Comunicare Eficienta a Functionarului Public

Licență
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comunicare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 24906
Mărime: 92.71KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

INTRODUCERE . 3

CAPITOLUL I. CULTURA COMUNICĂRII . 7

1.1 Arta de a comunica . 7

1.2 Climatul comunicării . 11

1.3 Mijloace de comunicare eficiente pentru un manager . 16

1.4 Comunicarea orală . 25

CAPITOLUL II. ASPECTUL COMUNICATIV AL

FORMELOR DE ACTIVITATE ZI DE ZI AL

FUNCŢIONARULUI PUBLIC . 40

2.1 Abilităţi de prezentare . 40

2.2 Audienţele . 50

2.3 Întrevederile . 53

2.4 Şedinţele . 54

2.5 Conversaţia . 59

2.6 Convorbirea telefonică . 61

CONCLUZII . 68

BIBLIOGRAFIE . 73

Extras din document

INTRODUCERE

În viaţa noastră de fiecare zi în mod direct sau indirect , intrăm în relaţii fireşti cu funcţionarul public , aflat în cele mai diverse ipostaze . Funcţionarul public ni-l dorim să fie , în primul rînd un om civilizat , receptiv şi plin de solicitudine faţă de nevoile colectivităţii . Fiindcă datoria esenţială a funcţionarului public , începînd de la treapta cea mai înaltă , este să slujească cu credinţă şi responsabilitate , cît mai operativ şi corect pe toţi cei care i se adresează şi în slujba cărora se află .

Actualizarea temei .Pentru un şef de succes comunicarea este o stare de spirit şi un instrument; el petrece între 55-95% din timp vorbind, ascultînd, scriind şi citind, deci comunicînd. Cu cît poziţia şefului în structura ierarhică este mai înaltă, cu atît acest timp este mai lung. Şi nu numai atît : urcarea şefului pe treptele ierarhice ale profesiei sale. fapt care confirmă succesul, este determinată de abilitatea lui de a comunica.

Din punct de vedere cronologic , comunicarea interumană este primul instrument spiritual al omului în procesul socializării sale .

Gradul de cercetare al temei .Dacă caracterul necesar al comunicării este subliniat de mulţi autori, care s-au referit la ea, nu aceeaşi unitate de idei se întîlneşte în legătură cu definirea ei, părerile fiind neconcordante. În genere, comunicarea este acţiunea de a transmite şi de a face schimb de informaţii, de gînduri şi sentimente. Unii autori lărgesc enorm sfera şi conţinutul noţiunii respective, considerînd că prin comunicare trebuie să înţelegem orice schimb, care are loc între două sau mai multe persoane sau grupuri.

Pornind de aici, unii psihologi sociali au preluat şi absolutizat noţiunea de schimb, întroducînd cele trei sisteme în teoria comunicării.

Pentru alţi autori, comunicarea se reduce la prezenţa unui mesaj compus într-o limbă comună interlocutorilor.

Nici una, nici alta dintre aceste două modalităţi, nu reuşesc să redea un conţinut riguros al noţiunii de comunicare. Prima păcătuieşte prin extinderea nepermisă a sferei noţiunii de comunicare, întroducînd în ea unele aspecte nespecifice, iar cea de-a doua prin îngustarea nepermisă a ei, excluzînd alte forme de comunicare bazate pe mijloace neverbale (mimică, pantomimă).

Claude Flament scrie că: "pentru noi există comunicare cînd există schimb de semnificaţii".

Însă Norbert Sillamy (1967) spune că: "comunicarea implică transmisia, intenţionată sau nu, de informaţii, destinate a învăţa sau a influenţa un individ sau un grup. Dar ea nu se reduce la atît. în acelaşi timp, cînd informaţia este transmisă se produce o acţiune asupra receptorului şi un "efect invers asupra persoanei emitente, care este influenţată la rîndul său" 1.

Trebuie de menţionat că pentru actul comunicării, este foarte importantă relaţia dintre indivizi, prin intermediul căreia se realizează schimbul de informaţii, de semnificaţii, care duc la modificarea comportamentului celor angajaţi în proces. O deosebită importanţă o are nu numai înţelegerea noţiunii de comunicare, ci şi a diferitor tipuri ale ei. Nici în această direcţie nu întîlnim o unitate de păreri.

