Tehnologia obținerii berii din malț

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 25789
Mărime: 2.37MB (arhivat)
Cost: 12 puncte
FACULTATEA DE INGINERIE CHIMICĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI SPECIALIZAREA : CHIMIE ALIMENTARA SI TEHNOLOGII BIOCHIMICE

Cuprins

Tema de priectare

Memoriu tehnic

Capitolul I. Tehnologia fabricaţiei 5

I.1 Domenii de utilizare şi proprietăţile produsului 5

I.2 Variantele tehnologice de obţinere a berii 12

I.3 Alegerea variantei optime 13

I.4 Descrierea procesului tehnologic adoptat 14

I.4.1 Schema bloc de fabricare a berii şi descrierea detaliată a procesului 20

I.4.2 Materii prime intermediare şi auxiliare 28

I.4.3 Consideraţii teoretice asupra procesului tehnologic adoptat 37

I.4.3.1 Mecanismul reacţiilor biochimice 37

I.4.3.2 Cinetica reacţiilor biochimice 39

I.4.3.3 Termodinamica proceselor biochimice 47

I.5 Bilanţul de material 48

Capitolul II. Proiectarea bioreactorului 55

II.1 Alegerea materialului de construcţie şi probleme de coroziune 56

II.2 Determinarea dimensiunilor geometrice ale bioreactorului 58

II.2.1 Calcule de rezistenţă mecanică 60

II.2.2 Dimensionare manta 62

II.3 Dimensionarea şi verificarea suprafeţei de transfer termic 63

II.3.1 Bilanţul termic 63

II.3.2 Verificarea suprafeţei de transfer termic necesară 66

II.3.3 Determinarea grosimii izolaţiei 71

II.4 Consumul de energie la amestecare 74

II.4.1 Calculul de rezistenţă al arborelui agitatorului 76

II.5 Racorduri 77

II.6 Calcului masei aparatului.Suporţi 79

II.7 Fişa tehnică 82

Capitolul III. Controlul fabricaţiei 83

III.1 Controlul, reglarea şi automatizarea procesului tehnologic 83

III.2 Controlul de calitate 87

III.2.1 Metode de analiză a materiilor prime şi auxiliare 87

III.2.2 Metode de analiză a produsului finit 89

Cpitolul IV. Utilităţi 91

Capitolul V. Produse secudare, deşeuri de fabricaţie, epurarea apelor reziduale 93

Capitolul VI. Transport , ambalare , depozitare 97

Capitolul VII. Norme de protecţia muncii, de prevenirea şi stingerea incendiilor 98

VII.1 Tehnica securităţii şi igiena muncii 98

VII.2 Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor 99

Bibliografie 101

Extras din document

Berea este o băutură alcoolică nedistilată, obţinută în urma fermentaţiei acoolice folosind ca materii prime apa, hamei, drojdii (din familia Sacharomices Cerevisiae ) şi malţ din orz. Este o băutură alcoolica ce ajuta la hidratare ,conţinând 88% apă.În cadrul acestui proiect sunt prezentate importanţa berii , metoda de obţinere , utilajele folosite în procesul de fabricaţie

Lucrare este structurată în mai multe capitole :în cadrul capitolului întâi sunt prezentate domeniile de utilizare ale berii , proprietăţile fizice şi chimice , alegerea variantei optime , materialele principale si auxiliare , cinetica şi bilanţul de materiale

În cadrul capitolului al doilea este prezentată proiectarea utilajului principal: bioreactorul , acesta are funcţionare discontinuă, prevazut cu manta exterioară, agitator tip turbina cu racorduri de alimentarea a mediului de cultură, a agentului anti spumant, dioxidului de carbon, agent termic, racord pentru termometru, gură de vizitare și cu racorduri de evacuare a lichidului de fermentație, agentului termic.

În capitolul trei este preuentat controlul fabricaţiei , reglarea automata, controlul parametrilor ,nivel ,dioxid de carbon ,temperature şi in acest capitol mai sunt prezentate metodele de analiză a materiilor prime, intermediare şi produsului finit.

