Caracterizarea si Controlul unor Compusi Biochimici prin Metode Electroanalitice

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Aceasta licenta trateaza Caracterizarea si Controlul unor Compusi Biochimici prin Metode Electroanalitice.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 70 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, o poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte.

Domeniu: Chimie Organica

Cuprins

Capitolul 1 Introducere
1.1 Caracteristicile generale ale metodelor electroanalitice
1.2 Caracteristicile generale ale aparatelor utilizate în tehnicile electroanalitice
1.3 Potenţial de electrod.Ecuaţia lui Nernst
1.4 Echilibre redox în sisteme eterogene.Celula electrochimică
1.5 Clasificarea metodelor electrochimice de analiză
Capitolul 2 Metode electrochimice de analiză
2.1 Metode potenţiometrice
2.2 Polarografia clasică
2.3 Voltametria
Capitolul 3 Aplicaţii
3.1 Informaţii obţinute cu ajutorul tehnicilor electrochimice
3.1.1 Reversibilitatea preceselor redox, în special a compuşilor biochimici
3.1.2 Elucidarea structurii şi identificarea compuşilor
3.1.3 Cercetarea şi elucidarea proceselor de electrod
3.2 Pregătirea probelor pentru realizarea experimentului polarografic
şi voltametric pentru moleculele de interes biologic
3.3 Influenţa impurităţilor şi necesitatea purificării reactivilor utilizaţi
3.4 Necesitatea dezoxigenării soluţiilor înaintea efectuării experimentului
electroanalitic
3.5 Aplicaţiile analitice ale metodelor electrochimice
3.5.1 Determinarea prin potenţiometrie de “stripping” a urmelor
de Cd2+,Pb2+,Cu2+ şi Bi3+
3.5.2 Determinarea prin voltametrie de “stripping” a microurmelor de Ag+ ,
testosteron şi I-
3.5.3 Determinarea prin voltametrie de “stripping” a Cd2+, Pb2+ şi Cu2+
3.5.4 Determinarea prin voltametrie ciclică a O2 şi a 2-nitropropanului
3.5.5 Determinarea potenţiometrică a heparinei
3.5.6 Determinarea polarografică în curent direct şi în puls diferenţial
a clordiazepoxid
3.5.7 Determinarea polarografică a N – nitrozoprolinei şi
N – nitrozodietanolaminei
3.5.8 Determinarea prin voltametrie ciclică a dopaminei
3.5.9 Studiul comportamentului redox a cloramfenicolului prin
voltametrie ciclică
Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1

Introducere

1.1 Caracteristicile generale ale metodelor electroanalitice

Electrochimia are ca obiect măsurarea unui semnal de natură electrică asociat

unui sistem chimic,care se află încorporat într-o celulă electrochimică.

Celula electrochimică reprezintă un sistem format din doi sau mai mulţi electrozi imersaţi într-un fond electrolitic,electrozi care funcţionează ca traductori între sistemul chimic şi un sistem electric exterior, în care parametrii electrici pot fi măsuraţi sau controlaţi, (Tănase,1997).

Chimia electroanalitică sau electroanaliza foloseşte principiile electrochimiei în scopul realizării analizei chimice.Pentru aceasta,mărimea unui semnal electric,cum ar fi: potenţialul unui electrod indicator,intensitatea curentului electric de electroliză sau cantitatea de electricitate transferată,care provine din procesele ce se produc într-o celulă electrochimică,este legată de activitatea sau concentraţia unei anumite specii chimice prezente în celula electrochimică – analitul.

Reacţiile chimice provocate cu ajutorul unui electrod aflat sub influenţa unui potenţial electric,diferit de potenţialul de echilibru,poartă denumirea de reacţie electrochimică.Această reacţie electrochimică are o serie de parametri caracteristici: potenţialul aplicat electrodului de lucru,intensitatea curentului care străbate celula electrochimică şi cantitatea de electricitate necesară decurgerii cantitative a reacţiei.Pe baza cunoaşterii corelatiilor dintre aceşti parametri s-au dezvoltat următoarele tehnici electrochimice generale de analiză: potenţiometrice,amperometrice şi coulometrice,ce au la bază producerea reacţiilor cu transfer de electroni la suprafaţa unui electrod.Interpretarea din punct de vedere analitic al fenomenelor fizice şi chimice care se produc într-o celulă electrochimică la interfaţa electrod-soluţie,folosind în acest sens doi parametri principali,tensiunea din celulă,εcel ,şi intensitatea curentului care o străbate,i,poartă denumirea de voltamperometrie sau voltametrie.

Prin proces de electrod se înţelege totalitatea reacţiilor electrochimice şi a fenomenelor de transport ale speciilor electrochimic-active aflate în celula electrochimică, (Harris,1995; Nemţoi,1993).

Tehnicile electroanalitice prezintă anumite trăsături şi caracteristici care fac electroanaliza avantajoasă în comparaţie cu alte tehnici analitice,cum ar fi:

- limite de detecţie excelente;

- un domeniu de concentraţie utilizabil destul de larg;

- utilizarea unor volume mici de probă,de ordinul microlitrilor şi chiar de ordinul nanolitrilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Caracterizarea si Controlul unor Compusi Biochimici prin Metode Electroanalitice.doc