Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 51204
Mărime: 454.34KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Valeriu Potecea
LUCRARE DE DIPLOMĂ Comerţul electronic în noua societate informaţională 2005 Universitatea Româno - Americană FACULTATEA DE STUDII ALE INTEGRARII ECONOMICE EUROPEANE

Cuprins

1. Introducere.3

1.1. Probleme.4

1.2. Scop.4

1.3. Restricţii.5

2. Comerţul electronic. Aspecte generale.6

2.1. Evoluţia comerţului electronic.6

2.2. Ce este comerţul electronic.9

2.3. Principalele avantaje ale comerţului electronic.14

2.4. Bariere împotriva comerţului electronic.18

2.5. Clasificarea afacerilor on-line.19

2.5.1. Modelul Paul Timmers.20

2.5.2. Modelul Michael Rappa.25

3. Elementele comerţului electronic.31

3.1. Componentele unei afaceri on-line.31

3.1.1. Produsul.31

3.1.2. Magazinul on-line.33

3.1.3. Sistemul de procesare şi efectuare a plăţilor.38

3.1.4. Sistemul de transport si onorare a comenzilor.40

3.1.5. Sistemul de relaţii cu clienţii.41

3.1.6. Promovarea.42

3.2. Sisteme de plăţi pentru comerţul electronic.43

3.2.1. Sisteme de plăţi existente pe plan internaţional.43

3.2.2. Sisteme de plăţi disponibile în România.59

3.3. Publicitatea on-line.66

3.3.1. Evoluţia publicităţii în on-line.66

3.3.2. Principalele modele de publicitate.68

3.3.3. Publicitatea pe Internet în România.71

3.4. Elemente de marketing în comerţul electronic.78

3.4.1. Implicaţiile marketingului în comerţul electronic.79

3.4.2. Importanţa numelui de firmă in comerţul electronic.85

3.4.3. Marketingul de relaţie .90

4. Tendinţele de dezvoltare a comerţului electronic.100

4.1. Comerţul electronic pe plan internaţional.100

4.2. eEurope.104

4.3. Evoluţia comerţului electronic in România.106

4.3.1. Situaţia actuala a comerţului electronic in România.106

4.3.2. Legislaţie si reglementari adoptate si planificate.114

4.3.3. Obstacole in calea dezvoltării comerţului electronic.116

4.3.4. Masuri ce ar trebui întreprinse pentru impulsionarea comerţului electronic.119

5. Bibliografie.120

Extras din document

1.Introducere

„Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă şi o lume virtuală constituită din informaţie. Ultima a dat naştere lumii comerţului electronic , un nou loc de creare a valorii” . Această declaraţie a fost făcută de doi cercetători Rayport şi Sviokla în Harvard Business Review, în anul 1995. Ce s-a întâmplat de atunci? Timp de două decade, marile companii au realizat comerţ electronic prin reţelele EDI (EDI - networks), dar multe se confruntă încă cu problema de a transforma comerţul electronic într-un aspect natural al afacerilor lor de zi cu zi.

Cel mai probabil, pieţele aşa cum le ştim noi astăzi vor suferii schimbări majore în decadele următoare. Catalistul nedisputat care va promova această schimbare rapidă în Economia Informaţională de astăzi este nimeni altul decât Internetul şi toate tehnologiile legate de acesta care vor permite ca acest fenomen să devină realitate. Formatul unic al Internetului este acela care are potenţialul ca pentru totdeauna, într-o manieră nu foarte subtilă, să schimbe mijloacele tradiţionale prin care tranzacţiile cumpărător – vânzător şi interacţiunile dintre aceştia au avut loc în trecut.