B.Zajonc (1967) împarte comunicarea în întîmplătoare , consumatorie şi instrumentală. " În comunicarea întîmplătoare, - scrie el, emiţătorul furnizează informaţii altuia fără a avea intenţia de a o face şi chiar fără să-şi dea seama ” .

Comunicarea consumatorie survine ca o consecinţă a unei stări emoţionale sau motivaţionale a unui individ (bucurie, suferinţă, frică), ea fiind simpla expresie a acestei stări.

Comunicarea instrumentală vizează, un obiect, urmărind să producă efecte determinate asupra receptorului, modificînd direct, relaţiile lui. În comunicarea consumatorie mesajele sunt emise, forma şi conţinutul lor nu depind decît de starea emiţătorului. În comunicarea instrumentală, mesajele sunt transmise şi variază după efectele pe care trebuie să le producă asupra receptorului".

G.B.Mailhiot (1968) face o caracterizare mai amplă comunicării, stabilind unele tipuri ale ei pe baza utilizării mai multor criterii.

1. Sam Deep , Secretul oricărui succes , Bucureşti , Editura Polirom , 2003 , p. 103

Din punct de vedere al instrumentelor folosite, comunicarea se împarte în verbală şi neverbală; din cel al persoanelor care participă la realizarea ei, în interpersonală (2 indivizi) şi de grup (mai mulţi indivizi), aceasta din urmă împărţindu-se, la rîndul ei în comunicarea intragrup (se desfăşoară între membrii aceluiaşi grup) şi comunicarea intergrupală (între 2 sau mai multe grupuri): din cel al obiectivelor pe care le urmăreşte în consumatorie şi instrumentală, prima vizînd schimbul de plăcere, cea de-a 2 fiind întotdeauna utilitară, vizînd anumite scopuri.

Preview document

Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 1
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 2
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 3
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 4
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 5
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 6
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 7
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 8
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 9
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 10
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 11
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 12
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 13
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 14
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 15
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 16
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 17
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 18
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 19
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 20
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 21
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 22
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 23
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 24
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 25
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 26
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 27
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 28
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 29
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 30
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 31
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 32
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 33
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 34
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 35
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 36
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 37
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 38
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 39
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 40
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 41
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 42
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 43
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 44
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 45
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 46
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 47
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 48
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 49
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 50
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 51
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 52
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 53
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 54
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 55
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 56
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 57
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 58
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 59
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 60
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 61
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 62
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 63
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 64
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 65
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 66
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 67
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 68
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 69
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 70
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 71
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 72
Comunicare Eficienta a Functionarului Public - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Comunicare Eficienta a Functionarului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Comunicare Publica

CAPITOLUL 1. COMUNICAREA PUBLICA 1.1. Comunicarea si domeniul public 1.1.1. Notiuni introductive Comunicarea joacă un rol crucial în situatii de...

Comunicarea Organizationala - Studiu Asupra Comunicarii Organizationale in Societatea Policolor

Introducere Motivaţia subiectului. Structura lucrării Această lucrare îşi propune, prin procedee precum descrierea, caracterizarea şi analiza,...

Abilități de Comunicare

INTRODUCERE Prezenta lucrare cuprinde importante noţiuni referitoare la abilităţile şi comportamentul uman în practica de comunicare, atât în...

Tehnici de Comunicare cu Presa - Comunicatul de Presa

Introducere Orice organizaţie, precum şi orice persoană publică trebuie să se confrunte, în fiecare zi, săptămână, lună sau an, cu noi provocări,...

Rolul Comunicării Manageriale în Motivarea Angajaților

Managementul oricărei organizaţii, indiferent de tipul, mărimea, domeniul de activitate sau de mediul socio-cultural în care fiinţează, are drept...

Comunicarea Administrativa pe Exemplul APIA Iasi

CAPITOLUL I. FUNDAMENTE TEORETICE ALE COMUNICĂRII 1.1 Cerinţele generale ale comunicării Aprecierea procesului şi produsului comunicării sub...

Feed-back-UL în Comunicarea Interpersonală

ARGUMENT Comunicarea este omniprezentă, ea invadează cu repeziciune toate locurile în care viaţa socială se organizează. Dacă societatea este...

Comunicarea la Nivelul Administratiei Publice Locale

1. Notiuni generale In Romania, organizarea si functionarea administratiei publice locale este reglementata in principal prin Legea Nr. 215/2001...

Ai nevoie de altceva?