Organizati Mondiala a Comertului

Licență
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 95 în total
Cuvinte : 25161
Mărime: 109.06KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tudor Neacsu

Cuprins

Întroducere 4

Listă de abrevieri 6

Capitolul l : Organizaţia Mondială a Comerţului – baza noului

sistem comercial multilateral.

1.1. Obiectivele, funcţiile şi rolul OMC în economia mondială 7

1.2. Principiile OMC 8

1.3. Structura instituţională a OMC 11

Capitolul II : Acordurile OMC. Caracteristicile principale.

2.1. Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (G.A.T.T). 15

2.2. Acordul General privind Comerţul cu Servicii (G.A.T.S) 30

2.3. Acordul privind Drepturile de Proprietate Intelectuală legate de

comerţ (T.R.I.P.S) 33

Capitolul III: Aderarea Republicii Moldova la Organizaţia

Mondială a Comerţului

3.1. Etapele aderării RM la OMC 39

3.2. Avantajele şi dezavantajele aderării RM la OMC 43

3.3. Angajamentele asumate de RM faţă de OMC şi măsurile luate

în vederea îndeplinirii lor 48

Încheiere 57

Bibliografie 61

Anexa 1. Structura OMC

Anexa 2. Membrii OMC

Anexa 3. Organizaţiile Internaţionale observatoare la Consiliul General

Anexa 4. Principalele instrumente juridice negociate în Runda Uruguay

Extras din document

INTRODUCERE

Tendinţa către sistemul comercial multilateral este determinată de evoluţia adîncirii proceselor economice internaţionale, a interdependenţe lor în producţia şi circulaţia mărfurilor, în cadrul diviziunii internaţionale a muncii, sub incidenţa şi impactul progresului tehno ştiinţific. În aceste condiţii, politicile comerciale promovate de diverse state dobîndesc forme, dimensiuni şi valenţe noi.

Primul mare efort de adoptare a regulilor care să guverneze relaţiile comerciale internaţionale a fost făcut de unele ţări imediat după cel de al doilea război mondial, cînd a apărut necesitatea creării unui organism care să vegheze, să controleze şi să se implice direct în desfăşurarea comerţului internaţional. Aceste eforturi au condus la adoptarea în 1948 a Acordului General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), regulile sale aplicîndu se comerţului internaţional cu bunuri. În decursul timpului, textul GATT a fost modificat pentru a include noi prevederi, în special pentru a trata problemele comerciale ale ţărilor în curs de dezvoltare. În plus, a fost adoptat un număr de Acorduri conexe care detaliază cîteva din prevederile principale ale GATT. Regulile GATT şi Acordurile conexe au fost în continuare revizuite şi îmbunătăţite în timpul mai multor runde de negocieri, cea mai importantă fiind Runda de la Uruguay care a durat din 1986 pînă în 1994.

Unul dintre rezultatele Rundei Uruguay a fost crearea Organizaţiei Mondiale a Comerţului la 1 ianuarie 1995. GATT, sub auspiciile căruia au fost lansate aceste negocieri, a fost inclus în cadrul OMC.

Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) este responsabilă pentru supravegherea sistemului comercial multilateral, care a evaluat treptat în ultimii 50 de ani. De asemenea, OMC constituie un forum pentru continuarea negocierilor privind liberalizarea comerţului cu bunuri şi servicii, prin desfiinţarea barierelor şi elaborarea de noi reguli în domeniile legate de comerţ. Acordurile OMC prevăd un mecanism comun de reglementare a diferendelor, prin care membri îşi apără drepturile şi reglementează divergenţele care apar între ei.

La ora actuală în afara sistemului OMC au rămas doar unele ţări care în trecut aveau economii planificate şi o parte din ţările în curs de dezvoltare. Ţările cu economiile în tranziţie privesc la OMC ca la o structură ce oferă o posibilitate importantă de integrare în economia mondială şi de perfecţionare a bazei legislative naţionale în domeniile economic şi comercial.

În jurul oportunităţii aderării Republicii Moldova la OMC sau purtat şi se poartă multe discuţii contradictorii, dat fiind importanţa acestui pas pentru integrarea de mai departe a Republicii Moldova în economia mondială. Aderarea RM la OMC la 8 mai 2001 (Protocolul de Aderare la OMC a fost ratificat de Parlament la 1 iunie 2001) a fost determinată de avantajele pe care le oferă cadrul juridic al comerţului internaţional şi de motivele pentru care e mai bine să fii în cadrul OMC decît în afara acestei organizaţii. Cu toate acestea, mulţi reprezentanţi ai businessului cred în continuare că acest eveniment a fost grăbit şi că piaţa noastră nu este pregătită pentru noile standarde.

