Tehnologia Obtinerii Berii din Malt

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 25789
Mărime: 2.37MB (arhivat)
Cost: 8 puncte
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SPECIALIZAREA : CHIMIE ALIMENTARA SI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

Cuprins

Tema de priectare

Memoriu tehnic

Capitolul I. Tehnologia fabricaţiei 5

I.1 Domenii de utilizare şi proprietăţile produsului 5

I.2 Variantele tehnologice de obţinere a berii 12

I.3 Alegerea variantei optime 13

I.4 Descrierea procesului tehnologic adoptat 14

I.4.1 Schema bloc de fabricare a berii şi descrierea detaliată a procesului 20

I.4.2 Materii prime intermediare şi auxiliare 28

I.4.3 Consideraţii teoretice asupra procesului tehnologic adoptat 37

I.4.3.1 Mecanismul reacţiilor biochimice 37

I.4.3.2 Cinetica reacţiilor biochimice 39

I.4.3.3 Termodinamica proceselor biochimice 47

I.5 Bilanţul de material 48

Capitolul II. Proiectarea bioreactorului 55

II.1 Alegerea materialului de construcţie şi probleme de coroziune 56

II.2 Determinarea dimensiunilor geometrice ale bioreactorului 58

II.2.1 Calcule de rezistenţă mecanică 60

II.2.2 Dimensionare manta 62

II.3 Dimensionarea şi verificarea suprafeţei de transfer termic 63

II.3.1 Bilanţul termic 63

II.3.2 Verificarea suprafeţei de transfer termic necesară 66

II.3.3 Determinarea grosimii izolaţiei 71

II.4 Consumul de energie la amestecare 74

II.4.1 Calculul de rezistenţă al arborelui agitatorului 76

II.5 Racorduri 77

II.6 Calcului masei aparatului.Suporţi 79

II.7 Fişa tehnică 82

Capitolul III. Controlul fabricaţiei 83

III.1 Controlul, reglarea şi automatizarea procesului tehnologic 83

III.2 Controlul de calitate 87

III.2.1 Metode de analiză a materiilor prime şi auxiliare 87

III.2.2 Metode de analiză a produsului finit 89

Cpitolul IV. Utilităţi 91

Capitolul V. Produse secudare, deşeuri de fabricaţie, epurarea apelor reziduale 93

Capitolul VI. Transport , ambalare , depozitare 97

Capitolul VII. Norme de protecţia muncii, de prevenirea şi stingerea incendiilor 98

VII.1 Tehnica securităţii şi igiena muncii 98

VII.2 Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 99

Bibliografie 101

Extras din document

Berea este o băutură alcoolică nedistilată, obţinută în urma fermentaţiei acoolice folosind ca materii prime apa, hamei, drojdii (din familia Sacharomices Cerevisiae ) şi malţ din orz. Este o băutură alcoolica ce ajuta la hidratare ,conţinând 88% apă.În cadrul acestui proiect sunt prezentate importanţa berii , metoda de obţinere , utilajele folosite în procesul de fabricaţie

Lucrare este structurată în mai multe capitole :în cadrul capitolului întâi sunt prezentate domeniile de utilizare ale berii , proprietăţile fizice şi chimice , alegerea variantei optime , materialele principale si auxiliare , cinetica şi bilanţul de materiale

În cadrul capitolului al doilea este prezentată proiectarea utilajului principal: bioreactorul , acesta are funcţionare discontinuă, prevazut cu manta exterioară, agitator tip turbina cu racorduri de alimentarea a mediului de cultură, a agentului anti spumant, dioxidului de carbon, agent termic, racord pentru termometru, gură de vizitare și cu racorduri de evacuare a lichidului de fermentație, agentului termic.

În capitolul trei este preuentat controlul fabricaţiei , reglarea automata, controlul parametrilor ,nivel ,dioxid de carbon ,temperature şi in acest capitol mai sunt prezentate metodele de analiză a materiilor prime, intermediare şi produsului finit.

În capitolul patru sunt prezentate utilităţile: apa, energia electrică.

În capitolul cinci, şase şi şapte sunt prezentate apele folosite, apele reziduale , transportul, ambalarea, depozitarea şi normele de protecţia muncii.

În anexe sunt ataşate planşe, cuprinzând bioreactorul, schema tehnologicǎ de obtinere a berii, schema de automatizare a bioreactorului.

