Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 110 în total
Cuvinte : 22248
Mărime: 1.00MB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lupei Vlad

Cuprins

Cuprins

Capitolul 1 3

Tema de proiectare 3

Capitolul 2 5

Memoriu tehnic 5

Capitolul 3 5

Tehnologia adoptată 5

3.1 Condiții de calitate pentru factorii de mediu 5

3.1.1. Condiții de calitate pentru atmosferă 5

3.2.Poluanți. Caracteristici.Impact asupra mediului Norme admise 8

3.2.1. Caracteristici compuși organici volatili 8

3.2.2. Toluen Caracteristici Impact asupra mediului 11

3.2.3. Reglementări privind compușii organici volatili 14

3.2.4. Măsuri de prevenire și control a poluării aerului conform celor mai bune tehnici disponibile 17

3.3. Variante tehnologice. Alegerea variantei optime 27

3.3.1. Variante tehnologice de eliminarea a COV din fluxul gazos 33

3.3.2. Alegerea variantei optime 43

3.4. Descrierea variantei alese. Elaborarea schemei tehnologice 45

3.4.1.Descrierea variantei alese 45

3.4.2.Elaborarea schemei bloc 46

3.4.3.Schema tehnologică instalației 47

3.5.Materii prime si auxiliare. Caracteristici. 49

3.5.1. Materii prime 49

3.5.2. Materii auxiliare Utilități 49

Capitolul 4 52

Analiza proceselor și proiectarea utilajelor 52

4.1.Analiza procesului de adsorbție pe polimeri 52

4.1.1. Mecanismul procesului de adsorbție pe polimeri 52

4.1.2. Bilanțul de materiale în procesul de adsorbție 54

4.1.3. Echilibrul de adosorbție 54

4.1.4. Cinetica adsorbției 56

4.2. Proiectarea tehnologică 57

4.2.1. Coloana de adsorbție 57

4.2.3. Bilanțul de materiale pentru coloana de adsorbție 60

4.2.4. Dimensionarea coloanei de adsorbție 65

4.4.2.Dimensionarea racordurilor coloanei de adsorbție 68

4.4.3.Dimensionarea coloanei de desorbție 70

4.2.6. Dimensionarea ventilatorului 75

Fișa tehnică nr. 1 83

Fișa tehnică nr. 2. 84

Fișă tehnică nr. 3 85

Capitolul 5 86

Exploatarea instalației 86

5.1.Bilanțuri de masă și termic pentru instalație 86

5.1.1. Materii prime și auxiliare 89

5.1.2. Utilități 89

5.1.3.Consumuri specifice 89

5.3.Controlul și automatizarea și reglarea procesului tehnologic.Elaborarea schemei de reglare și automatizare a procesului 91

5.3.1Măsurarea debitului 92

5.3.2.Măsurarea vâscozității 92

5.3.3Măsurarea pH-ului 93

5.5. Norme de sănătate și securitate în muncă. Măsuri PSI 97

Capitolul 6 105

Amplasament și plan general 105

Bibliografie 110

Extras din document

Capitolul 1

Tema de proiectare

Să se întocmească proiectul de inginerie tehnologică pentru o instalație de adsorbție pentru eliminarea unor compuși volatili (toluen ) din aer. Se dau următoarele date de proiectare :

• Debitul volumic al amestecului gazos : Mv=1,1 m3/s;

• Temperatura aerului la intrarea în coloană: 130 °C;

• Concentrație toluen: C i =50 ppm;

• Presiune de lucru :1 atm ;

• Temperatura la care are loc procesul : T0=27°C;

• Timp de funcționare: 3 luni;

• Temperatura aerului la ieșirea din coloană: 100 °C;

Utilitățile se vor asigura din cadrul întreprinderii în care se realizează investiția. Pentru functionarea instalatiei sunt necesare următoarele utilități :

• Energie electrică 380- 220 W

• Abur tehnologic

• Apa de răcire: apa potabilă

• Aer

Capitolul 2

Memoriu tehnic

Proiectul de licență are ca scop proiectarea unei instalații de adsorbție pentru eliminarea compusului organic volatil (toluenul) din aer.

Lucrarea este structurată în 6 capitole, fiecare având mai multe subcapitole.

În primul capitol este prezentată tema lucrării de licență: proiectarea unei instalații de stripare adsorbție pentru eliminarea compusului organic volatil(toluenul) din aer.

În capitolul al II-lea este prezentat memoriul tehnic.

Al III-lea capitol intitulat : Tehnologia adoptată se prezintă următoarele aspecte :condiții de calitate pentru atmosferă , caracteristicile toluenului, reglementări privind compușii organici volatili,măsuri de prevenire și control a poluării aerului conform celor mai bune tehnici disponibile ,variante tehnologice și alegerea variantei optime, schema tehnologice , descrierea variantei alese schemei bloc a instalației și schema tehnologică a procesului de adsorbție pe polimer hiper-reticulat a toluenului.

În capitolul IV s-au calculat dimensiunile pentru pentru cele 2 coloane de adsorbție respectiv desorbție și un ventilator.

