Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere

Licență
9/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 127 în total
Cuvinte : 20745
Mărime: 2.20MB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

TEMA DE PROIECTARE 3

CAPITOLUL I MEMORIUL TEHNIC 4

CAPITOLUL II TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE 6

II.1. Aspecte generale privind aminoacizii 7

II.2. Prezentarea produsului 10

II.3. Proprietăţile acidului glutamic 12

II.4. Utilizarile acidului glutamic 16

II.5. Variante tehnologice 16

II.6. Alegerea variantei optime 19

II.7. Descrierea procesului tehnologic adoptat 19

II.7.1. Pregatirea mediului de cultură 21

II.7.2. Sterilizarea mediului de cultură 21

II.7.3. Sterilizarea aerului 23

II.7.4. Fermentaţia 25

II.7.5. Filtrarea lichidului de biosinteză 27

II.7.6. Cristalizarea 29

II.7.7. Dizolvarea 29

II.7.8. Uscarea 29

II.8. Materii prime, intermediare şi auxiliare 29

II.9. Mecanismul de biosinteză al acidului glutamic 38

II.9.1. Cinetica proceselor de fermentaţie discontinuă 39

II.9.2. Aspecte termodinamice ale proceselor fermentative 42

II.10. Bilanţuri de materiale 45

CAPITOLUL III PROIECTAREA BIOREACTORULUI 57

III.1. Alegerea materialului de construcție și probleme de coroziune 58

III.2. Dimensionarea bioreactorului 58

III.2.1. Calcule de rezistență mecanică 61

III.2.2. Dimensionarea mantalei 62

III.3. Dimensionarea și verificarea suprafeței de transfer termic 63

III.3.1. Bilanț termic 63

III.3.2. Verificarea suprafeței de transfer de căldură 65

III.3.3. Determinarea grosimii izolației termice 72

III.4. Consumul de energie la amestecare 76

III.4.1. Calculul de rezistență al arborelui agitatorului 79

III.4.2. Dimensionare barbotor 79

III.5. Racorduri 82

III.6. Suporturi 85

CAPITOLUL IV CONTROLUL FABRICAȚIEI 90

IV.1. Controlul, reglarea şi automatizarea procesului tehnologic 91

IV.2. Controlul de calitate 100

IV.2.1. Metode de analiză ale materiilor prime şi intermediare 100

IV.2.2. Metode de analiza a produsului finit 109

CAPITOLUL V PRODUSE SECUNDARE. DEȘEURI DE FABRICAȚIE. EPURAREA APELOR REZIDUALE 111

CAPITOLUL VI TRANSPORT, AMBALARE, DEPOZITARE 114

CAPITOLUL VII UTILITĂȚI 118

CAPITOLUL VIII TEHNICA SECURITĂȚII ȘI IGIENA MUNCII. MĂSURI P.S.I 121

BIBLIOGRAFIE: 126

Extras din document

TEMA DE PROIECTARE

Să se proiecteze instalația pentru obținerea acidului glutamic cu o productivitate de 34 t/an.

CAPITOLUL I

MEMORIUL TEHNIC

Memoriu tehnic

În cadrul acestei lucrări s-a prezentat tehnologia obținerii acidului glutamic din surse de carbon, surse de azot, minerale și vitamine pentru dezvoltarea corespunzătoare a microorganismului producător, M. glutamicus.

În capitolul II s-a descris tehnologia de fabricaţie. Astfel, s-a prezentat produsul și domeniile de utilizare, s-au enumerat pricipalele variante tehnologice, iar din acestea s-a ales varianta optimă argumentată de avantajele pe care le prezintă în comparație cu celelalte. Procesul tehnologic a fost descris în detaliu, s-au specificat materiile prime, intermediare și auxiliare; s-au prezentat: mecanismul, cinetica și termodinamica reacţiilor biochimice, s-a făcut bilanţul de materiale și s-au determinat consumurile specifice.

În capitolul III s-a proiectat bioreactorul pentru obținerea acidului glutamic.

În capitolul IV s-au prezentat elementele de automatizare şi de realizare a controlului procesului tehnologic pentru buna funcţionare a instalaţiei.

Capitolul V descrie valorificarea produselor secundare rezultate din procesul de obținere a acidului glutamic, cât și deșeurile de fabricație. Tot în acest capitol sunt prezentate și metodele de epurare a apelor reziduale dar și a gazelor rezultate din proces.

În capitolul VI sunt prezentate condițiile de ambalare, depozitare și de transport ale materiilor prime, intermediare și auxiliare dar și cele pentru produsul finit.

Capitolul VII conține utilitățile care sunt folosite în procesul de obținerii acidului glutamic.

Capitolul VIII cuprinde norme de protecție a muncii și P.S.I. care trebuiesc respectate pentru buna desfăsurare a procesului tehnologic de obținere a acidului glutamic.

În anexe sunt atașate 2 planșe cuprinzând schema tehnologică de obținere a acidului glutamic și bioreactorul.

CAPITOLUL II

TEHNOLOGIA DE FABRICAȚIE

II.1. Aspecte generale privind aminoacizii

Aminoacizii sunt acizi carboxilici în structura cărora intra una sau mai multe grupări amino, de asemenea, aminoacizii intră şi în structura proteinelor, ei fiind unitatea structurală şi fundamentală a acestora. Hidroliza acidă a proteinelor conduce la compuşi organici simpli cu masă moleculară mică, numiţi α-aminoacizi. Aceştia conţin cel puţin o grupare carboxil şi o grupare α-amino, deosebindu-se prin structura radicalilor R sau a catenelor laterale. [1]

Producţia industrială a aminoacizilor, prin tehnologii de biosinteză, a început odata cu descoperirea, de către Kinoshita şi Colab în anul 1957, a microorganismului Micrococcus glutamicus, un eficient producător de acid glutamic.