Capitolul I

Tehnologia de fabricaţie

I.1. Domeniile de utilizare şi proprietăţile produsului

I.1.1. Domenii de utilizare

În afara faptului că îţi potoleşte setea, berea poate fi utilizată şi pentru treburile casnice. În ultimul timp, datorită conţinutului de vitamine şi minerale, berea a început să fie folosită şi în industria cosmeticelor. Producătorii o includ mai ales în şampoane şi tratamente pentru păr, dar are efecte pozitive şi asupra pielii. În Austria, Cehia si Germania există de mult timp centre spa specializate în tratamente cu bere. Se pot face băi în bere calduţă, masaje cu produse pe baza de bere. Băutura conţine un număr mare de minerale (magneziu, potasiu, fosfor, seleniu) şi este plină de vitamine, în special din grupul B: biotina (B7), niacina (B3), acid pantotenic (B5), riboflavina (B2), piridoxina (B6), acid folic (B9), cobalamina (B12). O lista lungă pentru o singură bautură, mai ales una alcoolică.

Berea face minuni în îngrijirea părului deteriorat, fără volum şi strălucire. Drojdia şi hameiul dau volum părului, refăcând cuticulele deteriorate. Aciditatea berii ajută la îndepartarea urmelor de fixativ, spumă, ceară, gel de păr. Deşi părul este principalul "beneficiar" al vitaminelor şi mineralelor din bere, o poţi introduce şi în măştile pentru faţă.

Berea este bună şi în grădină. Ea poate fi considerată un veritabil îngrăşământ pentru iarbă. Prin conţinutul său de zahăr şi substanţe nutritive, ajută la dezvoltarea mai rapidă a ierbii. [2]

Ansamblul componenţilor şi în special de CO2, din bere, conferă un efect răcoritor şi de stimulare a digestiei. Prin evaporarea unor cantităţi de CO2 antrenate prin bule, ce se degajă în cavitatea bucală şi traectul intestinal, se măreşte efectul răcoritor caracteristic băuturilor carbogazoase şi se stimulează secreţia de suc gastric. Sustanţele amare din hamei exercită un efect slab de obosire, ele fiind utilizate, de altfel, în reţeta unor tranchilizante. [3]

Bibliografie

Petre Berzescu, Mircea Dumitrescu, Train Hopulele, Iosif Kathrein, Antoneta Stoicescu “Tehnologia berii şi a malţului”, Editura: Ceres, Bucureşti, 1981

http://www.scribd.ro -Biotehnologia berii

Eugen Horoba, Emil Mureșan, Gheorghe Cristian, „Reactoare în industria chimică organică. Îndrumar de proiectare”, Editura Politehnium, Iași, 2009

STAS

Radu Z. Tudose, Ioan Ibănescu, Alexandru Stancu, Liviu Popovici, Florin Vitan, Anca Băcăoanu, Doina Horoba, Anca Moise, Stelian Popescu, Sorin Cârstea “Fenomene de transfer și utilaje în industria chimică. Îndrumar de proiectare”, Editura Institutul Politehnic, Iași, 1990

Constantin Banu “Tratat de inginerie alimentară”, vol I, Editura: Agir, Bucureşti

Silvia Curteanu, Ştefan Ungureanu, “Automatizări în industria chimică”, Editura Iaşi, 2000

Metaboliți secundari și bioreactoare

Pavlov

T. Teodorescu, Evacuarea și epurarea apelor uzate din industria alimentară

Mircea Negulescu. Epurarea apelor uzate industrial, vol I

vol II, C.Banu, Tehnologii alimentare “Tratat de industrie alimentară”, editura ASAB, 2009

V. Magearu „Controlul analitic al proceselor biotehnologice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1992

Dan, Valentina, Controlul microbiologic al produselor alimentare, Universitatea Galaţi, 1991

Preview document

Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 1
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 2
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 3
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 4
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 5
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 6
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 7
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 8
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 9
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 10
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 11
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 12
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 13
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 14
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 15
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 16
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 17
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 18
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 19
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 20
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 21
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 22
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 23
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 24
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 25
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 26
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 27
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 28
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 29
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 30
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 31
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 32
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 33
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 34
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 35
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 36
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 37
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 38
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 39
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 40
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 41
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 42
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 43
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 44
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 45
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 46
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 47
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 48
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 49
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 50
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 51
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 52
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 53
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 54
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 55
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 56
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 57
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 58
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 59
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 60
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 61
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 62
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 63
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 64
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 65
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 66
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 67
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 68
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 69
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 70
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 71
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 72
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 73
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 74
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 75
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 76
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 77
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 78
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 79
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 80
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 81
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 82
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 83
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 84
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 85
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 86
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 87
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 88
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 89
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 90
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 91
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 92
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 93
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 94
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 95
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 96
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 97
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 98
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 99
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 100
Tehnologia Obtinerii Berii din Malt - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Obtinerii Berii din Malt.doc

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Reactoare Chimice

Ingineria reacţiilor de polimerizare vizează următoarele obiective: - Intensificarea reacţiilor elementare corespunzătoare mecanismelor de...

Ai nevoie de altceva?