Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională

Licență
9.2/10 (4 voturi)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 71 în total
Cuvinte : 21560
Mărime: 2.05MB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Academia de Studii Economice Bucureşti Facultatea:Relaţii Economice Internaţionale

Cuprins

CAPITOLUL I : INTRODUCERE ÎN COMERŢUL ELECTRONIC

1.1.Definirea şi conţinutul e–commerce

1.2.Avantajele şi dezavantajele comerţului electronic

1.3.Impactul comerţului electronic asupra societăţii

CAP II : MODELELE COMERŢULUI ELECTRONIC

2.1.Modelul B2C

2.2.Modelul B2B

2.3.2.Domeniile comerţului electronic

2.4.Metode de plată utilizate în comerţul electronic

2.4.1.Metodele tradiţionale de plată

2.4.2.Sistemele de plată electronice

2.4.3.Banii electronici

CAP III : COORDONATE ALE EVOLUŢIEI VIITOARE A COMERŢULUI ELECTRONIC

3.1.Tendinţe de dezvoltare a comerţului electronic

3.2.Comerţul electronic în România

CAP IV : STUDIU DE CAZ PRIVIND CREAREA SITE-URILOR WEB 4.1.Proiectarea unui site web

4.1.1.Planificare

4.1.2.Machetare

4.1.3.Programare

4.2.Publicare

4.3.Promovarea site-ului

4.4. Proiectarea unui site Web în domeniul turismului pentru rezervări on-line

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE ANEXĂ

Extras din document

Capitolul 1 : Introducere în comerţul electronic

De-a lungul istoriei omenirii, schimbul de produse şi servicii a cunoscut mai multe forme. Dacă la început, în condiţiile economiei naturale, schimbul lua forma trocului prin care producătorii îşi utilizau surplusul de producţie pentru a-şi satisface celelalte nevoi de consum, odată cu adâncirea diviziunii muncii şi a apariţiei producţiei destinate schimbului, acesta ia amploare. Dar comerţul propriu-zis se naşte cu adevărat doar odată cu apariţia banilor şi a clasei sociale a negustorilor, cei care intermediază trecerea bunurilor de la producători la consumatori şi a cunoscut o creştere continuă, înregistrând mai multe forme de-a lungul timpului. Evoluţia pe care a avut-o ulterior societatea a permis îmbunătăţirea continuă a formelor de comerţ.

Dezvoltarea simultană a telecomunicaţiiior şi utilizării calculatoarelor a făcut posibilă creşterea explozivă a Intemet-ului şi crearea unor tehnologii specifice care vor influenţa esenţial activităţile economico-sociale. În asemenea condiţii, se va dezvolta extensiv comerţul electronic , care va revoluţiona conducerea afacerilor şi va dinamiza comerţul internaţional. Asemenea schimbări vor oferi consumatorilor noi posibilităţi de alegere şi de căutare a celor mai competitive produse pe piaţa mondială.

În acest context, despre comerţul pe Internet se poate vorbi ca despre un nou domeniu de cunoaştere. În esenţă, acesta păstrează unele dintre caracteristicile comerţului electronic „tradiţional": schemele obişnuiţe de vânzare/cumpărare bazate pe cărţi de credit, sistemele EDI (Electronic Data Interchange), metodele de protecţie criptografică a datelor, gestiunea securităţii site-urilor etc. Există însă şi unele deosebiri care fac din comerţul pe Intemet un domeniu nou, reprezentat de trei factori: global (sunt implicate societăţi şi clienţi din lumea întreagă); de inteligenţă (sunt angajate forţe intelectuale deosebite în găsirea unor soluţii); de insecuritate (Internet-ul nu a fost proiectat să supravegheze tranzacţii sigure, fiind ţinta permanentă a unor atacuri). Comerţul electronic pe Internet reprezintă o formă maturizată a comerţului electronic clasic şi este în strânsă legătură cu evoluţia Intemet-ului şi gradul lui de penetrare în societate.

1.1.Definirea si conţinutul e-commerce

Definiţiile comerţului electronic - întâlnite în diverse surse şi aparţinând unor diverşi autori şi specialişti - variază în mod semnificativ. Unele dintre ele se referă la toate tranzacţiiie comerciale şi financiare care se derulează pe cale electronică, inclusiv schimbul electronic de date, transferul electronic de capital şi toate activitătile legate de cărţile de credit/debit. Altele limitează comerţul electronic la vânzările cu amănuntul către consumatori, tranzacţiile şi plăţile putând sau nu să se deruleze prin intermediul reţelelor deschise (cum ar fi Intemet-ul). Prima grupă de definiţii se referă la o serie de forme ale comerţului electronic (dintre care unele există de câteva decenii) şi care derulează zilnic activităţi valorând sute de milioane de dolari. Cea de-a doua grupă, existând de aproximativ şapte ani, are în vedere o formă mai restrânsă a comerţului electronic şi are interpretări mult mai modeste. În cele ce urmează, vor fi prezentate o serie de definiţii, care se bucură de o largă accepţiune din partea specialiştilor.