În prezent, prin tehnologii de biosinteză, se obţine un mare număr de aminoacizi, iar elucidarea mecanismului de biosinteză a permis ridicarea randamentelor în fazele de fermentaţie şi optimizarea lor. Tehnicile utilizate în producţia aminoacizilor au fost extinse şi la obţinerea acizilor nucleici. [2]

Se deosebesc trei tipuri de aminoacizi:

- aminoacizi naturali – aceştia se găsesc în natură în stare liberă însa în cantităţi relativ mici;

- aminoacizi fundamentali – sunt 20 de aminoacizi fundamentali, ei intra în compoziţia proteinelor, combinându-se la infinit între ei prin legaturi amidice;

- aminoacizi esenţiali – sunt 9 aminoacizi esenţiali, deoarece organismele animalelor nu pot sintetiza toţi cei 20 de aminoacizi fundamentali la fel ca şi plantele, cei esenţiali trebuie preluaţi din hrană.

Prin hidroliza proteinelor în prezența de acid sulfuric concentrate și în prezenta căldurii se evidențiază prezența în compoziția acestora a celor 20 de aminoacizi fundamentali. [1]

Bibliografie

1. C. Şoldea, A. Chichirău, Elemente de biochimie, Ed. Corson, Iaşi, 1999

2. C. Oniscu, Tehnologia produselor de biosinteză, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1978

3. E. Soru, Biochimie medicală, vol. I, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1959

4. C. Banu, Aplicații ale aditivilor și ingredientelor în industria alimentară, Ed. ASAB, București, 2010

5. I. F. Dumitru, Biochimie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980

6. E. Felszeghy, A. Abraham, Biochimie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972

7. C. D. Neniţescu, Chimie organică, (vol. I), Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980

8. D. Caşcaval, C. Oniscu, A. I. Galaction, Inginerie biochimică şi biotehnologie. 2. Bioreactoare, Ed. IntelGlobal, Iaşi, 2002

9. C. Oniscu, D. Caşcaval, Inginerie biochimică şi biotehnologie. 1. Ingineria proceselor biotehnologice, Ed. IntelGlobal, Iaşi, 2002

10. D. Caşcaval, C. Oniscu, A. I. Galaction, Inginerie biochimică şi biotehnologie. 3. Procese de separare, Ed. Performantica, Iaşi, 2004

11. I. Şt. Bontaş, Microbiologie industriala, Lit. U.T.I., 1996

12. E. Horoba, E. Mureșan, Gh. Cristian, Reactoare în industria chimică organică – Îndrumar de proiectare, Ed. Politehnium, Iași, 2009

13. S.Curteanu, S. Ungureanu, Automatizări în industria chimică, Lit. U.T.I. Iaşi, 2000

14. V. Magearu, Controlul analitic al proceselor biotehnologice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1992

15. STAS SR9-A1

16. STAS 2710-70

17. STAS 5698-87

18. STAS 339-80

19. STAS 97-80

20. STAS 3682-80

21. STAS 6536-87

22. M. Aluaș, S. Simon, Metode experimentale avansate pentru studiul și analiza bio-nano-sistemelor, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2012

23. D. Șuteu, A. Blaga, Biotehnologii în protecția mediului, Ed. Performantică, Iași, 2011

24. Materials Safety Data Sheets – Catalog Sigma-Aldrids

25. R. Tudose, A. Moise, Fenomene de Transfer și Utilaje Specifice în Industria Chimică – Îndrumar de Proiectare, Institutul Politehnic, Iași, 1990

Preview document

Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 1
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 2
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 3
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 4
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 5
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 6
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 7
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 8
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 9
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 10
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 11
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 12
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 13
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 14
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 15
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 16
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 17
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 18
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 19
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 20
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 21
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 22
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 23
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 24
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 25
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 26
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 27
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 28
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 29
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 30
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 31
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 32
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 33
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 34
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 35
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 36
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 37
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 38
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 39
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 40
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 41
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 42
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 43
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 44
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 45
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 46
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 47
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 48
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 49
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 50
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 51
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 52
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 53
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 54
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 55
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 56
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 57
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 58
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 59
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 60
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 61
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 62
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 63
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 64
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 65
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 66
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 67
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 68
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 69
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 70
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 71
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 72
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 73
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 74
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 75
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 76
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 77
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 78
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 79
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 80
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 81
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 82
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 83
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 84
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 85
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 86
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 87
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 88
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 89
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 90
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 91
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 92
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 93
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 94
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 95
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 96
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 97
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 98
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 99
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 100
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 101
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 102
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 103
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 104
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 105
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 106
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 107
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 108
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 109
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 110
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 111
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 112
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 113
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 114
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 115
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 116
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 117
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 118
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 119
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 120
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 121
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 122
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 123
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 124
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 125
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 126
Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere - Pagina 127

Conținut arhivă zip

  • Acid Glutamic - Tehnologie de Obtinere.docx

Alții au mai descărcat și

Tehnologia Fabricatiei Acidului Glutamic

Cap II Tehnologia de fabricatie II.1. Domenii de utilizare si proprietatile Produsului Aspecte generale privind aminoacizii Aminoacizii sunt...

Analize de Coloranti Organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Acid lactic

1.Generalităţi Acidul lactic (denumire standard IUPAC: acid 2-hidroxipropanoic), este cunoscut popular şi ca „acid laptic”. [1] Acesta este un...

Ai nevoie de altceva?