Cambia și alte Instrumente de Plată

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 5 fișiere: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 36567
Mărime: 154.50KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Lucrare Licenta-Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Economia Comerţului, Turismului şi a Serviciilor

Cuprins

Capitolul I: Cambia şi utilizările ei. Biletul la Ordin .4

1.1. Introducere .4

1.1.1. Plăţi fără numerar.4

1.1.2.Instrumente deplată.6

1.2. Caracteristicile cambiei şi formele ei.9

1.2.1. Caracteristicile cambiei.9

1.2.2. Condiţiile de formă ale cambiei.12

1.2.3. Formele cambiei .18

1.3. Circuitul cambial.20

1.4. Operaţiile la care participă cambia.23

1.4.1. Girul.23

1.4.2. Acceptarea.27

1.4.3. Avalul.28

1.4.4. Scontarea şi Rescontarea.30

1.5. Plata cambiei de către tras şi efectele neefectuării ei.32

1.5.1. Scadenţa.32

1.5.2.Plata Cambiei .33

1.5.3. Consecinţele neplăţii cambiei.34

1.6. Biletul la Ordin.38

1.6.1. Caracteristici ale Biletului la Ordin.38

1.6.2. Circuitul Biletului la Ordin.40

Capitolul II: Cecul.41

2.1. Caractersticile şi circuitul plăţilor desfăşurate prin cecuri bancare.41

2.2. Elementele componente ale cecului .42

2.3. Utilizarea cecului în operaţiuni bancare.44

2.4. Tipuri de cecuri.46

2.5. Condiţiile de formă urmărite la prezentarea cecului.49

Capitolul III: Cardurile.50

3.1. Caracteristicile şi principalele tipuri de carduri.50

3.2. Reglementarea utilizării cardurilor în România.60

3.2.1. Emiterea cardurilor în România.60

3.2.2. Acceptarea cardurilor bancare.61

3.3. Transferul electronic de fonduri prin intermediul mecanismului cardurilor.63

3.4. Efectele economice ale implementării sistemului electronic de transfer

al fondurilor.69

Capitolul IV: Biletul la Ordin, Cecul, Cambia şi Cardurile la BRD GSG

STUDIU DE CAZ.71

4.1. Prezentare generală BRD - Groupe Societe Generale SA.71

4.2. Emiterea carnetelor de Cecuri, Bilete la Ordin, Cambiilor şi Cardurilor la BRD GSG.74

4.3. Decontarea Cecului, Cambiei şi Biletului la Ordin.78

Concluzii şi propuneri.83

Bibliografie.91

Anexe

Extras din document

CAPITOLUL I

CAMBIA ŞI UTILIZĂRILE EI

1.1. Introducere

1.1.1. Plăţile fără numerar

Lumea europeană, dar nu numai s-a confruntat de-a lungul timpului cu lipsa de monedă.

Lipsa de monedă ca expresie a stării economice la un moment dat, într-un stat sau pe o piaţă dată, se referă la faptul că moneda existentă nu poate satisface necesităţile determinate de volumul schimburilor economice şi al relaţiilor de plată, cu alte cuvinte în funcţie de activitatea economică globală. Deci de fapt, există bunuri care pot fi vândute, există agenţi economici sau persoane care au dorinţa şi capacitatea economică de a le achiziţiona, dar nu există potenţialul de plată exprimat prin moneda efectivă.

Fenomenele s-au manifestat iniţial în condiţiile în care moneda utilizată, principală, era confectionată din metal preţios.

Situaţiile în care economia resimţea lipsurile de bani reprezentau momente în care producţia sau afluxul de metal preţios ramânea în urmă faţă de volumul schimburilor economice.

În istoria Europei aceste stări au fost frecvente. Un ecou deosebit în acest sens l-a avut descoperirea Americii. Abundenţa metalului preţios, aur şi mai ales argint, adus din America recent descoperită, influenţează mai întai Spania, dar se extinde şi asupra Europei Ocidentale.