Având în vedere că domeniul comerţului electronic are o vastitate foarte mare este necesară în această fază de început o scurtă definire a cea ce termenul de comerţ electronic va presupune în cadrul acestei lucrări. Există câteva definiţii disponibile. Comisia Europeana menţionează următoarele despre comerţul electronic şi formele pe care le ia: „O posibilă definiţie a comerţului electronic ar putea fii: „orice formă de tranzacţie de afaceri în care părţile interacţionează electronic în loc schimb fizic sau contact fizic direct”. „Un caz special al comerţului electronic este vânzarea electronică (electronic trading) în care un distribuitor oferă bunuri sau serviciu unui consumator în schimbul unei plăţi”. „Un caz special al vânzării electronice este vânzarea electronică cu amânuntul (electronic retailing) în care clientul este un consumator obişnuit în loc de o altă companie.” Conform acestei largii definiţii comerţul electronic nu cuprinde numai tranzacţia comercială în sine, dar şi toate interacţiunile şi schimburile de informaţie dintre vânzător şi cumpărător care apar înainte şi după tranzacţia în sine. ( ex: publicitate, acordarea de suport tehnic la produsul cumpărat)

Comerţul electronic nu este nici pe departe un aspect nou. Mediul electronic a fost folosit în scopuri comerciale şi în trecut, dar cu evoluţia fulgerătoare a Internetului, oportunităţile dar şi incertitudinile cu care comercianţii trebuie să se confrunte sunt din ce în ce mai copleşitoare şi complexe decât au fost în trecut.

În ultimi şapte ani un număr considerabil de companii au site-uri de comerţ electronic pe Internet. În cele mai multe cazuri acestea au fost create fără nici un alt scop decât acela de a asigura o prezenţă pe Internet (net-presence) a companiei respective, puţini cutezători au încercat conştiincios să exploateze Internetul ca o posibilă piaţă. Conform unui recent studiu al Ernst & Young, companiile ce conduc atât comerţ tradiţional cât şi comerţ electronic se aşteaptă la o creştere de la 3% astăzi la 9% în 2005 a produselor vândute on-line în totalul vânzărilor. Pentru ca comerţul electronic să aibă un impact puternic şi hotărâtor pe piaţă, este necesar ca el să devină o parte naturală a vieţii de zi cu zi, un instrument ce poate fi folosit fără dificultăţi de oricine. Oricum, astăzi viitorul investiţilor asociate de Internet este încă nesigur şi din acest motiv firmele se confruntă cu o nevoie din ce în ce mai mare de a înţelege mai bine factorii care determină rezultatul investiţilor lor on-line. Întrebările care se nasc în acest context sunt: Ce formă va lua piaţa viitorului? Care sunt abilităţile pe care o firmă trebuie să le cultive pentru a putea concura cu succes pe această piaţă? şi Care sunt strategiile de marketing fezabile pe această piaţă?

1.1. Probleme

Agenţii economici se confruntă cu mari dificultăţi în a folosi avantajele şi oportunităţile pe care comerţul electronic le poate oferi afacerii lor. Astăzi nu este clar care probleme sunt cele mai importante pentru succesul on-line, dar relieful înceţoşat al comerţului electronic începe să devină vizibil. Se fac cercetări şi deja teoriile in domeniu au început să prindă formă, teorii ce pot fi folosite de agenţii economici. Datorită distanţei mari dintre evoluţia tehnologiei şi a dinamici posibilităţilor care apar şi se dezvoltă în continuu legate de Internet, există încă o prăpastie între problemele cu care agenţii economici se confruntă şi îndrumarea oferită de teoria economică tradiţională sau cea apărută recent în urma cercetărilor în domeniu. Un expert în domeniu precizează importanţa de a nu privi comerţul electronic ca o piaţă nouă în întregime, ci ca un nou mod de a face afacerii. Astfel se poate presupune că mare parte a teoriei tradiţionale poate fi aplicată şi comerţului electronic. Luând în considerare dinamica Internetului ca mediu de afacerii, întrebarea este „Cum?”.

1.2. Scop

Acestă lucrare are trei scopuri majore:

1. De a clarifica şi explica caracteristicile Internetului ca mediu de afaceri;

2. De a identifica şi explica oportunităţile şi dificultăţile asociate cu comerţul electronic;

3. De a oferi o imagine de ansamblu asupra viitorului comerţului electronic mondial şi din România.

1.3. Restricţii

Deşi nu toate problemele legate de comerţul electronic sunt legate de ştiinţa economică, aceasta a funcţionat ca filtru în procesul de cercetare şi dezvoltare a diferitelor tehnologi şi soluţii referitoare la comerţul economic. Astfel multe probleme importante aparţin altor domenii de specialitate decât cel economic, cum ar fi tehnologia informaţiei, drept, psihologie etc. Din acest motiv, aceste probleme, deşi cu importanţă majoră pentru comerţul electronic nu au primit o importanţă proporţională în această lucrare.