Toate acestea au şi servit ca motiv în alegerea şi pregătirea prezentei teze de licenţă. Este nevoie de o analiză profundă a realizărilor sistemului OMC în lume pentru a înţelege esenţa acestei prestigioase organizaţii mondiale, precum şi implicaţiile aderării Republicii Moldova, atît cele pozitive, cît şi negative.

În acest scop am recurs la elaborarea unui plan care ar conţine diverse analize ale rolului şi priorităţilor OMC şi necesităţii de reglementare a conflictelor ce apar în cadrul comerţului mondial.

Lucrarea este structurată în trei capitole, fiecare abordînd un aspect aparte al acestei teme ample.

Primul capitol trasează pe scurt evoluţia sistemului comercial multilateral încă de la adoptarea GATT în 1948 pînă la înfiinţarea OMC în 1995 şi descrie obiectivele, rolul, structura precum şi beneficiile pe care le oferă sistemul comercial OMC.

Capitolul II face o descriere ale principalelor prevederi şi reguli incluse în instrumentele juridice (Acordurile OMC), care, în prezent, constituie sistemul OMC.

Analizei stării de lucru în Republica Moldova pînă şi după aderarea ei la OMC îi este dedicat un capitol aparte. O importanţă deosebită am acordat negocierilor ce au avut loc în cadrul Conferinţei Ministerială de la Doha, Qatar (9 13 noiembrie 2001) dat fiind faptul ca aceasta a fost prima Conferinţă la care Moldova a participat în calitate de membru cu drepturi depline, precum şi rezultatelor obţinute de către Republica Moldova în cadrul acesteia.

Preview document

Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 1
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 2
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 3
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 4
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 5
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 6
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 7
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 8
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 9
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 10
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 11
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 12
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 13
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 14
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 15
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 16
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 17
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 18
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 19
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 20
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 21
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 22
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 23
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 24
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 25
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 26
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 27
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 28
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 29
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 30
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 31
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 32
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 33
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 34
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 35
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 36
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 37
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 38
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 39
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 40
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 41
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 42
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 43
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 44
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 45
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 46
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 47
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 48
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 49
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 50
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 51
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 52
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 53
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 54
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 55
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 56
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 57
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 58
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 59
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 60
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 61
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 62
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 63
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 64
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 65
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 66
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 67
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 68
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 69
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 70
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 71
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 72
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 73
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 74
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 75
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 76
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 77
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 78
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 79
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 80
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 81
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 82
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 83
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 84
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 85
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 86
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 87
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 88
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 89
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 90
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 91
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 92
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 93
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 94
Organizati Mondiala a Comertului - Pagina 95

Conținut arhivă zip

  • Organizati Mondiala a Comertului.doc

Alții au mai descărcat și

Organizatia Mondiala a Comertului

1. Descrierea in termeni generali a Organizatiei Mondiale a Comertului OMC urmareste sa creeze un mediu sigur si stabil pentru producatorii si...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza Celor Patru Procese de Integrare a Pietei Bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Acreditivul Documentar

CAPITOLUL I RISC SI SIGURANTA ÎN COMERTUL INTERNATIONAL 1.1Mediul operational Globalizarea economiei mondiale faciliteaza accesul pe pietele...

Piața Internațională a Creditului

Introducere În cursul ultimelor decenii, dupa cel de-al doilea razboi mondial, volumul schimburilor economice internationale nu a încetat sa...

Mediul de Afaceri Chinez

1.Date generale Republica Populară Chineză este cel mai întins stat în Asia de Est și cel mai populat stat din lume. Are o suprafaţă de 9.571.300...

Analiza Statistică a Mutațiilor Structurale în Comerțul Exterior al României cu Țările Uniunii Europene

PARTICULARITĂŢI ALE COMERŢULUI CU AMĂNUNTUL PE PLAN MONDIAL Evoluţia de ansamblu a economiei mondiale, scoate în evidenţă că, peste tot în lume,...

Organizatia Mondiala a Comertului

1. Organizatia Mondiala a Comertului, obiectivele, functiile si rolul ei in economia mondiala La 1 ianuarie 1995, dupa indelungate si complexe...

Protectia Consumatorilor pe Plan National si International

I.Comertul. Conceptul de ”comert” Comertul reprezinta un schimb de produse prin cumpararea si vanzarea lor; ramura a economiei in cadrul careia se...

Economie Mondială

Existenţa şi funcţionarea fiinţei umane pe planetă nu este posibilă fără satisfacerea nevoilor elementare-fizice şi a celor superioare, realizabile...

Organizatia Mondiala a Comertului

1. Descrierea in termeni generali a Organizatiei Mondiale a Comertului OMC urmareste sa creeze un mediu sigur si stabil pentru producatorii si...

Ai nevoie de altceva?