În capitolul V sunt prezentate materiile prime , utilitățile necesare procesului de adsorbție, automatizarea instalației, norme de protecția muncii și PSI

În capitolul VI sunt prezentate informații referitoare la amplasamentul și planul general al instalației de adsorbiție a toluenului.

Capitolul 3

Tehnologia adoptată

3.1 Condiții de calitate pentru factorii de mediu

3.1.1. Condiții de calitate pentru atmosferă

. Unul dintre cele mai importante standarde de mediu este standardul de calitate a aerului care prevede concentraţiile maxime admisibile într-o anumită perioadă de timp ale unor poluanţi importanţi în zonele protejate-STAS 12574-87.

STAS 12574-87. Aer in zonele protejate. Condiţii de calitate.

Standardul de calitate a aerului cuprinde două părţi şi anume:

1. Indicaţii generale;

2. Condiţii de calitate.

Astfel, prin concentratie medie lunară sau anuală se inţelege media aritmetică a concentraţiilor medii zilnice obţinute în perioada respectivă Pentru calculul concentraţiei medii lunare sunt necesare minimum 15 valori medii zilnice.

Se constată că în Romania sunt specificate mai mult normele privind concentraţiile medii admisibile de scurtă durată sau zilnice şi mai puţin cele de lungă durată, lunare sau anuale.

De asemenea, trebuie facute unele precizări şi anume:

- concentraţia unui poluant în aer este o mărime aleatoare caracterizată prin fluctuaţii imprevizibile, datorate preponderent turbulenţei atmosferice dar şi fluctuaţiilor emisiei;

- se defineşte norma de calitate a aerului pentru un poluant dat ce trebuie sa cuprindă concentraţia maximă admisă medie pentru un interval de timp, frecvenţă f asociata C.M.A. şi intervalul de referinţă I;

- norma pentru un poluant, într-un punct dat din zona de interes, este respectată dacă C.M.A. medie pe intervalul ν este atinsa sau depăşită cu o frecvenţă cel mult egală cu f in intervalul de timp I.

Preview document

Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 1
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 2
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 3
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 4
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 5
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 6
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 7
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 8
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 9
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 10
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 11
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 12
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 13
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 14
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 15
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 16
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 17
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 18
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 19
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 20
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 21
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 22
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 23
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 24
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 25
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 26
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 27
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 28
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 29
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 30
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 31
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 32
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 33
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 34
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 35
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 36
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 37
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 38
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 39
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 40
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 41
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 42
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 43
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 44
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 45
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 46
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 47
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 48
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 49
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 50
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 51
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 52
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 53
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 54
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 55
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 56
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 57
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 58
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 59
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 60
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 61
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 62
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 63
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 64
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 65
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 66
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 67
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 68
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 69
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 70
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 71
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 72
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 73
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 74
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 75
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 76
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 77
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 78
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 79
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 80
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 81
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 82
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 83
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 84
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 85
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 86
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 87
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 88
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 89
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 90
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 91
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 92
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 93
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 94
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 95
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 96
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 97
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 98
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 99
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 100
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 101
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 102
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 103
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 104
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 105
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 106
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 107
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 108
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 109
Proiectarea unei instalații de adsorbție a compușilor organici volatili - Pagina 110

Conținut arhivă zip

  • Proiectarea unei Instalatii de Adsorbtie a Compusilor Organici Volatili.docx

Alții au mai descărcat și

Acidul glutamic

Capitolul I Memoriu tehnic Aminoacizii sunt combinaţii organice care conţin în moleculă una sau mai multe grupări amino şi carboxilice....

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi aciclice saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Depozitarea Controlată a Deșeurilor Solide Municipale

INTRODUCERE STUDIUL VALORIFICĂRII GAZULUI DE DEPOZIT Biogazul ( gazul de depozit ) este un gaz combustibil obţinut în procesul de tratare a...

Groapă de gunoi ecologică

1.Date generale ale proiectului 1.1 Titlul Proiectului Groapa de gunoi aecologica 1.2 Introducere.Scopul proiectului În prezent deseurile...

Utilaj Petrolier

Cap. I Analiza constructiv-funcţională a princioalelor tipuri de rezervoare atmosferice utilizate la depozitarea produselor petroliere...

Tehnici de construcție și protecție a rampelor ecologice de depozitare a deșeurilor

Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Reciclarea și tratarea deșeurilor - crearea unui depozit ecologic de deșeuri în Comuna Ocna Sugatag

1.Caracterizarea orasului Amplasare geografica. Nivelul social-economic al orasului. Localitatea Ocna Șugatag este situată pe interfluviul dintre...

Instalații pentru reciclarea deșeurilor - depozitare deșeuri

1. Depozitarea deseurilor Un depozit este definit ca fiind orice amplasament pentru eliminarea finala a deseurilor prin depozitare pe sol sau in...

Procesarea Deșeurilor

Dezvoltarea culturală a umanităţii de la societatea nomadă la cele sedentare şi ulterior dezvoltarea oraşelor a creeat necesitatea gestiunii...

Tehnologii de tratare a gazelor la final de proces

Sursele gazelor reziduale pot fi clasificate după temperatura la care se desfasoara procesul poluant in: - procese ce decurg la temperaturi...

Ai nevoie de altceva?