Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece

Licență
9.3/10 (3 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 109 în total
Cuvinte : 22918
Mărime: 3.31MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: doctor chimist Camelia Mihailescu
proiect licenta -facultatea de chimie industriala iasi ,specializarea :stiinta si ingineria polimerilor .....un proiect destul de greu deoarece sa lucrat cu 2 polimeri

Cuprins

CAP. 1. TEMA DE PROIECTARE.3

CAP. 2. MEMORIU TEHNIC.5

CAP.3. TEHNOLOGIA FABRICAŢIEI.7

3.1. Definiţii, proprietăţi, domenii de utilizare a produsului studiat.8

3.1.1. Structură chimică.8

3.1.2. Proprietăţi fizico-chimice.11

3.1.4. Prevederi STAS privind produsul final.18

3.2. Variante tehnologice de realizare a produsului.24

3.3. Alegerea variantei optime.30

3.4. Descrierea procesului tehnologic adoptat.31

3.4.1. Caracteristicile materiei prime intermediare şi auxiliare.31

3.4.2. Consideraţiile teoretice asupra procesului din schema adoptată.44

3.4.3. Influenţa unor factori asupra procesului.56

3.4.4. Descrierea detaliată, pe fază de fabricaţie a procesului tehnologic adoptat.57

3.4.5. Controlul de calitate.62

3.4.5. Controlul, reglarea şi automatizarea procesului tehnologic.65

3.4.7. Probleme de coroziune.71

CAP.4. BILANŢUL DE MATERIALE.75

4.1. Bilanţul pe faze de fabricaţie şi utilaje.76

4.2. Consumuri specifice şi anuale.83

CAP.5. PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ ŞI OPTIMIZAREA UTILAJELOR.84

5.1. Proiectarea tehnologică a autoclavei.85

5.2. Dimensionarea răcitorului de fază apoasă.90

5.3. Bilanţul termic.92

5.3.1. Bilanţul termic pentru autoclava de polimerizare.92

5.3.2. Bilanţul termic pentru răcitorul de fază apoasă.93

5.4. Calcule termice.93

5.4.1. Verificarea suprafeţei de schimb de căldură a autoclavei de polimerizare.93

5.4.2. Calculul cantităţii de căldură schimbată în răcitorul de fază apoasă.101

CAP. 6. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII ŞI P.S.I.104

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I

Tema de proiectare

Să se proiecteze instalaţia de obţinere a cauciucului butadien stirenic CAROM 1500 prin procedeul emulsiei la rece pentru o capacitate de producţie de 9500 tone/an

CAPITOLUL II

Memoriu tehnic

Lucrarea de faţă are drept obiectiv proiectarea unei instalaţii de obţinere a copolimerului alfa-butadien stirenic cu o capacitate de 9500t/an.

Ca variantă tehnologică s-a optat pentru procesul de copolimerizare in emulsie la temperatura de 5 grade Celsius. Acest procedeu tehnologic numit şi “procedeul la rece” prezintă o serie de avantaje faţă de celelalte procedee de polimerizare în emulsie si soluţie. Cauciucul obţinut prin acest procedeu are proprietăţi fizico-mecanice superioare cauciucului obţinut prin variante în emulsie la cald şi anume:

-capacitatea bună de prelucrare

-elasticitate mai mare

-rezistenţă la rupere şi abraziune mai mare

Din punct de vedere al tehnologiei de fabricaţie, procedeul este mai economic necesitând un consum de energie mai mic şi productivitatea este mai mare deoarece viteza de reacţie este marită prin folosirea unui sistem redox de iniţiere.

Din punct de vedere al fluxului tehnologic s-a optat pentru varianta continuă, care prezintă avantajele:

-se obţine un polimer mai omogen

-se înlătură inhibarea reacţiei prin evitarea pătrunderii impurităşilor în sistem, mai ales al aerului

-productivitatea mai mare a instalaţiei, prin excluderea unor operaţii neproductive

Etapele de preparare a fazei de hidrocarbură, a fazei apoase şi a soluţiei auxiliare sunt discontinue, prepararea facându-se în sarje corespunzătoare pentru un timp de alimentare a bateriei de reactoare. Etapa de emulsionare este continuă şi se realizează ăntr-un vas prevăzut cu agitator tip elice . Fazele care vin la emulsionare sunt răcite, ca agent frigorific fiind folosită o solă de -7 grade Celsius.

Procedeul de copolimerizare are loc la temperatura de 5 grade Celsius , regimul termic fiind menţinut cu sola de -7 grade Celsius care circulă prin manta şi prin serpentină. Reacţia se conduce pana la conversie de aproximativ 65%, conversia putând fi reglată cu ajutorul temperaturii sau a micşorării numarului de reactoare în care are loc reacţia.

