Toate licentele din domeniul Comert

 • Recrutarea, selectia si angajarea resurselor umane

  INTRODUCERE Am ales această temă pentru a evidenția problema actuală cu privire la recrutatea și selecția angajaților în cadrul firmelor din România. Consider că este o abordare interesantă, deoarece am ajuns în etapa când majoritatea studenților este preocupată de găsirea unui loc de muncă și este important să analizăm procesul de recrutare și selecție, atât din perspectiva teoretică cât și din cea practică. Un alt aspect al lucrării, îl reprezintă înțelegerea importanței angajării de...

 • METRO Cash Carry Sibiu

  INTRODUCERE Dezvoltarea economica este un concept complex, analizat in literatura de specialitate in mod deosebit in partea a doua a secolului XX. Indiferent de maniera de abordare conceptuala, dezvoltarea constituie un rezultat a numerosi si complecsi factori care se manifesta la nivel macroeconomic. Dintre acestia, am ales sa analizam impactul pe care factorii l-au avut asupra comertului cash&carry. Lucrarea analizeaza asadar evolutia comertului si a formelor de vanzare in general, cu...

 • Strategii de merchandising in retailul romanesc

  Istoria comerțului începe în antichitate, când oamenii făceau schimburi de produse sau animale. Acest schimb se numea troc. Mai târziu, pentru a ușura comerțul, oamenii au inventat banii, care aveau rolul unui intermediar. Atunci bunurile erau comercializate în schimbul unei sume de bani. Acest obicei s-a păstrat până în zilele noastre. Odată cu trecerea anilor, comerțul se desfășura pe arii tot mai largi. Mai târziu a apărut și comerțul internațional care a dus la diversificarea ofertei...

 • Targurile si expozitiile si influenta lor asupra economiei locale

  CAPITOLUL I. TÂRGURILE ŞI EXPOZIŢIILE INTERNAŢIONALE 1.1. Concept, istoric şi tipologie Primele expoziţii, şi în înţelesul actual al noţiunii, au avut un caracter intern şi au fost organizate la sfârşitul secolului al XVII- lea şi la începutul secolului al XIX- lea: la Paris în anul 1793 şi la Düsseldorf în anul 1811. Prima expoziţie cu caracter internaţional este considerată aceea de la Londra din anul 1851. În România, cea dintâi informaţie referitoare la organizarea unei expoziţii apare...

 • Asigurarea calitatii si securitatii alimentare in industria berii - Studiu de caz la S.C. ROMAQUA GROUP

  Un factor important de competitivitate este reprezentat de calitatea produselor. Calitatea își pune amprenta în succesul pe termen lung al oricarei organizații și reprezintă menținerea performanțelor dar și îmbunătățirea competitivității, având în vedere condițiile actuale ale concurenței în economia de piață, dar și a mondializării schimburilor. Scopul prezenței lucrări este acela de a completa noțiunile și problema calității pentru fixarea cunoștințelor și formarea deprinderilor practice....

 • Distributia marfurilor

  INTRODUCERE În condiţiile economiei de piaţă, societăţile comerciale , prin specificul activităţii lor, au sarcini deosebit de complexe în direcţia satisfacerii nevoilor de consum ale populaţiei şi participării active, eficiente la circuitul mondial de valori materiale. Conducerea micro-economică reclamă, rezolvarea unor probleme de mare fineţe economică, legate uneori de prospectarea pieţei, de design, alteori de evaluări calitative şi preţuri, dar întotdeauna de oportunitate economică a...

 • Analiza SWOT a potentialului turistic montan din Romania, perspective de promovare si dezvoltare

  Introducere Turismul reprezintă cel mai dinamic sector al economiei, devenind, în prezent, o activitate la fel de importantă ca și cele din sectoarele-cheie ale economiei naționale și chiar mondiale. Acest fenomen este greu de delimitat deoarece este în continuă dezvoltare și, ca orice activitate umană, cade sub incidența studiului interdisciplinar, antrenând deopotrivă economişti , geografi, psihologi şi sociologi. Acest fenomen socio-cultural creează beneficii, fiind definit ca arta de...

 • Oportunitati de Marketing in Mediul Online

  Introducere Tema aleasă pentru lucrarea de licență „Oportunități de marketing în mediul online” , a fost selectată deoarece este un subiect de actualitate și prezintă un real interes inclusiv din punct de vedere al evoluției, dupa cum o să se observe și în teorie, e-commerce-ul s-a dezvoltat foarte rapid în ultima perioadă de timp, câștigând tot mai mult încrederea cumpărătorilor. Lucrarea este structurată în cinci capitole: - Primul capitol este dedicat marketingului și evoluției...

