Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice

Licență
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 13910
Mărime: 1.96MB (arhivat)
Cost: 12 puncte

Cuprins

Capitolul 1 Introducere

1.1 Caracteristicile generale ale metodelor electroanalitice

1.2 Caracteristicile generale ale aparatelor utilizate în tehnicile electroanalitice

1.3 Potenţial de electrod.Ecuaţia lui Nernst

1.4 Echilibre redox în sisteme eterogene.Celula electrochimică

1.5 Clasificarea metodelor electrochimice de analiză

Capitolul 2 Metode electrochimice de analiză

2.1 Metode potenţiometrice

2.2 Polarografia clasică

2.3 Voltametria

Capitolul 3 Aplicaţii

3.1 Informaţii obţinute cu ajutorul tehnicilor electrochimice

3.1.1 Reversibilitatea preceselor redox, în special a compuşilor biochimici

3.1.2 Elucidarea structurii şi identificarea compuşilor

3.1.3 Cercetarea şi elucidarea proceselor de electrod

3.2 Pregătirea probelor pentru realizarea experimentului polarografic

şi voltametric pentru moleculele de interes biologic

3.3 Influenţa impurităţilor şi necesitatea purificării reactivilor utilizaţi

3.4 Necesitatea dezoxigenării soluţiilor înaintea efectuării experimentului

electroanalitic

3.5 Aplicaţiile analitice ale metodelor electrochimice

3.5.1 Determinarea prin potenţiometrie de “stripping” a urmelor

de Cd2+,Pb2+,Cu2+ şi Bi3+

3.5.2 Determinarea prin voltametrie de “stripping” a microurmelor de Ag+ ,

testosteron şi I-

3.5.3 Determinarea prin voltametrie de “stripping” a Cd2+, Pb2+ şi Cu2+

3.5.4 Determinarea prin voltametrie ciclică a O2 şi a 2-nitropropanului

3.5.5 Determinarea potenţiometrică a heparinei

3.5.6 Determinarea polarografică în curent direct şi în puls diferenţial

a clordiazepoxid

3.5.7 Determinarea polarografică a N – nitrozoprolinei şi

N – nitrozodietanolaminei

3.5.8 Determinarea prin voltametrie ciclică a dopaminei

3.5.9 Studiul comportamentului redox a cloramfenicolului prin

voltametrie ciclică

Bibliografie

Extras din document

Capitolul 1

Introducere

1.1 Caracteristicile generale ale metodelor electroanalitice

Electrochimia are ca obiect măsurarea unui semnal de natură electrică asociat

unui sistem chimic,care se află încorporat într-o celulă electrochimică.

Celula electrochimică reprezintă un sistem format din doi sau mai mulţi electrozi imersaţi într-un fond electrolitic,electrozi care funcţionează ca traductori între sistemul chimic şi un sistem electric exterior, în care parametrii electrici pot fi măsuraţi sau controlaţi, (Tănase,1997).

Chimia electroanalitică sau electroanaliza foloseşte principiile electrochimiei în scopul realizării analizei chimice.Pentru aceasta,mărimea unui semnal electric,cum ar fi: potenţialul unui electrod indicator,intensitatea curentului electric de electroliză sau cantitatea de electricitate transferată,care provine din procesele ce se produc într-o celulă electrochimică,este legată de activitatea sau concentraţia unei anumite specii chimice prezente în celula electrochimică – analitul.

Reacţiile chimice provocate cu ajutorul unui electrod aflat sub influenţa unui potenţial electric,diferit de potenţialul de echilibru,poartă denumirea de reacţie electrochimică.Această reacţie electrochimică are o serie de parametri caracteristici: potenţialul aplicat electrodului de lucru,intensitatea curentului care străbate celula electrochimică şi cantitatea de electricitate necesară decurgerii cantitative a reacţiei.Pe baza cunoaşterii corelatiilor dintre aceşti parametri s-au dezvoltat următoarele tehnici electrochimice generale de analiză: potenţiometrice,amperometrice şi coulometrice,ce au la bază producerea reacţiilor cu transfer de electroni la suprafaţa unui electrod.Interpretarea din punct de vedere analitic al fenomenelor fizice şi chimice care se produc într-o celulă electrochimică la interfaţa electrod-soluţie,folosind în acest sens doi parametri principali,tensiunea din celulă,εcel ,şi intensitatea curentului care o străbate,i,poartă denumirea de voltamperometrie sau voltametrie.

Prin proces de electrod se înţelege totalitatea reacţiilor electrochimice şi a fenomenelor de transport ale speciilor electrochimic-active aflate în celula electrochimică, (Harris,1995; Nemţoi,1993).

Tehnicile electroanalitice prezintă anumite trăsături şi caracteristici care fac electroanaliza avantajoasă în comparaţie cu alte tehnici analitice,cum ar fi:

- limite de detecţie excelente;

- un domeniu de concentraţie utilizabil destul de larg;

- utilizarea unor volume mici de probă,de ordinul microlitrilor şi chiar de ordinul nanolitrilor.

Preview document

Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 1
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 2
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 3
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 4
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 5
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 6
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 7
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 8
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 9
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 10
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 11
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 12
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 13
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 14
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 15
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 16
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 17
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 18
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 19
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 20
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 21
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 22
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 23
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 24
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 25
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 26
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 27
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 28
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 29
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 30
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 31
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 32
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 33
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 34
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 35
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 36
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 37
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 38
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 39
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 40
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 41
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 42
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 43
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 44
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 45
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 46
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 47
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 48
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 49
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 50
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 51
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 52
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 53
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 54
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 55
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 56
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 57
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 58
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 59
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 60
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 61
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 62
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 63
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 64
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 65
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 66
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 67
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 68
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 69
Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • Caracterizarea si Controlul unor Compusi Biochimici prin Metode Electroanalitice.doc

Alții au mai descărcat și

Polimerizare Stirenului în Suspensie

Partea I. REFERAT DELITERTURĂ I.1.Generalităţi.Scurt istoric [1],[2],[3] Numele polistiren desemnează o familie de materiale plastice derivate...

Analize de coloranți organici

Identificarea unui colorant în substanta se poate face pe baza urmatoarelor criterii: a. solubilitate; b. nuanta si proprietati coloristice ale...

Structura benzenului și starea aromatică

IV. REACTII DE ADITIE ALE BENZENULUI. 1) Benzenul aditioneaza sase atomi de hidrogen, în prezenta catalizatorilor de hidrogenare, dând...

Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece

CAPITOLUL I Tema de proiectare Să se proiecteze instalaţia de obţinere a cauciucului butadien stirenic CAROM 1500 prin procedeul emulsiei la rece...

Ai nevoie de altceva?