O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 15065
Mărime: 149.94KB (arhivat)
Cost: 12 puncte
utilizat ca proiect de licenta in cadrul ASE

Cuprins

1. Introducere pag.2

2. Ce reprezintă sistemul bugetar pag.2

3. Bugetul de stat pag.3

4. Conţinutul bugetului: Clasificarea veniturilor şi cheltuielilor pag.6

5. Bugetul Uniunii Europene pag.8

6. Principii bugetare pag.12

7. Deficitul Bugetar pag.15

8. Studiu de caz: ESTE POSIBILĂ ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA

LA UNIUNEA EUROPEANĂ, URMÂND MODELUL ROMÂNIEI?

a) Condiţiile aderării la Uniunea Europeană pag.17

b) Criterii ce trebuie îndeplinite înainte de deschiderea pag.17 negocierilor de aderare

c) Beneficii şi costuri ale aderării Republicii Moldova la pag.18 Uniunea Europeană

d) Sunt arbitrare criteriile de convergenţă nominală stabilite la pag.21 Maastricht?

e) Convergenţă reală pag.23

f) Sprijinul financiar comunitar pe care îl va primi Republica pag.28 Moldova dupa aderarea la Uniunea Europeană

g) Pactul de Stabilitate şi Creştere ca instrument de coordonare pag.30

9. Concluzii pag.37

10. Anexe pag.39

11. Bibliografie pag.44

Extras din document

Introducere

O comparatie între sistemele bugetare dintre România şi Republica Moldova va pune în evidenţa asemănările şi deosebirile la nivelul acestor ţări. În perzenta lucrare voi încerca să definesc sistemul bugetar la nivelul ţărilor respective, să prezint componentele acestuia, caracteristicile bugetului şi principiile bugetare utilizate. În studiu de caz voi analiza modul de aderare a României la Uniunea Europeană pentru a vedea dacă Republica Moldova are şanse să facă parte din aceasta. Aceasta din urmă ar putea să se conducă după modificările făcute de România pentru a-şi atinge scopul.

Ce reprezintă sistemul bugetar?

Sistemul bugetar al Republicii Moldova, care este o parte integrantă a sistemului de finanţe publice ale statului, constituie bugetul public naţional şi include :

a) Bugetul de stat, care cuprinde totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru implementarea startegiilor şi obiectivelor Guvernului;

b) Bugetele locale, care reprezintă bugetele unităţilor administrativ teritoriale: raioanelor, oraşelor (municipiilor), comunelor (satelor), altor unităţi administrativ-teritoriale, instituite în condiţiile legislaţiei;

c) Bugetul asigurărilor sociale de stat;

d) Fondurile extrabugetare.

Sistemul bugetar al României este mult mai diversificat. Prin acest sistem unitar se dimensionează şi se compară, la nivelul unui an, veniturile şi cheltuielile statului şi ale celorlalte instituţii publice, astfel el reflectă fluxurile financiare publice de formare a veniturilor fiscale şi nefiscale şi de repartizare a acestora pe destinaţii în conformitate cu nevoia socială şi cu obiectivele de politică financiară specifice anului la care se referă. Acesta cuprinde :

a) Bugetul de stat;

b) Bugetul asigurărilor sociale de stat;

c) Bugetele fondurilor speciale;

d) Bugetul trezoreriei statului;

e) Bugetele instituţiilor publice autonome;

f) Bugetele instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, dupa caz;

g) Bugetele instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii;

h) Bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursări, dobânzi şi alte costuri se acoperă din fonduri publice;

i) Bugetul fondurilor externe nerambursabile;

j) Bugetele locale.

Diferenţa între bugetele locale ale României şi ale Republicii Moldova este dată de clasificarea acestora, şi anume: în România se clasifică pe judeţe iar în Republica Moldova pe raioane.

Prin aceste componente, bugetul public naţional are o sfera foarte largă, oferind o imagine de ansamblu a tuturor veniturilor şi cheltuielilor publice ale ţării. El este un instrument de informare a opiniei publice şi de control al Parlamentului în domeniul finanţelor publice.

Toate componentele bugetului public naţional sunt autonome, au venituri şi cheltuieli proprii, se elaborează şi se aprobă distinct, iar din punct de vedere administrativ, titularii acestora au independenţă deplină. Aceste caracteristici sunt prevazute în Constituţie.

Volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetare diferă de la un stat la altul în funcţie de nivelul de dezvoltare economică a ţării respective, de condiţiile social-politice interne, precum şi de conjunctura internaţională. La nivelul fiecărui stat se elaborează mai multe categorii de bugete corelate care alcătuiesc un sistem. Sistemul bugetar diferă de la un stat la altul în funcţie de structura organizatorică a acestuia. Din punct de vedere al structurii organizatorice, statele pot fi de tip unitar şi de tip federal. Atât România, cât şi Republica Moldova sunt state de tip unitar, ele fiind organizate în unităţi administrativ-teritoriale la nivelul cărora funcţionează organe ale puterii si administraţiei de stat locale.

Preview document

O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 1
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 2
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 3
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 4
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 5
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 6
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 7
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 8
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 9
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 10
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 11
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 12
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 13
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 14
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 15
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 16
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 17
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 18
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 19
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 20
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 21
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 22
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 23
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 24
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 25
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 26
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 27
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 28
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 29
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 30
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 31
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 32
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 33
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 34
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 35
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 36
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 37
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 38
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 39
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 40
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 41
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 42
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 43
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 44
O Comparatie între Sistemele Bugetare dintre România și Republica Moldova - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • O Comparatie intre Sistemele Bugetare dintre Romania si Republica Moldova.doc

Alții au mai descărcat și

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Ai nevoie de altceva?