 • Comertul Interior si Exterior pe Teritoriul Romaniei pana la Primul Razboi Mondial

  1.1 Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte comerţul interior şi exterior care s-a realizat pe teritoriul ţării noastre până la Primul Război mondial. Pe parcursul lucrării vom defini conceptul de comerţ, vom arăta ce reprezintă acesta şi ce presupune şi vom expune motivele care au dus la nevoia apariţiei sale încă din timpuri străvechi. Caracteristicile comerţului din fiecare perioadă vor fi evidenţiate din punct de vedere cronologic, vom pleca de la epoca de început a...

 • Comertul Exterior si Politica Comerciala a Uniunii Europene

  1. Ipotezele iniţiale care definesc comerţul exterior şi politica comercială în economia actuală Această lucrare identifică în ansamblu cele mai recente tendinţe în materie de comerţ exterior şi analizează beneficiile potenţiale pentru toate tipurile de consumatori dacă majoritatea obstacolelor actuale sunt depăşite într-un mod oportun pentru a atinge adevăratul potenţial care poate fi valorificat pe piaţa internaţională. Este o sinteză privind tranzacţiile transfrontaliere, creşterea...

 • Strategii de Dezvoltare si Diversificare a Activitatii Desfasurate la SC Continental SRL

  CAPITOLUL I Locul şi rolul industriei turistice în cadrul economiei naţionale 1.1 Turismul – ramură activă a economiei naţionale româneşti Creşterea proporţiilor turismului şi integrarea sa într-o măsură crescândă, pe de-o parte, în sfera necesităţilor populaţiei, iar pe de altă parte, în sfera activităţilor umane au determinat preocupări din partea unor specialişti şi oameni de ştiinţă din diverse domenii, pentru anumite aspecte pe care practica turistică le ridică în faţa teoriei....

 • Import - Export

  INTRODUCTION Ces dernières décennies ont été marquées par la libéralisation et la globalisation des flux commerciaux et financiers. Les pays entretiennent entre eux des relations d’échange de marchandises, de services ou de capitaux. La réalité économique actuelle est caractérisée par la mondialisation et les efforts importants d’ouverture sur l’extérieur. Cette dynamique d’ouverture a favorisé le développement et l’essor du commerce international. Plusieurs mesures ont été introduites...

 • Paine Semialba

  CAPITOLUL I TEMA DE PROIECT: - Să se proiecteze o secţie de fabricare a pâinii semialbe cu o capacitate de producţie de 10 tone/24 ore adoptând metoda directă de preparare a aluatului cu frământare intensivă. - Prelucrarea aluatului se va face mecanizat iar coacerea în cuptoare rotative. - Depozitarea pâinii se face în containere. - Ca produs finit se obtine pâinea semialbă de 0,500kg. CAPITOLUL II 2.1.DENUMIREA OBIECTIVULUI PROIECTAT Se proiectează fabrica de pâine care are ca...

 • Proiectarea unui Sistem Informatic Pentru Gestiunea Relatiilor cu Furnizorii si a Marfurilor

  1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL 1.1. DEFINIRE, FUNCŢII Conducerea oricărei unităţi economice presupune cunoaşterea stării tuturor elementelor componente . Sistemul informaţional reprezintă, din punct de vedere tehnic, ansamblul informaţiilor, surselor şi nivelelor consumatoare , canalelor de circulaţie, procedurilor şi mijloacelor de tratare a informaţiilor din cadrul unei activităţi sau organism economic, social, sau cultural . Sistemul informaţional economic reprezintă un ansamblu organizat...

 • Politica Comerciala a Romaniei in Perioada de Tranzitie

  Introducere În cadrul oricărei economii, efectuarea de analize macroeconomice cu ajutorul cărora să se precizeze tendinţele de evoluţie manifestate de comerţul exterior prezintă o importanţă deosebită, derivată din puternica angrenare în circuitul economic mondial. Ponderea însemnată a activităţii de comerţ exterior în cadrul economiei naţionale face ca analiza acestei activităţi să fie esenţială pentru determinarea eficienţei şi stabilirea tendinţelor şi a strategiei la nivel naţional....

Pagina 1 din 3