei de toaletă florale, pe bază de extracte uleioase a materiei prime florale. Pe lângă operațiile tehnologice de obținere a apei de toaletă, au fost studiate extractele uleioase cât și uleiurile volatile, proprietățile lor fizico-chimie,... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acidul glutamic

Capitolul I Memoriu tehnic Aminoacizii sunt combinaţii organice care conţin în moleculă una sau mai multe grupări amino şi carboxilice. Aminoacizii sunt folosiţi de către organism pentru obţinerea proteinelor. Acidul glutamic (abreviat Glu sau E) este un alfa monoaminoacid dicarboxilic alifatic, neesenţial... citește mai departe

83 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Radicalii liberi și rolul lor în sistemele biologice

Cuvinte cheie: radicali liberi, capcane de spin, radicali nitroxidici, antioxidanţi, spectroscopie de rezonanţă electronică de spin (RES), iradiere gama Introducere Notiunile de radicali liberi şi antioxidanţi, spre finele anului 1950, erau foarte puţin cuncoscute în stinţele biologice şi clinice, el fiind... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili

Capitolul 1 Tema de proiectare Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalație de adsorbție pentru eliminarea unor compuși volatili (toluen ) din aer. Se dau următoarele date de proiectare : • Debitul volumic al amestecului gazos : Mv=1,1 m3/s; • Temperatura aerului la intrarea în... citește mai departe

110 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea unei instalații tehnologice pentru îndepărtarea ionilor de Pb (II) și Hg (II) din apele de proces provenite din industria extractivă

Rezumatul lucrării Lucrarea urmărește proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate cu conținut de plumb și mercur provenite din industria minieră, care să fie eficientă din punct de vedere economic și ecologic. Încărcarea cu poluanţi a apelor uzate industriale constituie cea mai masivă şi nocivă categorie de... citește mai departe

74 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologia obținerii berii din malț

Berea este o băutură alcoolică nedistilată, obţinută în urma fermentaţiei acoolice folosind ca materii prime apa, hamei, drojdii (din familia Sacharomices Cerevisiae ) şi malţ din orz. Este o băutură alcoolica ce ajuta la hidratare ,conţinând 88% apă.În cadrul acestui proiect sunt prezentate importanţa berii ,... citește mai departe

101 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei Instalatii Utilizate la Indepărtarea Ionilor de Cupru

Capitolul 1 Tema de proiectare Proiectarea unei instalații utilizate la îndepărtarea ionilor de cupru (Cu2+) prin procese de schimb ionic Date de proiectare Debite de calcul: Qmax/zi = 0,45m3/s Qmin/zi = 0,42m3/s Funcționează timp de 16 ore pe zi în două schimburi, perioadă în care procesul de tratare a apei... citește mai departe

88 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Cinetica Proceselor de Inhibare a Oțelului Carbon în Medii Slab Acide Utilizând N-ciclohexilbenzotiazol Sulfenamida

INTRODUCERE Practica prevenirii şi combaterii coroziunii prin inhibarea acţiunii agresive a mediului cu care construcţiile metalice vin în contact utilizează în calitate de inhibitori numeroşi compuşi chimici. Pentru a fi eficient inhibitorul de coroziune trebuie să fie compatibil cu mediul coroziv şi cu structura... citește mai departe

54 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Privind Noile Tendințe în Domeniul Armelor Neletale

Introducere Domeniul armelor neletale este un domeniu încă destul de puţin cunoscut, atât pentru opinia publică, cât şi pentru armatele unor destul de multe ţări. Cunoştinţele din acest domeniu sunt – pentru prezent – destul de generale, şi multe dintre ele secrete. Totuşi, trebuie subliniat că armele neletale... citește mai departe

64 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Cercetarea proprietăților structurii oxidului de zirconiu în calitate de microsenzor

INTRODUCERE Zirconiul are o combinaţie unică de proprietăţi, care de mult timp ne permite utilizarea lui ca un material structural în reactoarele nucleare. Datorită acestor proprietăţi acest materal a fost în astfel de scopuri, de cînd acesta este în stare să ofere o putere mecanică dorită şi procesează... citește mai departe

55 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea unei fabrici de celuloză sulfat papetară înălbită din lemn de rașinoase, cu capacitatea de producție de 65000t pe an

Cap. I. Tema de proiectare Să se proiecteze o fabrică de celuloză sulfat papetară înălbită din lemn de răşinoase, cu capacitatea de producţie de 65.000 t/an. Să se proiecteze atelierul de înălbire a celulozei. Cap. II. Memoriu tehnic Celuloza obţinută prin dezincrustarea materialelor prime fibroase are o culoare... citește mai departe

79 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Incendii

CAPITOLUL 1 CADRU LEGAL. GENERALITĂȚI PRIVIND INCENDIILE Cercetarea incendiului poate fi văzută atât ca o artă, dar și ca o știință. Investigarea sub raport criminalistic este realmente dificilă, și se desfășoară în împrejurări complexe, deoarece în aceste situații devin prioritare acțiunile și măsurile de salvare... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Extras Preview

Influența Fertilizării cu Azot Asupra Compoziției Chimice a Frunzelor de Salată și Spanac

Cap. I Compoziţia chimică a plantelor Compoziţia chimică a plantelor reflectă în principal caracterele lor biologice care s-au format de-a lungul timpului în raport cu mediul înconjurător. Plantele superioare conţin în stare proaspătă 70-72 % apă, 25- 27 % substanţă organică şi 3% substanţe minerale. Apa este... citește mai departe

58 pagini 12 puncte Extras Preview

Instalație de Obținere a Penicilinei V

1. Tema proiectului: Să se proiecteze o instalaţie de obţinere a penicilinei V cu o capacitate de 10. 000 t/an 2. Memoriu tehnic În cadrul acestei lucrări mi-am propus să scot în evidenţă multe amănunte importante despre fabricarea penicilinei V, începând de la date generale privind clasa antibioticelor, metode... citește mai departe

46 pagini 8 puncte Extras Preview

Caracterizarea fizico-chimică a unor materiale naturale utilizate în îmbunătățirea calității solurilor cultivate

INTRODUCERE Poluarea mediului, ca rezultat al activitatii agricole, se face simtita prin acumularea nitratilor si nitritilor in sol, precum si in bazinele acvatice de suprafata si freatice, actiunea pesticidelor asupra omului si animalelor, poluarea bazinului aerian, reducerea biodiversitatii si alte fenomene... citește mai departe

61 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview