Acetat de Vinil

Licență
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 84 în total
Cuvinte : 21079
Mărime: 3.97MB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Cuprins

Capitolul I : Tema de proiectare .3

Capitolul II : Generalități .4

Capitolul III : Tehnologia de fabricație .5

3.1 Proprietățile produsului .5

3.2 Variante tehnologice .6

3.3 Alegerea variantei optime .6

3.4 Descrierea procesului tehnologic adoptat .14

3.4.1 Termodinamica procesului .21

3.4.2 Schema de faze și operații .25

3.4.3 Bilanțul de materiale .26

Capitolul IV : Proiectarea reactorului .30

4.1 Alegerea utilajului și a materialului de construcție .32

4.2 Determinarea dimensiunilor geometrice .34

4.3 Calcule de rezistență mecanică .36

4.4 Verificarea suprafeței de transfer de caldură .40

4.4.1 Agenți termici .40

4.4.2 Bilanțul termic .42

4.4.3 Calculul potențialului termic .45

4.4.4 Calculul coeficientul global de transfer de căldură .46

4.5 Determinarea grosimii izolației .50

4.6 Determinarea conexiunilor .54

4.6.1 Calculul racordurilor și adoptarea flanșelor .54

4.6.2 Dispozitive de vizitare și observație .57

4.6.3 Dispozitive de siguranță contra depășirii presiunii, măsură și control .58

4.7 Suporții .58

4.8 Materiale de etanșare .60

Capitolul V : Utilități .62

5.1 Apă .62

5.2 Abur .63

5.3 Abur comprimat .63

5.4 Vidul .63

5.5 Energie electrică .63

Capitolul VI : Controlul, reglarea și automatizarea procesului tehnologic .64

6.1 Controlul de calitate .64

6.2 Controlul, reglarea și automatizarea reactorului .70

6.2.1 Dispozitive de masură și control .70

6.2.2 Elemente de automatizare .70

Capitolul VII : Produse secundare, posibilitați de valorificare, reciclare și protectia mediului .73

Capitolul VIII : Norme de protecția muncii și norme P.S.I. .77

Bibliografie

Extras din document

Capitolul I : Tema de proiectare

Să se proiecteze o instalație de obținere a acetatului de vinil cu producția de 8000 t/an, ce funcționează timp de 330 de zile pe an, cu o puritate finală de 99,9% .

Capitolul II : Generalități

Homopolimerul acetatului de vinil se utilizează numai sub formă de emulsii și soluții. Din el se prepară și alcoolul polivinilic folosit în mare parte ca fibră, precum și acetali (în special formal și butiral), adezivi și electroizolanți. Copolimerii cu clorura de vinil se utilizează ca material plastic care poate fi extras, injectat, calandrat. Alți copolimeri. În special cu esterii acrilici se utilizează în industria de adezivi și produse peliculogene. Utilizările acetatului de vinil ca intermediar în sinteze chimie sunt foarte restrânse (fabricarea sulfatiazonului).

Dezvoltarea producției, mai accentuată în jurul anilor 1955 - 1965, este data in tabelul 1. Unica materie primă de baza pentru obținerea acetatului de vinil a fost până de curând acetilena din care rezulta acidul acetic, intermediar în sitentza acetatului de vinil. De asemenea, acetatul de vinil se obține din acetaldehida și anhidrida acetica. Recent a căpătat dezvoltare tehnică și importanță, procedeul pornind de la etilenă, prin a carei oxidare cu săruri de paladiu rezultă acetaldehida. Aceasta, supusă în continuare oxidării, trece în acid acetic, care reacționează cu acetilena și formează acetatul de vinil. Sinteza acestuia este posibilă însa și integral din etilenă. Principalele căi practicate în tehnica pentru fabricarea acetatului de vinil sunt reprezentate în fig. 1.

Tabel 1

Țara producatoare 1955 1956 1959 1960 1961 1962 1963 1965

S.U.A - - - 113 124 - 160 210

Japonia 17.7 28.6 54.5 - 108 125 - -

Canada 15.7 - - - - - - -

Franta

- 7.5 - - - - - -

Anglia - - - - - - 22 27

fig. 1

Capitolul III : Tehnologia de fabricație

3.1 Proprietățile produsului și domeniile de utilizare

Acetatul de vinil este un produs chimic industrial, care este produs în cantităţi mari în Statele Unite ale Americii.

Este un lichid limpede, volatil, cu miros înțepător, cu tendință mare spre polimerizare. Este foarte inflamabil şi poate fi aprins de căldură, scântei, sau flăcări.

Servește la fabricarea poliacetatului de vinil și a unor copolimeri (~cu clorură de vinil, etilenă ș.a.). Acetatul de vinil este folosit în obținerea altor substanțe chimice industriale. Aceste substanţe chimice sunt folosite în principal pentru a face adezivi pentru industria de ambalare şi de construcţie. Acestea sunt, de asemenea, folosite pentru a face vopsele, materiale textile şi hârtie. Acetatul de vinil, de asemenea, este folosit ca un strat în folii de plastic pentru ambalarea produsor alimentare şi ca un modificator de amidon alimentar.

Proprietăte Valoare

Masa molară 86.09

Temperatura critică 246°C (474.8°F)

Presiunea critică 39 atm

Punctul de fierbere 760 mm Hg = 72.7°C (162.9°F)

Căldura standard de formare -83 kcal/mol

Căldura de combustie -495 kcal/mol

Indicile de refracție (nD20) 1.3953

Temperatura de autoaprindere 426.9°C (800°F)

Stare fizică Lichidă

Presiunea de vapori la 60 ° C 487.4 mm Hg

Presiunea de vapori la 40 ° C 222.1 mm Hg

Presiunea de vapori la 20 ° C 89.1 mm Hg

Culoare clar și incolor

Greutatea specifică 0.934

Densitatea de vapori 2.97

Vâscozitatea 0.43 cps

Temperatura de îngheț -92.8°C (-135°F)

Căldura specifică 0.46 cal/g °C

Conductivitatea electrică 2.6 x 104 pS/m (1 S = 1 mho)

Limita superioară de imflamabilitate 13.4 vol% în aer

Limita inferioară de imflamabilitate 2.6 vol% în aer

3.2 Variante tehnologice

Posibilități de obținere :

Principala cale de obținere a acetatului de vinil constă în adiția acidului acetic la acetilena :

H3C-COOH + C2H2  H3C-COOCH=CH2

Ca produs secundar se obține diacetatul de etiliden, format fie direct din acid acetic și acetilenă :

2 H3C-COOH + C2H2  (CH3COO)2CH-CH3

Fie prin adiția unui mol de acid la acetatul de vinil :

H3C-COOCH=CH2 + H3C-COOH  (CH3COO)2CH-CH3

Reacția se poate realiza în fază lichidă cât și în fază de vapori.

Acetatul de vinil se poate obține prin reacția acetaldehidei cu anhidrida acetică :

H3C-CHO + (CH3COO)2O  H3C-COOH=CH2 + H3C-COOH

Această reacție, care a constituit mult timp numai o metodă de laborator, stă acum la baza unor procedee industriale.

Un procedeu recent, pentru care nu se cunosc detalii tehnice, constă în tratarea etilenei cu acid acetic în prezență de acetat alcalin, de clorura de paladiu și un sistem redox. Reacția se poate conduce atât în prezență de catalizator lichid cât și de catalizator solid.

Preview document

Acetat de Vinil - Pagina 1
Acetat de Vinil - Pagina 2
Acetat de Vinil - Pagina 3
Acetat de Vinil - Pagina 4
Acetat de Vinil - Pagina 5
Acetat de Vinil - Pagina 6
Acetat de Vinil - Pagina 7
Acetat de Vinil - Pagina 8
Acetat de Vinil - Pagina 9
Acetat de Vinil - Pagina 10
Acetat de Vinil - Pagina 11
Acetat de Vinil - Pagina 12
Acetat de Vinil - Pagina 13
Acetat de Vinil - Pagina 14
Acetat de Vinil - Pagina 15
Acetat de Vinil - Pagina 16
Acetat de Vinil - Pagina 17
Acetat de Vinil - Pagina 18
Acetat de Vinil - Pagina 19
Acetat de Vinil - Pagina 20
Acetat de Vinil - Pagina 21
Acetat de Vinil - Pagina 22
Acetat de Vinil - Pagina 23
Acetat de Vinil - Pagina 24
Acetat de Vinil - Pagina 25
Acetat de Vinil - Pagina 26
Acetat de Vinil - Pagina 27
Acetat de Vinil - Pagina 28
Acetat de Vinil - Pagina 29
Acetat de Vinil - Pagina 30
Acetat de Vinil - Pagina 31
Acetat de Vinil - Pagina 32
Acetat de Vinil - Pagina 33
Acetat de Vinil - Pagina 34
Acetat de Vinil - Pagina 35
Acetat de Vinil - Pagina 36
Acetat de Vinil - Pagina 37
Acetat de Vinil - Pagina 38
Acetat de Vinil - Pagina 39
Acetat de Vinil - Pagina 40
Acetat de Vinil - Pagina 41
Acetat de Vinil - Pagina 42
Acetat de Vinil - Pagina 43
Acetat de Vinil - Pagina 44
Acetat de Vinil - Pagina 45
Acetat de Vinil - Pagina 46
Acetat de Vinil - Pagina 47
Acetat de Vinil - Pagina 48
Acetat de Vinil - Pagina 49
Acetat de Vinil - Pagina 50
Acetat de Vinil - Pagina 51
Acetat de Vinil - Pagina 52
Acetat de Vinil - Pagina 53
Acetat de Vinil - Pagina 54
Acetat de Vinil - Pagina 55
Acetat de Vinil - Pagina 56
Acetat de Vinil - Pagina 57
Acetat de Vinil - Pagina 58
Acetat de Vinil - Pagina 59
Acetat de Vinil - Pagina 60
Acetat de Vinil - Pagina 61
Acetat de Vinil - Pagina 62
Acetat de Vinil - Pagina 63
Acetat de Vinil - Pagina 64
Acetat de Vinil - Pagina 65
Acetat de Vinil - Pagina 66
Acetat de Vinil - Pagina 67
Acetat de Vinil - Pagina 68
Acetat de Vinil - Pagina 69
Acetat de Vinil - Pagina 70
Acetat de Vinil - Pagina 71
Acetat de Vinil - Pagina 72
Acetat de Vinil - Pagina 73
Acetat de Vinil - Pagina 74
Acetat de Vinil - Pagina 75
Acetat de Vinil - Pagina 76
Acetat de Vinil - Pagina 77
Acetat de Vinil - Pagina 78
Acetat de Vinil - Pagina 79
Acetat de Vinil - Pagina 80
Acetat de Vinil - Pagina 81
Acetat de Vinil - Pagina 82
Acetat de Vinil - Pagina 83
Acetat de Vinil - Pagina 84

Conținut arhivă zip

  • Acetat de Vinil.docx

Alții au mai descărcat și

Acetat de Vinil

1.Tema de proiectare Să se proiecteze o instalație tehnologică cu funcționare continuă pentru obținerea acetatului de vinil cu o capacitate de...

Dimensionare schimbator de căldură și coloană de distilare

1.Schimbătorul de căldură 1.1.Ce este un schimbător de căldură? Schimbătorul de căldură este un dispozitiv ce permite transferul de căldură...

Determinarea etanolului din benzină - Metoda HPLC

INTRODUCERE: Când combustibilul este neconform, acesta rezultă de obicei prin adăugarea unui produs cu un cost mai mic, în scopul de a obține...

Analize de Coloranti Organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Ai nevoie de altceva?