Apar fenomene distructive din punct de vedere economic. O parte importantă a populaţiei care se bucură de rezultatele acestui aflux îşi reduce preocupările pentru activitatea de producţie. O altă parte a forţei productive atrasă de mirajul unor câştiguri uşoare părăsesc făgaşul preocupărilor economice şi astfel se reduc preocupările şi rezultatele activităţii economice. Mărfurile devin mai rare, în timp ce avalanşa fluxului monetar creşte.

Inflaţia în aceste momente a avut proporţii mari, pentru epocă, şi a influenţat negativ multe decenii viaţa economică a Europei.

Fenomenele similare dar mai reduse în intensitate s-au produs şi în 1840 şi 1850, când descoperirea unor mine bogate în metale preţioase, în California şi Australia, a determinat scăderea valorică a aurului şi creşterea deosebită a preţurilor.

Aceste evoluţii discordante în activitatea economică şi producţia minelor de aur şi argint, care în termeni majori de-a lungul secolelor înseamnă primordial lipsa de metal preţios, lipsa metalului monetar, lipsa de bani, au călăuzit omenirea în a promova mijloacele de plată care să înlocuiască parţial banii în circuitul monetar. Striviţi de necesitatea acestor cerinţe presante de a asigura valorificarea bunurilor produse şi buna desfăşurare a relaţiilor de schimb, oamenii au trebuit să găsească soluţii operative, să inoveze sau să adopte principii noi, între care, primordial, cambia, pentru a avea astfel mijloacele de plată necesare pentru o susţinută dezvoltare a vieţii economice.

Germenii orânduielii vieţii economice moderne inclusiv a cambiei, principiilor şi dreptului cambial îşi au sorgintea în activitatea cetăţilor italiene. Acestea, de-a lungul unei perioade îndelungate au reprezentat placa turnantă a comerţului Europei cu Orientul şi prin intermediere cu Extremul Orient, semnificativă pentru obiectivele economice ale vremii.

Deşi noţiunile actuale nu concordă cu starea de fapt de atunci, putem spune că, prin natura lui, comerţul cetăţilor italiene a fost un comerţ internaţional, care a legat multilateral activităţile economice între cetăţile comerciale, unde trăiau şi prosperau etnii diferite.

Mai mult, prin intermediere, arabii fiind mijlocitori în sfera acestui comerţ, erau cuprinse şi mărfuri provenite din China, India şi Asia de Sud-Est. Deci, prin obiectul său, comerţul acelei epoci era un comerţ internaţional. Şi termenii cambiei, aşa cum au fost ei definiţi atunci, subliniau acest fapt. Termenul de cambie provine de la cuvântul italienesc cambio, care însearmnă, la modul cel mai general, schimb.

Vânzătorul mărfii care acceptă cambia avea să fie la scadenţă beneficiarul unei sume exprimată în moneda străină, deci un mijloc de plată pe piaţa unei ţări diferite de a lui, unde va avea o capacitate de cumpărare exprimată prin suma inclusă în cambie. Iată deci că în acele condiţii cambia subînţelege posibilitatea pentru creditorul cambiei de a accede la un mijloc de plată în moneda străină, pe o piaţă, alta decât a lui.

Cambia reprezintă prin aceasta un instrument de promovare a comerţului, a comerţului internaţional, primordial.

Sub alt aspect cambia exprimă acordul beneficiarului cambiei de a amâna plata şi prin aceasta o relaţie de credit, ea însăşi factor de facilitare a comerţului, în general.

Prin termenii săi, respectiv prin semnificaţia majoră a înscrisului cambial, cambia exprimă un raport de credit. Plătitorul desemnat în cambie se obligă, sau este obligat, să plateăscă suma respectivă la un anumit termen, de regulă depărtat în timp. Aceasta înseamnă amânarea plăţii, factor esenţial al relaţiei dintre părţi.