Având în vedere că domeniul comerţului este unul foarte vast doar domeniul comerţului electronic de tipul afacere către consumator (business-to-consumer) ocupă o mare parte din această lucrare şi este folosit ca sistem de referinţă pentru probleme dezbătute în această lucrare. Am ales acest domeniu deoarece prezintă cel mai mare potenţial de evoluţie în timp cu ajutorul tehnologiei informaţionale. Comerţul electronic afacere câtre afacere (business-to-business) este practicat de o perioadă importantă de timp fiind deja un aspect important al vieţii economie fapt pentru care este abordat sumar în această lucrare. Viitorul comerţului electronic de tip business-to-consumer este încă nesigur, astfel oferă marii oportunităţi. La conferinţa despre comerţul electronic Bill Gates a apreciat că potenţialul comerţului electronic de tip business-to-consumer este mult mai mare decât cel de tip business-to-business. La polul opus, mulţi analişti de specialitate susţin că majoritatea valorii capitalurilor obţinute pe Internet va fi în sectorul business-to-business.

Preview document

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 1
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 2
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 3
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 4
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 5
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 6
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 7
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 8
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 9
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 10
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 11
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 12
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 13
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 14
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 15
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 16
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 17
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 18
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 19
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 20
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 21
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 22
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 23
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 24
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 25
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 26
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 27
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 28
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 29
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 30
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 31
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 32
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 33
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 34
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 35
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 36
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 37
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 38
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 39
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 40
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 41
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 42
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 43
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 44
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 45
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 46
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 47
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 48
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 49
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 50
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 51
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 52
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 53
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 54
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 55
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 56
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 57
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 58
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 59
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 60
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 61
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 62
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 63
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 64
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 65
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 66
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 67
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 68
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 69
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 70
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 71
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 72
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 73
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 74
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 75
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 76
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 77
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 78
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 79
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 80
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 81
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 82
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 83
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 84
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 85
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 86
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 87
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 88
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 89
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 90
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 91
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 92
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 93
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 94
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 95
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 96
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 97
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 98
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 99
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 100
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 101
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 102
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 103
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 104
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 105
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 106
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 107
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 108
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 109
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 110
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 111
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 112
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 113
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 114
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 115
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 116
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 117
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 118
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 119
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 120
Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională - Pagina 121

Conținut arhivă zip

  • Comertul Electronic in Noua Societate Informationala.doc

Alții au mai descărcat și

Comerț Electronic

CAPITOLUL1. CONSIDERAŢII PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC 1.1. INTERNETUL - BAZĂ A COMERŢULUI ELECTRONIC Odată cu începuturile Internetului un nou tip...

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă...

Magazinul Electronic - Magazinul Viitorului

Capitolul 1.Aspecte privind comerţul electronic şi societatea informaţională Economia digitală,societatea informaţională şi comerţul electronic...

Rolul și avantajele comerțului electronic (online)

INTRODUCERE Comerțul electronic „business-to-business” și „business-to-consumers” a cunoscut și cunoaște o dezvoltare fără precedent și totodată...

Analiza Site-urilor de Comert Electronic din Domeniul Bunurilor de Consum

Introducere Pentru unele firme, comert electronic inseamna orice tranzactie financiara care utilizeaza tehnologia informatica. Pentru altele,...

Comert Electronic in Romania - Prezent si Perspective

Abstract Internetul este un mediu de afaceri şi oferă noi valenţe modului de desfăşurare a afacerilor. Acesta a dat naştere unei forme moderne de...

Protecția Consumatorului Privind Comerțul Electronic

1. Introducere 1.1. Argumentarea temei Ritmul trepidant de dezvoltare a tehnologiei și Internetul ce a pătruns în casele tuturor impune crearea...

E-Commerce

INTRODUCERE Mediul comercial contemporan se caracterizeaza prin cresterea continua a productiei, accentuarea concurentei globale si cresterea...

Ai nevoie de altceva?