Într-un sens foarte larg, comerţul electronic este un concept care desemnează procesul de cumpărare şi vânzare sau schimb de produse, servicii, informaţii, utilizand o reţea de calculatoare, inclusiv Internet-ul. În sens restrâns, comerţul electronic poate fi privit din patru perspective, şi anume:

• din perspectiva comunicaţiilor — reprezintă fumizarea de informaţii, produse, servicii, plăţi, utilizând linii telefonice, reţele de calculatoare sau alte mijloace electronice;

• din perspectiva proceselor de afaceri — reprezintă o aplicaţie tehnologică îndreptată spre automatizarea proceselor de afaceri şi a fluxului de lucru;

• din perspectiva serviciilor — este un instrument care se adresează dorinţelor societăţilor, consumatorilor şi managementului în vederea reducerii costurilor şi creşterii calităţii bunurilor şi a vitezei de servire.

• din perspectiva on-line — reprezintă capacitatea de a cumpăra şi de a vinde produse, informaţii pe Intemet sau utilizând alte servicii on-line.

Din punct de vedere teoretic, comerţul electronic este definit ca „o tehnologie modernă de a face afaceri, ce se adresează nevoilor organizaţiilor, comercianţilor şi consumatorilor de a reduce costurile tranzacţiilor o dată cu îmbunătăţirea calităţii bunurilor şi serviciilor şi creşterea vitezei de livrare. Termenul poate fi folosit şi în cazul utilizării reţelelor de calculatoare, pentru căutarea şi regăsirea informaţiilor pentru suportul deciziei umane sau instituţionale".

Din punct de vedere pragmatic sunt importante şi alte concepte şi modalităţi de definire. Dintre acestea, un interes deosebit îl prezintă. următoarele:

• „Toate activităţile efectuate on-line, cu scopul de a incita interesul consumatorilor înaintea vânzării şi de a asigura suportul consumatorilor după vânzare" (revista Internet Computing);

• „Tranzacţii comerciale ce au loc în cadrul unor reţele deschise" (OECD - Organizaţia Europeană pentru Comerţ şi Dezvoltare);

• „A forma reţeaua vastă de mici companii, agenţii guvernamentale, mari corporaţii şi întreprinzători individuali într-o singură comunitate ce oferă posibilitatea de comunicare unul cu altul, prin intermediul calculatoarelor" (Centrul pentru Resursele Comerţului Electronic, Universitatea Tehnică Georgia) [www.ecrc.gatech.edu];

• „A face afaceri on line.Acest proces include cumpararea produselor, prin servicii on-line şi internet, precum şi schimbul de date electronice, prin care calculatorul unei instituţii se informează şi transmite ordine de cumpărare calculatorului unei alte companii" (Computer Desktop Encyciopaedia) [www.computerlanguage.com] ;

• „Tranzacţii comerciale utilizând proceduri de procesare automată combinate cu proceduri automate de schimb de informaţii" (NIST Computer Systems Laboratory) [csrc.nist.gov].

Preview document

Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 1
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 2
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 3
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 4
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 5
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 6
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 7
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 8
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 9
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 10
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 11
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 12
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 13
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 14
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 15
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 16
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 17
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 18
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 19
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 20
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 21
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 22
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 23
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 24
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 25
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 26
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 27
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 28
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 29
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 30
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 31
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 32
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 33
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 34
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 35
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 36
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 37
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 38
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 39
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 40
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 41
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 42
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 43
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 44
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 45
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 46
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 47
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 48
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 49
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 50
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 51
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 52
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 53
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 54
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 55
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 56
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 57
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 58
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 59
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 60
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 61
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 62
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 63
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 64
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 65
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 66
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 67
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 68
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 69
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 70
Rolul Internetului în Dezvoltarea Afacerilor Electronice în Societatea Informațională - Pagina 71

Conținut arhivă zip

  • Rolul Internetului in Dezvoltarea Afacerilor Electronice in Societatea Informationala.doc

Alții au mai descărcat și

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

1.Introducere „Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă...

Comerț Electronic

CAPITOLUL1. CONSIDERAŢII PRIVIND COMERŢUL ELECTRONIC 1.1. INTERNETUL - BAZĂ A COMERŢULUI ELECTRONIC Odată cu începuturile Internetului un nou tip...

Comerț Electronic

CAPITOLUL I: INTRODUCERE ÎN COMERTUL ELECTRONIC 1.1. Scurt istoric al comertului electronic Implicatiile dezvoltarii extrem de rapide a...

Comerțul Electronic în Noua Societate Informațională

„Orice afacere în ziua de astăzi concurează în două lumi: o lume fizică cu resurse pe care managerii pot să le vadă şi să le atingă şi o lume...

Magazinul Electronic - Magazinul Viitorului

Capitolul 1.Aspecte privind comerţul electronic şi societatea informaţională Economia digitală,societatea informaţională şi comerţul electronic...

Securitate și Aspecte Etice privind Comerțul Electronic

1. Introducere În economia actuală informaţia este unul dintre cele mai importante bunuri ale unei organizaţii, probabil inferioară doar...

Analiza Site-urilor de Comert Electronic din Domeniul Bunurilor de Consum

Introducere Pentru unele firme, comert electronic inseamna orice tranzactie financiara care utilizeaza tehnologia informatica. Pentru altele,...

Protecția Consumatorului Privind Comerțul Electronic

1. Introducere 1.1. Argumentarea temei Ritmul trepidant de dezvoltare a tehnologiei și Internetul ce a pătruns în casele tuturor impune crearea...

Ai nevoie de altceva?