Rezultă că beneficiarul a consimţit, şi plătitorului îi este îngăduit să plătească, mai târziu, atunci când potenţial acestuia îi va fi în măsură să obţină, de regulă prin vânzarea sau valorificarea mărfurilor ce au facut obiectul actului economic, mijloacele de plată legale. Aceasta este una din ipostazele procesului cambial, adică în numeroase cazuri procesul cambial se opreşte aici. El se încheie la termen prin plata cambiei.

Într-o serie de cazuri însă procesul cambial are dezvoltări deosebite, în sensul că au loc numeroase transferuri ale cambiei de la un creditor la altul, ca urmare a utilizării sucesive a cambiei ca mijloc de plată. Adesea trecerea creanţei la un nou creditor înseamnă de fapt plasarea capitalului disponibil al acestui nou creditor1.

Preview document

Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 1
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 2
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 3
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 4
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 5
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 6
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 7
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 8
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 9
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 10
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 11
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 12
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 13
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 14
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 15
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 16
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 17
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 18
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 19
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 20
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 21
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 22
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 23
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 24
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 25
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 26
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 27
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 28
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 29
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 30
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 31
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 32
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 33
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 34
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 35
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 36
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 37
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 38
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 39
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 40
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 41
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 42
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 43
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 44
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 45
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 46
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 47
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 48
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 49
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 50
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 51
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 52
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 53
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 54
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 55
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 56
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 57
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 58
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 59
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 60
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 61
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 62
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 63
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 64
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 65
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 66
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 67
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 68
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 69
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 70
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 71
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 72
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 73
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 74
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 75
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 76
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 77
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 78
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 79
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 80
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 81
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 82
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 83
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 84
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 85
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 86
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 87
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 88
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 89
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 90
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 91
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 92
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 93
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 94
Cambia și alte Instrumente de Plată - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • ANEXA NR 2.doc
  • ANEXA NR 3.doc
  • ANEXA NR1.doc
  • Cambia si alte Instrumente de Plata.doc
  • COPERTA INTERIOARA.doc

Alții au mai descărcat și

Politica de Produs a Firmei Samsung

INTRODUCERE Piaţa produselor electrice şi electronice este în acest moment invadată de noutăţi, de firme noi, de mărci noi, de produse noi. Este...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza Celor Patru Procese de Integrare a Pietei Bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Monografie Banca Romana pentru Dezvoltare

Cap.1. Prezentarea societatii bancare. Istoric si evolutie 1.1. Momentul istoric al înfiintarii Momentul istoric al înfiintarii Bancii Române...

Produse și Servicii Bancare Oferite Persoanelor Fizice

Introducere O bancă este o instituţie căreia i se acordă permisiunea de a efectua tranzacţii cu bani. Potrivit reglementărilor care guvernează...

Studiu Monografic la BRD-GSG

1. Istoric şi evoluţie La 1 decembrie 1999 se înfiinţează Banca Românã de Dezvoltare prin Hotararea de Guvern nr 1178 din 2 noiembrie...

Contabilitatea Operatiilor Fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate de- contarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Monografie BRD

Capitolul 1 Prezentarea și organizarea societății bancare BRD 1.1 Scurt istoric şi evoluţia BRD în sistemul bancar românesc In anul 1923 s-a...

Studiu monografic Banca Româna pentru Dezvoltare

Capitolul 1. Prezentarea şi organizarea societăţii bancare BRD – Groupe Société Générale 1.1 Scurt istoric şi evoluţia băncii în cadrul sistemului...

Modalitati de Plata la BRD-GSG

CAPITOLUL I. PREZENTARE GENERALĂ A BRD GSG Cadrul juridic de organizare şi funcţionare al BRD-GSG. Banca Română Pentru Dezvoltare SA face parte...

Contabilitatea Decontarilor fara Numerar

Argument Aceasta lucrare prezinta intr-o masura mai restransa, contabilitate decontarilor fara numerar, adica a operatiilor de incasare si plata...

Ai nevoie de altceva?