Amestecul de reacţie este trecut din ultimul reactor la demonomerizare unde se separă in două trepte cei doi monomeri.Monomerii sunt condensaţi, purificaţi şi recirculaţi. Instalaţia a fost prevăzută cu sisteme de reglare automată şi control a fazelor continue ale procesului. Datorită faptului că sistemul de reacţie este sensibil la prezenţa unor impurităţi şi în special a unor ioni metalici, conductele de transport sunt confecţionate din oţel special, iar rezervoarele ţi vasele de preparare pentru diverse solutii precum şi reactoarele sunt construite din oţel captuşit in interior cu V2A sau cu cauciuc.

CAPITOLUL III

Tehnologia fabricaţiei

3.1. Definiţii, proprietăţi şi domenii de utilizare ale produsului studiat

3.1.1. Structura chimică

Formula elastomerului metil-stiren butadienic este:

Comonomerii pentru obţinerea cauciucului butadien-α-metil-stirenic sunt obţinuţi din petrol. Butadiena se obţine din alcool etilic, acetilenă sau din fracţiunile petroliere prin cracarea termică a hidrocarburilor ( dehidrogenarea butanului şi a butenelor.

Indiferent de calea aleasă pentru obţinerea monomerului acesta trebuie neapăarat purificat ceea ce ridica pretul de cost al butadienei.

Preview document

Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 1
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 2
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 3
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 4
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 5
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 6
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 7
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 8
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 9
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 10
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 11
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 12
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 13
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 14
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 15
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 16
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 17
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 18
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 19
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 20
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 21
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 22
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 23
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 24
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 25
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 26
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 27
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 28
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 29
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 30
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 31
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 32
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 33
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 34
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 35
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 36
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 37
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 38
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 39
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 40
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 41
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 42
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 43
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 44
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 45
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 46
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 47
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 48
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 49
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 50
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 51
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 52
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 53
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 54
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 55
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 56
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 57
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 58
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 59
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 60
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 61
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 62
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 63
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 64
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 65
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 66
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 67
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 68
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 69
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 70
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 71
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 72
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 73
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 74
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 75
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 76
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 77
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 78
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 79
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 80
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 81
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 82
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 83
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 84
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 85
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 86
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 87
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 88
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 89
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 90
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 91
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 92
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 93
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 94
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 95
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 96
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 97
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 98
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 99
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 100
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 101
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 102
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 103
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 104
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 105
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 106
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 107
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 108
Instalația de Obținere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece - Pagina 109

Conținut arhivă zip

  • Instalatia de Obtinere a Cauciucului Butadien Stirenic Carom 1500 prin Procedeul Emulsiei la Rece.doc

Alții au mai descărcat și

Polimerizare Stirenului în Suspensie

Partea I. REFERAT DELITERTURĂ I.1.Generalităţi.Scurt istoric [1],[2],[3] Numele polistiren desemnează o familie de materiale plastice derivate...

Caracterizarea și Controlul unor Compuși Biochimici prin Metode Electroanalitice

Capitolul 1 Introducere 1.1 Caracteristicile generale ale metodelor electroanalitice Electrochimia are ca obiect măsurarea unui semnal de natură...

Fenol

CAPITOLUL 1.TEMA DE PROIECTARE Sa se proiecteze o instalatie de obtinere a fenolului cu o productie de 50000 tone/an. CAPITOLUL 2.MEMORIU...

Alcool Etilic

TEMA DE PROIECTARE Să se proiecteze o instalație pentru fabricarea alcoolului etilic având o capacitate de producție de 5000 t/an. MEMORIUL...

Etena

I. Tema de proiectare Sa se proiecteze o instalatie de obtinere a etenei cu o capacitate de productie de 28.000 t/an. II . Memoriu tehnic In...

Sa se Dimensioneze Tehnologic un Reactor de Fabricare a PVC prin Procedeul de Polimerizare in Suspensie

Tema de Proiect Sa se dimensioneze tehnologic un reactor de fabricare a PVC prin procedeul de polimerizare in suspensie. Date initiale...

Proiectarea unei Instalatii pentru Fabricarea Etilbenzenului

În cadrul acestui proiect a fost concepută o instalaţie de obţinere a etilbenzenului arătând necesitatea şi oportunitatea temei propuse şi alegând...

Proiectare Instalatie Obtinere Tricloretilena

1.Prezentare generala In aceasta lucrare s-a urmarit proiectarea si montarea unei instalatii de obtinere a tricloretilenei. Productia de...

Ai nevoie de altceva?