În capitolul patru sunt prezentate utilităţile: apa, energia electrică.

În capitolul cinci, şase şi şapte sunt prezentate apele folosite, apele reziduale , transportul, ambalarea, depozitarea şi normele de protecţia muncii.

În anexe sunt ataşate planşe, cuprinzând bioreactorul, schema tehnologicǎ de obtinere a berii, schema de automatizare a bioreactorului.

Capitolul I

Tehnologia de fabricaţie

I.1. Domeniile de utilizare şi proprietăţile produsului

I.1.1. Domenii de utilizare

În afara faptului că îţi potoleşte setea, berea poate fi utilizată şi pentru treburile casnice. În ultimul timp, datorită conţinutului de vitamine şi minerale, berea a început să fie folosită şi în industria cosmeticelor. Producătorii o includ mai ales în şampoane şi tratamente pentru păr, dar are efecte pozitive şi asupra pielii. În Austria, Cehia si Germania există de mult timp centre spa specializate în tratamente cu bere. Se pot face băi în bere calduţă, masaje cu produse pe baza de bere. Băutura conţine un număr mare de minerale (magneziu, potasiu, fosfor, seleniu) şi este plină de vitamine, în special din grupul B: biotina (B7), niacina (B3), acid pantotenic (B5), riboflavina (B2), piridoxina (B6), acid folic (B9), cobalamina (B12). O lista lungă pentru o singură bautură, mai ales una alcoolică.

Berea face minuni în îngrijirea părului deteriorat, fără volum şi strălucire. Drojdia şi hameiul dau volum părului, refăcând cuticulele deteriorate. Aciditatea berii ajută la îndepartarea urmelor de fixativ, spumă, ceară, gel de păr. Deşi părul este principalul "beneficiar" al vitaminelor şi mineralelor din bere, o poţi introduce şi în măştile pentru faţă.

Berea este bună şi în grădină. Ea poate fi considerată un veritabil îngrăşământ pentru iarbă. Prin conţinutul său de zahăr şi substanţe nutritive, ajută la dezvoltarea mai rapidă a ierbii. [2]

Ansamblul componenţilor şi în special de CO2, din bere, conferă un efect răcoritor şi de stimulare a digestiei. Prin evaporarea unor cantităţi de CO2 antrenate prin bule, ce se degajă în cavitatea bucală şi traectul intestinal, se măreşte efectul răcoritor caracteristic băuturilor carbogazoase şi se stimulează secreţia de suc gastric. Sustanţele amare din hamei exercită un efect slab de obosire, ele fiind utilizate, de altfel, în reţeta unor tranchilizante. [3]

Bibliografie

Petre Berzescu, Mircea Dumitrescu, Train Hopulele, Iosif Kathrein, Antoneta Stoicescu “Tehnologia berii şi a malţului”, Editura: Ceres, Bucureşti, 1981

http://www.scribd.ro -Biotehnologia berii

Eugen Horoba, Emil Mureșan, Gheorghe Cristian, „Reactoare în industria chimică organică. Îndrumar de proiectare”, Editura Politehnium, Iași, 2009

STAS

Radu Z. Tudose, Ioan Ibănescu, Alexandru Stancu, Liviu Popovici, Florin Vitan, Anca Băcăoanu, Doina Horoba, Anca Moise, Stelian Popescu, Sorin Cârstea “Fenomene de transfer și utilaje în industria chimică. Îndrumar de proiectare”, Editura Institutul Politehnic, Iași, 1990

Constantin Banu “Tratat de inginerie alimentară”, vol I, Editura: Agir, Bucureşti

Silvia Curteanu, Ştefan Ungureanu, “Automatizări în industria chimică”, Editura Iaşi, 2000

Metaboliți secundari și bioreactoare

Pavlov

T. Teodorescu, Evacuarea și epurarea apelor uzate din industria alimentară

Mircea Negulescu. Epurarea apelor uzate industrial, vol I

vol II, C.Banu, Tehnologii alimentare “Tratat de industrie alimentară”, editura ASAB, 2009

V. Magearu „Controlul analitic al proceselor biotehnologice”, Editura Tehnică, Bucureşti, 1992

Dan, Valentina, Controlul microbiologic al produselor alimentare, Universitatea Galaţi, 1991

Preview document

Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 1
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 2
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 3
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 4
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 5
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 6
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 7
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 8
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 9
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 10
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 11
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 12
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 13
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 14
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 15
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 16
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 17
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 18
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 19
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 20
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 21
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 22
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 23
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 24
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 25
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 26
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 27
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 28
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 29
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 30
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 31
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 32
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 33
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 34
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 35
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 36
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 37
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 38
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 39
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 40
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 41
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 42
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 43
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 44
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 45
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 46
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 47
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 48
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 49
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 50
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 51
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 52
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 53
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 54
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 55
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 56
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 57
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 58
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 59
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 60
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 61
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 62
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 63
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 64
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 65
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 66
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 67
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 68
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 69
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 70
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 71
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 72
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 73
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 74
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 75
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 76
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 77
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 78
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 79
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 80
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 81
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 82
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 83
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 84
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 85
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 86
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 87
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 88
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 89
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 90
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 91
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 92
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 93
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 94
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 95
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 96
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 97
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 98
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 99
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 100
Tehnologia obținerii berii din malț - Pagina 101

Conținut arhivă zip

  • Tehnologia Obtinerii Berii din Malt.doc

Alții au mai descărcat și

Coroziunea

6. METODE DE PROTECTIE ANTICOROSIVA A MATERIALELOR METALICE Protectia împotriva coroziunii reprezinta totalitatea masurilor care se iau pentru a...

Hidrocarburi Aciclice Saturate (Alcani)

Hidrocarburile aciclice saturate numite alcani sau parafine, au formula generala CnH2n+2. Conform cu aceasta formula fiecare termen din seria...

Te-ar putea interesa și

Studiul Procesului Tehnologic de Obtinere a Berii si Controlul Calitatii Berii Conform Planului Haccp - Determinarea Oligoelementelor din Cateva Tipuri de Bere

CUVÂNT ÎNAINTE Datele prezentate în această lucrare se bazează pe rezultatele obţinute sub îndrumarea şi ajutorul Dl. Prof. univ. Dr. Iosif Gergen...

Caiet de practică - bere

STAGIUL DE PRACTICĂ Perioada de desfăşurare : De la 5 iulie 2010 până la 23 iulie 2010 Program de lucru zilnic, între orele 10:00 – 14:00...

Controlul de calitate pe fluxul tehnologic la obținerea berii blonde

CAPITOLUL I Prezentare generală a berii 1.1. Definirea produsului Bere – băutură slab alcoolică, nedistilată, obţinută prin fermentarea, cu...

Băuturile moderat alcoolice și slab alcoolice

INTRODUCERE Vinificaţia este parte importantă în economia Moldovei, constituind 18%-20% din PIB, angajînd în jurul la 27% din forţa aptă de muncă...

Bilantul de Materiale si Caloric pentru Operatia de Plamadire – Zaharificare dintr-o Sectie de Brasaj a unei Fabrici de Bere

Berea Berea este o băutură alcoolică nedistilată, spumantă, saturată natural cu CO2, cu gust si aroma caracteristice. Berea este un sistem...

Tehnologia Obtinerii Berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Bere cu gust de zmeură

Povestea berii Timisoreana incepea acum aproape 300 de ani in prima fabrica de bere din Romania. De atunci se pastreaza traditia lucrului bine...

Apa în Industria Alimentară

APA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ Apa reprezintă un element indispensabil vieţii, constituind un factor important în aproape toate procesele de...

Ai nevoie de altceva?